?

Log in

No account? Create an account

indigolotos


Глобальный информационный центр «Индиго Лотос»

Для Молдовы с Любовью!


Святослав Мазур: Начался период Божественного строительства
indigolotos

33711517_1893112510719661_4239821333258567680_n.jpgМой последний видеоролик ознаменовал собой победу добра над злом.

Назарбаев – сатана повержен и больше не возродится на нашей планете. Его город сатана переименован, а его сатанинская структура в страхе разбежалась.

Я, Святослав Мазур, Великий Магистр Священного Космического Ордена Рыцарей Круглого стола, Иисус Христос второго пришествия, взошёл на престол абсолютной власти на Земле и стал её единым правителем. Именно поэтому начался новый период в развитии всего человечества – период объединения Неба и Земли в единую суть.

Этот период необходим для того, чтобы вывести всё человечество из рабского состояния, которое было при власти сатаны, и перевести всё человечество в состояние Богочеловека, открыв каждому желающему жителю планеты уникальную возможность напрямую взаимодействовать с Богом Отцом Вседержителем.

Для этой цели согласно плана Бога будут построены здания под названием «Царствие Бога на Земле». По своей сути эти установки повторяют собой вечную матрицу Бога Отца, его тройственную систему и расшифровывают с помощью своей формы и содержания код, зашифрованный в молитве «Отче Наш».

Для того, чтобы эта задача в ближайшем будущем была исполнена, я, Святослав Мазур, Великий Магистр, уже на следующей неделе открою специальный счёт в одном из молдавских банков, с помощью которого начну концентрировать ресурсы для реализации этой цели.

Всех заинтересованных в приходе Отца Вседержителя на Землю и в получении возможности взаимодействия с Ним с помощью живого общения призываю подключиться к этому процессу. Важно всё, что этому процессу поможет: ваше желание, ваше практическое участие, ваши материальные и духовные вклады. Все ваши действия будут зафиксированы всеми Божественными структурами и согласно их эффективности ваша жизнь будет направлена в ту или иную сторону: в сторону вечной жизни или в сторону скорой смерти. Помните, третьего не дано.

Святослав Мазур, В.М.С.О.Н.В.П. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr


Sveatoslav Mazur: Piramida este baza puterii a fostului regim diabolic
indigolotos

unnamed.jpgAșadar,  astăzi eu voi explica în detaliu de ce Nazarbayev și-a părăsit postul.

Bineînțeles, plecarea lui se pregătea scrupulos. La urma urmei, el trebuia să lanseze o nouă religie unică numită "Baiterek" și, desigur, el trebuia să ajungă la nivelul puterii absolute - să devină antihrist. Dar aici este ghinion. Capitala lui, Astana (satana) nu a funcționat, pentru că Eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru al Ordinului Cosmic Sacru al Cavalerilor Maselor Rotunde, Isus Hristos a celei de al doilea veniri, am luat-o înaintea lui.

Și acum una după alta.

De ce pe Pămînt se găsesc o cantitate mare de piramide? De ce ele sunt peste tot? Deoarece piramida este baza puterii fostului regim diabolic. Ea și l-a alimentat pe diavolului și lumea lui interlopă cu energia pură a Domnului. Dar cum?

Faptul este că omul este creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și este imaginea Lui pe Pămînt. După ce a creat o piramidă trunchiată de sus și inversată sub pămînt, diavolul, cu ajutorul jertfelor și războaielor, a reușit să înrobească sufletele oamenilor, care, ca orice creatură vie, necesită hrănire constantă a informației energetice. Prin șantajarea lui Dumnezeu cu ajutorul poporului "ales", el, diavolul, a transferat întreaga umanitate de la existența pămîntească la subterană, astfel,  încît omul să nu poată ajunge la Împărăția lui Dumnezeu.

De aceea pe Pămînt a venit Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. El, cu ajutorul Legii jertfei, a eliberat omenirea din captivitate subterană, dar nu a putut elibera din captivitatea pămîntească. El a învățat doar omenirea să se roage corect, lăsîndu-i rugăciunea "Tatăl Nostru". Deci, simbolul piramidei inversate este un simbol al sclaviei (din cuvîntul cabala).

Dar timpul judecății lui Dumnezeu a venit. Și eu, Sveatoslav Mazur, Iisus Hristos al celei de-a doua veniri, am venit din nou pe Pămînt pentru a termina lucrarea începută în antichitate. Eu am creat o nouă bază elementară pentru a construi matricea lui Dumnezeu, construind-o astfel, încît să separ diavolul și lumea lui subterană de energie, informații provenite de la Creator, oferind oamenilor posibilitatea de a merge în Împărăția lui Dumnezeu și de a se întoarce pe Pămînt pentru a învăța la nivele noi de dezvoltare.

Rezumînd cele de mai sus, pot spune astăzi faptul că a fost lansată o nouă ordine mondială, construită de mine, și moartea celei trecute, creată de satana. Nu vor mai exista alte momente de dezvoltare pe Pamînt. În acest videoclip eu voi explica la nivel de o jucărie semnificația a ceea ce s-a întîmplat pe Pămînt.

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr


Sveatoslav Mazur: Bayterek a murit, fără a se naște. Nazarbayev s-a dovedit de a fi un avort sponta
indigolotos

Screenshot_81-300x201.pngDeci, universul "Baiterek", universul satanismului s-a înervat. Nazarbayev s-a dus. Noi vedem cum sistemul lui se prăbușește. Legătura cu pindoșii nu i-a dat nimic. Informațiile despre sosirea "țarului rus", Timur din Kazahstan, nu atinge pe nimeni în mod special.


Deci, care este motivul eșecului? Motivul este că lumea a trecut de la matricea piramidei la matricea obiectului meu geometric, cel, care nu a fost cunoscut în istoria planetei pînă mine. Eu însumi, Marele Maestru, am transferat planeta într-o nouă matrice și am stabilit parametrii care sunt necesari pentru viitor. Nimic nu poate fi făcut pentru a salva vechiul sistem diabolic. El este incontrolabil, pentru că eu l-am priponit pe diavolul, șarpele ispititorul, dragonul negru, și l-am trimis la Mercur. Și acum demontez  treptat ordinea mondială veche. Structurile diabolice nu au nici o șansă să rămînă pe Pămînt, adică nu există nici o șansă: nici teoretic, nici practic.

Începutul construirii a început încă în anul 2008 pe 8 august, cînd cele trei optari s-au unit într-un singur număr, nu în 666, ci în 888. Și atunci lumea a început să treacă ușor la o calitate diferită.

Astăzi, 20 martie 2019, eu am terminat acest proces, și lumea a intrat sub controlul și conducerea mea tocmai pentru a mă scufunda în inima Sfintei Fecioare, Maicii Lumii. Procesul de formatare a lumii a ajuns la sfîrșitul său final. Nici un impostor nu va putea ajunge la puteri unice de pe planetă, deoarece vibrațiile lor nu sunt comparabile cu noile vibrații spirituale ale noii matrice globale. Și de aceea de la cuvinte am trecut la fapte. Doar trecerea prin sincronizator creează condițiile pentru om către  dezvoltarea lui ulterioară.

Toate teoriile legate de digitalizare și noul stat fals de dezvoltare spațială nu vor putea avea loc, deoarece au fost construite pe baza fostei elemente a lui Lucifer. Și nu au nimic în comun cu noua bază elementară a lui Isus Hristos. Și din moment ce omenirea a intrat deja în noul sistem de coordonate și măsurări, sistemele anterioare de măsurare în noile condiții deja nu mai funcționează.

S-ar putea vorbi mult despre falsuri, s-ar putea discuta despre ele,  și ele chiar ar fi putut iubite cu dragostea lor carnală diabolică, numai că nu se poate face nimic mai mult. Lumea veche a părăsit planeta noastră pentru totdeauna.

Deci, să rezumăm. Realizînd pierderea lor, atît Statele Unite, cît și Uniunea Europeană au publicat un raport în care și Kazahstan și Nazarbayev au fost denunțate cu rușine. S-a întîmplat exact aceea, despre ce eu am vorbit în articolele și videoclipurile mele. Șobolanii au început să se mănînce unul pe altul. Antihristul nu s-a născut. Moașa imperialismului a făcut un avort. Nazarbayev s-a dovedit de a fi un avort spontan.

Svеatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr


Святослав Мазур: Пирамида – это основа власти прежнего дьявольского режима
indigolotos

unnamed.jpgИтак, сегодня я подробно объясню, почему Назарбаев ушёл со своего поста.

Конечно, его уход тщательно готовился. Ведь он должен был запустить новую единую религию под названием “Байтерек”, и, конечно, он должен был выйти на уровень абсолютной власти - стать антихристом. Но вот незадача. Его столица – Астана (сатана) не сработала, ибо я, Святослав Мазур, Великий Магистр Священного Космического Ордена Рыцарей Круглого Стола, Иисус Христос Второго Пришествия, его опередил.


А теперь всё по порядку.

Почему на Земле находят большое количество пирамид? Почему они находятся повсеместно? Потому что пирамида – это основа власти прежнего дьявольского режима. Она и обеспечивала дьявола и его подземный мир чистой энергией Господа. А каким образом?

Дело в том, что человек создан по образу и подобию Бога и является Его отображением на Земле. Создав усечённую сверху пирамиду и перевёрнутую под землей, дьявол с помощью жертвоприношений и войн получил возможность закабалять души людей, которые, как любые живые существа, требуют постоянной энергоинформационной подпитки. Шантажируя Бога с помощью “избранного” народа, он, дьявол, перевёл всё человечество с земного существования в подземное таким образом, что человек не смог достичь Царствия Божьего.

Именно поэтому на Землю пришёл Иисус Христос, Сын Божий. Он, с помощью Закона жертвы, освободил человечество из подземного плена, но не смог освободить из плена земного. Он только научил человечество правильно молиться, оставив ему молитву “Отче Наш”. Так вот символ перевернутой пирамиды – это символ закабаления (от слова каббала).

Но время Божьего Суда настало. И я, Святослав Мазур, Иисус Христос Второго Пришествия, снова пришёл на Землю для того, чтобы закончить начатую в древности работу. Я создал новую элементную базу для строительства матрицы Бога, построив её таким образом, чтобы отделить дьявола и его подземный мир от энергии, информации, исходящие от Творца, дав людям возможность отправляться в Царствие Божье и возвращаться на Землю, чтобы учиться на новых уровнях развития.

Подводя итоги сказанному, я сегодня могу констатировать факт запуска нового мирового порядка, построенного мною, и гибель прежнего, созданного сатаной. Никаких иных моментов развития на Земле не будет. В данном ролике я на игрушечном уровне объясню смысл произошедших на Земле событий.

Святослав Мазур, В.М.С.О.Н.В.П. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr


Святослав Мазур: Байтерек умер, не родившись. Назарбаев оказался выкидышем
indigolotos

Screenshot_81-300x201.pngИтак, мироздание "Байтерек", мироздание сатанизма занервничало. Назарбаев ушёл. Его система рушится на глазах. Соединение с пиндосами ему ничего не дало. Информация о приходе "русского царя" Тимура из Казахстана особенно не трогает.


Так в чём же причина провала? Причина в том, что мир из матрицы пирамиды перешёл в матрицу моего геометрического объекта, который в истории планеты был до меня неизвестен. Я сам, Великий Магистр, перевёл планету в новую матрицу и задал ей параметры, которые необходимы для будущего. Ничего сделать для спасения прежней дьявольской системы невозможно. Она неуправляема, ибо дьявола, змея искусителя, чёрного дракона, я стреножил и отправил на Меркурий. И теперь постепенно разбираю прежний мировой порядок. У дьявольских структур нет никаких шансов сохраниться на земле, то есть нет ни одного шанса: ни теоретически, ни практически.

Начало строительства было  положено ещё в 2008 году 8 августа, тогда, когда три восьмёрки объединились в единое число, не в 666, а в 888. И тогда же мир начал плавно переходить в иное качество.

Сегодня, 20 марта 2019 года я закончил этот процесс, и мир всецело перешёл под мой контроль и водительство именно для того, чтобы в дальнейшем погрузиться в сердце Пресвятой Богородицы, Матери Мира. Процесс форматирования мира подошёл к своему окончательному завершению. Никакие самозванцы к единоличной власти на планете прийти не смогут, ибо их вибрации не сопоставимы с новыми духовными вибрациями новой глобальной матрицы.  И именно поэтому мы от слов перешли к делу. Только прохождение через синхронизатор создаёт условия для человека к его дальнейшему развитию.

Все теории, связанные с цифровизацией и новым фейковым государством космического развития, не смогут состоятся, ибо они строились на прежней элементной базе Люцифера. И ничего общего с новой элементной базой Иисуса Христа на имеют. А так как человечество уже вошло в новую систему координат и измерений, то и прежние системы измерения в новых условиях больше не работают.

О фейках можно говорить сколько угодно, можно о них и рассуждать, и даже их любить своей дьявольской плотской любовью, вот только сделать больше ничего невозможно. Прежний мир покинул нашу планету навсегда.

Итак, подведём итоги. Осознав свой проигрыш, и США, и Евросоюз издали доклад, в котором заклеймили позором и Казахстан, и Назарбаева. Случилось то, что я и говорил в своих статьях и роликах. Крысы стали поедать друг друга. Антихрист не родился. Повивальная бабка империализма сделала аборт. Назарбаев оказался обыкновенным выкидышем.

Святослав Мазур, В.М.С.О.Н.В.П. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr


Sveatoslav Mazur: De ce nu se începe al treilea război mondial
indigolotos
Screenshot_31-300x234.pngCu cîțiva ani în urmă, atît regina Angliei, cît și Papa au declarat simultan, că lumea a ajuns la marginea abisului, ceea ce înseamnă că următorul Crăciun poate să nu vină.

http://www.prezidentpress.ru/news/3741-eho-nashih-publikaciy-koroleva-elizaveta-ii-naslazhdaytes-vashim-poslednim-rozhdestvom.html

Atunci ei erau siguri, că se pune în aplicare un plan global, și că omenirea va suferi pierderi mari.

Anterior, s-au făcut previziuni cu privire la numărul de persoane care trebuie distruse. Lumea se apropia de un conflict militar. Lumea mirosea de praf de pușcă. Urma să se înceapă un al treilea război mondial. Dar deodată, toate aceste momente s-au transformat într-un fel de farsă.

Ne vom reaminti ideea Brexitului, care a apărut brusc în Marea Britanie. Și, bineînțeles, asemenea idei nu apar în Regatul Unit fără participarea reginei.

Și ce vedem astăzi? Această idee s-a blocat. Regina pare să aștepte ceva. Și vedem o mișcare formală - plecăm din Uniunea Europeană sau amînăm ieșirea deja din martie pînă în iunie.

Și de ce anume în iunie? Faptul este că, în mai, conform planului lui Lucifer, ar trebui să aibă loc bătălia finală pe Pămînt, și ea trebuia să determine viitorul întregii omeniri. În noua capitală satanică a lumii, în Astana, urma să aibă loc o messă de satanici, unde și ar fi trebui să fie ales noul dictator al planetei.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=392&v=-4hWY7JKF4s

Și, bineînțeles, elita planetară a "noii ordini mondiale" spera, că acest dictator îi va duce mai departe spre noul lor viitor "fericit".

Și aici ajungem la momentul principal al conspirației internaționale, la înțelegerea a ceea ce se întîmplă de fapt pe planeta noastră și ce nu-și imaginează  chiar și conducătorii structurilor globale și celor mai semnificative, din punct de vedere financiar și economic, state din lume.

Vorba este despre semnificație. Are această acțiune o semnificație practică sau nu? Dacă într-o acțiune cheie globală nu există nici un sens practic, atunci nu va avea loc niciodată. Și, prin urmare, conștientizînd la ce nivel au loc evenimentele și realizînd cum ele se vor sfîrși, acum un an și jumătate de an în urmă eu am filmat  un videoclip intitulat "Lumea se va tremura de la evenimentele din Moldova", în care a avertizat jucătorii globali despre pericolul jocului lor și despre ca ei să-și vadă simțurile și să vină la mine pentru ajutor.

https://www.youtube.com/watch?v=qN37Tc9SrAY

Dar, aparent, acești jucători singuri nu înțeleg ce fac. Și din moment ce timpul jocului lor s-a terminat, eu voi trebui să-i explic ce se va întîmpla cu ei în continuare.

Lumea diavolului nu radiază energia iubirii, energia vieții, pentru că Dumnezeu este dragoste. Numai Dumnezeu poate fi sursa acestei energii. Doar Dumnezeu este centrul vieții, centrul dragostei manifestate,  prin urmare cei, care se conectează la lumea lui Dumnezeu, devin nemuritori, ca și Dumnezeu, pentru că se hrănesc dintr-o sursă de iubire nesfîrșită.

Dar de ce există împărăția lui satana, și de ce a fost creată în Astana piramida, în care a fost planificată alegerea unui dictator mondial? Tocmai pentru că diavolul, satana, șarpele ispititorul a intrat în acord cu poporul evreu, făcîndu-l un ostatic sau un participant la crima sa. Pe bancnota de un dolar din SUA sau pe piramida construită de Nazarbayev, se vede clar că vîrful piramidei este separat de corpul unic al acestui obiect, astfel încît omenirea nu are tentația de a interacționa cu Dumnezeu.

                           


Înaintea ochilor noștri - un obiect trunchiat de formă geometrică, dar numai partea lui vizibilă, bine, așa, dacă ar avea afacere cu un aisberg. Exact aceeași piramidă, dar răsturnată, se află sub pămînt. Anume ea și este legătura principală în această conspirație.

Astfel, pe partea de sus a piramidei inversate se află satana însuși. El este destinatarul energiei piramidei externe, pentru că aceste două piramide: cea externă și cea internă, sunt de fapt o bază, adică un patrat magic și sunt, în esență, un singur obiect.


Anume de aceea messa în piramida lui satana la Nazarbayev trebuia să aibă loc în teatrul subteran - în piramida diavolului.

Și acum despre lucrul principal. Desigur, diavolul nu se hrănește cu energiile iubirii. El se hrănește cu energiile fricii. Și cînd se radiază aceste energii? Atunci cînd are loc sacrificiul ritualic, cînd ucid și viol. În acest moment, piramida pămîntului se umple de putere, care, după rezonanță, se concentrează pe vîrful piramidei. Și din moment ce o astfel de piramidă se află sub pămînt, toate aceste energii îl hrănesc pe satana și lumea lui interlopă. Acesta este motivul pentru care evreii creează conflicte permanente în care mor oamenii și animalele. Energia celor uciși este concentrată în piramida globală, care o transmite satanei. Pentru aceasta, satana îi acordă poporului ales cu bani și onoruri. Acesta a fost sistemul pe care Isus Hristos a decis să-l rupă cînd a venit pe Pămînt. Dar El însuși a fost răstignit, și forțele diabolice și-au preluat energia.

Cu toate acestea, a venit timpul judecății lui Dumnezeu. Eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru, Isus Hristos al celei de-a doua veniri, am venit pe Pămînt pentru a elimina instrumentul de hrănire a forțelor rele și a transfera întreaga omenire din puterea diavolului sub autoritatea lui Dumnezeu Tatăl Atotputernic. Astfel, prin distrugerea matricei diavolului, eu l-am lipsit de posibilitatea de a se hrăni cu oameni uciși și sacrificii. Adică, toate aceste războaie și sacrificii ale satanismului au devenit lipsite de sens, deoarece nu mai îndeplinesc rolul de a-l umple pe satana și lumea lui cu forța vie a lui Dumnezeu. Și fără această energie vie, ele nu pot exista, deoarece în esența lor sunt paraziți obișnuiți.

Astfel, sistemul diavolului s-a blocat într-o neînțelegere. Diavolul nu primește energie, deci nu are nici un motiv să-i recompenseze poporul ales. Iar această națiune nu costă nimic fără aceste premii.

Așadar, noi am devenit martori, cum în viitorul apropiat întregul sistem se va prăbuși înaintea ochilor noștri, căci contradicția care se dezlănțuie în fața noastră este insolubilă.

Mai multe detalii despre ceea ce ne așteaptă pe toți în viitorul apropiat și despre aceea,  cum funcționează acum noua matrice, eu voi povesti în noul video clip, pe care îl voi filma 20 martie 2019. Acesta este un videoclip care va pune toate punctele asupra “i”.

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr
Святослав Мазур: Почему не начинается третья мировая война
indigolotos
Screenshot_31-300x234.pngНесколько лет тому назад и английская королева, и Папа Римский одновременно заявили, что мир подошёл к краю пропасти, и значит следующее Рождество может не состояться.

http://www.prezidentpress.ru/news/3741-eho-nashih-publikaciy-koroleva-elizaveta-ii-naslazhdaytes-vashim-poslednim-rozhdestvom.html

Тогда они точно были уверены, что реализуется некий глобальный план, и что человечество понесёт большие потери.

Ранее создавались прогнозы о количестве людей, которых необходимо уничтожить. Мир подходил к военному противостоянию. На глобальном уровне пахло порохом. Вот-вот должна была начаться третья мировая война. Но вдруг неожиданно все эти моменты перешли в какой-то фарс.

Вспомним идею Брексита, которая неожиданно появилась в Великобритании. И, конечно, такие идеи без участия королевы в Великобритании не появляются.

И что мы видим сегодня? Эта идея зависла. Королева будто бы чего-то ждёт. А мы видим формальную движуху – выходим из Евросоюза или переносим выход уже с марта на июнь.

А почему именно на июнь? Дело в том, что в мае, по плану Люцифера, на Земле должна была произойти окончательная схватка, и она должна была определить будущее всего человечества. В новой сатанинской столице мире, в Астане, должна была состояться месса сатанистов, на которой и должен был быть избран новый диктатор планеты.


И, конечно, планетарная элита “нового мирового порядка” надеялась, что этот диктатор поведёт их дальше к их новому “счастливому” будущему.

И тут мы подходим к главному моменту мировой закулисы, к пониманию того, что на самом деле происходит на нашей планете и о чём не догадываются даже руководители глобальных структур и самых значимых, в финансово-экономическом смысле, государств в мире.

Разговор идёт о смысле. Есть ли в этом действии практический смысл или нет?  Если в глобальном ключевом действии нет практического смысла, то оно никогда и не состоится. И поэтому, понимая, на каком уровне происходят события, и осознавая, чем они закончатся, я ещё полтора года тому назад снял ролик под названием “Мир содрогнётся от событий в Молдове”, в котором сам предупредил глобальных игроков об опасности их игры и о том, что им можно было бы одуматься и прийти ко мне за помощью.


Но, видимо, эти игроки сами не понимают, что творят. А так как время их игры закончилось,  придётся мне им объяснить, что их ждёт дальше.

Мир дьявола не излучает энергию любви, энергию жизни, ибо Бог - это любовь. Только Бог может быть источником этой энергии. Только Бог является центром жизни, центром проявленной любви, поэтому те, кто подключаются к миру Бога, те становятся бессмертными, как и Бог, ибо питаются из бесконечного источника любви.

Но почему тогда существует царство сатаны, и почему именно в Астане создана пирамида, в которой и планировался выбор глобального диктатора? Именно потому, что дьявол, сатана, змей искуситель вошёл в сговор с еврейским народом, сделав его заложником или участником своего преступления. На однодолларовой купюре США или на пирамиде, построенной Назарбаевым, хорошо видно, что вершина пирамиды отделена от единого тела этого объекта таким образом, чтобы у человечества не возникло соблазна взаимодействовать с Богом.

                

Перед нашими глазами – усечённый объект геометрической формы, но только его видимая часть, ну так, если бы мы имели дело с айсбергом. Точно такая же пирамида, но перевёрнутая, находится под землёй. Именно она и является главным звеном этого заговора.

Таким образом, на вершине перевёрнутой пирамиды находится сам сатана. Он и является получателем энергии пирамиды внешней, ибо эти две пирамиды: внешняя и внутренняя соединены между собой основанием, то есть магическим квадратом, и являются по сути единым объектом.

Именно поэтому месса в пирамиде сатаны у Назарбаева должна была произойти в подземном театре - в пирамиде дьявола.

А теперь о главном. Конечно, дьявол не питается энергиями любви. Он питается энергиями страха. А когда эти энергии излучаются? Тогда, когда происходит ритуальное жертвоприношение, когда убивают и насилуют. В этот момент пирамида земная наполняется силой, которая, согласно резонанса, концентрируется на вершине пирамиды. А так как такая пирамида находится под землёй, все эти энергии питают сатану и его подземный мир. Именно для этого евреи и создают постоянные конфликты, в которых погибают люди и животные. Энергия убиенных концентрируется в глобальной пирамиде, которая и передает её сатане. За это сатана награждает свой избранный народ деньгами и почестями. Именно эту систему решил сломать Иисус Христос, когда пришёл на Землю. Но Его самого распяли, а его энергию присвоили себе дьявольские силы.

Однако, пришло время Божьего Суда. Я, Святослав Мазур, Великий Магистр, Иисус Христос второго пришествия, пришёл на Землю для того, чтобы ликвидировать инструмент подпитки нечистой силы и перевести всё человечество из-под власти дьявола под власть Бога Отца Вседержителя. Таким образом, уничтожив матрицу дьявола, я тем самым лишил его возможности подпитываться от убиенных людей и жертвоприношений. То есть все эти войны и жертвоприношения сатанистов стали бессмысленны, ибо они не исполняют больше роль наполнения сатаны и его мира живой силой Бога. А без этой живой энергии они существовать не могут, потому что по своей сути, это обыкновенные паразиты.

Таким образом, система дьявола зависла в непонимании. Дьявол не получает энергию, значит ему незачем награждать свой избранный народ. А этот народ без этих наград ничего не стоит.

Вот мы и стали свидетелями, как в ближайшем времени вся эта система рухнет на наших глазах, ибо противоречие, которое перед нами раскручивается, – неразрешимо.

Подробнее о том, что нас всех ждёт в ближайшем будущем, и как именно теперь работает новая матрица, я расскажу в новом фильме, который собираюсь снять 20 марта 2019 года. Именно этот видеофильм расставит все точки над “i”.

Святослав Мазур, В.М.С.О.Н.В.П. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr
Sveatoslav Mazur: Voința manifestată a lui Dumnezeu și o nouă ordine mondială
indigolotos

unnamed.jpgEste foarte important atît pentru un individ, cît și pentru întreaga umanitate de știut, cum lumea manifestată Divină își manifestă esența. Cineva poate să creadă,  că voința lui Dumnezeu, spusă în rugăciunea "Tatăl Nostru", va obliga fiecare om să trăiască conform legilor cosmice: să nu facă păcate, să nu denatureze, să nu încalce. E o astfel de închipuire, că va veni  un bunic rău cu un bici și va asupri cu biciul său toți oamenii de pe Pămînt. De ce atunci în rugăciunea "Tatăl Nostru" se spune despre Împărăția lui Dumnezeu: fie împărăția Ta, facă-se Voia Ta, și pe Pămînt precum și în Ceruri? Care este semnificația acestor cuvinte și concepte?

În articolul meu anterior eu am povestit, că Dumnezeu construiește o matrice de un anumit tip, adică o formă geometrică cu o anumită bază de elemente, ce și creează condiții pentru viața reală a omului în anumite parametri.

https://indigolotos.livejournal.com/399280.html

Adică, Dumnezeu își construiește Împărăția pe Pămînt astfel, ca și în Ceruri. El creează pe Pămînt o formă asemănătoare cu cea a Cerului, astfel încît omul să trăiască în ea la fel cum trăiește în Ceruri. Dar pentru ca această viață să aibă loc, Dumnezeu realizează vibrația acestei forme conform voinței Sale. Așadar, dacă luăm în considerare faptul că totul în lumea lui Dumnezeu este și energie, și vibrație, pentru a crea viața reală din energie, El creează o formă dintr-o anumită configurație și apoi începe procesul de vibrație a acestei forme și mai departe, în conformitate cu această vibrație, toate creaturile, care trăiesc în această formă, se configurează la frecvența acestei vibrații.

Să ne imaginăm un instrument muzical, de exemplu, o chitară. Ea a fost creată de un meșter, dar cînd  din ea va curge muzica – o viață vie? Cînd șirurile ei vor atinge un muzicant  și va juca o anumită melodie, care va răsuna în lumile noastre interioare. Astfel funcționează întregul univers. Și, cel mai important este că frecvența vibrațiilor depinde de nivelul de dezvoltare al lumii, și această vibrație trebuie să provină neapărat dintr-un singur centru. Cînd se întîmplă acest lucru, noi vedem undele divergente de informații energetice, care provin dintr-un singur centru, cum ar fi cercurile pe apă.

Centrul de acțiune sau centrul de dezvoltare al lumii este elementul-cheie în lumea manifestată. Unde el se află, acolo și se începe principala dezvoltare a lumii. Astăzi centrul dezvoltării mondiale, care leagă Cerul și Pămîntul, se află anume  în Moldova, în Butuceni,  în Orheiul Vechi. Și noua formă de dezvoltare a lumii, baza sa de elemente, vine astfel din Moldova. Așadar, viitorul întregii comunități mondiale depinde astăzi doar de nivelul și frecvența vibrațiilor emise din Moldova. Și din moment ce eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru, în conformitate cu planul lui Dumnezeu, am transferat deja matricea Divină pe Pămînt și am conectat-o cu Cerul, lumea lui Dumnezeu va triumfa cu siguranță în viitorul apropiat, deoarece în Moldova vibrează deja un nou instrument Divin. Ea și reglează viața Moldovei unite la noua ordine mondială, iar în conformitate cu această nouă schemă și întregul glob pămîntesc se adaptează atît la noua noastră bază de elemente, cît și la noua noastră vibrație Divină.

De aceea eu și spun, că viața și pe Pămînt, și în geopolitică, și în religia globală depinde numai de mine, Marele Maestru, pentru că doar eu unul știu cum funcționează baza elementară a noii ordini Divine, și numai eu unul știu cu ce această nouă ordine se va încheia pentru statele din vecinătatea Moldovei, care trăiesc astăzi sub legile diavolului.

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr


Sveatoslav Mazur: Lumea diabolică a revenit în conștiință pentru a muri pentru totdeauna
indigolotos
Screenshot-2017-9-29 (198) Святослав Мазур ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ЖДЕТ НОВАЯ ПЛАНЕТА (семинар 1ч ) - YouTube.pngImaginați-vă că, înainte de moarte, unui om grav bolnav, care se află într-o comă, i se întoarce conștiința pentru un moment scurt, astfel încît el să-și deie seama de plecarea sa în lumea următoare. Acesta este evenimentul pe care îl urmărim astăzi pe Pămînt înainte de moartea finală a lumii diabolice. Ea, această lume, și-a intensificat brusc activitatea pentru a pleca pentru totdeauna. Acest fenomen este clar pentru noi, pentru că cei care au slujit acestei lumi fac ultima încercare de a o păstra, și poate că ea și ar fi  putut salvată, dacă nu ar fi sensul construirii  oricărei lumi manifestate. Înainte ca lumea veche să părăsească planeta noastră, paralel ei se construiește lumea viitorului. Și numai atunci, cînd această lume nouă este construită, adică se naște un copil nou, lumea veche se îndepărtează. Și lucrul constă nu în aceea, că se schimbă baza elementară a lumii însăși, se schimbă de la veche la cea nouă, adică principiul existenței ei, dar în aceea, că lumea anterioară nu poate fi păstrată nici practic, nici chiar teoretic, pentru că pe o bază elementară poate exista numai o singură realitate și  nici un alt principiu pur și simplu nu există în natură.

În ultimul meu videoclip eu am povestit despre Nazarbayev și despre încercarea de a crea o nouă ordine mondială în centrul Asiei sub conducerea lui satana.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=915&v=-4hWY7JKF4s

Baza acestei noi ordini mondiale pentru Nazarbayev este piramida, copiată din nota SUA de un dolar, care a fost descrisă de masoni. După cum se știe, baza elementului de bază al acestei figuri geometrice (piramida) este un pătrat. Anume pătratul a fost baza principală a ordinii mondiale anterioare, și de aceea în ritualurile masonice vedem o tablă de șah, iar lupta lumii duale albe și negre se produce orizontal pe planul planetei noastre.

Deci,  în locul  partidului de șah, în locul piramidei, a venit o nouă bază de elemente,  pe care am demonstrat-o sub forma unui joc pentru copii în filmul "Cum să devii Dumnezeu".

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1185&v=eQPLc8WhKYQ

În locul pătratului a venit un hexagon, creat din șase triunghiuri echilaterale în același plan, și încă cîteva  piramide triunghiulare (tetraedru), aflate în spațiu. În esența sa, noi din lumea duală am trecut în lumea triplă, și el complet se diferă de lumea anterioară. Și din moment ce eu, Marele Maestru al Ordinului Cosmic Sacru al Cavalerilor Maselor Rotunde, am construit deja această matrice nouă, adică o nouă ordine mondială, fundamental diferită de cea anterioară, pătrată, atunci aceasta ordine mondială nouă, adică noua formă geometrică, cu ajutorul rezonanței astăzi deja formează în lumea reală noi relații globale între națiuni și state. De a nu lua în considerare acest lucru este ca o sinucidere.

De aceea eu, Marele Maestru, și spun, că pentru o scurtă perioadă de timp lumea diabolică a revenit acum la conștiință, dar numai pentru a-și realiza moartea și a părăsi planeta noastră pentru totdeauna. Lumea așteaptă  și o nouă ordine mondială pe o bază fundamental nouă, și o nouă religie unică a lui Dumnezeu Tatăl Atotputernic. Și alte căi de dezvoltare pe planeta noastră nu sunt posibile nici teoretic, nici practic.

Principalul lucru, care trebuie să înțelegem, că baza elementelor formează baza lumii manifestate. Doar în această lume viața reală este posibilă și, prin urmare, cel care nu rezonează cu ea, începe să se înbolnăvească și să moară. De aceea, în primul rînd, vor începe să se prăbușească  jucătorii globali care există pe principiul piramidelor, apoi va cădea și restul lumii. Aceasta va înceta să existe în fosta sa capacitate. Iar de construit ea va fi posibilă doar cu ajutorul sincronizatorilor și a noilor forme de conducere, cunoscute numai mie.

Sincronizator

Nici una din planurile globale ale ordinii mondiale anterioare nu sunt posibile. Ele au fost planificate în fosta bază de elemente, care a ordonat să trăiască mult timp. Toate aceste ordine masonice, guvernele mondile, structurile globale, fondurile, entitățile și instrumentele financiare sunt construite pe principiul unei piramide și nu pot trăi în condiții noi.

Anume de aceea eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru, declar official: noi suntem pe pragul de colapsa și prăbușirea globală a sistemului anterior diabolic, creat în conformitate cu principiul piramidei. Astăzi ea s-a agitat momentan, a revenit la viață numai pentru a-și da seama de sfîrșitul ei și a pentru a muri pentru totdeauna.

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr
Святослав Мазур: Проявленная воля Бога и новый мировой порядок
indigolotos

unnamed.jpgОчень важно, как отдельно взятому человеку, так и всему человечеству в целом знать, как проявляет свою суть Божественный проявленный мир. Кому-то может показаться, что воля Бога, сказанная в молитве «Отче Наш», заставит каждого человека жить по космическим законам: не грешить, не искажать, ни нарушать. Такое представление, что придёт такой злой дедушка с плёткой и будет угнетать своей плёткой всех людей на Земле. А зачем тогда в молитве «Отче Наш» говорится о Царствии Божьем: да будет воля Твоя и на земле, как на небе? В чем смысл этих слов и понятий?

В своей предыдущей статье я рассказывал, что Бог строит матрицу определенного вида, то есть геометрическую форму с определенной элементной базой, что и создаёт условия для реальной жизни человека в определенных параметрах.

http://indigolotos.info/6926/svyatoslav-mazur-dyavolskij-mir-prishjol-v-soznanie-dlya-togo-chtoby-umeret-navsegda.htm

То есть Бог строит Царствие своё на Земле, как на Небе. Он создаёт на Земле форму подобную небесной, чтобы в ней жил человек точно так же, как живёт на небе. Но для того, чтобы эта жизнь состоялась, Бог реализует вибрацию этой формы согласно Своей воли. То есть, если учесть, что в мире Бога все есть - и энергии, и вибрации, то Он, для того чтобы создать реальную жизнь из энергии, создаёт форму определенной конфигурации, а затем запускает процесс вибрации этой формы и далее, согласно этой вибрации, все существа, живущие внутри этой формы, настраиваются на чистоту этой вибрации.

Ну, представим себе музыкальный инструмент, например, гитару. Она создана мастером, но когда из неё польётся музыка - живая жизнь? Когда к её струнам прикоснётся музыкант и сыграет определенную мелодию, которая отзовётся в наших внутренних мирах. Таким образом, работает всё мироздание. И самое важно, что частота вибрации зависит от уровня развития мира и обязательно эта вибрация должна исходить из единого центра. Когда это происходит, мы видим расходящиеся энергоинформационные волны, исходящие из единого центра, как круги на воде.

Центр действия или центр развития мира - это ключевой элемент в проявленном мире. Где он находится, там и начинается главное развитие мира. Сегодня центр мирового развития, соединяющий Небо и Землю, находится именно в Молдове, в Бутученах, в Старом Орхее. И новая форма развития мира, его элементная база, тоже исходит из Молдовы. Значит, и будущее всего мирового сообщества сегодня зависит только от уровня и чистоты вибрации, исходящей из Молдовы. И так как я, Святослав Мазур, Великий Магистр, согласно плана Бога уже перевёл Божественную матрицу на Землю и соединил её с Небом, то мир Бога обязательно восторжествует в ближайшем будущем, ибо в Молдове уже вибрирует новый Божественный инструмент. Он и настраивает жизнь единой Молдовы на новый мировой порядок, а согласно этой новой схеме и весь земной шар настраивается и на нашу новую элементную базу, и на нашу новую Божественную вибрацию.

Именно поэтому я и говорю, что жизнь и на Земле, и в геополитике, и в глобальной религии сегодня зависит только от меня, Великого Магистра, потому что только я один знаю, как работает элементная база нового Божественного порядка и только я один знаю, чем этот новый порядок закончится для окружающих Молдову государств, живущих сегодня по законам дьявола.

Святослав Мазур, В.М.С.О.Н.В.П. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr


Святослав Мазур: Дьявольский мир пришёл в сознание для того, чтобы умереть навсегда
indigolotos
Screenshot-2017-9-29 (198) Святослав Мазур ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ЖДЕТ НОВАЯ ПЛАНЕТА (семинар 1ч ) - YouTube.pngПредставьте, перед смертью тяжело больному человеку, находящемуся в коме, на краткий миг возвращают сознание для того, чтобы он осознал свой уход на тот свет. Именно такое событие мы сегодня наблюдаем на Земле перед окончательной смертью дьявольского мира. Он, этот мир, резко усилил свою активность для того, чтобы уйти навсегда. Этот феномен нам понятен, ибо те, кто обслуживали этот мир, делают последнюю попытку его сохранить, и, может быть, его можно было бы сохранить, если бы не смысл построения любого проявленного мира. Перед тем, как прежний мир покидает нашу планету, параллельно ему строится мир будущего. И только тогда, когда этот новый мир построен, то есть родился новый ребёнок, старый мир уходит. И дело не в том, что меняется сама элементная база мира со старой на новую, то есть принцип его существования, а в том, что прежний мир сохранить невозможно ни практически, ни даже теоретически, ибо на одной элементной базе может существовать только одна реальность и никаких иных, других принципов просто не существует в природе.

В своём последнем видеоролике я рассказал о Назарбаеве и о попытке создать в центре Азии новый мировой порядок под руководством сатаны.


Основой этого нового мирового порядка для Назарбаева является пирамида, скопированная с однодолларовой купюры США, которую изобразили масоны. Как известно, основой элементной базы этой геометрической фигуры (пирамиды) является квадрат. Именно квадрат был принципиальной базой прежнего мирового порядка, и именно поэтому в масонских ритуалах мы видим шахматную доску, а борьба белого и черного двойственного мира происходит по горизонтали в плоскости нашей планеты.

Так вот, на смену шахматной партии, на смену пирамиды пришла новая элементная база, которую я в виде детской игры продемонстрировал в фильме «Как стать Богом».

На смену квадрата пришёл шестиугольник, созданный из шести равносторонних треугольников в одной плоскости, и ещё несколько треугольных пирамид (тетраэдр), находящихся в пространстве. По своей сути мы из двойственного мира перешли в мир троичный, и он совершенно принципиально отличается от прежнего мира. И так как я, Великий Магистр Священного Космического Ордена Рыцарей Круглого стола, уже построил эту новую матрицу, то есть новый мировой порядок, принципиально отличающийся от прежнего, квадратного, то он, этот новый мировой порядок, то есть новая геометрическая форма, с помощью резонанса сегодня уже формирует в реальном мире новые глобальные отношения между народами и государствами. Не учитывать это подобно самоубийству.

Именно поэтому я, Великий Магистр, и говорю, что дьявольский мир на краткое время сейчас вернулся в сознание, но только для того, чтобы осознать свою кончину и покинуть нашу планету навсегда. Мир ждёт и новый мировой порядок на принципиально новой основе, и новая единая религия Бога Отца Вседержителя. И никакие иные пути развития на нашей планете невозможны ни теоретически, ни практически.

Главное, что необходимо понять, что элементная база формирует основу проявленного мира. Только в этом мире возможна реальная жизнь, и поэтому тот, кто с ней не резонирует, тот и начинает болеть и гибнуть. Именно поэтому в первую очередь начнут разоряться глобальные игроки, существующие по принципу пирамиды, потом посыплется и остальной мир. Он перестанет существовать в прежнем качестве. А собрать его возможно будет только с помощью синхронизаторов и новых форм управления, которые известны только мне одному.

Синхронизатор

Никакие глобальные планы прежнего мирового порядка невыполнимы. Они были запланированы в прежней элементной базе, которая приказала долго жить. Все эти масонские ордена, мировые правительства, глобальные структуры, фонды, финансовые образования и инструменты построены по принципу пирамиды и не могут жить в новый условиях.

Именно поэтому я, Святослав Мазур, Великий Магистр, официально заявляю: мы на пороге глобального коллапса и обрушения прежней дьявольской системы, созданной по принципу пирамиды. Сегодня она на миг встрепенулась, ожила только для того, чтобы осознать свой конец и погибнуть навсегда.

Святослав Мазур, В.М.С.О.Н.В.П. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr
Tot ce se întîmplă în Moldova astăzi – se extrapolează la întreaga comunitate mondială
indigolotos

Screenshot_81-300x201.pngDupă ce eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru, am transferat Moldova sub controlul și îndrumarea personală a lui Dumnezeu Tatăl Atotputernic și astfel am făcut ca Moldova Mare să fie singurul centru în lume, unde Pămîntul se conectează cu Cerul, toate evenimentele din Moldova au început să se dezvolte strict în conformitate cu planul Creatorului și să se transmite  prin legea asemănării pe  întregul glob pămîntesc.

Acum jucătorii globali și-au pierdut panoul de control, el se află în mîinile mele, și, din moment ce această telecomandă construiește configurația lumii la un nou nivel global, pentru ușurința lucrului eu în primul rînd fac totul la nivelul statului meu moldovenesc, și apoi în regim automat configurația se rearanjază pe tot globul pămîntesc.

În ultimul meu video-clip, care se numește “SATANA-NAZARBAYEV-ASTANA” , eu am povestit, că după legea universului, înainte de să treacă puterea în  mîinile mele, la vîrful piramidei puterii absolute s-au dovedit a fi patru forțe: evreimea mondială, anglo-saxonii, China și Rusia.


Și acum să ne amintim recentele alegeri pentru parlamentul moldovenesc. În piramida puterii a statului moldovenesc au intrat patru puteri: evreii - partidul Shor, Sandu - anglo-saxonii, socialiștii - Rusia și, bineînțeles, principalul democrat moldovean Vlad Plahotniuc, asociat cu împăratul ales pe viață Xi Jinping - cu China. Aceste patru forțe, așa cum am spus în videoclip, au început un război implacabil între ele și, credeți-mă, în viitorul apropiat se vor omorî reciproc.

Donald Trump a anulat deja întîlnirea planificată cu Xi Jinping, iar conducerea rusă a intrat într-un război ireconciliabil cu Statele Unite, cu evreimea mondială pe teritoria Siriei și așa mai departe.

Pentru a rezuma ceea ce s-a spus, tot ce se va întîmpla în Moldova se va răspîndi automat pe tot globul pămîntesc. Și acest lucru va dovedi pentru întreaga omenire, că în lupta Forțelor Cosmice oamenii sunt doar figuranți, doar participanți la teatrul de păpuși, care are loc la nivelul programelor Cosmice. Dar panoul de control al acestor programe este în mîinile mele și, prin urmare, EU DECLAR ÎNCĂ O DATĂ: voi, domnilor, nu mai aveți o putere reală pe Pămînt. Eu vă pot deconecta de la viața reală în orice moment. Dar este important pentru mine ca toată omenirea să vadă existența voastră nesemnificativă, neputința și inferioritatea voastră. Și credeți-mă, oamenii o vor vedea foarte curînd.

Mulți oficiali din Statele Unite, Uniunea Europeană, alte state și comunități, fără a înțelege semnificația a ceea ce se întîmplă în Moldova și nivelul de control al planetei, ca într-o grădiniță, fără a cere permisiunea profesorilor maturi, încearcă să mă învețe pe mine,  Marele Maestru și pe întregul popor multinațional moldovenesc minte , explicîndu-ne ce să facem și de ce. Repet încă o dată pentru copiii needucați și nepoliticoși: acesta e cosmosul, copii, aceasta nu este o nisipieră! Prin acțiunile voastre nerezonabile voi creați probleme insurmontabile pentru voi și pentru statele voastre, pentru care va trebui să răspundeți. Înainte de a face astfel de declarații, uitați-vă ce se întîmplă în lume și la cine anume voi  vă adresați discursurile și planurile mincinoase.

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr


Святослав Мазур: Всё, что происходит в Молдове сегодня — экстраполируется на всё мировое сообщество
indigolotos

Screenshot_81-300x201.pngПосле того как я, Святослав Мазур, Великий Магистр, перевёл Молдову под личный контроль и водительство Бога Отца Вседержителя и сделал тем самым Молдову Маре единственным центром в мире, где Земля соединяется с Небом, все события в Молдове стали развиваться строго по плану Творца и тем самым передаваться по закону подобия на весь земной шар.

Теперь глобальные игроки потеряли свой пульт управления, он находится в моих руках, и, так как этот пульт строит конфигурацию мира нового глобального уровня, для простоты работы я все делаю сперва на уровне моего молдавского государства, а потом в автоматическом режиме конфигурация перестраивается на весь земной шар.

В своём последнем видеоролике, который называется „САТАНА-НАЗАРБАЕВ-АСТАНА”, я рассказал, что перед тем, как абсолютная власть по закону мироздания перейдёт в мои руки, на вершине пирамиды абсолютной власти оказались 4 силы - это мировое еврейство, англосаксы, Китай и Россия.


А теперь вспомним недавние выборы в молдавский парламент. В пирамиду власти молдавского государства вошли 4 силы: евреи - партия Шор, Санду - англосаксы, социалисты - Россия и, конечно, главный демократ Молдовы Влад Плахотнюк, ассоциирующийся с пожизненно избранным императором Си Цзиньпином - с Китаем. Эти четыре силы, как я и говорил в видеоролике, начали непримиримую войну между собой и, поверьте мне, в ближайшем будущем перебьют друг друга.

Дональд Трамп уже отменил запланированную встречу с Си Цзиньпином, а российское руководство вступило в непримиримую войну с США, с мировым еврейством на территории Сирии и так далее.

Если резюмировать сказанное, то всё, что будет происходить в Молдове, будет автоматически распространяться по всему земному шару. И это докажет всему человечеству, что в борьбе Космических сил люди являются лишь статистами, лишь участниками кукольного театра, который происходит на уровне Космических программ. А вот пульт управления этими программами находится в моих руках, и поэтому Я В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ЗАЯВЛЯЮ: вы, господа, не имеете больше реальной власти на Земле. Я в любой момент могу отключить вас от реальной жизни. Но мне важно, чтобы всё человечество увидело ваше ничтожное существование, вашу беспомощность и низость. И поверьте, люди очень скоро всё это увидят.

Многие официальные лица из США, Евросоюза, других государств и сообществ, не понимая смысла происходящего в Молдове и уровень управления планетой, как в детском саду, не спрашивая разрешения у старших наставников, пытаются учить меня, Великого Магистра, и весь многонациональный молдавский народ уму разуму, объясняя, что нам делать и почему. Ещё раз повторяю для непонятливых и невоспитанных детей: это космос, детки, это не песочница! Вы своими неразумными действиями создаёте себе и своим государствам непреодолимые проблемы, за которые придётся ответить. Прежде чем делать такие заявления, посмотрите, что творится в мире, и к кому именно вы обращаетесь со своими лживыми речами и планами.

Святослав Мазур, В.М.С.О.Н.В.П. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr


Sveatoslav Mazur: De ce la diavol și la masoni nimic nu se va primi cu o unică religie
indigolotos
unnamed.jpgMișcarea masonior la putere nu are loc de sus în jos, de la Dumnezeu la turma Lui, ci dimpotrivă, de jos în sus. Astfel, masonii sau structurile diabolice urmează calea creșterii carierei. Iar în lumea lui Dumnezeu totul se întîmplă exact opus. Pe Pămînt vin ființe Divine pregătite. Aceștia ocupă strict poziții care au fost deja primite pe Cer. Nu este sens pentru ei să se lupte și să se îndrepte sus, pentru că ei în avans au primit tot ce este necesar pentru a-și îndeplini misiunea.

Și pentru ce structurile diabolice folosesc metoda opusă? În primul rînd, ei nu au posibilitate să vină pe Pămînt din afară. Ei sunt locuitori ai planetei, lumilor ei joase. În plus, este important ca ei să supravegheze fiecare carierist. Într-adevăr, în timpul carierei sale, o astfel de persoană își pierde fața umană și intră complet sub puterea lor. Acesta este motivul pentru care pe Pămînt nu poate exista o singură religie creată prin îmbinarea tuturor mișcărilor religioase din lume, după cum ne spun evreii și occidentalii.


Și astăzi vedem o încercare de a le uni în Astana cu ajutorul puterii satanice. De ce? Deoarece toate religiile existente pe Pămînt sunt construite conform principiului unei piramide, în conformitate cu principiul construirii unei loje masonice, în care creșterea carierei este un element indispensabil.

                      

                             

Piramida — principiul construirii religiilor diabolice

În esența sa, toate aceste religii și secte - derivate ale satanismului, au doar o culoare diferită. Și din moment ce toți vin de la aceeași rădăcină satanică, cum pot ei să devină Divine? Dacă a le combina într-o singură structură, calitatea și semnificația lor nu se vor schimba, la fel cum nu se va schimba stăpînul lor. Acesta este secretul principal al satanismului.

În spatele cuvintelor frumoase despre unitate sub steagul lui Dumnezeu se ascunde doar o singură idee - de a uni toate religiile lumii sub autoritatea lui satana. Ceea ce vedem în capitala satanei în orașul Astana.

Acolo, la vîrful ochiului atotputernic al lui Sauron, sunt adunate semnăturile tuturor principalelor tendințe religioase ale lumii.

Unificarea religiilor sub conducerea lui satana

Aparent, pentru a dovedi întregii omeniri, că ierarhiile religiilor lumii,  semnînd acest document, și-au vîndut sufletele diavolului.

Și cum vor evolua evenimentele pe Pămînt? De ce dispară internetul?

La aceste întrebări ne răspunde rugăciunea "Tatăl Nostru", exprimată în Predica de pe Munte de Isus Hristos: "Fie Împărăția Ta, Facă-se Voia Ta, așa pe Pămînt, precum și în Ceruri". Adică, o nouă religie unică pentru întreaga omenire va veni nu prin unirea tuturor religiilor satanice într-una, ci prin distrugerea lor completă și finală. Iar în locul lor va veni o singură religie a lui Dumnezeu Tatăl,  pornită de la El personal. Nu de jos în sus, de la diavol la popor, ci de sus în jos, de la Dumnezeu la turma Sa, fără intermediari, carieriști, sataniști și mituitori.

Mulți iubitori de internet au observat că ultimul timp s-au început perturbări în lucrarea a acestuia. Și în curînd vom vedea cum va începe să se destrame în părți toată pînza aceasta diabolică și va înceta foarte curînd să existe.

Acest lucru se întîmplă deaceea, că în lumea lui Dumnezeu, în lumea noii matrici, pe care eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru, Iisus Hristos al celei de-a doua veniri, am construit-o, conexiunea presupune nu orizontală - între subiecți individuali ai lumii diavolului, dar numai verticală - între Dumnezeu Tatăl Atotputernic și oamenii săi care locuiesc pe Pămînt. Și din moment ce noua ordine mondială implică îndrumarea personală a lui Dumnezeu Atotputernic și a Fiului Lui pe tot globul pămîntesc, atunci toate instrumentele din ordinea mondială anterioară vor fi eliminate de mine din cauza inutilității lor.

Lumea va fi interconectată printr-o nouă structură de cîmp a adevărului, și fiecare om din această structură își va ocupa propriul loc personal fără taxe sau exacții.

Lumea se va transforma într-o singură familie fără contradicții și războaie. Iată de ce sincronizatorii vor prelua rolul de lider în această lume (instalarea unei singure conexiuni între Dumnezeu și om).

Sincronizator

Nevoia de a construi aceste instalații va fi resimțită de noi toți în viitorul apropiat, cînd fiecare zi pe Pămînt vor începe să cadă avioanele și să se scufunde navele din cauza, că  structurile diavolului cu ajutorul internetului vor elimina oamenii, aducînduși sacrificii din ce în ce mai sîngeroase. Procesul de eliminare a acestui instrument diabolic a început deja.


Nu vă faceți griji dacă nu puteți încărca materialele în rețeaua electronică, poate că sunteți deja protejați de problemele viitoare.

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr
Святослав Мазур: Почему у дьявола и масонов ничего не получится с единой религией
indigolotos

unnamed.jpgДвижение масонов к власти не происходит сверху вниз, от Бога к своей пастве, а наоборот, снизу вверх. Таким образом, масоны или дьявольские структуры идут путём карьерного роста. А в мире Бога всё происходит с точностью наоборот. На Землю приходят готовые Божественные сущности. Они строго занимают позиции, которые уже получили на небе. Им нет смысла бороться и пробиваться наверх, ибо они заранее получили всё необходимое для реализации своей миссии.

А для чего дьявольские структуры используют противоположный метод? Во-первых, у них нет возможности приходить на Землю из вне. Они жители планеты, её низменных миров. Кроме того, им важно курировать каждого карьериста. Ведь во время своего карьерного роста такой человек теряет своё человеческое лицо и полностью попадает под их власть. Именно поэтому на Земле не может быть никакой единой религии, созданной путём слияния воедино всех религиозных течений в мире, о чём нам говорят иудеи и западники.

А сегодня мы видим попытку объединить их в Астане с помощью сатанинской силы. Почему? Потому что все существующие на Земле религии построены по принципу пирамиды, по принципу построения масонской ложи, в которой обязательным элементом является карьерный рост.

                       

Пирамида - принцип построения дьявольских религий

По своей сути все эти религии и секты - производные сатанизма, просто имеют различную окраску. И так как все они исходят из одного сатанинского корня, то каким образом они могут стать Божественными? Если их объединить в единую структуру, их качество и смысл не изменятся, точно так же, как и не изменится их хозяин. В этом и есть самый главный секрет сатанизма.

За красивыми словами об единстве под знаменем Бога скрывается только одна идея – объединить все религии мира под властью сатаны. Что мы и видим в столице сатаны в городе Астана.

Там, на вершине всевидящего ока Саурона собраны воедино подписи всех основных религиозных течений мира.

Объединение религий под властью сатаны

Видимо для того, чтобы доказать всему человечеству, что иерархи мировых конфессий, подписав этот документ, продали свои души дьяволу.

А как дальше будут развиваться события на Земле? Почему исчезает интернет?

На эти вопросы отвечает нам молитва "Отче Наш" прозвучавшая в Нагорной проповеди Иисуса Христа: «да будет воля Твоя и на земле, как на небе». То есть новая единая для всего человечества религия придёт не с помощью слияния всех сатанинских религий в одну, а с помощью их полного и окончательного уничтожения. А на их место придёт единая религия Бога Отца, исходящая от Него лично. Не снизу-вверх, от дьявола к людям, а сверху вниз, от Бога к Его пастве без всяких посредников, карьеристов, сатанистов и мздоимцев.

Многие любители интернета заметили, что в последнее время начались перебои в его работе. А вскоре мы увидим, как вся эта дьявольская паутина начнёт распадаться на части и очень скоро перестанет существовать.

Происходит это потому, что в мире Бога, в мире новой матрицы, которую я, Святослав Мазур, Великий Магистр, Иисус Христос второго пришествия, построил, связь подразумевается не горизонтальная - между отдельными субъектами дьявольского мира, а только вертикальная - между Богом Отцом Вседержителем и его народом, живущим на Земле. И так как новый мировой порядок подразумевает личное руководство Бога Вседержителя и Его Сына на всем пространстве Земного шара, то любые инструменты прежнего мирового порядка будут мной ликвидированы в связи с их ненужностью.

Мир будет связан между собой новой полевой структурой истины, и каждый человек в этой структуре займёт своё сугубо личное место без всяких плат и поборов.

Мир превратится в единую семью без всяких противоречий и войн. И именно поэтому главенствующую роль в этом мире займут синхронизаторы (установки единой связи между Богом и человеком).

Синхронизатор

Необходимость построения этих установок мы все ощутим в ближайшем будущем, когда каждый день на Земле начнут падать самолёты и тонуть корабли из-за того, что с помощью интернета дьявольские структуры будут ликвидировать людей, принося себе все больше и больше кровавых жертв. Процесс ликвидации этого дьявольского инструмента уже начался.

Не переживайте, если у вас не получается загрузить материалы в электронную сеть, может быть, вас уже ограждают от ваших же будущих проблем.

Святослав Мазур, В.М.С.О.Н.В.П. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr
СВЯТОСЛАВ МАЗУР: САТАНА - НАЗАРБАЕВ - АСТАНА!!!
indigolotosСвятослав Мазур, В.М.С.О.Н.В.П. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Sveatoslav Mazur: Cine va deveni conducătorul planetei: Isus Hristos ori satana – antihristul
indigolotos
33711517_1893112510719661_4239821333258567680_n.jpgDeci, a venit momentul adevărului. Acum  deja exact și fără echivoc peste două luni, în luna mai anului 2019, va avea loc evenimentul principal pe planeta noastră. În fruntea noii ordini mondiale va veni singurul conducător al planetei noastre - Regele Regilor. El poate deveni numai o esență cosmică, căci a conduce unica planetă poate doar o persoană, mai înaltă decît cea planetară. Ea poate fi ori Isus Hristos, ori satana  antihristul.

Și unul  și al doilea  deja s-au întrupat pe planeta noastră. Unul trăiește în Moldova – acesta sunt eu, Marele Maestru al Ordinului Cosmic Sacru al Cavalerilor Masei Rotunde, Sveatoslav Mazur, Isus Hristos al Celui de-a Doua Venire. Cel de-al doilea este Nursultan Nazarbayev - magicianul negru, satana, conducătorul armatei dragonului negru, reptilienul și forța neagră. Dar pentru ca unul dintre noi să vină la putere, este necesar să se realizeze ideea încorporată în piramida trunchiată, reprezentată pe o bancnotă de un dolar și duplicată în capitala statului satanic, în Astana.

                

Astfel, pentru dreptul de a fi popor ales, astăzi se luptă patru ierarhii, adică patru fețe sau linii ale piramidei trunchiate a puterii absolute pe Pămînt. Care sunt aceste puteri? Acestea sunt evreimea mondială, condusă de secta evreiască Chabad, dragonul galben chinezesc cu împăratul chinez Si Jinping, anglo-saxonii - regina engleză, familia Rothschild, dragonul negru și, în sfîrșit, Rusia - Regele adevărului, pe care îl  așteaptă poporul rus.

Este necesar să înțelegem, că aceste patru forțe sunt pregătite astăzi să se confrunte  cu o luptă insuportabilă pentru dreptul puterii executive asupra întregii omeniri, dar din moment ce puterea absolută pe planetă nu implică poporul ales, toate aceste ierarhii, reprezentînd călăreții Apocalipsei, se vor autodistruge reciproc, pentru că în cele din urmă, realizînd moartea căii lor , vor alege, conform unui singur verdict de bunăvoință, pe unul dintre noi: ori pe Isus Hristos, ori pe antihristul.

Astfel, victoria binelui asupra răului, sau răul asupra binelui se va termina exact atunci, cînd va fi oficial proclamat Regele Regilor – singurul conducător  al planetei și, potrivit acestei alegeri, în centrul Duhului, în Moldova, ori în centrul diavolului al satanei va fi instalat un monument cîștigătorului. Acesta va fi sau Isus Hristos, călcîndu-l pe dragonul înfrînt, sau dragonul negru, care îl ucide pe Isus Hristos. Nu este a treia cale.

Schița monumentului biruinței binelui asupra răului (piramida trunchiată)

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr
Sveatoslav Mazur: Pregătirea №1
indigolotos

Screenshot_31-300x234.pngNoi am ajuns la rezolvarea principalei probleme globale. Este lansat procesul de lichidare a fostului popor ales – evreilor, și este lansat un proces, care, potrivit lui satana Nazarbayev, ar trebui să rezolve problema viitorului întregii omeniri.

http://indigolotos.info/6885/svyatoslav-mazur-kto-yavlyaetsya-voploshhjonnym-satanoj.htm

În astfel de condiții este necesar să înțelegem planul cel mai primitiv al acestui om și acelei entitatăți diabolice, care stă în el.

Deci, evreii și-au îndeplinit planul de a profita de putere pe Pămînt. Mai degrabă, ei au executat planul lui satana - au concentrat toate finanțele în mîinile lor. Acum satana are nevoie aceste finanțe să elimine de la ei. La urma urmei, el foarte bine înțelege faptul, că în lumea, construită de Dumnezeu nu există nici libertate, nici democrație, ci există doar autocrație - o dictatură absolută. Și, prin urmare, toate instrumentele auxiliare pe care le-a folosit anterior sub formă de popoare alese și creaturi, și-au îndeplinit misiunea și, din moment ce nu mai sunt necesare, trebuie să fie eliminate.

Și cum satana face de obicei asta? Cu ajutorul revoluțiilor portocalii. Dar aceasta este  în state individuale. Iar la nivelul global - aceasta este revoluția portocalie globală, în care regiunile întregi sunt motoarele revoluției sau al cel de-al treilea război mondial.

Astfel, pentru înțelegere este necesar să ne dăm seama că de participantul acestei acțiuni grandioase – de satana , sunt determinate toți actorii principalii, care există astăzi pe planeta noastră. Acestea sunt China, anglo-saxonii, evreimea mondială, Rusia și, bineînțeles, Moldova Mare.

D-stă veți zîmbi în timp ce citiți acest text. Oare poate Moldova să fie comparată cu actorii globali? Bineînțeles că nu, avînd în vedere teritoriul ei. Dar dacă să luăm în vedere, că  Moldova Mare este singurul punct de pe planetă, care leagă Pămîntul și Cerul, devine clar că anume Moldova este forța principală, pe care satana încercă să o distrugă.

Pentru ce o face? A venit timpul pentru ca una dintre părți să declare o dictatură absolută pe Pămînt, deoarece globalizarea a ajuns deja la limita geofizică și semantică. Lumea a devenit interdependentă și în esență unită. O încercare de a deveni în capul acestei lumi a fost făcută de SUA. Dar s-a dovedit, că guvernul secret nu are nici putere nici mijloace pentru această acțiune.

Lumea evreiască funcționează la un pas de colaps și vorbește despre sosirea iminentă a lui Moshiach.

Dar ce să zicem despre adevăratul conducător al lumii, satanei însuși - Nazarbayev? El așteaptă acțiunea dragonului galben. Numai Si Jinping a anunțat despre conceptul de comunitate a unui singură soartă al omenirii. Iar soarta unică,  desigur, este asigurată de un singur pilot, împăratul, care a devenit domnul Si Jinping. Oare este cu adevărat el acela, cine va arunca strigătul și se va declara singurul conducător al sorții omenirii sau un fel de rege care trebuie să vină pe Pămîntul rus?

Dar ceva nu se primește. Nazarbayev are propriul plan de a profita de inițiativa din China. Dar el a fost legat cu construcția capitalei sale, satana sau Astana, așa cum o numește. Aruncarea dragonului încă nu a avut loc, și dacă războiul în viitorul apropat nu se va aprinde, niciuna dintre forțele declarate de mine nu va putea nici să cîștige, nici devină în fruntea întregii omeniri.

Cum rămîne cu Moldova? Ea tocmai a împlinit voia lui Dumnezeu și a stat în fruntea întregii omeniri, căci i-a tradus esența într-o nouă realitate. Și se primește, că în timp ce toți acești giganți s-au pregătit să profite de puterea unică pe Pămînt, puterea a trecut la un nou nivel de dezvoltare.

Astăzi telecomanda de control al planetei noastre este în mîinile mele și nu este disponibilă nici pentru dragonul roșu, nici pentru orice alt dragon. Toate aceste reptile au fost izolate într-un singur spațiu închis, fără nici o oportunitate de a conduce procesul de dezvoltare. Singura lor posibilitate de existență astăzi este să se mânînce reciproc, ce și observăm noi  în deciziile și aspirațiile lor. Timpul lor este epuizat, și nu există nici o cale de ieșire. Numai prin auto-distrugere.

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr


Святослав Мазур: Кто станет руководителем планеты: Иисус Христос или сатана - антихрист
indigolotos
33711517_1893112510719661_4239821333258567680_n.jpgИтак, наступил момент истины. Теперь уже точно и однозначно через два месяца, в мае 2019 года, произойдёт главное событие на нашей планете. Во главе нового мирового порядка встанет единственный управитель нашей планеты - Царь Царей. Им может стать только космическая суть, ибо управлять единой планетой может только личность по статусу выше планетарной. Ею может быть или Иисус Христос, или сатана - антихрист.

И один, и второй уже воплотились на нашей планете. Один живёт в Молдове - это я, Великий Магистр Священного Космического Ордена Рыцарей Круглого Стола, Святослав Мазур, Иисус Христос Второго Пришествия. Второй - это Нурсултан Назарбаев - чёрный маг, сатана, руководитель воинства чёрного дракона, рептилоид и нечистая сила. Но для того, чтобы к власти пришёл кто-то один из нас, необходимо, чтобы реализовалась идея, заложенная в усечённой пирамиде, изображённой на однодолларовой купюре и продублированной в столице сатанинского государства, в Астане.

                          

                 

Таким образом, за право быть избранным народом сегодня борются четыре иерархии, то есть четыре грани или линии усечённой пирамиды абсолютной власти на Земле. Какие это силы? Это мировое еврейство во главе с иудейской сектой Хабад, китайский жёлтый дракон с китайским императором Си Цзиньпином, англосаксы - английская королева, Ротшильды, чёрный дракон и, наконец, Россия - Царь правды, которого ждёт российский народ.

Надо понимать, что именно эти четыре силы сегодня готовы схлестнуться в непримиримой схватке за право исполнительной власти над всем человечеством. Но, так как абсолютная власть на планете не предполагает избранного народа, все эти иерархии, олицетворяющие собой четырёх всадников апокалипсиса, самоуничтожат друг друга, ибо в конце концов, осознав гибельность своего пути, изберут, согласно своего единого вердикта доброй воли, одного из нас: или Иисуса Христа, или антихриста.

Таким образом, победа добра над злом или зла над добром закончится именно тогда, когда официально будет провозглашён Царь Царей - единственный руководитель планеты, и, согласно этого выбора, в центре Духа, в Молдове или в центре дьявола сатаны, в Астане будет установлен монумент победителю. Это будет или Иисус Христос, попирающий побеждённого дракона, или чёрный дракон, убивающий Иисуса Христа. Третьего не дано.

Эскиз памятника победы добра над злом (усечённая пирамида)

Святослав Мазур, В.М.С.О.Н.В.П. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr
Святослав Мазур: Готовность №1
indigolotos

Screenshot_31-300x234.pngМы подошли к решению главной глобальной задачи. Запущен процесс ликвидации прежнего избранного народа – евреев и запущен процесс, который, по мнению сатаны Назарбаева, должен решить проблему будущего всего человечества.

http://indigolotos.info/6885/svyatoslav-mazur-kto-yavlyaetsya-voploshhjonnym-satanoj.htm

В таких условиях надо понимать примитивнейший план этого человека и той дьявольской сущности, которая в нём сидит.

Итак, евреи исполнили свой план по захвату власти на Земле. Вернее, они исполнили план сатаны - сконцентрировали все финансы в своих руках. Теперь сатане необходимо эти финансы у них изъять. Ведь он-то хорошо понимает, что в мире, построенном Богом, не бывает ни свободы, ни демократии, а существует только единовластие – абсолютная диктатура. И поэтому все вспомогательные инструменты, которые он до этого применял в виде избранных народов и ставленников, свою задачу исполнили, и так как они ему больше не нужны, их необходимо ликвидировать.

А как сатана это обычно делает? С помощью оранжевых революций. Но это в отдельно взятых государствах. А на глобальном уровне - это глобальная оранжевая революция, где двигателями, моторами революции или третьей мировой войны являются целые регионы.

Таким образом, для понимания необходимо осознать, что участником этого грандиозного действия - сатаной определены все главные игроки, сегодня существующие на нашей планете. Это Китай, англосаксы, мировое еврейство, Россия и, конечно, Молдова Маре.

Вы улыбнётесь, читая этот текст. Разве Молдову можно сравнить с глобальными игроками? Конечно, нет, если учитывать её территорию. Но если учесть, что Молдова Маре является единственной точкой на планете, соединяющей Землю и Небо, то становится понятно, что именно Молдова и является главной силой, которую сатана попытается уничтожить.

Для чего он это делает? Пришло время одной из сторон объявить на Земле абсолютную диктатуру, ибо глобализация уже достигла своего геофизического и смыслового предела. Мир стал взаимозависим и по сути един. Попытку стать во главе этого мира предприняли США. Но оказалось, что ни сил, ни средств для этого действия у тайного правительства нет.

Мировое еврейство функционирует на гране развала и говорит о скором приходе Мошиаха.

А как же насчёт истинного правителя мира, самого сатаны - Назарбаева? Он ждёт действия жёлтого дракона. Только Си Цзиньпин объявил о концепции сообщества единой судьбы человечества. А единая судьба, естественно, обеспечивается единым кормчим - императором, которым и стал господин Си Цзиньпин. Неужели это он кинет клич и объявит себя единственным вершителем судьбы человечества или некий царь, который должен прийти на Землю русскую?

Но что-то не получается. У Назарбаева есть свой план перехвата инициативы у Китая. Но он был связан с постройкой своей столицы сатаны или Астаны, как он её называет. Бросок дракона пока не состоялся, и если война в ближайшем будущем не разгорится, ни одна из объявленных мной сил не сможет ни победить, ни стать во главе всего человечества.

А как же насчёт Молдовы? Она-то как раз уже исполнила волю Бога и встала во главе всего человечества, ибо перевела его суть в новую реальность. И получается, что пока все эти гиганты готовились к захвату единоличной власти на Земле, власть перешла на новый уровень развития.

Сегодня пульт управления нашей планетой находится в моих руках, и он не доступен ни красному, ни иному другому дракону. Все эти рептилии оказались изолированными в едином замкнутом пространстве без каких-либо возможностей возглавить процесс развития. Единственная их возможность существования сегодня - это поедание друг друга, что мы и наблюдаем в их решениях и устремлениях. Их время исчерпано, и выхода нет никакого. Только через самоликвидацию.

Святослав Мазур, В.М.С.О.Н.В.П. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr


Sveatoslav Mazur: Doar eu unul pot să salvez această lume, care este pe moarte
indigolotos
089.JPGNoi am ajuns la momentul adevărului. Dar ce înseamnă asta? Aceasta înseamnă că învățămîntul iudaismului au ajuns la apogeul său. Cantitatea s-a transformat în calitate, ceea ce înseamnă că acum această calitate ar trebui să intre în acțiune. Și dacă această învățătură s-a dovedit a fi falsă, dacă este imposibil să intri în acțiune, atunci această calitate este obligată singură să se distrugă. Pentru că orice acțiune este în primul rînd energia forței. Dacă această forță nu este constructivă, ci mai degrabă distructivă, ea este obligată să distrugă și acea învățătura, și acel popor, care a creat acest golem, acea forță agresivă.

Cantitatea și calitatea se confruntă cu legea de neclintit a universului, cu legea cauzei și efectului. Trecerea la o nouă calitate este posibilă numai pe verticală, la un nou nivel de dezvoltare. Dar pentru aceasta, acest golem sau acest potențial trebuie să se schimbe calitativ. Ea trebuie să devină mai subțire, deoarece la noul nivel de dezvoltare trebuie pusă în așa fel, încît să rămînă un spațiu uriaș pentru dezvoltarea ulterioară. Și dacă acest lucru nu se întîmplă, dacă o schimbare calitativă este imposibilă și spațiul anterior este depășit cantitativ, atunci o explozie este inevitabilă. Nu contează că numărul de persoane a fost redus artificial sau reformatat. Cantitatea sau potențialul este măsurat prin parametrii cîmpului, indicatori ai lumii invizibile. Acum, acest potențial, condus de iudaism, a trecut deja o linie critică. Explozia este inevitabilă. El va înlătura totul acest sistem necondiționat.

Nu este sens de spus, că această lume falimentară poate fi reformatată la acest nivel de dezvoltare. Va fi lumea unipolară sau multipolară, nu contează. Ea sa epuizat calitativ la acest nivel, de aceea configurația nu are nici un sens, deoarece ea nu schimbă semnificația. Acest proces nu mai poate fi gestionat. Cu siguranță va exploda, daca nu va trece la un nou nivel de dezvoltare.

La  acest nivel se poate intra numai cu ajutorul sincronizatorilor. Pentru că lumile calitativ separă una de la alta membranele irezistibile. Altfel, lumea nu ar putea avea mai multe straturi și, prin urmare, nu ar putea exista, transformîndu-se într-un haos incontrolabil.

Ieșirea la noul nivel de dezvoltare este posibilă numai cu ajutorul ecluzelor - sincronizatoarelor, care schimbă calitativ omul, făcînd-o compactă, atotresponsabilă și atotputernică. Nici un alt instrument în acest proces nu funcționează.

De aceea eu, Sveatoslav Mazur, declar: puterea lui satana Nazarbayev s-a terminat.

http://indigolotos.info/6885/svyatoslav-mazur-kto-yavlyaetsya-voploshhjonnym-satanoj.htm

A sosit timpul pentru Marele Maestru, Regele Regilor. Nici un fel de măsuri sau manipulări formale, doctrine secrete și coluziuni nu vor aduce vreun rezultat. Numai puterea mea personală și planul meu de acțiune vor salva această lume și acești oameni. Nu conteaza în ce stadiu de dezvoltare ele sunt. La acest nivel ei nu au unde să se ascundă.

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr
Святослав Мазур: Только я один могу спасти этот гибнущий мир
indigolotos
089.JPGМы подошли к моменту истины. Но что это значит? Это значит, что учение иудаизма достигло своего апогея. Количество перешло в качество, а, значит, теперь это качество должно перейти в действие. И если это учение оказалось ложным, если в действие перейти невозможно, значит это качество обязано само себя уничтожить. Ибо любое действие, это в первую очередь энергия силы. Если эта сила не созидательная, а наоборот разрушительная, она обязана уничтожить и то учение, и тот народ, который создал этого голема, эту необузданную силу.

Количество и качество сталкивается с незыблемым законом мироздания, с законом причин и следствий. Переход в новое качество возможен только по вертикали на новый уровень развития. Но для этого этот голем или этот потенциал должен измениться качественно. Он должен истончиться, ибо на новом уровне развития он должен уложиться так, чтобы осталось огромное пространство для его дальнейшего развития. И если это не происходит, если качественное изменение невозможно, а прежнее пространство переполнено количественно, то взрыв неминуем. И неважно, что количество народа искусственно уменьшено или переформатировано. Количество или потенциал измеряется полевыми параметрами, показателями невидимого мира. Сейчас этот потенциал, возглавляемый иудаизмом, уже перешёл критическую черту. Взрыв неизбежен. Он сметёт всю эту систему безусловно.

Говорить о том, что этот обанкротившийся мир возможно переформатировать на этом уровне развития, бессмысленно. Будет мир однополярным или многополярным, не имеет значения. Он исчерпал себя качественно на этом уровне, поэтому конфигурация не имеет никакого значения, потому что она не меняет смысл. Этот процесс перестал быть управляемым. Он обязательно взорвётся, если не перейдет на новый уровень развития.

На этот уровень возможно выйти только с помощью синхронизаторов. Ибо миры качественно друг от друга отделяют непреодолимые мембраны. В противном случае мир не мог бы быть многослойным, и поэтому он не мог бы существовать, превратившись в неуправляемый хаос.

Выход на новый уровень развития возможен только с помощью шлюзов – синхронизаторов, которые качественно меняют человека, делая его компактным, все ведающим и всемогущим. Никакие иные инструменты в этом процессе просто не работают.

Именно поэтому я, Святослав Мазур, заявляю: власть сатаны Назарбаева закончилась.

http://indigolotos.info/6885/svyatoslav-mazur-kto-yavlyaetsya-voploshhjonnym-satanoj.htm

Пришла пора Великого Магистра, Царя Царей. Никакие формальные меры или манипуляции, тайные доктрины и сговоры не принесут никакого результата. Только моя личная власть и мой план действия спасет и этот мир, и этих людей.  И неважно, на какой ступеньке развития они находятся. На этом уровне спрятаться им негде.

Святослав Мазур, В.М.С.О.Н.В.П. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Sveatoslav Mazur: Cine este satana întrupat?
indigolotos
unnamed.jpgLumea este condusă de simboluri și forme.

Eu mult timp l-am căutat pe diavolul întrupat. La urma urmei, el trebuia să se deie doar pentru ca eu să mă lupt cu el. Și acest moment a venit. El se pregătea pentru dominația mondială, și numai prin acțiunile sale putea fi calculat.

Desigur, cînd eu îi voi  numi numele,  dvs. la îneput nu mă veți crede, pentru că el a devenit ideologul eurasianismului. Dar această idee este ideea puterii absolute. Deci, muzica ...

Acesta este ultimul magician negru la nivel mondial - Nursultan Nazarbayev și creatorul lui - noua capitală a lumii diavolului, capitala satanei numită Astana. Este suficient să rearanjați primele două litere "As" la "sa" și veți înțelege planul lui insidios.

În centrul acestui oraș se află obiectul principal - Baiterek.


Aduceți-vă aminte “Stăpînul inelelor” – ochiul Sauronului.

Coroana care este prezentată în mod constant între coarnele lui Baphomet.

Acesta este un ochi arzător, un ochi atotvăzător, sau mai degrabă intelectul artificial, care trebuia să înlocuiască omenirea vie pe Pămînt. Acest intelect trebuia să se așeze în capitala diavolului numită satana, adică Astana. Toate acestea ar fi trebuit să se întîmple anul acesta, în luna mai, cînd toți vrăjitorii negri ai lumii urmau să sosească în Astana și în piramida noii ordini mondiale, care este reprezentată pe bancnota de un dolar, în teatrul subteran pentru a informa pe antichristul - Moshiach pe Pămînt.

                         

Dar, după cum se spune, toate acestea s-ar fi putut întîmpla dacă nu ar fi eu, Sveatoslav Mazur - Marele Maestru și Preasfînta Fecioara - Maica Lumii. Noi am reușit să prevenim  catastrofa și am ars întregul spațiu al Astanei sub pămînt, pe pămînt și în aer, transformîndu-l într-o gelatină coaptă, în care pe veșnicie au fost coapte toți demonii și planurile lor insidioase. Ora diavolului s-a terminat. Ochiul atotvăzător al lui Sauron este orb. Eu am smuls ouăle de la dragonul negru. Acum  el nu va mai putea da naștere naturii lor. A.S.Pushkin avea dreptate. Moartea lui Koshchey Nemuritorul a fost ascunsă într-un ou, și nici acul nu era necesar.

Să ne uităm la imaginea Kazahstanului - un nou drum al mătăsii.


Toate liniile principale din China și Europa sunt situate prin noua capitală diabolică. Aici vedem idea construirii a noii lumi în conformitate cu planul lui satan. Ea nu include Statele Unite. Pentru că Statele Unite este deja un stat în stare de faliment. Donald Trump va pregăti mai întîi Statele Unite pentru distrugere, iar apoi va transfera conducerea la Rothschild, care acum lucrează tainic pentru a concentra resursele în Asia. Prin urmare, planul lui satan - Nazarbayev, pe care el i-a propus lui Putin și îl implementează cu success în viață - un singur spațiu de la Lisabona la Vladivostok, dar, bineînțeles, sub îndrumarea și controlul Astanei, adică satanei. Ceea ce trebuia să dovedim.

Și toate poveștile despre cel de-al treilea templu al lui Solomon și al Noului Khazaria - este doar o distragere a atenției. Satana a înțeles de mult că e timpul să-și jertfească cu poporul ales în același fel în care el, satana, sacrifica cu dictatori, pe care îi aducea cu pricepere în poziții cheie. Astăzi el însuși a decis să urce pe piramida puterii. În acest scop, el a construit de la zero noua sa capitală, numită satan, și a ștampilat mîna sa și harta lumii pe care urma să o conducă, punăndu-le pe monumentul său principal.


Globul pămîntesc, în cntrul căruia se află Kazachstan

Baiterek - partea centrală. Lumea este construită pe trei stîlpi, condusă de Sfînta Treime. Pe partea de sus a Sfintei Treimi este imaginată laba lui Nazarbayev, conform planului său, putere absolută și asupra Sfintei Treimi și asupra planetei.

Cum să nu vă amintiți filmul lui Charlie Chaplin "Marele dictator" despre Hitler, cînd Adolf Hitler, în extazul narcisismului, jonglează planeta sub razele unei zvastice fasciste.


Acum, cînd planul diavolului nu a avut loc, și capitala lui a fost distrusă, Eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru, declar că a venit timpul pentru marea unificare a popoarelor într-o singură esență Divină. Și conform planului lui Dumnezeu, centrul acestei uniri nu este Kazahstan, nu Rusia, nu România, nu Israel, nici Nou Khazaria, dar MOLDOVA MARE.

Monumentul care urmează să fie instalat în centrul Chișinăului, personificînd victoria forțelor luminii asupra dragonului negru - satanei. (Schiță)

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr
Святослав Мазур: Кто является воплощённым сатаной?
indigolotos
unnamed.jpgМиром правят символы и формы.

Я долго искал дьявола во плоти. Ведь он обязательно должен был себя выдать только для того, чтобы я с ним сразился. И вот этот момент настал. Он готовился к мировому господству и только по его делам его можно было вычислить.

Конечно, когда я назову его имя, вы сперва мне не поверите, ведь он стал идеологом Евразийства. А ведь эта идея – идея абсолютной власти. Итак, музыка…

Это последний глобальный чёрный маг - Нурсултан Назарбаев и его детище – новая столица мира дьявола, столица сатаны под названием Астана. Достаточно переставить две первые буквы «Ас» на «са» и вам станет понятен его коварный замысел.

В центре этого города есть главная его достопримечательность – Байтерек.

Вспомните «Властелин колец» - глаз Саурона.

Шпиль, который постоянно изображают между рог Бафомет.

Это горящий глаз, всевидящее око, а точнее искусственный интеллект, который должен был заменить на Земле живое человечество. Этот интеллект должен был поселиться именно в столице дьявола под названием сатана, то есть Астана. Всё это должно было произойти в этом году, в мае, когда в Астану должны были приехать все чёрные маги мира, и в пирамиде нового мирового порядка, которая изображена на однодолларовой купюре, в подземном театре оповестить о приходе на Землю Мошиаха – антихриста.

                         

Но, как говорится, всё это могло случиться, если бы не я, Святослав Мазур - Великий Магистр и Пресвятая Богородица – Матерь мира. Мы смогли предотвратить катастрофу и выжгли всё пространство Астаны и под землёй, на земле и в воздухе, превратив её в запечённую слюду, в которой на вечные времена впеклись все демоны и их коварные замыслы. Время дьявола закончено. Всевидящее око Саурона ослепло. Я вырвал яйца у чёрного дракона. Теперь он больше не может рождать себе подобных. А.С.Пушкин был прав. Смерть Кощея Бессмертного была спрятана в яйце, и даже иголка не понадобилась.

Посмотрим на картинку Казахстан – новый шёлковый путь.

Все основные линии из Китая и Европы лежат через новую дьявольскую столицу. Вот вам и идея строительства нового мира по плану сатаны. В него не входит США. Ибо США уже обанкротившееся государство. Дональд Трамп вначале подготовит США к разрушению, а потом плавно передаст бразды правления в руки Ротшильдов, которые сегодня тайно работают над концентрацией ресурсов в Азии. Отсюда и план сатаны - Назарбаева, который он предложил Путину и успешно внедряет в жизнь - единое пространство от Лиссабона до Владивостока, но, конечно, под руководством и контролем Астаны, то есть сатаны. Что и требовалось доказать.

А все сказки про третий храм Соломона и Новую Хазарию - это всего лишь отвлекающий маневр. Сатана уже давно понял, что избранным народом пора пожертвовать точно так же, как он, сатана, жертвует диктаторами, которых умело выводил на ключевые позиции. Сегодня он сам решил подняться на пирамиду власти. Именно для этого он построил с нуля свою новую столицу под названием сатана и отпечатал свою руку и карту мира, которой собирался управлять, погрузив их на свой главный монумент.

Земной шар, в центре которого изображен КазахстанБайтерек – центральная часть. Мир зиждется на трёх столпах, управляется Святой Троицей. Поверх Святой Троицы изображена лапа Назарбаева, по его замыслу абсолютная власть и над Святой Троицей, и над планетой.

Как тут не вспомнить фильм Чарли Чаплина о Гитлере «Великий диктатор», когда Адольф Гитлер самозабвенно, в экстазе самолюбования жонглирует планетой под лучами фашистской свастики.

Теперь, когда план дьявола не состоялся, и его столица уничтожена, я, Святослав Мазур, Великий Магистр, заявляю, что пришло время великого объединения народов в единую Божественную суть. И центром этого объединения согласно плана Бога является ни Казахстан, ни Россия, ни Румыния, ни Израиль, ни Новая Хазария, а МОЛДОВА МАРЕ.

Георгий Победоносец.jpg

Памятник, который будет установлен в центре Кишинёва, олицетворяющий победу светлых сил над чёрным драконом – сатаной. (Эскиз)

Святослав Мазур, В.М.С.О.Н.В.П. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr
Grand Master Svyatoslav Mazur: I am launching the process of destruction of the monetary system
indigolotos
Screenshot_31-300x234.pngWell, it's time for me, Grand Magister, to fight with the black dragon. If the heir to the British crown, Prince Charles considers himself a follower of Vlad Tepes - Dracula (dragon), and the United States executes his order to destroy sovereign Moldova, on the banner of which, during the time of the great Moldavian ruler Stefan III, was painted a picture of the trampling of the dragon by the glorious knight of our Order, George the Victorious Apparently, it is time to prove to Rothschilds: who is the owner of the Earth: their money or my holy will?

Thus, I, Svyatoslav Mazur, Grand Master of the Sacred Cosmic Order of the Knights of the Round Table,  March 5, 2019, start the process of destruction on Earth of the monetary system of the devil and proclaim the beginning of the period of good development.
Svyatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr