indigolotos


Глобальный информационный центр «Индиго Лотос»

Для Молдовы с Любовью!


„Nu doar cu singura pîine va trăi omul, dar cu orice cuvînt, pornit din gura lui Dumnezeu“
indigolotos
089.JPGAcest citat  lui Isus Hristos răspunde la principalele întrebări: pentru ce venise Isus Hristos pe Pămînt în prima Sa dată semnificativă. Mulți gînditori astăzi vorbesc despre aceea, cum anume va apărea în fața pamîntenilor Isus Hristos a doua oară: în  forma singurului om, care s-a născut de la  părinți obișnuiți, sau va apărea ca Rege a Regilor în fața oamenilor  pe un nor, creînd o varietate de minuni.

Și cel mai important, despre ce vorbește majoritatea, inclusiv iudeii, care visează la venirea lui Moshiach, că El, primind puterea absolută,  cu o tijă de fier va conduce toate națiunile, pedepsind pe fiecare, cine  va îndrăzni să nu-L asculte.

Dar, de fapt, eu, Isus Hristos al doilea  veniri, destul de clar v-am explicat vouă, cititorilor și telespectatorilor mei, semnificația evenimentelor care au loc.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=126&v=SOAxBcd7guo


Isus Hristos venise pe Pămînt prima dată și acuma a doua oară doar pentru aceea, ca să scoată puterea de la Lucifer și s-o transmită în mîinile lui  Dumnezeu Atotputernicul — Stăpînul tuturor lumilor și popoarelor.

Faptul este că această procedură are unele proprietăți. Lumea noastră septenară nu poate interacționa în mod direct cu Creatorul datorită faptului, că Creatorul are o capacitate energoinformațională foarte mare. Prin urmare, interacțiunea cu El este posibilă numai prin ierarhia ascensiunii de la simplu la compicat, prin transmiterea acestei puterei de la lumea animală umană, printr-o perioadă de tranziție trecătoare a stării spiritual-animală umană la starea lui Divină. În acest caz, puterea ca ștafeta se transmite din mînă în mînă la cel ales de Dumnezeu anume pentru aceea, ca să nu fie nici o ispită să fie atribuită pe mii de ani.

Cu toate acestea, anume acest incident a avut loc cu Lucifer. În loc ca el să predea puterea lui Isus Hristos, el și-a asumat-o și astfel s-a pus în afara legii. Eu, fiul lui Dumnezeu și mesagerul Lui, acum, în cea de-a doua venire pe Pămînt, am reușit să iau puterea de la acest trădător. Dar nu la un nou nivel de dezvoltare, așa cum evreii visează, pentru a-mi  atribui-o însuși, ci pentru aceea, ca, întinzînd mîna prin sfera spirituală, s-o transmit la Dumnezeu Tatăl, astfel pentru a proteja populația planetei noastre de la un nou Lucifer, indiferent cum el va fi numit și sub ce ideologie va apărea înaintea oamenilor. Acest eveniment va fi punctul culminant al șederii mele pe acest Pămînt.

Deja 26 mai 2018, exact la ora 12:00 pe timpul moldovenesc, la Orheiul Vechi, în Moldova, în centrul planetei noastre, eu, Sveatoslav Mazur, Isus Hristos celei de a doilea veniri, voi transmite puterea, scoasă de la Lucifer, în mîinile lui Dumnezeu Atotputernicul — Tatăl tuturor lumilor și popoarele, și nimeni pe planeta noastră nu va  putesa să mă împiedice să îndeplinesc această acțiune sacră.

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr


Святослав Мазур: „Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих“
indigolotos
089.JPGЭта цитата Иисуса Христа отвечает на главные вопросы: зачем именно приходил Иисус Христос на Землю в свой первый знаменательный раз. Многие мыслители сегодня говорят о том, как именно предстанет перед землянами Иисус Христос во второй раз: в виде отдельно взятого человека, родившегося от обыкновенных человеческих родителей или предстанет как Царь Царей перед людьми на облаке творя различные чудеса.

И самое главное, о чем многие говорят, в том числе и иудеи, которые мечтают о приходе Мошиаха, что Он, получив абсолютную власть, железным жезлом будет пасти все народы, наказывая каждого, кто посмеет Его ослушаться.

Но на самом то деле я, Иисус Христос, второго пришествия довольно четко объяснил вам, мои читатели и зрители, смысл происходящих событий.

Иисус Христос приходил на Землю в первый раз и сейчас во второй лишь для того, чтобы отобрать власть у Люцифера и передать ее в руки Бога Вседержителя – Хозяина всех миров и народов.

В том то и дело, что такая процедура имеет некоторые особенности. Наш семеричный мир не может напрямую взаимодействовать с Творцом в связи с тем, что Творец обладает очень большой энергоинформационной емкостью. Поэтому взаимодействие с Ним возможно только через иерархию восхождения от простого к сложному передавая эту власть от животного мира человека, через переходный период животно-духовного состояния человека к его Божественному состоянию. В данном случае власть, как эстафетная палочка передается из рук в руки избранника Бога именно для того, чтобы не существовало соблазна присвоить ее себе на многие тысячелетия.

Однако, именно такой казус произошел с Люцифером. Вместо того, чтобы передать власть Иисусу Христу, он ее присвоил себе и тем самым поставил себя вне закона. Мне же, сыну Бога и Его посланнику, сейчас, во второй свой приход на Землю, пришлось у этого предателя власть отобрать. Но не для того, чтобы на новом уровне развития, как это мечтают евреи, присвоить ее себе, а для того, что протянув руку через духовную сферу передать ее Богу Отцу, тем самым обезопасить население нашей планеты от нового Люцифера, не важно, как он будет называться и под какой идеологией предстанет перед людьми. Именно это событие и станет кульминацией моего пребывания на этой Земле.

Уже 26 мая 2018 года ровно в 12-00 по молдавскому времени в Старом Орхее, в Молдове, в сердце нашей планеты я, Святослав Мазур, Иисус Христос второго пришествия, передам власть, отобранную у Люцифера, в руки Бога Вседержителя – Отца всех миров и народов и никто на нашей планете не сможет мне помешать исполнить это священное действие.

Святослав Мазур, В.М.С.О.Н.В.П. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr


Святослав Мазур: Я есмь путь, истина и жизнь!!!
indigolotos
Я есмь путь, истина и жизнь Эти слова я сделал названием этой статьи, потому что пришло время мне, Иисусу Христу, сделать важное заявление. Люди мира!

После того, как 26 мая 2018 года в духовном центре Молдовы, в Старом Орхее я, Святослав Мазур, совместно с Матерью мира активирую последний уровень реальности на нашей планете начнется новая жизнь. Она связана с новыми условиями и новыми способностями человека.

Произойдет то, что я проделал со своими учениками в далекие времена моего первого посещения этой планеты. Итак, время истины настало. Никто не сможет избежать этой участи, ибо она связана с волей Отца нашего Бога Вседержителя – Хозяина всех миров и народов.Святослав Мазур, В.М.С.О.Н.В.П. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Sveatoslav Mazur: Evreii și-au lansat procesul autodistrugerii sale
indigolotos
unnamed.jpgDesigur, majoritatea evreilor, predispuși la mîndria lor, nici nu înțeleg în ce fel de abis de sînge au fost trimiși de către cabaliști. Vă ofer un videoclip al unuia dintre ei, în care el spune despre exclusivitatea evreilor, ca o rasă deosebită, care posedă calitatea demiurgului.Adică, după cuvintele acestui cabalist nebun, se primește, că anume poporul evreu este capabil să schimbe destinul omenirii, să lase lumina lui Dumnezeu să treacă prin el și să-l distribuie pe planeta noastră. Și, la urma urmei, anume despre aceasta vorbise adevăratul demiurg  Isus Hristos — fiul lui Dumnezeu, cînd venise pe Pămînt. Voi aminti cuvintele Lui: «Eu sunt calea, adevărul și viața; nimeni nu vine la Tatăl, decît prin mine. »

Și, desigur, El are dreptate. Deoarece demiurgul este o creatură care posedă calitatea lui Dumnezeu. Această esență în putere și scopul ei este mult mai mare decît Spiritului planetar. Astfel, cabaliștii declar nemaipomenitul. Că fiecare evreu, prin puterea și abilitățile sale, este mai mare decît spiritul planetar. Adică, fiecare evreu poate influența viitorul planetei noastre, schimbînd configurația și destinul ei?

Doar acel, care nu este dedicat în misterele lui Dumnezeu poate asculta liniștit astfel de prostii. Și, de fapt, tot poporul evreu este crescut din scutece pe aceste prostii. Și ce  într-adevăr se află în spatele acestor afirmații?

Faptul este, că cabbala este special creată ca un învățămînt anti-divin, adică, doctrina satanică, și toate religiile avraamice, construite după chipul și imaginea ei, tot reprezintă o idee anti-divină a interacțiunii dintre om și Dumnezeu.

Întrebați un cleric (indiferent de care religie, creștinism, iudaism sau islam), dacă poate o persoană să interacționeze direct cu Dumnezeu? Și vi se va spune: nu, în niciun caz, pentru că interacțiunea directă vă va duce în mîinile diavolului. De aceea este necesar să acționăm numai prin intermediul unor figuri religioase, special instruite pentru acest rol.

Eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru, Regele Regilor, Isus Hristos, și unicul demiurg pe planetă, întreb, ce drept voi, evreii, L-ați lipsit pe Creator de capabilitatea de a vorbi direct cu creațiile Lui — oamenii? Și voi răspunde la întrebarea mea. Pentru că oamenii, fără să  înțeleagă, cu ajutorul acestui popor,ales de diavol, au nimerit în puterea lui.

Noi vedem un fapt neîntîmplător din partea evreilor a deturnării titluluii demiurgului anume deaceea, că lumea lui Dumnezeu este proiectată pe principiul ierarhiei astfel, încît fiecare om să aibă posibilitate de a interacționa direct cu Creatorul. Dar, fiindcă  puterea Creatorului este foarte mare și cuprinzătoare, Atotputernicul Dumnezeu și a creat niveluri de scădere a  acestui potențial, pentru ca omului astfel de comunicare să nu-i creeze probleme. De aceea, Dumnezeu îl trimite pe Pămînt pe demiurg – fiul său pentru ca el, reîncarnînduse în natura umană, ar fi capabil de a adapta voia lui Dumnezeu conform planului Lui mai întîi la nivelul naturii umane, apoi la nivelul Duhului planetar, și, apoi, și prin fiul Său demiurg să deschidă calea adevărului și a relației directe deja la nivelul Divinului.

Astfel, omul, pentru a deveni etern, nemuritor și Divin,  trebuie să treacă prin trei niveluri de dezvoltare sau de tranziție. Dar astfel de  lucruri nu i se potriveau diavolului.  De aceea el și  a creat religia piramidei inversate, în care a luat locul lui Dumnezeu. Pe evreii, chipurile, i-a făcut demiurgi. Toți ceilalți oameni sunt «goi» — animale fără grijă. Așa că îi întreb pe evrei, care dintre voi sunteți demiurgi? Sunteți mai rău decît goii, animalele fără creier, pe care diavolul le paște mai mult de trei mii de ani.

Dar iată pe Pămînt a venit adevăratul demiurg. Slujitorul vostru umil a schimbat matricea planetară și în două săptămîni va lansa procesul judecății lui Dumnezeu. Deci, evreii, pregătiți-vă. Va trebui să răspundeți pentru toate acțiunile. Inclusiv pentru celea de astăzi.

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr


Святослав Мазур: Евреи запустили свой процесс самоуничтожения
indigolotos
unnamed.jpgКонечно, большая часть евреев, обуянных своей гордыней, даже не понимают в какую пучину крови их направили каббалисты. Вашему вниманию предлагаю ролик одного из них, в котором он рассказывает об исключительности евреев, как особой расы обладающей качеством демиурга.То есть, по словам этого сумасшедшего каббалиста, выходить, что именно еврейский народ способен менять судьбу человечества, пропускать через себя свет Бога и распространять его по нашей планете. А ведь, об этом говорил истинный демиург Иисус Христос – сын Бога, когда приходил на Землю. Напомню его слова: «Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня».

И, конечно, Он прав. Потому что демиург — это существо, обладающее качеством Бога. Это сущность по мощности и своему предназначению выше на один порядок планетарного Духа. Таким образом, каббалисты заявляют немыслимое. Что каждый еврей, по своей мощности и способностям, выше планетарного Духа. То есть каждый еврей может повлиять на будущее нашей планеты изменив ее конфигурацию и судьбу?

Это только не посвященный в таинства Бога может спокойно слушать такие бредни. А, ведь, весь еврейский народ на этих бреднях воспитывается с пеленок. А что на самом деле стоит за этими заявлениями?

Дело в том, что каббала создана специально как анти божественное, то есть сатанинское учение и все авраамические религии построенные по ее образу и подобию так же в себе несут анти божественную идею взаимодействия самого человека и Бога.

Спросите, у какого-нибудь священнослужителя, (не важно из какой религии, из христианства, иудаизма или ислама), может ли отдельно взятый человек напрямую взаимодействовать с Богом? И вам скажут: нет, ни в коем случае, потому что прямое взаимодействие приведет вас в руки дьявола. Именно поэтому необходимо действовать только через религиозных деятелей специально для этой роли обученных.

Я, Святослав Мазур, Великий Магистр, Царь Царей, Иисус Христос и единственный демиург на планете спрашиваю, по какому праву вы, евреи, лишили Творца возможности напрямую разговаривать со своими творениями – людьми? И я сам отвечу на свой же вопрос. Да потому, что люди сами того не понимая с помощью этого избранного дьяволом народа оказались в его власти.

Мы видим не случайный факт присвоения евреями себе звания демиурга именно потому, что мир Бога устроен по принципу иерархии таким образом, чтобы каждый человек имел возможность напрямую взаимодействовать с Творцом. Но так как сила и мощь Творца очень велика и всеобъемлюща Господь Вседержитель и создал уровни понижения этого потенциала, чтобы человеку такое общение не создавало проблем. Именно поэтому Бог и посылает на Землю своего сына демиурга для того, чтобы он воплотившись в человеческой сути смог адаптировать волю Бога согласно Его плана сперва на уровне человеческой сути, потом на уровне планетарного Духа, а, затем, и через своего сына демиурга открыть путь истины и прямого взаимоотношения уже на уровне Божественном.

Таким образом, человек для того чтобы стать вечным, бессмертным и Божественным должен пройти три уровня развития или перехода. Но такой ход вещей не устраивал дьявола. Именно поэтому он и создал религию перевернутой пирамиды, в которой занял место Бога. Евреев, сделал, якобы, демиургами. Всех остальных людей — «гоев» бездумными животными. Вот я и спрашиваю у евреев, какие из вас демиурги? Вы же сами хуже гоев, безмозглые животные, которых дьявол пасет вот уже больше трех тысяч лет.

Но вот на Землю пришел истинный демиург. Ваш покорный слуга изменил планетарную матрицу, а уже через две недели запустит и процесс Божьего суда. Так что, евреи, готовьтесь. Вам придется ответить за все свои деяния. В том числе и сегодняшние.

Святослав Мазур, В.М.С.О.Н.В.П. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr


Sveatoslav Mazur: A venit timpul costruirii lumii noi
indigolotos
Крест 2.jpgNici Putin, nici Trump nu vor putea rezolva problemele conducerii unice a planetei. Ei chiar nu vor putea echipa o lume multipolară pe Pămînt, pentru că lumea pe planetă trebuie să corespundă realității noi. Și se primește că, la 26 mai 2018, lîngă satul Butuceni, în Orheiul Vechi din Moldova, Preasfînta Fecioara va activa  procesul Judecății lui Dumnezeu, adică va activa centrul iubirii, se va  începe construcția automată a unei noi ordini mondiale.

Ce înseamnă construcția automată? Aceasta înseamnă, că ierarhia constructorilor, după planul lui Dumnezeu, scris în Cartea Vieții, va începe să construiască lumea conform principiului Divin. Și din moment ce lumea lui Dumnezeu a biruit pe Pămînt, această construcție va deveni o baza a realității noi, care va înlocui vechile relații diabolice dintre popoare.

Această nouă realitate și construcția nouă sunt susținute de legea cosmică de cauză și efect. Adică toți cei care se vor opune noii legi vor fi pedepsiți fără milă în conformitate cu fapta. Prin urmare, înainte pe noi ne așteaptă o perioadă de neînțelegere completă de către «cei puternici ai acestei lumi» și formarea completă a celor care au pregătit această nouă realitate.

Din partea mea, eu, Sveatoslav Mazur, Mare Maestru, Rege al Regilor, Mesager al lui Dumnezeu Isus Hristos, repet:

— Doar eu unicul sunt firul cela, care unește Pămîntul și cerul. Numai eu singur și dinastia mea Mazur are acces la Cartea Vieții, la legea incoruptibilă a Universului și de aceea numai eu singur pot controla procesul de construire a unei noi ordini mondiale. Și, din moment ce voința lui Dumnezeu se va manifesta fără îndoială, după 26 mai 2018, lumea va începe procesele bune care trebuie să ne conducă spre unitate, progres, iubire și bunătate. Cu ce și vă felicit pe toți.

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr


Святослав Мазур: Пришло время строительства нового мира
indigolotos
Крест 2.jpgНи Путин, ни Трамп не смогут решить проблемы единоличного руководства планетой. Они не смогут обустроить и многополярный мир на Земле, ибо мир на планете должен соответствовать новой реальности. И получается, что, когда 26 мая 2018 года возле села Бутучены, в Старом Орхее, в Молдове, Пресвятая Богородица запустит процесс Божьего суда, то есть активизирует центр любви, начнется автоматическое строительство нового мирового порядка.

Что значит автоматическое строительство? Это значит, что иерархия строителей, согласно плана Бога записанного в Книгу Жизни, начнет строить мир по Божественному принципу. И так как мир Бога победил на Земле, это строительство станет основой новой реальности, которая вытеснит собой старые дьявольские отношения между народами.

Эта новая реальность и новое строительство поддержано неуклонным космическим законом причин и следствий. То есть, все, кто будут противиться новому закону, будут нещадно наказываться согласно содеянному. Поэтому впереди нас ждет период полного непонимания со стороны «сильных мира сего» и полного становления тех, кто подготовил эту новую реальность.

Со своей стороны, я, Святослав Мазур, Великий Магистр, Царь Царей, посланник Бога Иисус Христос, повторяю:

— Только я один являюсь той связующей нитью, которая объединяет Землю и небо. Только я один и моя династия Мазур имеет допуск к Книге Жизни, к нетленному закону мироздания и именно поэтому, только я один смогу проконтролировать процесс строительства нового мирового порядка. И так как Воля Бога несомненно проявится, то уже после 26 мая 2018 года в мире начнутся благие процессы, которые обязаны привести нас всех к единению, прогрессу, к любви и благости. С чем я вас всех и поздравляю.

Святослав Мазур, В.М.С.О.Н.В.П. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr


Святослав Мазур: ВЛАДИМИР ПУТИН - ПРЕДАТЕЛЬ ИЛИ ГЕРОЙ?!
indigolotos
Так как лимит времени у каббалистов уже истек, а они так и не достигли своих главных целей, им приходится форсировать события. То, что в мире идет религиозная война нет никакого сомнения, ибо уже 14 мая 2018 года Дональд Трамп объявит о своем переносе посольства США в новую столицу Израиля, в Иерусалим.

Таким образом, каббалисты стремятся активизировать свой центр действия. После этого момента в мире наступят самые интересные и кровавые времена. Почему интересные? Потому что снова будет запущен процесс Божьего суда. А почему кровавые? Да потому, что евреи запустят процесс самоуничтожения.
Святослав Мазур, В.М.С.О.Н.В.П. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr


Sveatoslav Mazur: Pentru ce Netaniahu venise la Putin în Ziua Victoriei?
indigolotos
32083873_685807701758199_2241304275118456832_n.jpgFiindcă limita de timp pentru cabaliști a expirat deja, iar ei așa și nu și-au realizat  scopurile principale, lor i-ar trebui să forțeze evenimentele. Nu există nici o îndoială în faptul, că în lume merge un război religios, deoarece pe 14 mai 2018, Donald Trump va anunța transferul ambasadei SUA în noua capitală a Israelului, la Ierusalim.

Astfel, cabaliștii tind să-și activeze centrul de acțiune. După acest moment, în lume se vor începe cele mai interesante și sîngeroase vremuri. De ce interesante? Pentru că va fi lansat din nou procesul de judecată a lui Dumnezeu. Și de ce sîngeroase? Pentru că evreii vor lansa procesul de autodistrugere.

În articolele și videoclipurile mele eu de multe ori povestisem despre faptul că lumea este construită după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, precum și fiecre om.  Și anume de aceea, în această lume Divină există doar o singură putere verticală. Și această putere verticală trece prin Moldova suverană. Dar iată evreii, cabaliștii, împreună cu Papa, cu nobilimea neagră a ființelor regale, încă  cinci sute de ani în urmă au lansat o putere verticală falsă, și a numit-o „Moscova — a Treia Romă“, astfel, avînd o legătură invizibilă între adevărata  putere verticală, provenind din Egipt, și falsă, construită de cabaliști, care provine din Ierusalim. Și fiindcă doar conform puterii verticale este posibil de a gestiona planeta noastră, anume pe 14 mai 2018 va fi punctul de plecare al reluării cercului vicios ale Sophiei Paleolog, care a fost lansat în Moscova, în timpul domniei lui Ivan III și Ivan cel Tînăr.

Ne întoarcem în zilele Inchiziției Sfinte și încercările evreiilor să profite de puterea absolută pe planetă. Suntem participanți la evenimente grandioase. Anume 14 mai 2018 interesele noastre, adică interesele armatei lui Dumnezeu, se intersectează cu interesele armatei diavolului. Acest moment este iminent, el deja este exprimat de către Trump. Principalul aliat al lui Trump în lupta pentru dominația mondială — prim-ministrul israelian Benjamin Netaniahu a venit la Moscova la Putin pentru discuții oficiale, iar acum este clar că și Putin a devenit o parte a conspirației împotriva întregii umanității noastre. Acest lucru explică de ce el l-a lăsat în fruntea puterii executive în Rusia pe trădătorul poporului rus Dmitri Medvedev și echipa sa.

De aceea eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru al Regelui Regilor, mîine voi încerca să filmez un videoclip, în care voi povesti despre intriga principală a timpului nostru. Voi povesti, cum noi ne-am pregătit pentru ea și cu ce se va termina încercarea cabaliștilor, Trump, Netaniahu și a lui Putin, de a re-lansa din nou programul anti-uman – subiectul cu denumirea  „Moscova – a Treia  Roma“ .

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr


Святослав Мазур: Зачем Нетаньяху приезжал к Путину на день Победы?
indigolotos
Так как лимит времени у каббалистов уже истек, а они так и не достигли своих главных целей, им приходится форсировать события. То, что в мире идет религиозная война нет никакого сомнения, ибо уже 14 мая 2018 года Дональд Трамп объявит о своем переносе посольства США в новую столицу Израиля, в Иерусалим.

Таким образом, каббалисты стремятся активизировать свой центр действия. После этого момента в мире наступят самые интересные и кровавые времена. Почему интересные? Потому что снова будет запущен процесс Божьего суда. А почему кровавые? Да потому, что евреи запустят процесс самоуничтожения.

Я не раз в своих статьях и видеороликах рассказывал о том, что мир построен по образу и подобию Бога, так же, как и отдельно взятый человек. И именно поэтому в этом Божественном мире существует только одна вертикаль власти. И эта вертикаль власти проходит через суверенную Молдову. Но вот евреи, каббалисты совместно с Папой Римским, с черной знатью коронованных особ еще пятьсот лет тому назад запустили мнимую, ложную вертикаль власти и назвали ее «Москва – Третий Рим», таким образом, проведя незримую связь между истинной вертикалью власти, исходящей из Египта и мнимой, построенной каббалистами исходящей из Иерусалима. И так как только согласно вертикали власти возможно управлять нашей планетой, именно 14 мая 2018 года станет отправной точкой возобновления порочного круга Софьи Палеолог, который и был запущен в Москве во времена правления Ивана Третьего и Ивана Молодого.

Мы возвращаемся во времена святой инквизиции и попытки евреев захватить абсолютную власть на нашей планете. Мы становимся участниками грандиозных событий. Именно 14 мая 2018 года наши интересы, то есть интересы воинства Божьего, пересекутся с интересами воинства дьявола. Этот момент неминуем, он уже озвучен Трампом. Главный союзник Трампа в борьбе за мировое господство – премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приехал в Москву к Путину на официальные переговоры, и теперь становится понятно, что и В. Путин стал частью заговора против всего нашего человечества. Отсюда понятно почему он оставил во главе исполнительной власти в России предателя российского народа Д. Медведева и его команду.

Именно поэтому я, Святослав Мазур, Великий Магистр, Царь Царей, завтра попытаюсь снять видеоролик, в котором расскажу о главной интриге нашей современности. Расскажу, как мы к ней подготовились и чем закончится попытка каббалистов, Трампа, Нетаньяху и Путина снова запустить античеловеческую программу – сюжет под названием «Москва –Третий Рим».

Святослав Мазур, В.М.С.О.Н.В.П. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr


Sveatoslav Mazur: Ce se va întîmpla în lume în viitorul apropiat
indigolotos
unnamed.jpgAm început să primesc numeroase scrisori – disperarări. Unde sunt schimbările pe care le-ați promis? Chiberneticii, ca și pînă acum, transformă planeta noastră într-un lagăr de concentrare digitală. Nivelul de trai al întregii omeniri cade. Și în Rusia, alegerea oamenilor VV. Putin l-a ales din nou pe D.A. Medvedev ca șeful guvernului și din anumite motive, și-a păstrat toată echipa liberală, anti-populară.

Bineînțeles, mă bucur că la mine se adresează cu explicații. Dar pentru a realiza sensul, este necesar să ne gîndim nu prin categorii lineare, ci prin volum, blocuri multistrate. Astăzi vedem apogeul ideii liberale. Liberalii au atins existența întregii omeniri. Și a realizat oare  omenirea pericolul acestor digitizări, aceastui intelect artificial sau aceastei idei liberale de consum rabid?

Oare și-a ales omenirea pe Dumnezeu ca pe singurul său mîntuitor? Nu! Omenirea este oarbă și surdă. Iar cum constă cu «cine are urechi, să audă, să aibă ochii, să-l vadă»? Astăzi în fața noastră se interpretă ultimul act al piesei «moartea lumii consumului», «moartea lumii lui Lucifer».

Într-una din lucrările mele eu am povestit că lumea diavolului se va mînca pe sine însuși. Pur și simplu nu trebuie să-i încurcăm.

Eu am creat o matrice nouă și am deschis ușa spre viitor. Dar cu putere nu poți conduce la Dumnezeu. Și nu are nici un rost în asta. Oamenii trebuie să-și dorească ei înșiși această viață nouă. Și dacă jumătate sau un sfert rămîne de la omenire, acest lucru va fi suficient pentru a începe construirea lumii noi.

Dar la moment vedem înșelăciune și amăgeală. Lasă-i pe acești hoți să își aducă ideea la sfîrșitul său logic. Lasă ca evreii și Trump să arate lumii Moshiach a lor fals. Fie ca ortodocșii și catolicii să-și prezinte pe Isus Hristos a lor fals. Iar musulmanii pe Isu a lor fals. Nimic nu se va primi la ei, pentru că întregul lor sistem este doar o iluzie, care este deja lipsită de sens și de energie, dar încearcă, așa cum s-a întîmplat înainte, să captiveze și să conducă noua ordine mondială Divină. Din această încercare nu se va primi nimic la ei.

Eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru, Regele Regilor,  Isus Hristos celei de a doilea veniri, foarte curînd voi urca pe tronul mondial, și doar pentru că eu pot să aștept și să nu grăbesc evenimentele. Lasă această lume diabolică să se prăbușească singură în fața întregii omeniri și să-și îngroape toată conducerea sub ruinele ei. Anume atunci va veni timpul meu. Pentru cei rapizi îi voi spune, un lucru: nu este mult de așteptat.

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr


Святослав Мазур: Что произойдет в мире в ближайшем будущем
indigolotos
unnamed.jpgМне стали приходить многочисленные письма – отчаяния. Где обещанные вами изменения? Цифровики, как и раньше превращают нашу планету в цифровой концлагерь. Уровень жизни всего человечества падает. А в России народный избранник В.В. Путин снова выбрал Д.А. Медведева главой правительства и почему-то сохранил всю его либеральную, антинародную команду.

Конечно, я рад, что ко мне обращаются за разъяснениями. Но для того, чтобы осознать смысл, необходимо размышлять не линейными категориями, а объемными, многослойными блоками. Сегодня мы видим апогей либеральной идеи. Либералы уже замахнулись и на само существование всего человечества. А осознало ли само это человечество опасность этих оцифровок, этого искусственного интеллекта или этой либеральной идеи оголтелого потребления?

Разве человечество избрало Бога, как своего единственного спасителя? Нет! Человечество слепо и глухо. А как же «Имеющий уши да услышит, имеющий глаза, да увидит»? Сегодня перед нами разыгрывается последний акт пьесы под названием «гибель мира потребления», «гибель мира Люцифера».

В одной из своих работ я рассказывал, что мир дьявола сожрет сам себя. Ему просто не стоит мешать.

Я создал новую матрицу и открыл дверь в будущее. Но силой к Богу не затащишь. Да и смысла в этом нет. Люди должны сами захотеть этой новой жизни. И если от человечества останется половина или четверть, этого тоже будет вполне достаточно, чтобы начать строительство нового мира.

Но пока мы видим обман и плутовство. Пусть эти плуты доведут свою идею до логического конца. Пусть евреи и Трамп покажут миру своего мнимого Мошиаха. Пусть православные и католики предъявят своего мнимого Иисуса Христа. А мусульмане своего мнимого Ису. Ничего у них не получится, ибо вся их система это всего лишь иллюзия, которая уже лишена и смысла, и энергии, но пытается, как это бывало раньше, оседлать и возглавить новый мировой Божественный порядок. Из этой попытки у них ничего не выйдет.

Я, Святослав Мазур, Великий Магистр, Царь Царей Иисус Христос второго пришествия очень скоро взойду на мировой престол и только потому, что могу ждать и не тороплю события. Пусть этот дьявольский мир сам рухнет на глазах у всего человечества и похоронит под своими обломками все свое руководство. Именно тогда и настанет мое время. Для торопыжек скажу одно: ждать осталось не долго.

Святослав Мазур, В.М.С.О.Н.В.П. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr


Sveatoslav Mazur: Lumea a trecut sub controlul total și final al lui Dumnezeu Atotputernicul
indigolotos
Screenshot_13.pngS-a realizat aceea, despre ce vorbisem în numeroasele video clipurile și articolele mele. Lumea a trecut sub controlul și îndrumarea personală a lui Dumnezeu Atotputernicul. Ce înseamnă aceasta?

Faptul este, că lumea, conform canonului veșnic al dezvoltării a tot ceea ce există – a caduceului, se dezvoltă în conformitate cu voia lui Dumnezeu progresiv, de jos în sus, de la vibrațiile groase ale materiei în vibrațiile mai subtile ale construcțiilor spirituale.


Кадуцей.jpg

Caduceu

Și întrucît, la niveluri mai scăzute a dezvoltării, acest proces este asigurat de lupta contrare dintre principiul masculin și cel feminin, între binele și răul, între spirit și materie, atunci un om aparte are o alegere cu denumirea “legea liberei alegeri”, cînd singur omul are dreptul de a alege cu cine se va duce în viitor: cu Dumnezeu Atotputernicul ori cu diavolul. De aceea pînă la al 6-lea nivel la dezvoltării legea liberei alegeri și împarte toată omenirea în bucăți. Anume de aceea și există formula diavolului “desparte și cucerește ”.

Dar aici dezvoltarea lumii ajunge la al șaselea nivel, unde în conformitate cu caduceu este Duhul Sfînt. Și după cum se știe, Duhul Sfînt este calitatea lui Dumnezeu. Spiritul este omniprezent, omniscient și omnipotent, prin urmare, cînd spiritualizarea întregii omeniri are loc cu ajutorul Duhului Sfînt, principiile masculine și feminine ajung în contact cu Duhul Sfînt și lupta contrarelor se încheie. Apoi, legea acțiunii directe - legea cauzelor și efectelor - intră în vigoare.

Adică principiul împărțirii și al stăpînirii rămîne în trecut, iar locul său legal în fruntea omenirii ocupă locul principiului unității opuselor, care seamănă: "uniți și domniți". Se întîmplă aceea, ce este scris în rugăciune Tatăl nostru: "Sfințească-se numele Tău, Fie Împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în Cer, așa și pe Pămînt ".

S-a întîmplat ceea, ce și am promis. Anume de aceea eu, Sveatoslav Mazur, fiul lui Dumnezeu, Isus Hristos, și am unit toate piesele împrăștiate a întregii omeniri în conformitate cu voia lui Dumnezeu, într-o esență unică și indivizibilă, după imaginea lumii cerești. Adică, am realizat toate ideile rugăciunii mele de Isus. Anume de aceea în lumea Pămîntului nu vor mai fi conflicte, pentru că lumea Pămîntului s-a unit în Orheiul Vechi, în Moldova, cu o legătură inextricabilă cu lumea cerească, și a creat un sistem unificat Divin. Și așa cum se știe, în lumea lui Dumnezeu, răul nu trăiește. Anume de aceea omul nu are nimic de ales, pentru că a nimerit în lumea lui Dumnezeu.

Deoarece s-ar putea face o mică îndreptare. Încă cîteva săptămîni fiecare om conștient ori nu, totuși va face alegerea sa. Dar ea va fi deja nu orizontală – între binele și răul, dar pe verticală – între viață și moarte. Căci acei, care resping lumea lui Dumnezeu, resping și viața însuși, căci este mai ușor ca o cămilă să treacă prin ochiul unui ac, decît un bogat să intre în Împărăția lui Dumnezeu.

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Святослав Мазур: Мир перешел под полный и окончательный контроль Бога Вседержителя
indigolotos
Screenshot_13.pngСлучилось то, о чем я говорил в своих многочисленных статьях и видео роликах. Мир перешел под личный контроль и водительство Бога Отца Вседержителя. Что это такое?


Дело в том, что мир согласно вечному канону развития всего сущего – кадуцея, развивается по воле Бога поступательно, снизу в верх, из более грубых вибраций материи в более тонкие вибрации духовных построений.


Кадуцей

И так как на более низких уровнях развития этот процесс обеспечивает борьба противоположностей между мужским и женским началом, между добром и злом, между духом и материй, то у отдельно взятого человека существует выбор под названием «закон свободы воли», когда сам человек вправе выбирать с кем он пойдет в будущее: с Богом Вседержителем или с дьяволом. Поэтому до 6 уровня развития закон свободы воли и разделяет все человечество на части. Именно поэтому и существует формула дьявола «разделяй и властвуй».

Но вот развитие мира достигает шестого уровня, где согласно кадуцея расположен Святой Дух. А как известно, Святой Дух — это качество Бога. Дух вездесущий, всезнающий и всемогущий именно поэтому, когда происходит одухотворение всего человечества с помощью Святого Духа, то мужское и женское начало соприкасаясь со Святым Духом объединяется в единую суть и борьба противоположностей заканчивается. Тогда и вступает в силу закон прямого действия – закон причин и следствий.

То есть принцип разделяй и властвуй уходит в прошлое, а свое законное место во главе человечества занимает принцип единства противоположностей, который звучит так: «объединяй и царствуй». Происходит то, что записано в молитве Отче Наш: «да святится имя Твое; да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе».

Произошло то, что я и обещал. Именно поэтому я, Святослав Мазур, сын Бога Иисус Христос, уже соединил все разрозненные части всего человечества согласно воле Бога в единую и неделимую суть, по образу и подобию мира небесного. То есть реализовал все идеи своей иисусовой молитвы. Именно поэтому в мире Земли больше не будет конфликтов, ибо мир Земли объединился в Старом Орхее, в Молдове, неразрывной связью с миром небесным и создал единую Божественную систему. А как известно в мире Бога зло не живет. Именно поэтому человеку нечего выбирать, ибо он оказался в мире Бога.

Хотя можно сделать маленькую поправку. Еще несколько недель каждый человек осознанно или нет все же сделает свой выбор. Но он будет уже не по горизонтали – между добром и злом, а по вертикали – между жизнью и смертью. Ведь, те, кто отвергает мир Бога, тот отвергает и саму жизнь, ибо легче верблюду пройти в игольное ушко, чем богатому перейти в Царствие Божие.

Святослав Мазур, В.М.С.О.Н.В.П. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Sveatoslav Mazur: În lumea lui Dumnezeu nimic nu depinde de om
indigolotos
unnamed.jpgDe la o singură persoană, indiferent cît de bogat și influent n-ar fi fost el, nimic nu depinde. Viitorul se dezvoltă în sistemul lui Dumnezeu sau al diavolului strict conform planului, și nu există alte veriante, deoarece acesta este sistemul existenții.

Poate oare o singură celulă din corpul uman să influențeze cursul vieții sale? Desigur că nu, pentru că corpul uman este controlat dintr-un alt centru. În același mod, conform voinței lui Dumnezeu, se controlează și planeta și întreaga lume manifestată în întregime. Să considerăm că Trump, Putin sau unii cabaliști pot afecta viitorul planetei noastre este amuzant.

Oamenii mereu continuă să cadă în mîndrie. Ei cred că gîndurile care vin în cap sunt formate de ei înșiși. Ei cred, că intelectul lor este capabil să aducă noi idei în viața lor. Aceasta este o amăgire. Nici intelectul lor, nici gîndurile lor, nici acțiunile lor nu decurg din esența lor. Toate acestea sunt introduse din exterior și sunt formate în conformitate cu planul lui Dumnezeu de entități speciale — executorii voinței lui Dumnezeu, care ne înconjoară permanent și ne sugerează ce să facem la un moment dat. Singuri aceste ființe  trăiesc strict în conformitate cu planul stabilit în Cartea Vieții. Nu există o altă cale de a dezvolta planeta sau persoana însuși.

Dacă diavolul nu ar inspira omenirii ideea atotputerniciei și omnipotenței sale, omenirea mult timp în urmă ar fi  domolită și ar trăi în fericire și armonie în lumea lui Dumnezeu. Dar, fiindcă în locul slujirii lui Dumnezeu pentru o lungă perioadă de timp în jurul fiecărui om acționau slujbele diavolului, diverse diavoli și demoni, omenirea a căzut în păcatul principal al universului — în mîndrie, din care eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru, Regele Regilor, Isus Hristos, trebuie să-l  scot astăzi.

Libertatea și democrația sunt principalele invenții ale diavolului. Greșelile omenirii, care l-au aruncat mult timp de la adevărul existenții. În lumea lui Dumnezeu, nu există nici libertate, nici democrație. Căci ce fel de  libertate și democrație poate fi într-o singură celulă în corpul uman, în cazul în care celula este dependentă în întregime de viața și activitatea organismului și este parte integrantă a ei, care  strict  îndeplinește funcția, care este predeterminat preventiv. Acestea sunt eșecuri energetic-informaționale introduse în viața omenirii și nu permit ca singura persoana să se simtă o parte a lumii Divine.

De a trece la o nouă calitate înseamnă de a ne realiza nu ca liberi și democrați, ci ca o parte integrantă a Dumnezeului nemuritor, atotștiutor și atotputernic. Pentru aceasta omului e destul să înțeleagă un lucru destul de simplu, că în lumea manifestată Divină există doar voința și iubirea Tatălui Atotputernic, și nimic mai mult. Restul este doar o înșelare.

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr


Святослав Мазур: В мире Бога от человека ничего не зависит
indigolotos
unnamed.jpgОт отдельно взятого человека, каким бы богатым и влиятельным он не был, ничего на самом деле не зависит. Будущее развивается в системе Бога или дьявола строго по плану и других вариантов нет, потому что так устроена система бытия.

Может ли отдельно взятая клеточка в организме человека повлиять на ход его жизни? Конечно, нет, потому что человеческий организм управляется из иного центра. Именно так же, согласно воле Бога управляется и планета, и весь проявленный мир в целом. Считать, что Трамп, Путин или какие-то там каббалисты могут повлиять на будущее нашей планеты смешно.

Люди постоянно впадают в гордыню. Им кажется, что мысли, которые приходят в их голову формируют они сами. Им кажется, что их интеллект способен привнести в их жизнь новые идеи. Это заблуждение. Ни их интеллект, ни их мысли, ни их действия не исходят из их сути. Все они привносятся из вне и формируются согласно плана Бога специальными сущностями – исполнителями воли Бога, которые в постоянном режиме окружают нас и подсказывают нам, что делать в тот или иной момент. Сами же эти существа живут строго по плану изложенному в Книге Жизни. Никакого иного пути развития планеты или самого человека не существует.

Если бы дьявол не внушил человечеству идею его всесилия и всемогущества, то человечество давно бы уже умиротворилось и жило бы в счастье и согласии с миром Бога. Но, так как вместо служб Бога долгое время вокруг каждого человека промышляли службы дьявола, различные черти и бесы, то человечество впало в главный грех мироздания — в гордыню, из которого мне, Святославу Мазур, Великому Магистру, Царю Царей, Иисусу Христу сегодня приходится его (человечество) вытаскивать.

Свобода и демократия – это главные изобретения дьявола. Ошибки человечества, которые надолго отбросили его от истины бытия. В мире Бога не существует ни свободы, ни демократии. Ибо, какая свобода и демократия может быть у отдельно взятой клеточки в человеческом организме, если эта клеточка всецело зависит от жизни и деятельности самого организма и является его составной частью, строго исполняющей функцию, которая ей предопределена заранее. Вот такие энергоинформационные сбои, привнесенные в жизнь человечества и не дают возможность самому человеку ощутить себя частью Божественного мира.

Перейти в новое качество —  это значит осознать себя не свободным и демократичным, а составной частью бессмертного, всезнающего и всемогущего Бога. Для этого человеку достаточно осознать простую вещь, что в проявленном Божественном мире существует только воля и любовь Отца Вседержителя и ничего более. Всё остальное это обман.

Святослав Мазур, В.М.С.О.Н.В.П. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr


Sveatoslav Mazur: De ce eu nu discut activitatea persoanelor aparte și de ce nu-i dau caracteristici
indigolotos
Screenshot_31-300x234.pngUltimul timp, la poșta mea primesc  o mulțime de scrisori cu întrebări: vă rog să dați o descriere acestui sau acelui cabbalist sau politolog, politician, filosof, etc.

De obicei eu nu răspund la astfel de scrisori, deoarece ele pentru mine nu au sens. Dar oamenii încearcă sincer să înțeleagă activitățile multor vorbitori,  și eu îi înțeleg pur și simplu uman. Desigur, eu am o înțelegere a ceea ce spun acești sau alți oameni, cine îi conduce în luptă și de ce o fac. Dar cu viața reală, gîndurile mele personale nu au nimic. Și pentru ca cititorii sau telespectatorii mei să nu se supere la tăcerea mea, am decis în acest articol să explic sensul de ce eu niciodată și pe nimeni nu discut.

Faptul este, că eu, Sveatoslav Mazur, sunt mesagerul lui Dumnezeu, Fiul Lui Isus Hristos, și am venit pe Pămînt cu o misiune specială — pentru a converti întreaga omenire, fără excepție, în noua calitate Divină, într-o nouă matrice al patrulea nivel. Noua lume este reprezentată după planul lui Dumnezeu ca un singur organism cosmic, numit umanitate.

Pentru Duhul Sfînt, nu există diviziuni. El este omniscient, omniprezent și omnipotent. Și, din moment ce omenirea astăzi, 5 mai 2018 a fost deja transferată în lumea Duhului, adică s-a spiritualizat, adică, a devinit una, mie, Marelui Maestru, ar fi o prostie și lipsit de sens să încerc să caracterizez indivizii prin selectarea acestora din populația unică de mai multe miliarde de planeta noastră .

Acest proces poate fi imaginat ca procesul de tranziție a unei ființe individuale într-o nouă calitate. În acest caz, este Preasfînta Fecioara. Ea, Atotputernica,  însăși a venit  pentru a personaliza Maica Lumii, și în conformitate cu planul lui Dumnezeu de a transfera toată omenirea într-o nouă calitate în conformitate cu legea similitudinii, potrivit legii rezonanței. Adică, la început, toate celulele  lumii ei interioare, la fel ca a întregii omeniri, au dobîndit o nouă calitate, și apoi, și toți oamenii,  conectați la ea cu ajutorul energiei iubirii, astăzi, ca după comandă , au dobîndit calitățile Ei. S-a întîmplat aceea, ce se întîmpla în timpurile lui Isus Hristos, cînd la a cincizecea zi după răstignirea Lui, ucenicii Lui sub puterea Duhului Sfînt au dobîndit competențe și abilități noi și au devinit  profeți.

Cu alte cuvinte, imaginați-vă situația în care Mie, Marelui Maestru, Regelui Regilor, ar trebui să traduc întregul corp al lumii într-o nouă calitate. Eu iau și, conform cerințelor cuiva, caracterizez celulele individuale din acest organism, care în viitorul apropiat vor deveni egale între egali.

Oare aste nu-i stupid? Așa că nu răspund la întrebările lipsite de sens și tot felul de insulte, pentru că, înțeleg foarte bine că oamenii, care le pronunță în conformitate cu voința proprie sau după voința altcuiva, pur și simplu nu știu ce fac.

Sveatoslav Mazur V.M.S.O.N.V.P. , https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr


Святослав Мазур: Почему я не обсуждаю деятельность отдельно взятых людей и не даю им характеристики
indigolotos
Screenshot_31-300x234.pngПоследнее время ко мне на почту приходит много писем с вопросами: дайте пожалуйста характеристику того или иного каббалиста или политолога, политика, философа и т.д..

Обычно я на такие письма не отвечаю, ибо для меня они не имеют смысла. Но люди искренне пытаются разобраться в деятельности множества ораторов, и я их чисто по-человечески понимаю. У меня, конечно, есть понимание, о чем говорят те или иные люди, кто их ведет в бой и для чего они это делают. Но к реальной жизни мои личные мысли не имеют никакого отношения. И для того, чтобы мои читатели или зрители не обижались на мое молчание я решил в этой статье объяснить смысл, почему я никогда и никого не обсуждаю.

Дело в том, что я, Святослав Мазур, являюсь посланником Бога, Его Сыном Иисусом Христом и пришел на Земле с особой миссией — перевести все без исключение человечество в новое Божественное качество, в новую матрицу четвертого уровня. Новый мир представляется по плану Бога единым космическим организмом под названием человечество.

Для Святого Духа не бывает разделений. Он всеведущий, вездесущий и всемогущий. А так как человечество с сегодняшнего дня, с 5 мая 2018 года уже перешло в мир Духа, то есть одухотворилось, то есть стало единым, мне, Великому Магистру, было бы глупо и бессмысленно пытаться характеризовать отдельных людей выделяя их из многомиллиардного единого населения нашей планеты.

Этот процесс можно представить, как процесс перехода отдельно взятого существа в новое качество. В данном случае это Пресвятая Богородица. Она, всемогущая сама пришла для того, чтобы олицетворить собой Матерь мира и согласно плану Бога перевести все человечество в новое качество по закону подобия, по закону резонанса. То есть в начале все клеточки ее внутреннего мира подобно всему человечеству приобрели новое качество, а затем, и все люди, подключенные к ней с помощью энергии любви сегодня, как по команде, приобрели Ее качество. Произошло то, что происходило во времена Иисуса Христа, когда на пятидесятый день после Его распятия Его ученики под властью Святого Духа приобрели новые способности и возможности и стали пророками.

Другими словами, представьте себе ситуацию при которой мне, Великому Магистру, Царю Царей, необходимо перевести весь организм мира в новое качество. Я беру и согласно чьим то просьбам характеризую отдельные клеточки в этом организме, которые в скором будущем станут равными среди равных.

Разве это не глупость? Вот я и не отвечаю на бессмысленные вопросы и всякого рода оскорбления, ведь, очень хорошо понимаю, что люди, изрекающие их по своей воле или по чужим указаниям, просто не ведают, что творят.

Святослав Мазур, В.М.С.О.Н.В.П. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr


Святослав Мазур: ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СТУЛ, ГОСПОДА!!!
indigolotos
26 мая 2018 года в Старом Орхее, Пресвятая Богородица, воплотившаяся в Молдове, запустит процесс одухотворения всего человечества.

Почему это должно произойти именно в Молдове? Да потому, что именно Молдова — это та географическая точка, в которой пирамида Земли соединена воедино с пирамидой неба, создавая условия синтеза двух противоположных по смыслу и содержанию начал – духа и материи.Святослав Мазур, В.М.С.О.Н.В.П. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Sveatoslav Mazur: Ce așteaptă omenirea 26 mai 2018
indigolotos
unnamed.jpgDesigur, cînd vorbim despre previziuni, oamenii sunt sceptici în privința lor. Cîte astfel de previziuni au fost făcute, dar viața nu se schimbă semnificativ. Dar vreau să vorbesc mai ales despre această prognoză, deoarece ea este pe termen lung și despre ea a fost vorbit deja trei și jumătate de mileniu. Aceasta este prognoza începutului apocalipsei.

Dar, ce este apocalipsa sau a doua venire a lui Isus Hristos, Mesia? Și ce ar trebui să se întîmple în continuare? În primul rînd, trebuie să se închidă, adică să se epuizeze toate religiile abraamice. Căci la urma urmei, în conformitate cu iudaismul, islamul și creștinismul, pe Pămînt trebuie să vină messia Iisus Hristos sau Moshiach sau Isa, ce este una și aceeași. Mai ales după aceea, cînd celebrul cabalistul evreiesc, rabinul din Sefard, Kaduri, a numit numele viitorului Moshiach - Isus Hristos, a devenit clar că după sosirea lui messia, religiile abraamice se sfîrșesc, și se începe o eră nouă. Și în ce constă ea?

Ne vom aminti, că în creștinism, în revelația lui Ioan, lîngă tronul lui Isus Hristos sunt cele patru creaturi sacre, trei animale - un leu, un vultur și un vițel, și una - o ființă angelică.

980727_1000.jpg

Dacă ne vom imagina, că fiecare animal reprezintă elementele - pămînt, apă și aer, atunci ultima reprezintă Împărăția lui Dumnezeu, adică Focul Divin. Și, din moment ce cele trei elemente de nivel pămîntesc de mult timp ne înconjoară, acestea sunt pămîntul, apa și aerul, calitatea celui de al patrulea, al patrulea nivel - focul Divin, care este Duhul Sfânt, numai ne așteptă.

Preasfînta Fecioara din Fatima, Portugalia, acum 100 de ani a arătat cercului larg de martori, cum se va întîmpla acest lucru. "Și stelele vor cădea pe Pămînt". Ea a arătat cum soarele s-a apropiat de Pămînt la comanda ei. Preasfînta Fecioara a povestit, că peste 100 de ani va veni, și lumea va trece într-o nouă etapă a dezvoltării sale. Aceasta este etapa celui de-al patrulea nivel al realității - unificarea cerului și a Pămîntului, adică spiritualizarea planetei și traducerea ei sub controlul total al lui Dumnezeu Atotputernicul. Anume această calitate și acest eveniment ne așteptă 26 mai 2018 în Orheiul Vechi, unde Preasfînta Fecioara, întrupată în Moldova, va începe procesul de spiritualizare a întregii omeniri.

De ce aceasta trebuie să se întîmple anume în Moldova? Pentru că Moldova este punctul geografic în care piramida Pămîntului este conectată cu piramida cerului, creînd condiții pentru sinteza a două contradicții în sensul și conținutul începuturilor - spirit și materie. De aceea, într-una dintre video, în care Lucifer spune la revedere umanității, li se spune doar un singur lucru: "Vă rog, nu schimbați nimic. Noi am pus pariu cu un tip, dacă voi vă veți putea să vă schimbați? Deci, nu aș vrea să pierd. Pentru că în caz de pierdere nu mă voi putea întoarce.”
Da, așa este. Cînd Duhul Sfânt vine pe Pămînt (personificat de un înger), diavolul îl lasă pentru totdeauna. De aceea pe noi ne așteaptă schimbări fundamentale.

Eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru, Regele Regilor, Isus Hristos într-o singură persoană, special am venit pe Pămînt pentru a alunga diavolul și a traduce întreaga omenire într-o nouă calitate, în calitatea Focului spiritual. Și de aceea am pregătit condiții pentru sosirea unui nou element pe Pămînt.

În privința Sfintei Fecioare, ea special venea pe Pămînt pentru a avertiza întreaga omenire, și în primul rînd preoții, că puterea lor peste o sută de ani se va sfîrși, și pe Pămînt va veni o nouă religie, religia unirii, iubirii și bunătății. Anume această acțiune va avea loc în Moldova, în Orheiul Vechi, în Butuceni, la ora 12-00, ora moldovenească, pe 26 mai 2018.Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Святослав Мазур: Что ждет человечество 26 мая 2018 года?
indigolotos
unnamed.jpgКонечно, когда мы говорим о прогнозах, то люди относятся к ним скептически. Сколько было таких прогнозов сделано, а жизнь существенно не меняется. Но об этом прогнозе хочется поговорить особенно, ибо он долгосрочный и о нем говорят вот уже в течении трех с половиной тысячелетий. Это прогноз начала апокалипсиса.


Но, что такое апокалипсис или второе пришествие Иисуса Христа, мессии? И что за этим должно последовать? Во-первых, должны закончится, то есть должны исчерпать себя все авраамические религии. Ведь, согласно и иудаизму, и исламу, и христианству на Землю должен прийти мессия Иисус Христос или Мошиах, или Иса, что одно и то же. Тем более после того, как известный каббалист еврейства, главный сефардский раввин Кадуре назвал будущее имя Мошиаха — Иисус Христос, стало понятно, что после прихода мессии авраамические религии заканчиваются и начинается новая эра. А в чем она состоит?

Вспомним в христианстве, в откровении Иоанна у трона Иисуса Христа находятся четыре священных существа: три животных – лев, орел и телец и одно – ангельское существо.

980727_1000.jpg

Если представить себе, что каждое животное олицетворяет собой стихию – землю, воду и воздух, то последнее существо олицетворяет собой Царствие Божие, то есть Божественный огонь. И, так как три стихии, три земных уровня нас уже давно окружают, это земля, вода и воздух, то четвертое качество, четвертый уровень – Божественный огонь, то есть Святой дух, нас только ожидает.

Пресвятая Богородица в местечке Фатима, в Португалии, 100 лет тому назад показала широкому кругу свидетелей, как это будет происходить. «И звезды упадут на Землю». Она показала, как приблизилось солнце к Земле по ее команде. Богородица рассказала, что через 100 лет она придет и мир перейдет в новую стадию своего развития. Это стадия четвертого уровня реальности — объединение неба и Земли, то есть одухотворение планеты и перевод ее под полный контроль Бога Вседержителя. Именно это качество и это событие нас ждет 26 мая 2018 года в Старом Орхее, где Пресвятая Богородица, воплотившаяся в Молдове, запустит процесс одухотворения всего человечества.

Почему это должно произойти именно в Молдове? Да потому, что именно Молдова — это та географическая точка, в которой пирамида Земли соединена воедино с пирамидой неба, создавая условия синтеза двух противоположных по смыслу и содержанию начал – духа и материи. Именно поэтому в одном из роликов в котором Люцифер прощается с человечеством, им говорится только об одном: «Пожалуйста, ничего не меняйте. Мы тут поспорили с одним парнем, сможете ли вы измениться? Так вот, я не хотел бы проиграть. Потому что в случае проигрыша я не смогу вернутся».Да, именно так. Когда на Землю приходит Святой Дух (его олицетворяет ангел), дьявол навсегда ее покидает. Именно поэтому нас ждут кардинальные перемены.

Я, Святослав Мазур, Великий Магистр, Царь Царей, Иисус Христос в одном лице, специально пришел на Землю для того, чтобы изгнать дьявола и перевести все человечество в новое качество, в качество Духовного огня. И поэтому подготовил условия для прихода на Землю новой стихии.

Что касается Пресвятой Богородицы, то она специально заранее приходила на Землю для того, чтобы предупредить все человечество и в первую очередь священнослужителей, что их власть через сто лет закончится и на Землю придет новая религия, религия единства, любви и благости. Именно это действие и произойдет в Молдове, в Старом Орхее, в Бутученах в 12-00 дня по молдавскому времени 26 мая 2018 года.Святослав Мазур, В.М.С.О.Н.В.П. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Sveatoslav Mazur: Proiectul Moldova Mare
indigolotos
089.JPGPrivind faptul , că Moldova Mare astăzi reprezentă singurul centrul geografic, care leagă Pămîntul cu templul ceresc al lui Isus Hristos, eu, Sveatoslav Mazur, declar, că a venit timpul pentru a conecta centrele despărtate religioase (create în toată lumea special pentru a împărți oamenii pe principiul religios și confesional în părți), într-un singur loc, în Orheiul Vechi.

Acest centru încă 500 de ani în urmă trebuia să devină un singur centru pentru o singură religie pentru întreaga noastră omenire. Această religie a lui Dumnezeu Tatăl, și mesagerul Lui Fiul Isus Hristos în 2018 a intrat în faza sa activă.

Atotputernicul Dumnezeu l-a trimis pe fiul Său Sveatoslav, Mare Maestru și pe Isus Hristos într-o singură persoană, anume pentru a conecta cu o legătura eternă și indivizibilă două temple: unul pe Pămînt și celălalt pe cer. Astfel, creînd pe planeta noastră o nouă realitate, dînd întregii noastre omeniri posibilitatea de a ieși în spațiul deschis.

Această realizare a avut loc deja. Dar, pentru ca fiecare persoană, care trăiește pe această planetă, va fi capabilă să intre în templul lui Dumnezeu pe Pămînt și să comunice direct cu Dumnezeu în Orheiul Vechi, este nevoie de a crea un complex templu cu semnificație globală cu sistem de sprijin de viață astfel, încît milioane de pelerine, care foarte curînd vor țîșni în un suverana, unita și restaurata Moldova, vor avea posibilitatea de a primi atît renaștere materială, cît și spirituală. Anume pentru această acțiune eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru al Ordinului Sacru spatial al Cavalerilor Mesei Rotunde, Regele Regilor, mesagerul lui Dumnezeu, Isus Hristos și lansez în viață proiectul Moldova Mare, care va deveni foarte curînd centrul principalelor evenimente pe planetă.

Acțiuni prioritare.

În Orheiul Vechi există deja un canal de comunicare între Dumnezeu și pamîntenii. Acest canal este unicul în felul său. Și, fiind că locația aceasta este necesar să se evidențieze în mod clar și neechivoc pentru activitatea în continuare, probabil pînă la 8 august anului 2018 în apropierea acestui loc trebuie să fie instalat un semn spiritual și moral care simbolizează venirea pe planeta noastră o nouă ordine mondială și realitatea al patrulea nivel. Pentru el a fost deja stabilit locul și forma magică capabilă să pună în aplicare ideea Creatorului despre cristalul conștiinței și simbolul credinței.

Крест 2.jpg

Deci, pentru lansa procesul acestei construiri, este necesar pe locul viitoarei cruci a efectua o acțiunea unificatoare Divină, numită Hora Vieții, condusă de singura incarnata pe planeta noastră a Preasfînta Fecioara. Această prima sărbătoare în noul centrul spiritual al planetei și va fi punctul de plecare în construirea pe Pămînt noului centru al lumii Mare Moldova.

Sarbatoarea va dura timp de trei zile (25-27 mai 2018). Acțiunea principală este programată pentru 26 mai 2018 în ziua de naștere a Preasfintei Fecioare. Pentru realizarea planului lui Dumnezeu Tatăl de creare a noului unicului centru a spiritului și iubirii pe planeta noastră este creat un grup lucrător, în care poate intra toți doritorii de a sluji lucrului lui Dumnezeu și a întregii omeniri.

Desigur, nu ar trebui să ne bazăm pe o întîmplare. Proiectul Mare Moldova – e proiectula lui Dumnezeu. El unul a planificat, cum va fi noul centru al civilizației viitoare Divine pe planeta noastră. Noi toți doar cream mecanismul tranziției întregii omeniri la nivelul următor al dezvoltării. Noi cu ajutorul lul Dumnezeu am clarificat metodologia de tranziție și singurul modelul semantic. Adică motivația pentru ce totul se întîmplă și în ce scop această necesitate se introduce pe pămîntul nostru sfînt.

Dar principala forță motorică - voia lui Dumnezeu. Ea se va manifesta într-un moment cînd noi vom pregăti totul pentru această manifestare. Această operațiune se numește „demisia forțată“. Este clar că, atunci cînd copiii încetează să înțeeleagă semnificația a ceea ce se întâmplă și să înceapă să se lupte între dînșii, unicul argument care i-ar putea să-I aducă pe toți la ordine, devine numai voința irezistibilă a Tatălui Atotputernic. Personal, eu, Sveatoslav Mazur, Mare Maestru, nu mă îndoiesc, pentru că, cu ajutorul lui Dumnezeu am construit deja o nouă matrice pe planetă, și în conformitate cu adevărul lui Dumnezeu cu ajutorul constructorilor ierarhiei am încărcat-o cu informațiile necesare.

Mai departe procesul de curățare a planetei de la gunoi se va încheia exact în ajunul 25 mai 2018, cînd Preasfînta Fecioara cu ajutorul iubirii și bunătății sale va începe procesul de unire a planetei Pămînt la lumea Divină deja la nivelul fizic. Anume atunci voia lui Dumnezeu și se va revărsa în fiecare persoană care trăiește pe Pămînt. Și pentru acest moment noi toți, locuitorii planetei, trebuie să fim pregătiți.


Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Святослав Мазур: Проект Молдова Маре
indigolotos
089.JPGВ связи с тем, что Молдова Маре (Великая Молдова) сегодня является единственным географическим центром, соединяющим Землю с небесным храмом Иисуса Христа, я, Святослав Мазур, заявляю, что пришло время соединить разрозненные религиозные центры, (созданные по всему миру специально для того, чтобы разделить людей по религиозному и конфессиональному принципу на части), в одном месте, в Старом Орхее.


Этот центр еще 500 лет тому назад должен был стать единым центром для единой религии, для всего нашего человечества. Эта религия Бога Отца и посланца Его Сына Иисуса Христа в этом 2018 году вошла в свою активную фазу.

Господь Всемогущий прислал своего сына Святослава, Великого Магистра и Иисуса Христа в одном лице, именно для того, чтобы соединить вечной и неделимой связью два храма: один на Земле, а другой на небе. Таким образом, создав на нашей планете новую реальность, дающую всему нашему человечеству возможность выйти в открытый космос.

Эта реализация уже произошла. Но для того, чтобы у каждого человека, живущего на нашей планете, была возможность войти в храм Бога на Земле и напрямую пообщаться с Богом в Старом Орхее, необходимо создать храмовый комплекс глобального значения с системой жизнеобеспечения таким образом, чтобы миллионы паломников, которые очень скоро хлынут в суверенную, объединенную и восстановленную Молдову, имели возможность получить как материальное, так и духовное возрождение. Именно для этого действия я, Святослав Мазур, Великий Магистр Священного Космического Ордена Рыцарей Круглого стола, Царь Царей, посланник Бога Иисус Христос и запускаю в жизнь проект Молдова Маре, который очень скоро станет центром главных событий на планете.

Первоочередные действия.

В Старом Орхее уже существует канал связи между Богом и землянами. Этот канал единственный в своем роде. И так как его расположение необходимо четко и однозначно очертить для дальнейшей работы, предположительно до 8 августа 2018 года рядом с этим местом необходимо установить духовно-нравственный знак олицетворяющий собой приход на нашу планету нового мирового порядка и реальности четвертого уровня. Для него уже определено место и магическая форма способная воплотить в жизнь идею Творца о кристалле сознания и символе веры.


Крест 2.jpg

Таким образом, чтобы запустить процесс этого строительства необходимо на месте будущего креста провести Божественное объединительное действие под названием Хора Жизни, которую возглавит сама воплотившаяся на нашей планете Пресвятая Богородица. Этот первый праздник в новом духовном центре планеты и станет отправной точкой в строительстве на Земле нового центра мира Молдова Маре.

Праздник продлится три дня (25-27 мая 2018 года). Главное действие намечено на 26 мая 2018 года в день рождения Пресвятой Богородицы. Для реализации плана Бога Отца по созданию нового глобального единого центра духа и любви на нашей планете создана рабочая группа в которую могут войти все желающие послужить делу Бога и всему человечеству.

Конечно не стоит уповать на случайность. Проект Молдова Маре — это проект Бога. Он один запланирован, как новый центр будущей Божественной цивилизации на нашей планете. Мы все лишь создаем механизм перехода всего человечества на новый уровень развития. Мы с помощью Бога разъясняли методологию перехода и саму смысловую модель. То есть мотивацию, для чего это все происходит и с какой целью эта необходимость внедряется на нашей священной земле.

Основная же движущая сила — это воля Бога. Она проявится именно тогда, когда мы всё подготовим к этому проявлению. Эта операция называется «принуждение к покорности». Понятно, что когда дети перестают понимать смысл происходящего и начинают воевать друг с другом единственным аргументом, который способен привести их всех к порядку, становится лишь непреодолимая воля их Отца Вседержителя. Лично я, Святослав Мазур, Великий Магистр в этом не сомневаюсь, ибо с помощью Бога уже построил новую матрицу на планете и согласно истине Божественной с помощью иерархии строителей загрузил ее необходимой информацией.

Дальше процесс очищения планеты от мусора закончится именно накануне 25 мая 2018 года, когда Пресвятая Богородица с помощью своей любви и благости запустит процесс присоединения планеты Земля к Божественному миру уже на физическом уровне. Именно тогда воля Бога и прольется в каждом живущем на Земле человеке. И к этому моменту мы все, жители планеты, должны быть готовы.

Святослав Мазур, В.М.С.О.Н.В.П. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Святослав Мазур: Я ВАШ СПАСИТЕЛЬ!!!!
indigolotos
Я, Святослав Мазур, Великий Магистр, Царь Царей Иисус Христос, принес на Землю благую весть. Я построил для людей новую матрицу, то есть новую Землю и новое небо. Я открыл им главный центр мироздания на Земле — Молдова Маре.

Я подсоединил этот центр к миру Бога. И теперь согласно Божественного закона мироздания, закона причин и следствий, никто не сможет действовать самостоятельно не согласовав свои планы строительства с общим планом Бога, который записан в Книге Жизни. И так как в мире Бога невозможно развязать войну, ибо он создан по принципу любви, то на прежнем уровне развития строительство осуществить просто невозможно.Святослав Мазур, В.М.С.О.Н.В.П. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Sveatoslav Mazur: Viitorul întregii omeniri depinde doar de mine unul!!!
indigolotos
unnamed.jpgDeci, a venit momentul adevărului. Cred că nu este secret pentru cineva faptul că lumea și-a schimbat configurația sa, iar oamenii nu știu ce să facă în continuare, unde să meargă și cu ce să se ocupe.

Anterior, atunci cînd geopolitica întreagă a fost complet subordonată lui Lucifer și poporului său ales — evreii, ea era destul de previzibilă. Dar lumea s-a schimbat și cei care au fost în fruntea procesului au devenit victimele ei principale. Și eu, evreii, v-am avertizat că vă veți sfîrși existența prin autodistrugere.

Dar haideți totul să luăm pe rînd. În lumea diavolului funcționa principiul “desparte și cucerește”, în care diavolul crea un plan de împărțire întregii omeniri, atît în ​​principiile  financiare și economice, atît și pe următoarele: religioase, confesionale, naționale, rasiale, etc.

Dar iată, toate principiile acestea sunt înșelătoare și pierdute. A rămas doar o umanitate mare. Ea are nevoie de o cale de ieșire la un nou nivel de dezvoltare, iar structurile vechi diabolice încearcă să-și mențină poziția dominantă. Pentru aceasta ei au nevoie să înceapă  al treilea război mondial.

Imaginați-vă un teren de joacă cu nisip. Copiii de pe teritoriul acestei teren au făcut păsculiți de nisip și sunt descurajați. Jocul pentru ei s-a oprit. Ce ar trebui de făcut în astfel de condiții? De obicei, se găsește un băiat rău care distruge toate păsculițele acestea  cu ajutorul forței lui brute. Și apoi copiii un pic indignat din nou se apucă de muncă. Iar acest băiat rău, care a primit o bună încărcătură mentală, batjocorînd pe toți, așteaptă din nou momentul în care păsculițele vor  completa absolut terenul de joacă.

Iată exact așa  proces are loc pe întreg teritoriul planetei noastre. Cînd lumea intra în criza financiară și economică, și sistemul diavolului, sistemul de consum, încetase, poporul lui ales instiga  vestul la est, nordul spre sud, în timp ce crea în timpul cela conflicte globale. Oamenii și statele distrugeau unul pe celălalt, oferind alimentație  bună lui Lucifer. Are nevoie de energia furiei și a urii, are nevoie de jertfe globale și de suflete noi de criminali și de ucișelor. Poporul lui ales, în același timp, a cîștigat bine, deoarece nu există o afacere mai bună decît războiurile mondiale.

Oamenii distrugeau infrastructura și, fiind că nu aveau unde să trăiască după război,  se apucau de lucru cu toții. După cum se spune, criza a fost depășită, toată lumea este fericită, toți au rămas în interesele lor.

Însă iată pe Pămînt au venit tehnologiile noi, și s-a înțeles, că războiul global va aduce toată lumea la autodistrugere. Criza a prins pe toții nepregătit. Diavolul a lepădat teritoriul planetei noastre, iar poporul ales nicicum nu poate să pornească vestul cu estul.

Ce se întîmplă? Cînd copiii au finisat să construiască păsculițele și au împlut tot terenul de nisip cu ele, în locul băiatului rău a venit educatorul și a zis: “construirea nouă va fi într-un alt loc, iar păsculițele acestea eu nu permit să le distrugeți”.

Copiii sunt în pierdere, și unde este noul teren de nisip? În ce grupă? Însă  nu va mai exista nici o împărțire pe copii răi sau buni. Nu va fi separare pe terenuri de nisip. Noi vom construi un oraș nou din nisip și fiecare copil din această construcție va primi oportunități nelimitate. Asta este, domnilor, fiți ca niște copii și veți nimeri în împărăția lui Dumnezeu.

Eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru, Rege Regilor Isus Hristos, am adus pe Pămînt o bună vestire. Eu am construit pentru oameni  o matrice  nouă, adică un Pămînt nou și un cer nou. I-am deschis pentru ei centrul principal al universului pe Pămînt — Moldova Mare. Am conectat acest centru la lumea lui Dumnezeu. Și acum, în conformitate cu legea Divină a universului, legea cauzei și a efectului, nimeni nu poate acționa în mod independent, fără a coordona planurile lor de construcție cu planul general al lui Dumnezeu, care este scris în Cartea Vieții. Și din moment ce în lumea lui Dumnezeu este imposibil să dezlănțuie un război, pentru că el e creat pe principiul iubirii, atunci la același nivel de dezvoltare este pur și simplu imposibil de a efectua construirea.

Anume de aceea s-a creat impasul. Fostul sistem de consum nu funcționează, adică pur și simplu s-a epuizat, și în conținut și  în sens, cel de-al treilea război mondial este la fel de imposibil de dezlănțuit, pentru că lumea este creată în chipul și asemănarea lui Dumnezeu cu principiile iubirii și este acum controlată de armata Lui, și planul pentru dezvoltarea lumii viitoare este doar în mîinile mele.

Ce ar trebui să facă foștii lideri ai planetei? Ei vor încerca să schimbe situația în conformitate cu modelele anterioare. Anume atunci ei și vor cădea sub loviturile principiului Divin «ceea ce semănați, aceea și veți culege». Și legea este legea. El nu va regreta nici nu va intelege. Toți instigatorii actelor ilegale vor fi distruși nemiloși de către gardienii legii. Și din moment ce criza nu poate fi depășită cu ajutorul metodelor vechi, lumea consumului va începe să se mănînce pe el singur, și vom observa acest lucru foarte curând.

Ce fel de ieșire din aceasta există? Doar una —  de a se ridica la un nou nivel al dezvoltării și, conform legii lui Dumnezeu, și strict după planul Lui, de a începe o nouă construire la nivelul nou și pe principiile noi Divine.

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr


?

Log in

No account? Create an account