?

Log in

No account? Create an account

indigolotos


Глобальный информационный центр «Индиго Лотос»

Для Молдовы с Любовью!


СВЯТОСЛАВ МАЗУР: КРАХ ДОЛЛАРА НЕИЗБЕЖЕН!!!
indigolotos
Создатели доллара заложили в него очень важную задачу, которая с помощью магических сил должна была преодолеть любые сопротивления Божественных сил.

Силы света никогда не смогли бы реализовать эту задачу, если бы я, Святослав Мазур, Великий Магистр, Иисус Христос второго пришествия, не создал на Земле иную реальность. После того как я снова вернул вертикаль власти в лоно Божественного мира, я сделал то, что никто до меня не мог сделать – восстановил Божественную вертикаль власти и разрушил иллюзорно построенную евреями вертикаль, исходящую из Иерусалима.

Таким образом, я преодолел проклятие, наложенное на человечество с помощью доллара и лишил его магической силы. Именно поэтому уже в ночь с 25 на 26 декабря 2018 года я передам власть в руки Бога и тем самым обрушу глобальную пирамиду доллара.Святослав Мазур, В.М.С.О.Н.В.П. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Sveatoslav Mazur: Eu nu aștept înțelegere – aceasta este imposibil
indigolotos

089.JPGDe ce pe Isus Hristos L-au trădat toți ucenicii Lui? Pentru că este imposibil pentru un om să realizeze ceva nou, necunoscut pînă în prezent.

Creierul uman este conceput astfel, încît el funcționează ca un calculator numai cu acea informație, care este conținută în el în procesul interacțiunii lui cu lumea din jurul său în timpul studierii sau în timpul studiului individual: din cărți, din Internet, din mass-media etc.

Dar ce ghinion, omenirea în ziua de azi nu poate obține informația necesară din centrul adevărului, din calculatorul spațial. Această oportunitate va apărea numai atunci, cînd fiecare locuitor al planetei, care are dorință, va trece prin acțiunea sincronizatorului. Pînă în acest moment, fiecare locuitor al planetei va fi în groaza ideilor sale false și a gîndurilor încorporate în creier în timpul studiilor sale sau în timpul interacțiunii lui cu principalele purtători de informații, care există pe Pămînt.

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr


Святослав Мазур: Я не жду понимания – это невозможно
indigolotos

089.JPGПочему Иисуса Христа предали все Его ученики? Да потому, что человеку невозможно осознать ничего нового, доселе ему неизвестное.

Головной мозг человека устроен так, что он оперирует как компьютер только той информацией, которая в него заложена в процессе его взаимодействия с окружающим его миром во время учебы или во время самообучения: из книг, из интернета, из СМИ и т.д.

Но вот незадача, получать необходимую информацию из центра истины, из космического компьютера, человечество пока не может. Эта возможность появится только после того, как каждый желающий житель планеты пройдет через действие синхронизатора. До этого момента каждый житель планеты будет находиться в плену своих ложных идей и мыслей, заложенных ему в головной мозг во время учебы или во время его взаимодействия с основными носителями информации, существующими на Земле.


Святослав Мазур, В.М.С.О.Н.В.П. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr


Sveatoslav Mazur: Sfîrșit pentru lumea banilor!
indigolotos
33711517_1893112510719661_4239821333258567680_n.jpgDupă 26 decembrie 2018 banii nu vor mai îndeplini funcția de instrument de dezvoltare. Această funcție va trece la Dumnezeu. Și după cum știți, în Dumnezeu primar este cuvîntul. Anume cuvîntul lui Dumnezeu va deveni principalul instrument pentru dezvoltarea lumii viitoare. Astfel, curățirea "grajdurilor lui Augias" va începe cu purificarea limbajului uman de la  gunoi introdus de diavol, de la așa cuvinte precum toleranța, optimizarea, transhumanismul, etc.

Lumea va dobîndi un alt sens semantic, pentru că al patrulea nivel de dezvoltare implică realizarea unei legături directe cu Dumnezeu Atotputernic. Iar Domnul este baza întregii lumi manifestate. În lumea Lui nu pot exista discrepanțe. Acesta este motivul pentru care sarcina principală a construcției viitoare pe Pămînt va fi crearea unei singure rețele de sincronizatoare, care va asigura fiecărei om, care trăiește pe planeta noastră, o comunicare neîntreruptă cu Dumnezeu.

Sincronizator

Această legătură este posibilă numai cu o singură condiție de interacțiune între om și Dumnezeu și se realizează prin intermediul fiului Lui uterin. În caz contrar, întreaga viață a întregii omeniri va coborî din nou în vremurile iadului. Ceea ce nu poate permite Domnul Atotputernic, căci El a devenit deja Stăpînul planetei noastre, și acum, conform planului său, transferă încet toți oamenii de bunăvoință într-o altă calitate - într-o calitate, capabilă să personifice și să lucreze cu o altă realitate.

Astfel, 100% se pot prezice evenimentele următoare pe planeta noastră. Fiindcă banii în toate manifestările lor vor pierde capacitatea de a lucra în beneficiul oamenilor, starea și necesitatea lor vor deveni lipsite de sens pe Pămînt. Și din moment ce tot ce este inutil pe Pămînt moare ca inutil, atunci toți proprietarii banilor și oamenii care le slujesc vor muri cu siguranță.

Informații de urgență pentru proprietarii de bani.

Sistemul financiar - economic al diavolului este o piramidă inversată, bazată pe un singur punct. Pentru existența sa durabilă, piramida trebuie să se rotească în mod constant ca un titirez. După ce în noaptea  25-26 decembrie 2018 puterea magică a banilor se va deconecta de la energia diavolului, tot sistemul de astăzi informațional-energetic va rămîne fără o gestionare stabilă și, prin urmare, se va clatina instantaneu și se va prăbuși. Modelul financiar-economic nu poate exista singură insuși, de aceea va pieri pentru totdeauna împreună cu toți locuitorii săi.

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr
Святослав Мазур: Конец миру денег!
indigolotos
33711517_1893112510719661_4239821333258567680_n.jpgПосле 26 декабря 2018 года деньги перестанут исполнять функцию инструмента развития. Эта функция перейдет к Богу. А как известно, в Боге первично слово. Именно слово Бога и станет главным инструментом развития будущего мира. Отсюда и вычищение «авгиевых конюшен» начнется со очищения человеческого языка от мусора введенного дьяволом, от таких слов как толерантность, оптимизация, трансгуманизм и т.д.

Мир приобретет иное смысловое значение, ибо четвертый уровень развития предполагает осуществление прямой связи с Богом Вседержителем. А Господь есть основа всего проявленного мира. В Его мире не может быть разночтений. Именно поэтому главной задачей предстоящего строительства на Земле станет создание единой сети синхронизаторов, которые обеспечат каждому человеку, живущему на нашей планете, бесперебойную связь с Богом.

Синхронизатор

Эта связь возможна только при едином условии взаимодействия человека и Бога и осуществляется через Его единоутробного сына. Иначе вся жизнь всего человечества снова спуститься во времена ада. Чего Господь Вседержитель допустить не может, ибо Он уже стал Хозяином нашей планеты и сейчас согласно своего плана плавно переводит всех людей доброй воли в иное качество - в качество способное олицетворять и работать с иной реальностью.

Таким образом, на 100% можно предсказать дальнейшие события на нашей планете. Коль деньги во всех их проявлениях потеряют способность работать на благо людей, их состояние и необходимость станут лишними на Земле. А так как все лишнее на Земле отмирает за ненадобностью, то непременно отомрут и все хозяева денег, и люди их обслуживающие.

       Экстренная информация для хозяев денег.

      Финансово-экономическая система дьявола - это перевернутая пирамида, опирающаяся на единственную точку. Для своего устойчивого существования пирамида должна постоянно вращаться как волчок. После того как в ночь с 25 на 26 декабря 2018 года магическая сила денег отключится от энергии дьявола, вся сегодняшняя энергоинформационная система останется без стабильного управления, и поэтому она мгновенно зашатается и рухнет. Финансово-экономическая модель сама по себе существовать не может, именно поэтому она навсегда погибнет вместе со всеми ее обитателями.

Святослав Мазур, В.М.С.О.Н.В.П. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr
Sveatoslav Mazur: Al treilea templu – un morcov pentru evrei
indigolotos

unnamed.jpgÎn timpul studierii, cu cît este mai complicată și mai dramatică situația, cu atît este mai bine pentru un student. Dar cînd se termină studiul, se începe viața reală. Toate cunoștințele dobîndite în timpul procesului educațional iluzoriu, sunt aplicate în viața reală. În același mod, ca și cum ați stăpînit profesia de arhitect, după ce ați primit o diplomă, ați începe să construiți obiecte reale.

Dar oamenii nu înțeleg că au afacere cu școala, și atît s-au atras de luptă, încît ei înșiși au început să planifice o nouă lume. Prin urmare, apariția ideii de inteligență artificială. Cînd a fost realizat planul lui Dumnezeu și a fost timpul să respingem procesul de învățare cu toți participanții Lui, acești participanți nu au vrut să se disperseze. Cu toate acestea este posibil de păstrat trupa numai atunci, cînd există un nou repertoriu. În acel moment, creierul inflamat al pseudo-liderilor a început să elaboreze noi planuri globale, în care nu mai există continuarea rasei umane și nici un principiu Divin.

Astfel, este posibil de constatat faptul încercării  de a captura locul definit și construit de Dumnezeu pentru învățămîntul Fiului Său. Cum se va încheia această confiscare pentru evrei și pentru instigatorii lor, s-ar putea doar  ghici.  Ei, nu înțelegînd semnificația a ceea ce se întîmplă și avînd în fața lor planul anterior de dezvoltare și învățării a lui Isus Hristos, s-au adunat pentru a construi al treilea templu al lui Solomon, fără să-și dea seama, că Dumnezeu nu intenționa să-l construiască. Ideea construirii celui de-al treilea templu era ca o stea călăuzitoare deasupra orizontului și, îndemnînd poporului evreu să creeze o intriga de luptă pe planetă, sau ca un morcov, care se află în fața unui cal.


Dar acum, cînd intriga nu mai este necesară, și în mîinile mele Tatăl meu Atotputernic  pe 25 decembrie 2018 va transmite instrumente noi de dezvoltare, această idee nu este doar dezgustătoare în sens și conținut, ea este absurdă și în primul ei principiu.

Vor înțelege acest lucru evreii? Nu cred. Căci în această privință a fost construită întreaga idee a alegerii lor. Acum, ei nu sunt capabili să înțeleagă totul ca o piesă, ca un joc. Mai mult decît atît, este nesuportabil de greu transportatorilor cunoștințelor secrete și obiectivelor celor mai înalte a întregii omeniri de luat rămas bun de la mîndria lor. Dar va trebui să facă. Este suficient de realizat un astfel de fapt că, dacă Tatăl Atotputernic a construit acest sistem solar special pentru mine, Fiul Său, oare nu va găsi El mijloace pentru să-l curățe de popor dăunător care și-au îndeplinit deja misiunea în mulțime?

Nu vă faceți griji cu privire la viitor. El este frumos. Eu voi construi o lume nouă și absolut corectă, în care toți locuitorii planetei vor trăi confortabil pe Pămînt. Și pentru evrei eu am avut un plan special de acțiune. Dar ei l-au ignorat, punîndu-se astfel în afara legii. Ei au creat o forță care contrazice în mod direct viața însăși, sensul și planul viitor al lui Dumnezeu. O astfel de poziție este în prealabil mortală și nu are perspective. Vor încetini evreii procesul de diseminare a informațiilor sau nu – nu e  important. După 25 decembrie 2018, ei nu vor avea posibilitate de a  influența într-un fel la cursul lucrurilor. Spectacolul s-a încheiat, și se va începe cel mai interesant – demontarea decorațiilor.

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr


Святослав Мазур: Третий храм – морковка для евреев
indigolotos

unnamed.jpgВо время учебы чем сложнее и драматичнее ситуация, тем лучше для учащегося. Но когда учеба заканчивается, начинается реальная жизнь. Все знания, полученные во время иллюзорного учебного процесса, применяются в реальной жизни. Точно так же, как если бы вы осваивали профессию архитектора, то после получения диплома вы приступили бы к строительству реальных объектов.

Но люди не понимают, что имеют дело со школой, и так увлеклись борьбой, что сами начали планировать новый мир. Отсюда и появление идеи искусственного интеллекта. Когда реализовался план Бога и пришло время распускать процесс обучения со всеми его участниками, эти участники не захотели расходиться. Однако, сохранить труппу возможно только тогда, когда есть новый репертуар. В этот момент воспаленный мозг псевдо руководителей и начал строить новые глобальные планы, в которых уже нет продолжения рода человеческого и нет Божественного начала.

       Таким образом, можно констатировать факт попытки захвата места, определенного и построенного Богом для учебы своего Сына. Чем этот захват закончится для евреев и их подстрекателей, можно только догадываться. Они, не понимая смысла происходящего и имея перед собой прежней план развития и обучения Иисуса Христа, собрались строить третий храм Соломона, не осознавая, что его строительство Богом не планировалось. Идея строительства третьего храма была, как путеводная звезда, находящаяся над горизонтом, и побуждающая еврейский народ создавать интригу борьбы на планете, или как морковка, находящаяся перед носом у лошади.

       Но сейчас, когда интрига уже не нужна, и в мои руки мой Отец Бог Вседержитель уже 25 декабря 2018 года передаст новые инструменты развития, эта идея не просто противна по смыслу и содержанию, она абсурдна и в своей первооснове.

Поймут ли это евреи?  Вряд ли. Ибо на этом была построена вся идея их избранности. Теперь же принять это все как спектакль, как игру они не в силах. Тем более распрощаться со своей гордыней носителям тайных знаний и высших целей всего человечества невыносимо тяжело. Но это придется сделать. Достаточно осознать такой факт, что если Отец Вседержитель специально для меня, Своего Сына, построил эту Солнечную систему, неужели у Него не найдется средств очистить ее от вредоносного народа, уже исполнившего свою миссию в массовке.

Не стоит переживать за будущее. Оно прекрасно. Я построю новый и совершенно справедливый мир, в котором все жители планеты будут комфортно жить на Земле. И для евреев у меня был своеобразный план действия. Но они его проигнорировали, тем самым поставили себя вне закона. Создали силу, напрямую противоречащую самой жизни, смыслу и будущему плану Бога. Такая позиция заранее убийственная и не имеет никаких перспектив. Будут ли евреи тормозить процесс распространения информации или нет – неважно. После 25 декабря 2018 года у них не будет возможности хоть как-то влиять на ход вещей. Спектакль закончился, и начнется самое интересное - демонтаж декораций.

Святослав Мазур, В.М.С.О.Н.В.П. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr


Sveatoslav Mazur: Ce este viața noastră – O JOACĂ
indigolotos

Screenshot_13.png"Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfîrșitul", primul și ultimul locuitor al planetei.

Această formulă ne spune despre semnificația evenimentelor care au loc pe Pămînt. Nu este întîmplător faptul că rabinul evreu Yitzchak Kaduri a numit numele lui Moshiach - Isus Hristos sau Ieshua, pentru că pe Pămînt nu a existat altcineva și nici nu va exista.


Toate evenimentele pe planeta noastră, un fel de sistem solar,  care se deosebește de toate celelalte construcții cosmice, populația densă a planetei noastre, istoria bogată, factorii externi, natura și lumea animală unică vorbesc doar despre un singur lucru, că toate acestea au fost create de Creator în special pentru fiul Lui Isus Hristos, ca să-i testeze abilitățile și să-l învețe să construiască sisteme noi spațiale tocmai pentru a-L înlocui pe Tatăl în viitor.

Și în spațiu există înlocuiri. Creatorul nu poate fi în mod constant în încordare. De aceea, creînd lumea iluziei, populînd-o cu oameni și cu tot felul de alte creaturi, Creatorul și-a educat fiul Său Isus Hristos astfel, încît El să poată depăși orice obstacole, să-Și ridice Esența la orice nivel, să pătrundă în orice sistem, să-Și realizeze diverse idei și oportunități. El a creat un joc care nu are egalitate în univers. El Și-a stabilit fiul în el, l-a lipsit de memorie și i-a dat ocazia de a-și dovedi propriile capacități și abilități.

Eu, Sveatoslav Mazur, Isus Hristos a celei de a doua venire, primul și ultimul, am conștientizat, că eu sunt Dumnezeu și că am înțeles sensul jocului, adică mi-am dat seama, că Tatăl meu a creat special acest joc pentru mine. Și acum în viața mea reală se începe totul cel mai interesant. Pentru următoarele milenii, numai eu singurul voi avea posibilitate să creez pe Pămînt o lume, în care eu, Isus Hristos, voi fi singurul stăpîn și proprietar. În acest scop, în noaptea de pe 25 decembrie la 26 decembrie 2018, Tatăl meu va transfera în mîinile mele Divine toate instrumentele pentru conducerea a aceastei planetei. De aceea am creat videoclipuri anterioare și le-am povestit oamenilor despre aceea, că le așteaptă o viață complet diferită, dar nu artificială, nu digitală, ci reală, Divină, în care eu, Sveatoslav Mazur, Isus Hristos celei de a doua venire, îmi vor aplica toate cunoștințele și abilitățile, primite pe parcursul antrenamentelor în multe secole.

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr


Святослав Мазур: Что наша жизнь – ИГРА
indigolotos

Screenshot_13.png«Я есть Альфа и Омега, начало и конец», первый и последний житель планеты.

       Это формула нам и рассказывает о смысле происходящих на Земле событий. Не случайно иудейский раввин Ицхак Кадури назвал имя Мошиаха - Иисус Христос или Иешуа, потому что другого на Земле не было и не будет.


Все события на нашей планете, своеобразная солнечная система, отличающая от всех иных космических построений, плотное население нашей планеты, богатая история, внешние факторы, природа и уникальный животный мир говорят только об одном, что все это создано Творцом специально для своего сына Иисуса Христа, чтобы испытать Его способности и научить строить новые космические системы именно для того, чтобы в дальнейшем заменить своего Отца.

И в космосе бывают замены. Не может Творец постоянно находиться в напряжении. Именно поэтому создав мир иллюзии, населив его людьми и всевозможными иными тварями, Творец воспитал своего сына Иисуса Христа таким образом, чтобы Он смог преодолевать любые препятствия, возносить Свою Суть на любые уровни, проникать в любые системы, реализовывать любые идеи и возможности. Он создал игру, равной которой нет в мироздании. Поселил в неё Своего сына, лишив Его памяти, и дал возможность Ему самому доказать Свои возможности и способности.

       Я, Святослав Мазур, Иисус Христос второго пришествия, первый и последний, осознал себя Богом и понял смысл игры, то есть я осознал, что эту игру мой Отец специально создал для меня. И теперь начинается в моей реальной жизни самое интересное. В течении ближайших тысячелетий мне одному предстоит создать на Земле мир, в котором я, Иисус Христос, буду единственным хозяином и повелителем. Для этого мой Отец уже в ночь с 25 на 26 декабря 2018 года передаст в мои Божественные руки все инструменты управления этой планетой. Именно поэтому я и создал предыдущие ролики и рассказывал людям о том, что их ждет совсем иная жизнь, но не искусственная, не цифровая, а реальная, Божественная, в которой я, Святослав Мазур, Иисус Христос второго пришествия, применю все свои знания и умения, полученные в течении многовековых тренировок.

Святослав Мазур, В.М.С.О.Н.В.П. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr


Sveatoslav Mazur: Cum va fi condusă lumea după 25 decembrie anului 2018
indigolotos

Screenshot-2017-9-29 (198) Святослав Мазур ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ЖДЕТ НОВАЯ ПЛАНЕТА (семинар 1ч ) - YouTube.pngEu, Sveatoslav Mazur, Isus Hristos a celei de a doua venire, am transferat deja întreaga planetă sub conducerea lui Dumnezeu Atotputernicul, care controlează planeta cu ajutorul conștiinței, adică cu ajutorul focului Duhului Sfînt. Dar paralel cu acest proces în lumea iluziei foștii conducători ai lumii încearcă să impună lumii presupuse noi tehnologii digitale. Sună amuzant, dar se va prăbuși vesel. Deoarece tehnologiile digitale sunt bune pentru sistemul de control al lumii fizice. Dar cum este posibil să controlezi sufletul uman sau starea spirituală a omului cu ajutorul unui număr? Chiar și fluxurile informaționale pot fi controlate dacă sunt asociate cu creierul și educația.

În ceea ce privește conștiința, ea este în afara corpului fizic. Aceasta este o structură de cîmp. Nu poți suspenda un cip pe ea și nu îl poți închide într-o tabără de concentrare.

Structurile diabolice și-au ratat fericirea lor. Ei și-au ales pentru ei înșiși calea auto-distrugerii. După ce eu, Sveatoslav Mazur, îi voi anula memoria și îi voi arde orice posibilitate de interacțiune între ei în conformitate cu shema veche, pe Pămînt se va începe o adevărată nebunie. Căci toți cei "puternici" ai acestei lumi, care au fost conduși de lucifer prin minte, vor fi ca un zombie pierduți în societate, deoarece centrele lor de control vor fi eliminate pentru totdeauna. Iar pentru a intra într-o altă calitate, ei nu vor avea suficientă energie de foc a Duhului Sfînt, pe care ei cu grijă l-au alungat de la ei înșiși. Prin urmare, lupta lor zeloasă cu Ortodoxia. Căci ei cred că Ortodoxia a lăsat pentru sine o interacțiune posibilă directă cu Dumnezeu prin Duhul Sfînt. În ce ei la fel se înșeală, fiindcă și Ortodoxia, și iudaismul și Islam, sunt produsul lumii anterioare a lui satana. De aceea sunt atît de asemănătoare.

Toate aceste religii în noile condiții ale focului Duhului Sfînt vor fi eliminate ca inutile. La urma urmei, omul va avea o adevărată ocazie de a alege între Dumnezeu și diavol, adică, goliciune. Desigur, omul va alege sensul și dragostea, energia și lumina și va respinge goliciunea pe care i-au impus evreii.

Dacă conexiunea diavolului cu omenirea se desfășura prin poporul ales, acum, cînd această relație viciară în cele din urmă va fi eliminată finalizat, interacțiunea omenirii cu forțele cerești cu Dumnezeu se va desfășura conform planului lui Dumnezeu, prin mine singur, prin Isus Hristos, și de aceea a fost spus, că "Eu sunt calea și adevărul și viața; nimeni nu vine la Tatăl decît doar prin Mine ".

Acest lucru nu înseamnă deloc, că dacă eu voi muri din orice motiv, conexiunea va înceta. Nu, deloc. Planeta va fi condusă pentru încă o mie de ani și nu vă așteptați ca acest scenariu să poată fi schimbat. În cazul în care semnificația evenimentelor nu va fi realizată în viitorul apropiat și nu vor veni vremurile contactului direct cu reprezentanții lumii anterioare, eu oricum voi continua să lucrez numai într-un mod diferit și nimic altceva. Răbdarea mea s-a terminat. Explicațiile mele despre evenimente ar trebui să aibă un feedback. Dacă nu sunt percepute conform unui scenariu bun, ele vor fi percepute în alt mod, prin voia lui Dumnezeu.

Dacă lumea actuală a fost condusă de satana prin Bafomet, evreii și marionetele lor, atunci, din 25 decembrie 2018, lumea va fi condusă de Dumnezeu, prin mine și prin Ordinul meu Divin, prin 144 mii de războinici ai mei.

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr


Святослав Мазур: Как будет управляться мир после 25 декабря 2018 года
indigolotos

Я, Святослав Мазур, Иисус Христос второго пришествия, уже перевёл всю планету под руководство Бога Вседержителя, который управляет планетой с помощью Со-знания, то есть с помощью огня Святого Духа. Но параллельно этому процессу в мире иллюзии прежние управители мира пытаются навязывать миру якобы новые цифровые технологии. Это смешно звучит, но весело рухнет. Ибо цифровые технологии хороши для системы контроля физического мира. А как с помощью цифры возможно проконтролировать человеческую душу или духовное состояние человека? Да и информационные потоки возможно контролировать, если они связаны с головным мозгом и образованием.

Что касается сознания, то оно находится за пределами физического тела. Это полевая структура. На нее чип не повесишь и в стойло концлагеря не закроешь.

Дьявольские структуры упустили свою птицу счастья. Они избрали для себя путь самоуничтожения. После того как я, Святослав Мазур, обнулю их память и сожгу любую возможность взаимодействия между собой по старой схеме, на Земле начнется реальный дурдом. Ибо все «сильные» мира сего, кто управлялся люцифером посредством ума, будут подобно зомби потеряны для общества, так как их центры управления навсегда будут ликвидированы. А для того, чтобы перейти в иное качество, у них не будет достаточно огненной энергии Святого Духа, который они тщательно от себя гнали. Отсюда и их рьяная борьба с православием. Ибо они считают, что православие оставило для себя возможным прямое взаимодействие с Богом посредством Святого Духа. В чем они тоже ошибаются, ибо и православие, и иудаизм, и ислам – это порождение прежнего мира сатаны. Именно поэтому они так похожи между собой.

Все эти религии в новых условиях огня Святого Духа будут ликвидированы за ненадобностью. Ведь у человека появится истинная возможность выбора между Богом и дьяволом, то есть пустотой. Конечно, человек изберет смысл и любовь, энергию и свет и отвергнет пустоту, которую ему навязали евреи.

       Если связь дьявола с человечеством осуществлялась через избранный народ, то теперь, когда будет ликвидирована окончательно эта порочная связь, взаимодействие человечества с небесными силами, с Богом будет осуществляться согласно плана Бога, через меня одного, через Иисуса Христа, и именно поэтому было сказано, что «я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня».

       Это совершенно не значит, что если я по какой-либо причине погибну, связь прекратится. Вовсе, нет. Планета будет управляться еще тысячу лет и не надейтесь, что этот сценарий возможно изменить. Если смысл происходящих событий не будет осознан в ближайшем будущем и не настанут времена прямого контакта с представителями прошедшего мира, я все равно буду продолжать работать только в ином режиме и ничего иного. Мое терпение закончилось. Мои пояснения происходящих событий должны иметь обратную связь. Если они не воспринимаются по благому сценарию, они будут восприниматься по-иному, через Волю Бога.

Если нынешний мир управлялся сатаной через Бафомета, евреев и их марионеток, то с 25 декабря 2018 года мир будет управляться Богом, через меня и мой Божественный орден, через 144 тысячи моих воинов.

Святослав Мазур, В.М.С.О.Н.В.П. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr


Sveatoslav Mazur: De ce nu i se permite lui Trump să se întîlnească cu Putin?
indigolotos
089.JPGCe ne așteaptă pe noi în viitorul apropiat? De ce eu sunt sigur, că lumea diavolului se va prăbuși?

Faptul este că ea a fost creată conform unui anumit principiu, și acest principiu poate fi urmărit din momentul primei veniri a lui Isus Hristos. Evreii înșiși nu ucid niciodată pe nimeni. Ei înțeleg că legea răzbunării îi va ajunge cu siguranță. Prin urmare, diavolul pentru astfel de cazuri a creat Roma Antică, un astfel de buldog fără creier, care fără evrei nu poate face nimic. El nu are creier. Funcția intelectului  acestui buldog este efectuată de evrei.

Anume de aceea, cînd a fost necesar să-L execute pe Isus Hristos, Regele Regilor, evreii au făcut-o prin mîinile Romei. Același lucru se întîmplă astăzi în lumea noastră modernă. Evreii își curăță un loc în centrul Europei pentru noul Ierusalim cu ajutorul noului Imperiu Roman - Statele Unite, care este creat în conformitate cu modelele Imperiului Romei Antice. Pindoșii înșiși nu costă nimic. Acesta este un bulldog fără creier programat pentru o aderență mortală.

Revista “Economist”. Coperta " World in 2019"

Dacă acest buldog se va agăța de gîtul d-stră, apoi fiți siguri, că el nu vă va lăsa pînă cînd nu-l veți ucide. Uitați-vă la această inscenare cu Trump și cu ginerele lui Kushner. Evreii pentru aceea și l-au păstrat pe buldogul Trump după ce el a dat faliment, astfel încît la momentul potrivit el să fie putut pus în fața rușilor, dar fără chabadul Kushner, acest lucru este imposibil. Lui Trump este interzis să se întîlnească personal cu Putin, pentru că creierul lui lipsește total.

Și acum uitați-vă la situația globală.

Eu, Sveatoslav Mazur, Iisus Hristos al celei de-a doua veniri, Regele Regilor, am lansat procesul de zeroare a creierului evreilor.

http://indigolotos.info/6295/svyatoslav-mazur-kosmicheskoe-pul-sa-de-nura-dlya-izbrannogo-naroda.htm

Și asta înseamnă că pindoșii vor rămîne fără control. După 25 decembrie anului 2018, cînd planeta din lumea intelectului va trece în lumea conștiinței Divine, și Trump și întreaga pindosia vor rămîne fără un centru de control. Anume atunci se va  începe totul cel mai interesant ...

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr
Sveatoslav Mazur: De ce e la modă să fii un rusofob, iar să fii un antisemit este interzis?
indigolotos

Screenshot_31-300x234.pngTot ceea ce este vorbit este o minciună. Eu am lansat procesul de distrugere a minții umane numai pentru aceea, ca la tronul vieții umane să se așeze COnștiința - știința comună cu Dumnezeu.

Pe parcursul acestei luni mintea umană va fi distrusă. Și din 25 pînă 26 decembrie anului  2018 la majoritatea întregii omeniri se va manifesta conștiința. Anume atunci oamenii vor înțelege: sunt Eu, Sveatoslav Mazur, adevăratul Rege al Regilor, sau Rege al Regelor este Moshiach - întreaga națiune din Israel. Dacă pînă atunci în lume nu se va întîmpla nimic extraordinar, atunci pe noi toți ne așteaptă un an nou interesant.

Pînă cînd evreii primesc și răspîndesc informația prin mintea umană, toată omenirea se va afla în ignoranță și în minciuni. Dar după ce eu, Sveatoslav Mazur, Iisus Hristos al celei de-a doua veniri, am trimis blestemul "pulse de-nure" întregului popor evreu, singur acest popor s-a confruntat în fața autodistrugerii complete. Păi, și cît mai pot ei răspîndi minciună pe planeta noastră?

http://indigolotos.info/6295/svyatoslav-mazur-kosmicheskoe-pul-sa-de-nura-dlya-izbrannogo-naroda.htm

În noua matrice Divină, pe care am construit-o, în loc de minciună, care este produsul lui lucifer, va domni adevăruli. El și va  deveni măsura tuturor acțiunilor Divine.

Evreii spun că eu sunt un antisemit. Nu, nu e adevărat. Pe mine nu mă interesează denumirea poporului. Eu îi judec după faptele lor. Dacă rușii sau moldovenii, ucrainieni sau francezi s-ar comporta atît de agresiv împotriva întregii omeniri, eu aș spune următorul lucru: francezii s-au opus întregii omeniri, ceea ce înseamnă că trebuie să fie distruși. Cum m-aș fi putut numi în așa caz?

Dar adevărul este că nici o națiune nu a atins asemenea impudență ca evreii. Ei au decis să facă rău și în același timp să nu răspundă pentru acest rău.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2169634963130474&id=100002519745782

S-au suprapus cu dogme fictive și încearcă cu ajutorul lor să scape de retribuție. Cu Dumnezeu Atotputernic, astfel de lucruri nu trec. Va trebui să răspundă. Focul Duhului îi va limpezi mințile astfel, încît ei vor uita cine sunt cu adevărat și, probabil, vor deveni oameni normali, ceea ce îi doresc sincer.

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr


Святослав Мазур: Почему Трампа не допускают к встрече с Путиным?
indigolotos
089.JPG    Что нас ждет в ближайшем будущем? Почему я уверен, что мир дьявола рухнет?

Дело в том, что он был создан по определенному принципу и этот принцип можно проследить со времен первого пребывания Иисуса Христа. Сами иудеи никогда никого явно не убивают. Они понимают, что закон воздаяния их обязательно настигнет. Поэтому дьявол для таких дел создал Древний Рим, такого безмозглого бульдога, который без иудеев ничего сделать не может.  У него нет мозгов. Функцию ума у этого бульдога выполняют иудеи.

Именно поэтому, когда надо было казнить Иисуса Христа, Царя Царей, иудеи это сделали руками Рима. То же самое сегодня происходит и в нашем современном мире. Иудеи расчищают себе место в центре Европы для Нового Иерусалима с помощью новой Римской империи - США, которые созданы по лекалам Древнеримской империи. Сами пиндосы ничего не стоят. Это безмозглый бульдог, запрограммированный на мертвую хватку.

Журнал "Экономист". Обложка "World in 2019"

Если этот бульдог вцепится вам в глотку, то будьте уверены, он не отпустит до тех пор, пока вы его не прикончите. Посмотрите на эту мизансцену с Трампом и с его зятем Кушнером. Евреи для того и сохранили бульдога Трампа после того, как он обанкротился, чтобы в нужный момент можно было его натравить на россиян, однако, без хабадника Кушнера это невозможно. Трампа не допускают на личную встречу с Путины, потому что у него полностью отсутствует мозг.

А теперь посмотрите на глобальную ситуацию.

        Я, Святослав Мазур, Иисус Христос второго пришествия, Царь Царей, запустил процесс обнуления мозгов иудеев.

http://indigolotos.info/6295/svyatoslav-mazur-kosmicheskoe-pul-sa-de-nura-dlya-izbrannogo-naroda.htm

А это значит, и пиндосы останутся без управления. После 25 декабря 2018 года, когда планета из мира ума перейдет в мир Божественного сознания, и Трамп, и вся пиндосия окажутся без центра управления. Именно тогда и начнётся самое интересное…

Святослав Мазур, В.М.С.О.Н.В.П. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr
Святослав Мазур: Почему русофобом быть модно, а антисемитом запрещено?
indigolotos

Screenshot_31-300x234.pngВсе изреченное является ложью. Я запустил процесс уничтожения человеческого ума лишь для того, чтобы на трон человеческого бытия воссело Со-знание - совместное знание с Богом.

В течении этого месяца ум человека будет уничтожен. А с 25 на 26 декабря 2018 года у большей части всего человечества проявится сознание. Именно тогда люди поймут: являюсь ли я, Святослав Мазур, истинным Царём Царей, или Царём Царей является Мошиах – весь израильский народ. Если до этого времени в мире не произойдет ничего экстраординарного, то нас всех ждёт интересный новый год.

        Пока евреи получают и распространяют информацию через человеческий ум, все человечество будет находиться в неведении и во лжи. Но после того как я, Святослав Мазур, Иисус Христос второго пришествия, послал на весь еврейский народ проклятие «пульса де-нура», сам этот народ оказался перед лицом полного самоуничтожения. Да и сколько можно разносить ложь по нашей планете?

http://indigolotos.info/6295/svyatoslav-mazur-kosmicheskoe-pul-sa-de-nura-dlya-izbrannogo-naroda.htm

В новой Божественной матрице, которую я построил, вместо лжи, являющейся продуктом люцифера, воцарится истина. Она и станет мерилом всех Божественных действий.

        Евреи говорят, что я антисемит. Нет, это не так. Меня не интересует название народа. По делам их сужу. Если бы себя вели так агрессивно против всего человечества русские или молдаване, украинцы или французы, я бы сказал так: французы противопоставили себя всему человечеству, значит, они должны быть уничтожены. Как в таком случае меня можно было бы назвать?

Но дело в том, что ни один народ не дошёл до такой наглости, как евреи. Они решили творить зло и при этом за это зло не отвечать.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2169634963130474&id=100002519745782

Обложили себя выдуманными догмами и пытаются с их помощью уйти от возмездия. С Богом Вседержителем такие мансы не проходят. Придётся ответить. Огонь Духа прочистит им мозги так, что они забудут, кто они есть на самом деле и, может быть, станут нормальными людьми, что я им искренне желаю.

Святослав Мазур, В.М.С.О.Н.В.П. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr


Sveatoslav Mazur: «pulse de-nura» cosmică pentru «poporul ales»
indigolotos
unnamed.jpgÎnainte de a citi materialul meu, vizionați videoclipul despre aceea, cum  evreii vor să înlocuiască imaginea strălucită a lui Isus Hristos, care a venit pe Pămînt pentru a transfera omenirea într-o nouă lume a bunătății și iubirii către Israel, care slujește diavolului și lui Baphomet și care a decis să distrugă toată omenirea doar pentru a-și salva puterea sa și a diavolului pe Pămînt.

Eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru, Isus Hristos celei de a doua veniri, astăzi, 6 decembrie anului 2018, am lansat programul de eliminare a fostei rețele globale informaționale. Fiindcă memoria globală a fost pusă în capul construcției diabolice a lui Baphomet și s-a răspîndit sub forma unor stele cu cinci vîrfuri, situate în partea frontală a capului lui și în partea frontală a poporului lui ales, eu, Sveatoslav Mazur, am lansat procesul de eliminare a acestei conexiuni vicioase. Relația dintre sataniști și Baphomet se răspîndea în raza undelor radio cu frecvență redusă, se remarca prin cruzimea și cinismul deosebit și a avut un grad înalt de sugestibilitate și influență. Astfel, prin ordinul lui lucifer, Baphomet a controlat cu strictețe întregul spațiu energetic-informatic al planetei.

Astăzi, eu, Sveatoslav Mazur, am atașat cîte un războinic de-al meu la fiecare locuitor al planetei, care, la comanda mea, elimină imediat această legătură. După planul meu, toate stelele situate pe frunțile poporului ales, vor fi aprinse de focul Divin, care nu poate fi stins.

Atît comunicațiile centrale, cît și cele periferice în ierarhia diabolică vor fi eliminate o dată și pentru totdeauna. Reprezentanții poporului ales, care L-au trădat pe Dumnezeu, care L-au ucis pe Fiul Său Isus Hristos, vor simți singuri ce este temperatura ridicată al fierberii creierului. Astfel, îmi voi împlini promisiunea și voi distruge componenta energetică-informativă a ordinii mondiale anterioare.

În ceea ce privește noile oportunități, așa cum am promis, omenirea le va primi doar după ce va fi creată o nouă unică rețea de sincronizatori, care și va înlocui fosta rețea a diavolului formată din diferite temple, moschei și sinagogi.

Pe fruntea fiecărui satanist, ca și la liderul lor Baphomet, este semnată o stea. Din moment ce rețeaua globală a lui lucifer a emanat dintr-un singur centru, de la capul lui Baphomet, atunci și simbolul acestei rețele, o stea cu cinci colțuri conform legii asemănării a unit toți slugii diavolului într-un singur sistem. Astăzi această conexiune a devenit un foc întreg unic, căci Eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru, Isus Hristos al celei de-a doua veniri, am pornit  focul Spiritului în centrul acestui lanț, care, cu vibrațiile sale înalte, va distruge radiatoarele de joasă frecvență și va crea condiții pentru arderea constantă a focului în capurile atît al poporului ales, cît și a oamenilor din alte națiuni care L-au trădat pe Dumnezeu.

Deja mîine mulți oameni al  planetei noastre vor vedea acțiunile inadecvate ale șefilor și mentorilor lor, iar  în rîndurile poporului ales se vor începe panica. Astfel eu  voi pregăti condiții pentru transferul oficial al puterii din mîinile slujitorilor diavolului în mîinile mele Divine.  Și de la viteza acestei transmiteri vor depinde  și chinurile slujitorilor diavolului. Cu cît mai repede aceasta se va întîmpla,  cu atît mai puțin ei vor fi nevoiți să sufere. Procesul de "pulse de-nura"  este lansat pentru întregul "popor ales".

Eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru, Iisus Hristos a celei de a  doua venire, astăzi, 6 decembrie 2018, în orașul Chișinău, am realizat  ceremonia de blestem  "pulse de-nura" pentru întregul "popor ales". Procesul de eliminare a forțelor diavolului a intrat în faza practică crucială.

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr
Святослав Мазур: Космическое «пульса де-нура» для «избранного народа»
indigolotos

unnamed.jpgПрежде чем прочитать мой материал, посмотрите ролик, как евреи хотят заменить светлый образ Иисуса Христа, пришедшего на Землю для того, чтобы перевести человечество в новый мир благости и любви, на Израиль, который служит дьяволу и Бафомету, и который решил уничтожить все человечество лишь для того, чтобы сохранить свою и дьявола власть на Земле.

        Я, Святослав Мазур, Великий Магистр, Иисус Христос второго пришествия, сегодня, 6 декабря 2018 года, включил программу ликвидации прежней глобальной информационной сети. Так как глобальная память была заложена в голове дьявольского построения Бафомета и распространялась в виде пятиконечных звезд, изображенных на лобной части его головы и на лобной части его избранного народа, я, Святослав Мазур, запустил процесс ликвидации этой порочной связи. Связь между сатанистами и Бафометом распространялась в диапазоне низкочастотных радиоволн, выделялась особой жестокостью и цинизмом и обладала высокой степенью внушаемости и влияния. Таким образом, Бафомет по приказу люцифера жёстко контролировал всё энергоинформационное пространство планеты.

mattanderson5-683x1024.jpg       

Сегодня к каждому жителю планеты я, Святослав Мазур, прикрепил своего воина, который по моей команде тот час же ликвидирует эту связь. Согласно моего плана все звезды, изображенные на лбах избранного народа, будут зажжены Божественным огнем, который потушить невозможно.

Как центральная, так и периферийная связь в дьявольской иерархии будет ликвидирована раз и навсегда. Представители избранного народа, предавшие Бога, убившие Его Сына Иисуса Христа, на себе почувствуют, что такое повышенная температура кипения мозгов. Таким образом, я исполню свое обещание и уничтожу энергоинформационную составляющую прежнего мирового порядка.

        Что касается новых возможностей, то, как я и обещал, человечество получит их только после того, как будет создана новая единая сеть синхронизаторов, которая и заменит собой прежнюю сеть дьявола, состоящую из различных храмов, мечетей и синагог.

У каждого сатаниста, как и у их руководителя Бафомета, на лбу изображена звезда. Так как глобальная сеть люцифера исходила из единого центра, из головы Бафомета, то и символ этой сети – пятиконечная звезда по закону подобия объединяла всех слуг дьявола в единую систему. Сегодня эта связь стала единым огненным целым, ибо я, Святослав Мазур, Великий Магистр, Иисус Христос второго пришествия, запустил в центр этой цепи огонь Духа, который с помощью своих высоких вибраций разрушит эти низкочастотные излучатели и создаст условия постоянного горения огня в головах как особо избранного народа, так и в отдельных личностях из других народов, предавших Бога.

Уже завтра многие люди нашей планеты увидят неадекватные действия своих начальников и наставников, а в рядах избранного народа начнется паника. Таким образом, я подготовлю условия к официальной передаче власти из рук слуг дьявола в мои Божественные руки. И от скорости этой передачи будут зависеть и муки служителей дьявола. Чем быстрее это произойдет, тем меньше им придется страдать. Процесс «пульса де-нура» запущен для всего «избранного народа».

        Я, Святослав Мазур, Великий Магистр, Иисус Христос второго пришествия, сегодня, 6 декабря 2018 года, в городе Кишиневе провел обряд проклятия «пульса де-нура» для всего «избранного народа». Процесс ликвидации сил дьявола вошел в свою решающую практическую фазу.

Святослав Мазур, В.М.С.О.Н.В.П. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr


Sveatoslav Mazur: Eu am lansat procesul de lichidare a poporului ales
indigolotos

33711517_1893112510719661_4239821333258567680_n.jpgAstăzi, 5 decembrie 2018, la ora 6-00 după Moldova, eu, Sveatoslav Mazur, Isus Hristos a  celei de a doua venire, unicul stăpîn al planetei noastre, am pornit o vibrație mărită pentru dușmanii mei. Astăzi ea este dublată.


Acest pas vizează realizarea proiectului meu "constrîngere spre supunere", care ar trebui să aducă toată omenirea într-o stare armonioasă. Dar există indivizi și oameni care nu sunt de acord să se supună noilor condiții de viață. Această națiune și va fi distrusă de mine, ca un cancer pe corpul unui întreg organism sănătos.

Vom considera ziua de astăzi începutul acestui proces. În viitorul apropiat eu voi crește din nou nivelul vibrațiilor unui singur popor și voi face acest lucru pînă cînd acesta va dispărea de pe planeta noastră.

https://www.facebook.com/theatricalpage/videos/1285047694968955/UzpfSTEwMDAwMzUzODEwMjI4MToxNzc5OTc2MzU4Nzk2OTUw/?sk=wall

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr


Святослав Мазур: Я запустил процесс ликвидации избранного народа
indigolotos

33711517_1893112510719661_4239821333258567680_n.jpgСегодня, 5 декабря 2018 года в 6-00 утра по молдавскому времени, я, Святослав Мазур, Иисус Христос второго пришествия, единственный хозяин нашей планеты, включил повышенную вибрацию для своих врагов. Сегодня она увеличена в два раза.

Этот шаг направлен на реализацию моего проекта «Принуждение к покорности», который должен привести все человечество к гармоничному состоянию. Но есть отдельные люди и народ, который не согласны подчиниться новым условиям жизни. Этот народ и будет мной уничтожен, как раковая опухоль на теле всего здорового организма.

Будем считать сегодняшний день началом этого процесса. В ближайшем будущем я снова увеличу уровень вибрации отдельно взятого народа и буду это делать до тех пор, пока он не сгинет с нашей планеты.

https://www.facebook.com/theatricalpage/videos/1285047694968955/UzpfSTEwMDAwMzUzODEwMjI4MToxNzc5OTc2MzU4Nzk2OTUw/?sk=wall

Святослав Мазур, В.М.С.О.Н.В.П. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr


Sveatoslav Mazur: Evreii au declarat legea marțială în Hazaria Nouă
indigolotos
Screenshot_81-300x201.pngAstfel, este posibil să înțelegem și planul iudeo-fasciștilor, cum ei doresc să rezolve problema confiscării teritoriului ucrainean pentru construirea pe el unui nou stat evreiesc.

Mai întîi, protestatul Chabadului evreiesc  Poroșenko a declarat legea marțială în zonele desemnate pentru construirea Noului Ierusalim.

În paralel, Donald Trump, împreună cu fiica și ginerele său, pregătesc opinia publică în Occident că Rusia este răul principal de pe planetă, care încearcă să profite de teritoriul Ucrainei, iubitoare de libertate.

Următorul pas a fost adoptarea aspirațiilor NATO de către parlamentul Ucrainei. Și, în sfîrșit, pregătirea forțelor NATO să trimită trupele pe teritoriul Sfintei Rusii.

Totul este pregătit pentru acțiune. Procesul este lansat.

Moldova în această situație devine un punct fierbinte, situat între ciocanul și nicovală.

În legătură cu pregătirea invaziei forțelor NATO în Moldova și Ucraina în Comitetul Regional al Washingtonului, a fost chemat președintele Parlamentului moldovean Andrian Candu.

https://noi.md/ru/politika/kandu-otpravilsya-v-vashington

La Washington Candu trebuie să primească un plan precis pentru interacțiunea conducerii moldovenești cu noile forțe de ocupație ale NATO, atît în ​​Moldova, cît și în Ucraina.

Astfel, eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru, am primit un card-blansh pentru a desfășura o operațiune anti-demonică, neo-fascistă, chabadă pe teritoriul Moldovei suverane, pe care o voi folosi cu siguranță pe parcursul lunii viitoare.

Procesul fazei fierbinți a războiului a fost lansat. Vor reuși forțele diabolice pînă la 25 decembrie 2018 să aducă trupele lor pe teritoriul Ucrainei? Cred că nu, pentru că ei nu înțeleg esența evenimentelor care au loc în cosmos. Faptul cela, că ei au arătat planul lor este bine. În această acțiune ei vor distruge ultimul lor potențial și ultima și principala lor idee de dezvoltare - ideea celui de-al treilea templu al lui Solomon.

Astfel, după 25 decembrie 2018, sistemul lor va fi detonat din interior. Eu, Marele Maestru, Rege al Regilor, voi emite un decret privind distrugerea totală a evreilor, care direct, fără nici o avertizare și înțelegere, au început o confiscare militară a teritoriilor, aparținute Sfintei Rusiei și Moldovei, teritoriul cărora aparține deja forțelor Divine.

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr
Sveatoslav Mazur: Cum se realizează planul «Constrîngere spre supunere»
indigolotos

unnamed.jpgPlanul lui Dumnezeu va fi îndeplinit calitativ și la timp.

Lumea mea este lumea Pămîntului. Ea se află în interiorul matricei globale pe care am creat-o. La esența ei, fiecare om este o celulă vie liberă, legată cu mine cu o legătură inseparabilă. Eu mă aflu la vîrful aceastei piramide globale și prin urmare, eu sunt Regele Regilor pentru următorii mie de ani. Și nu există nici o alternativă.

Eu l-am învins pe Lucifer, spirite rele și i-am lichidat trupele. Acum, sarcina mea este reformatarea celulelor pierdute într-o nouă calitate. Și pentru asta am pre-creat o rezervă de celule sănătoase în calitate de 144 mii de oameni tocmai pentru ca organismul meu să funcționeze fără eșecuri.

Astfel, toate problemele acestui organism planetar se referă la mine personal, și numai eu, prin legea liberei voințe, pot decide ce ordine va fi pe planetă în viitorul apropiat.

Dar cum funcționează feedbackul cu acele celule care nu vor să se supună noului ordin mondial? Foarte simplu. Voi da un exemplu din evenimentele apropiate. Facebook a dezactivat o parte din materialele mele datorită faptului, că nu îndeplinesc unele dintre interesele lor. Primul lucru pe care l-am făcut – i-am avertizat administrația Facebook despre consecințele unei astfel de acțiuni. Dar, dacă avertismentele mele nu vor fi luate în considerare, și materialele mele nu vor fi returnate în rețea, eu voi începe să influențez conducerea cu scopul supunerii guvernării mele.

Cum aceasta va arăta?

După cum am mai spus, fiecare om este conectat cu mine printr-o legătură inextricabilă - canalul energetic-informațional. Mărind tensiunea acestui canal și introducînd în el informație necesară, eu, Sveatoslav Mazur, pot forța orice om să se supună voiei mele, oriunde el nu s-ar afla.  El nu va putea să funcționeze liber, așa cum a făcut înainte. El va fi deconectat de la fluxul vital, va slăbi, îi va începe să sară presiunea de la valoarea minimă la cea maximă. El va înceta recunoască semnificația evenimentelor. Și, în cele din urmă, eu îi voi opri memoria, și el pur și simplu se va transforma într-o legumă.

De ce mă aducă la măsuri extreme? Nu ar fi mai bine să se supună noii ordini mondiale și să îmi îndeplinească toate ordinele calitativ și la timp? În plus, nu cer ceva care ar fi imposibil de realizat. Este necesar să realizăm planul lui Dumnezeu, care este conceput pentru binele mileniu, nu mai mult, nu mai puțin, și să uităm de planul diavolului, care mai mult nu va fi niciodată împlinit.

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr


Святослав Мазур: Евреи ввели военное положение в Новой Хазарии
indigolotos
Screenshot_81-300x201.pngТаким образом, возможно понять и план жидо-фашистов, как они хотят решить проблему захвата украинской территории для строительства на ней нового Еврейского государства.

Для начала ставленник еврейского Хабада Порошенко ввел военное положение в областях, намеченных для строительства Нового Иерусалима.Параллельно Дональд Трамп со своей дочкой и зятем готовят общественное мнение на Западе, что Россия является главным злом на планете, пытающаяся захватить территорию свободолюбивой Украины.

Следующим шагом стало принятие парламентом Украины натовских устремлений. И, наконец, подготовка сил НАТО к вводу войск на территорию Святой Руси.

Все готов к действию. Процесс запущен.

Молдова в такой ситуации становится горячей точкой, находящаяся между молотом и наковальней.

В связи с подготовкой вторжения сил НАТО в Молдову и в Украину в вашингтонский обком был вызван спикер молдавского парламента Андриан Канду.

https://noi.md/ru/politika/kandu-otpravilsya-v-vashington

В Вашингтоне Канду должен получить точный план взаимодействия руководства Молдовы с новыми оккупационными войсками НАТО, как в Молдове, так и в Украине.

Таким образом, я, Святослав Мазур, Великий Магистр, получил карт-бланш на проведение анти — бесовской, неофашистской, хабадской операции на территории суверенной Молдовы, чем я обязательно воспользуюсь в течении следующего месяца.

Процесс горячей фазы войны запущен. Удастся ли дьявольским силам до 25 декабря 2018 года ввести на территорию Украины свои войска? Думаю, что нет, ибо они не понимают сути происходящих в космосе событий. То, что они показали свой план, — это хорошо. В этом действии они уничтожат свой последний потенциал и свою последнюю и главную идею развития — идею третьего храма Соломона.

Таким образом, после 25 декабря 2018 года их система будет взорвана изнутри. Я, Великий Магистр, Царь Царей, издам указ о тотальном уничтожении евреев, которые напрямую, уже без всяких предупреждений и договоров, начали военный захват территорий, принадлежащих Святой Руси и Молдовы, территория которой уже принадлежит Божественным силам.

Святослав Мазур, В.М.С.О.Н.В.П. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Святослав Мазур: Как осуществляется план «Принуждение к покорности»
indigolotos

unnamed.jpgПлан Бога будет исполнен качественно и в срок.

Мой мир – это мир Земли. Он находится внутри созданной мной глобальной матрицы. По своей сути каждый человек является отдельно стоящей живой клеткой, соединенной со мной неразрывной связью. Я нахожусь на вершине этой глобальной пирамиды и поэтому являюсь Царем Царей на ближайшие тысячу лет. И никаких альтернатив не существует.

Я победил люцифера, нечистую силу и ликвидировал его войска. Теперь моей задачей является переформатирование заблудших клеток в новое качество. И для этого я заранее создал задел из здоровых клеток в количестве 144 тысяч человек именно для того, чтобы мой функциональный организм работал без сбоев.

Таким образом, все проблемы этого планетарного организма касаются меня лично и только я один по закону свободы воли могу решать, какой порядок будет на планете в ближайшем будущем.

А как работает обратная связь с теми клетками, которые не хотят подчиняться новому мировому порядку? Очень просто. Приведу пример из ближайших событий. Facebook отключил несколько моих материалов в связи с тем, что они не отвечают каким-то там их интересам. Первое, что я сделал, - это предупредил руководство Facebook о последствиях такого действия. Но, если мои предупреждения не примут во внимание и не вернут мои материалы в сеть, я начну воздействовать на руководство с целью подчинения моему единоначалию.

Как это будет выглядеть?

Как я уже говорил, каждый человек соединен со мной неразрывной связью – энергоинформационным каналом. Увеличивая напряжение этого канала и вводя в него необходимую информацию, я, Святослав Мазур, могу любого человека заставить подчиниться моей воли, где бы он не находился. Он не сможет спокойно функционировать, как это делал раньше. Он будет отключаться из жизненного потока, падать в обморок, у него начнет прыгать давление от минимального до максимального значения. Он перестанет осознавать смысл происходящих событий. И, наконец, я отключу у него память, и он просто превратится в овощ.

Зачем доводить меня до крайних мер? Не лучше ли подчиниться новому мировому порядку и выполнять все мои приказы качественно и в срок? Кроме того, я не прошу ничего такого, что невозможно было бы исполнить. Необходимо реализовать план Бога, который рассчитан на благое тысячелетие, ни больше, ни меньше, и забыть про план дьявола, который больше никогда не исполнится.

Святослав Мазур, В.М.С.О.Н.В.П. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr


Sveatoslav Mazur: Greșeala sataniștilor le va costa scump
indigolotos

089.JPGDupă summitul G-20 eșuat și provocarea nereușită a lui P. Poroshenko în Marea Neagră a devenit clar, că sataniștii nu mai știu ce fac . Ei au ratat șansa lor și acum urmează orbește scenariul diavolului, care a pierdut, în esență, orice înțeles.

Dacă în urmă cu 30 de ani a fost posibilă rezolvarea problemei dominării mondiale cu ajutorul expansiunii globale, adică distrugerii concurenților, apoi acum, cînd lumea a trecut la un nou nivel de dezvoltare, adică la un etaj nou al spațiului patrudimensional cu ajutorul expansiunii orizontale, de a rezolva tranziția în altă realitate este pur și simplu imposibil, cît teoretic, atît și practic. Războiul are loc nu între Statele Unite și Rusia, ci între forțele diavolului și forțele lui Dumnezeu, care se află la diferite niveluri de dezvoltare. Acest război este invizibil pentru ochiul uman.

Evreimea mondială a pierdut deja acest război. Este inutil de căutat dușmanii pe teritoriul războiului pierdut, pentru că lumea diavolului ocupa teritoriul întreg al spațiului tridimensional. Iar asta înseamnă să te învîrtești constant într-un singur loc și să-ți muști coada. După cum se știe, de a-și urmări coada este un lucru puțin folositor și, poate fi spus, că un exercițiu fără sens, chiar și pentru un cîine. Cît de mult Trump și Putin, precum și Xi Jinping și Narendra Modi nu vor lupta între ei, această luptă nu va duce la nimic. Aceasta va accelera doar punerea în aplicare a distrugerii fostului sistem mondial. Acum nu are sens de a intra în această luptă, pentru că aceasta este o luptă între zombii globali. Ei se vor distruge singuri unul pe altul și vor elibera loc unei noi realități Divine bune.

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr


Святослав Мазур: Ошибка сатанистов будет дорого им стоить
indigolotos

089.JPGПосле провального саммита G-20 и неудачной провокации П. Порошенко в Черном море стало понятно, что сатанисты уже не знают, что творят. Они упустили свой шанс и теперь слепо идут по сценарию дьявола, который по сути потерял всякий смысл.

        Если еще 30 лет тому назад можно было решить проблему мирового господства с помощью глобальной экспансии, то есть уничтожения конкурентов, то теперь, когда мир перешел на новый уровень развития, то есть на новый этаж четырехмерного пространства с помощью горизонтальной экспансии, решить переход в иную реальность просто невозможно ни теоретически, ни практически. Война происходит не между США и Россией, а между силами дьявола и силами Бога, которые находятся на разных уровнях развития. Эта война невидима человеческому глазу.

        Эту войну мировое еврейство уже проиграло. Искать врагов на территории проигранной войны бессмысленно, ибо мир дьявола занимал всю территорию трехмерного пространства. А это значит постоянно кружить на одном месте и кусать себя за хвост. Как известно, гоняться за своим хвостом мало полезное и, можно сказать, бессмысленное занятие даже для собаки. Сколько бы Трамп и Путин, а также Си Цзиньпин и Нарендра Моди не боролись между собой, эта борьба ни к чему не приведет. Она лишь ускорит реализацию слома прежней мировой системы. Сейчас нет смысла вступать в эту борьбу, ибо это борьба между глобальными зомби. Они сами себя уничтожат и освободят место для новой благой Божественной реальности.

Святослав Мазур, В.М.С.О.Н.В.П. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr