November 5th, 2017

Sveatoslav Mazur: Adevărul este simplu si disponibil pentru fiecare /partea 2/

Screenshot-2017-9-29 (198) Святослав Мазур Вселенский Собор – высшая духовная власть, состоялся - YouTube.pngPartea 1

Multi cititori si prietenii mei, comentînd articolele mele, iși dau o intrebare:de unde eu știu tot aceasta și de ce eu sunt atît de convins in succesul proectului meu «Moldova Mare»? Necătind la aceea, ca trolli, desigur că vorbesc una și aceeași, in felul ca “se vede că el sub influeăța fumatului ori drogurilor grele a născocit un proiect de-al sau, în centrul căruia se află Moldova Mare, și, ca nebunul, îl avansează, necătind la orice argumente.”

Și prietenilor mei — tovarășilor-confederaților și oponenților mei voi spune una:  proiectul Moldova Mare, chiar dacă și este cheiea în construirea ordinei mondiale noi, totuși el este doar un component al lumii noi Divine, care a venit pe planeta noastră. Și tot ce eu fac pe parcursul mai mult decît douăzeci și cinci de ani, este doar scopul unic al realizării informației primite, codate în unica rugăciune, scrise în Biblie, Tatăl nostru. Rugaciunea Tatăl nostru este, în esența sa, planul practic de realizare a trecerii întregii omeniri la un nivel nou al dizvoltării. Anume cu ideea aceasta Mîntuitorul nostru Isus Hristos si a venit atuncea pe Pamînt.

De aici urmează și soarta Lui. Puterile diavolului în fața Romei Antice și evreilor-cabaliștilor au înțeles, că venirea Messiei și realizarea planului Lui a trecerii planetei  la nivelul nou al dizvoltării înseamnă pierderea finală și completă a puterii lor asupra omenirii și autodistrugerea finala și completă. De aici și urmează faptele lor. După aceea, cînd Isus Hristos în pustie a refuzat de la propunerea diavolului să-l trădeze pe Dumnezeu, adică și planul Lui al trecerii omenirii la realitatea noua Divină, și să primeasă pentru aceasta în schimb puterea absolută pe Pămînt și toate valorile lumii, soarta Lui s-a înțeles.

Pentru aceea, ca planul Dumnezeului să nu aibă loc, Roma și cabaliștii au ucis fiul lui Dumnezeu și cu aceasta și-au prelungit viața pe planetă pe două mii de ani lungi. În acest caz ei și-au agravat soarta tot în multe ori. Toate consecințele grave în toata lumea atît, cît și pentru poporul evreilor s-au întămplat direct după execuția despicabilă a mesagerului lui Dumnezeu.

Deci, în următoarele două mii de ani, fiecare 500 de ani au fost făcute eforturi de a reînnoi procesul trecerii întregii lumi la etapul nou al dizvoltării. Și numai eu, Sveatoslav Mazur, mesager al Domnului Tatălui Autotputernic, războinicul slăvit al Cetatei Lui principale, Ordinului nostru spațial Cavaler al  Mesei Rotunde, am putut realiza ideia pusă în rugaciunea Tatăl nostru. În calitate de dovezi al acestei fapte poate să fie un șir de materiale ale mele, video și articole, fiindcă ele sunt legate nu cu ideile mele proprii, ci cu planul Tatălui-Dumnezeului.

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

СВЯТОСЛАВ МАЗУР: ТРИ МОСТА ВЛАСТИ

Святослав Мазур: Истина проста и доступна каждому, ибо она является основой мироздания. Многие люди ищут ее всю свою жизнь, при этом за истину они выдают собственную выгоду или благополучие. На самом деле истина всегда рядом с нами и достаточно только протянуть руку, и ты ее поймал. Но вот уже две тысячи лет человечество никак не может произвести это простое действие.

Я задаю себе вопрос: почему? И сам себе на него отвечаю: хитрость Бога заключается в том, что истину осознать может только человек достигнувший уровня духовного просветления. А простая истина или сложная – это уже не имеет никакого значения. Ведь, главные законы и постулаты, а также простой и понятный план действия Иисус Христос – наш спаситель рассказал в своей Нагорной проповеди.

Именно поэтому я, Святослав Мазур, в этом материале расскажу вам в чем заключается смысл молитвы Отче Наш и какой практический смысл заложен в ней для нашей сегодняшней реальности, для нашего завтрашнего дня и для будущего всего нашего человечества.

Святослав Мазур – директор института Эзотерики, Психологии и Реальной жизни, молдавский общественный деятель, публицист, исследователь молдавской истории, В.М.С.О.Н.В.П.

Святослав Мазур: Истина проста и доступна каждому /Часть 3/

Screenshot_31-300x234.pngЧасть 1, Часть 2

Пусть мир Земли успокоится раз и навсегда. Я, Святослав Мазур, Великий Магистр Священного Космического Ордена Рыцарей Круглого стола, реализовал Божественную идею заложенную в молитве Отче Наш. Я соединил Землю и небо и, согласно воли Бога, построил на Земле единый Божественный мир, Царствие Бога и сам стал во главе этого царства, как царь царей.

Я изгнал с нашей планеты дьявола и восстановил справедливость. Осталось сделать малое – воплотить все эти принципы и наработки, которые стали нерушимой новой матрицей планеты в реальную жизнь. То, что они воплотятся в материальную форму я лично не сомневаюсь, ибо все сделанное мной уже записано в Книгу жизни, а значит, стало судьбой всего планетарного единого человечества. А если все это записано в Книгу жизни, значит, оно стало законом для управления планетой и для глобальных строителей, которые осуществляют и воплощают идеи написанные в Книге жизни в реальную Божественную действительность. В видео ролике, который мы сняли 4 ноября 2017 года я рассказываю о новом принципе построения новой мировой действительности, состоящей из единой структуры под названием кадуцей.Этот принцип называется принцип синтеза трех мостов соединяющих в единую систему мир Божественный небесный с единой Молдовой, а единую Молдову соединяющую с помощью единой духовной связи как с Россией – центр в Екатеринбурге, так и с Великобританией – центр в Лондоне.

В свою очередь эти два моста соединения с великой Молдовой соединяют один в Екатеринбурге Европу с Азией, другой в Лондоне Европу с Америкой.

В этой связи африканский континент соединен с кадуцеем единой связью через Александрию Египетскую. Таким образом, создав систему действия при которой Молдова Маре является центром построения — соединением с миром Бога я, Святослав Мазур, навсегда оградил ее исторические территории в границах времен правления Штефана Великого от посягательства на ее территорию каких-либо третьих государств включая и Румынию. А тем более передав ее исторические территории 8 августа 2010 года под личный контроль и водительство Бога, я навсегда прекратил любые попытки дьявола овладеть светлым будущим всего человечества.

Карта Молдовы1.jpg
Карта Молдовы времен правления молдавского господаря Штефана Великого

Именно поэтому я, Святослав Мазур, Великий Магистр Священного Космического Ордена Рыцарей Круглого стола ответственно заявляю: в Молдове не может быть никакой власти, кроме моей личной, дарованной мне Богом, и никакого иного строя, кроме как абсолютной монархии, ибо монархические линии царя царей соединенные с волей Бога и дарованные Виндзорам и Романовым должны стать основой построения будущего Божественного мира, то есть его сакральным остовом без которого не может существовать ни одна Божественная система.Святослав Мазур, В.М.С.О.Н.В.П. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr