November 11th, 2017

Sveatoslav Mazur: Revoluția sexuală al lui Freud a eșuat /partea 2/

Screenshot-2017-9-29 (198) СВЯТОСЛАВ МАЗУР Умер глобальный Предиктор - Люцифер - YouTube.pngpartea 1


Lumea diavolului este o piramidă inversată care se rotește în sensul acelor de ceasornic și se băzează pe un singur punct - banii. Dacă vom lua această piatră de temelie de sub piramidă, ea sub greutatea problemelor sale se va prăbuși și va acoperi toți preoții săi mari, fiindcă partea de sus a piramidei inversate, conform configurației sale, cu mult depășește suprapunerea.

Centrul sexual al piramidei – e nivelul al doilea. El doar o echilibrează in acel caz, cînd centrul întîi și al treilea sunt stabile. Dar trebuie numai de extras centrul energiei sexuale din baza construirei piramidei, cum esența ei rămîne absolut fără de echilibru. Dar asta înseamnă, că în orice moment poate să se întîmple o înclinare într-o parte ori în alta, și toată construirea aceasta mare în final se va prăbuși și se va rostogoli, nu lăsînd de la stăpînii săi și de la trecutul lumii noastre piatră pe piatră.

Paralel cu construirea lumii noi, eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru al Ordinului sacru Cosmic a Moștenitorilor  tronului Bizantin, am rezolvat  sarcina mea principală. Înțelegînd, că după aceea, cînd centrul de conducere  al lumii întregi cu ajutorul energiilor sexuale va fi destrus și se va conecta un centru de conducere nou, care se află în afara planetei noastre, sistema precedentă de acțiuni se va înclina și ea se va prăbuși inevitabil, curățind sistemul relațiilor viitoare omenești, care nu este supusă  pericolului de denaturare ori căderii, deoarece ea este extensia al nucleului spiritual al planetei noastre, care este fixat în centrul sistemului nostru solar, și cu ajutorul porților solare interacționează cu structurele Tatălui nostru Ceresc și Sfintei Fecioare. Anume deaceea astăzi s-a creat condiția a trecerii totale a lumii întregi la modelul nou de viață, la modelul, construit pe principiul nou, codat în rugăciunea Tatăl Nostru, și, în felul acesta, determinînd o cale nouă calitativă a întregii lumi într-o realitate nouă.

Mulți copii, ca și părinții lor, cunosc astfel de joacă, ca val rotativ. Așadar, balanța în așa val (titirez) se desfășoară cu ajutorul puterei verticale. E de ajuns să distrugi aceasta balanță, cum valul se răstoarnă în partea aceea, unde se depășește masa ei.

Cum noi știm, în joaca aceaste nu există sfîrșit fericit. Cheltuind energia rotației ori depășind  balanța puterii verticale , titirezul oricum la sfîrșit nimerește într-una din părți.
Deaceea se apropiază rezultatul și istoriei noastre. Fiindcă anume Moldova astăzi este geografic,istoric și spiritual centrul de construire cum ordinii nouă mondiale, așa și centrului de echilibru al puterii pe planetă,  astfel încercarea  aderării ei către o parte ori la alta a Europei (dar acuma noi știm, că puterile diavoluiui încearcă s-o  alătureze  la Romănia și NATO), aduce la slăbirea echilibrului al puterii și va răsturna piramida diavolului în partea de vest al lumii. Asta va fi posibil, dacă structurile globale, evreimea lumii Francmasoneria,  Papa ș.a. nu vor înțelege sensul, despre care eu am povestit în ultimul meu video, și nu vor primi singurul plan salvator posibil, care și va crea o nouă formă durabilă de pace a lumii, unde fiecărui popor și fiecărui om i se va găsi un loc demn.


Dar pînă cînd este timp de a se mai gîndi. Centrul echilibrului lumii trecute al diavolului este deconectat de la viața reală. Diavolul a părăsit planeta noastră și acum lumea lui se clatină sub lovitura realității noi. Energia rotății scade fiecare secundă. Răsturnarea piramidei inversate diabolce  este inevitabilă în viitorul apropiat.

Va urma.

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Святослав Мазур: Сексуальная революция по Фрейду провалилась /Часть 4/

089.JPGЧасть 1, Часть 2, Часть 3

Итак, подведем черту под этим материалом. Мир дьявола после того как исчерпает свою инерцию рухнет и распадется на первопричину. Его трехмерная матрица перестанет существовать именно потому, что на ее месте проявится новая, четырехмерная матрица, созданная мной по плану Бога. Что за этим последует?

Каждый житель планеты должен понять, что матрица — это условия и принцип жизни организма, в котором (в данном случае мы говорим о человеке – жителе планеты), они, согласно закона подобия, то есть резонируя с параметрами существующей матрицы, осуществляют свою жизнедеятельность.

Если проще, то все жители планеты пока еще резонируют с погибающей матрицей дьявола. Но вот она распадется и люди планеты окажутся тот час же в новых условиях жизни, в новых энергиях и в новой действительности. И если они не подготовятся заранее, их организм погибнет встретившись с новой реальностью. Для тех людей, кто игнорирует процесс развития планеты и которые опираются на дьявольские принципы «хлеба и зрелищ» при грубой военной поддержке уже подготовлены места и на Венере, и на Меркурии.

Те же люди, кто в короткий срок перестроят свое сознание и подготовятся к встрече «нового неба и новой Земли», как сказано в апокалипсисе (в откровении Иоанна), смогут начать новую жизнь согласно воле Бога: «да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе».

В ближайшем будущем я сниму видео ролик, в котором расскажу каким образом каждый человек сможет подготовить и себя, и своих близких к скорому переходу в новую матрицу, в новую действительность. В этом ролике я подробно расскажу и в чем была хитрость дьявольского построения, и как я, Святослав Мазур, Великий Магистр Священного Космического Ордена Рыцарей Круглого стола ее преодолел.

Мировым структурам глобального управления я бы посоветовал в место того, чтобы заниматься мышиной вознёй под названием геополитика и геоэкономика, подготовиться к самому главному событию в их жизни — к переходу из надежных комфортных земных апартаментов в лучших зонах человеческого обитания в кислотную среду Венеры или на раскалённую сковородку Меркурия, которые им соответствуют по роду их сегодняшней деятельности.

Новая сексуальная революция на Земле не произойдет. Все субъекты, потерявшие свою Божественную ориентацию: содомиты — структура обслуживания Люцифера и его команды, будут зачищены и стерты с лица Земли точно так же, как это произошло в свое время с городами Содом и Гоморра.

Святослав Мазур, В.М.С.О.Н.В.П. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr