December 6th, 2017

Sveatoslav Mazur: Cum CIA planifica să distrugă Biserica Ortodoxă Rusă și Moldovenească

Screenshot-2017-9-29 (198) Святослав Мазур Вселенский Собор – высшая духовная власть, состоялся - YouTube.png(Cu privire la inteligență artificială, la roboții-preoți ortodocși)

Cînd eu vorbesc despre Biserica Ortodoxă Rusă, eu, la rîndul ei, am în vedere Biserica Ortodoxă a Moldovei, care face parte din Biserica Ortodoxă Rusă.

Distrugerea Bisericii Ortodoxe din Moldova a fost planificată cu ajutorul României. Pentru că Biserica Ortodoxă Rusă și a României sunt separate de o barieră calitativă. Această barieră se numește prezența statului.

Clericii români își primesc salariile din mâinile puterii de stat. Și, după cum știți, puterea de stat din România este subordonată complet și neechivoc proprietarului său, din comitetul regional al Washingtonului. Acest Washington DC în fața CIA și a dezvoltat un nou program pentru introducerea în Biserica Ortodoxă Moldovenească prin România a principalelor inovații de pe planetă — inteligența artificială. Și când această inovație a recunoscut Patriarhul Moscovei și al Întregii Rusii, Kirill, el a pecat  imediat în România (26 octombrie), aparent pentru a sărbători aniversarea a 10 ani de la întronizarea Preafericitului  Părintelui romăn Patriarh Daniel.

https://foma.ru/patriarh-kirill-vpervyie-pribyil-s-vizitom-v-rumyiniyu.html

De fapt, fiindcă Republica Moldova la nivelul centrurilor mondiale spirituale  este o piatră de temelie, ar fi logic din partea lui Lucifer și echipa lui să traducă acest serviciu în acest centru la nivelul de satanism mondial și să întroducă în activitate permanentă în corpul Sfântei Biserici a lui Isus Hristos a inteligenței artificiale. Da, aceasta are logica proprie. Dacă biserica respinge Dumnezeul cel viu și nu dorește să-i slujească poporului, de ce să nu introducă inteligența artificială în conștiința acestui trup în loc de Dumnezeu? Chiar și copilului este clar că biserica, cu principiile și ritualurile ei neclintite, este ușor de tradus într-o cifră și repetat  fără sfârșit aceleași rugăciuni și ritualuri inventate de evrei.

Dar ce econmie de bani vor avea românii, și mai tîrziu și moldovenii! Deoarece preoții-roboți nu obosesc, nu mănîncă, nu iau rechiziții. Lor nu le trebuie să construiască vile personale și să cumpere limusine scumpe. Lor nu le trebuie sa fie plătit și salariu. Roboții-preoții sunt în stare să-și citească predicările sale și ziua și noaptea, și eu sînt convins, că dacă pindoșii și rumanoidele aceștea astăzi nu pot fi opriți la granițele Moldovei, mîine ideea Comitetului Regional al Washingtonului va deveni realitate. Iar românii, ca întotdeauna, vor executa ordinul principalilor lor angajatori într-un mod calitativ.

Desigur, cuiva poate să i se pară, că eu glumesc sau  batjocoresc conceptele sfinte. Nicidecum nu batjocoresc. Parlamentul moldovenesc deja a primit toate normele vieții alternative a Dumnezeului pe Pămînt, iar biserica a tăcut. Iar acum invers, toți vorbesc doar despre intelectul artificial. Oare aceasta este o invenție? Nu este necesar să credem că pindoșii glumesc. Ei nu au altă alegere: ori ei vor trebui să se supună lui Dumnezeu, ori să se îndrepte sub conducerea inteligenței artificiale a tehnologiei digitale și transhumanismului. Ce au planificat deja.

Moldova în planul lor se află pe primul loc. Probabil din cauza poporului nostru umil și a conducerii Kholui. Dar, cum se spune, e timpul să se trezească și acestui popor, iar acestei conduceri să-și împacheteze valizele.

Șeful ierarhiei diabolice a pierdut capacitatea de a influența la cursul lucrurilor din univers și deaceea planurile lui nu se vor împlini. Dar eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru al Ordinului Sacru al Cavalerilor Maselor Rotunde, m-am înălțat la Tronul Divin, și acum, numai de la voința mea personală și de la voința lui Dumnezeu depinde viitorul planetei noastre.

Anume de aceea eu și declar, că în următoarele luni și în Moldova și în lume se vor începe schimbări fundamentale, pentru că dușmanul nu a trecut. Lumea lui Dumnezeu a triumfat.

Sveatoslav Mazur, V.M.S.О.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Святослав Мазур: Мир Земли уже вошел в новую стадию своего развития

  Screenshot_31-300x234.png В Швейцарии 5 декабря 2017 года на 96 году жизни скончался последний румынский король Михай  I из династии Гогенцоллерн-Зигмарингенов. Закончился век правления Люцифера. Данный король был последней и единственной нитью связывающей Люцифера с этой жизнью. Мир перешел в иное качество.

Смерть короля лишь подтвердила неукоснительную истину, что после ночи неминуемо приходит день. И коль румынский король своими семейными узами связывал и английский, и российский престолы, то есть был родственником и королевы Англии Елизаветы II и российской ветви Романовых, то, естественно, эта связь и этот сюжет войны англосаксов против России распался сам собой.

Перед нами важный и окончательно свершившийся факт ухода черной знати из Книги Жизни нашей планеты. Завершился долгий период их правления.

Пришло время мне, Святославу Мазур, Великому Магистру Священного Космического Ордена Рыцарей Круглого стола, возглавить новую Божественную династию царя царей, династию единственных союзников Бога, правозащитников Его идей на нашей планете.

Мир согласно воле Бога и Его плана отныне и на ближайшее тысячелетие получит новую устойчивую конфигурацию, ибо сила Бога, Его мощь и знания передаются только избранным им героям, которые, исходя из Его личного плана, строят мир согласно вечного канона и незыблемого принципа мироздания. Согласно космического календаря и своего расположения в иерархии Божественных планет наша Земля 7 ноября 2017 года уже вошла в новую реальность и обратной дороги не существует.Сегодня я, Святослав Мазур, посланник Бога, ответственно заявляю:

        — Мир вошел в иную реальность. Началось новое строительство, о котором я много говорил и писал. И именно поэтому можно с уверенностью сказать, никакие планы Люцифера на нашей планете не сработают, ибо они потеряли свою первооснову, свою дьявольскую магическую силу.

Святослав Мазур, В.М.С.О.Н.В.П. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr