February 7th, 2018

Sveatoslav Mazur: Preasfînta Fecioara deja săvîrșește fapte bune pe planeta noastră

4HYTSudi7qJNQk9H-usBwv4RGRi21T9wOLC2_XYAoAfoQYSfhAj1Hqa5CnOaLPmXKIRCbIcfJ7Ni1oE_LGq0=w1410-h913.jpgLumea Pămîntului se va uni, dar nu în jurul României, dar în jurul Moldovei Mare. Și nu sub conducerea lui Moshiach, ci sub îndrumarea lui Dumnezeu Tatăl Atotputernicul.

Acesta deja este un fapt împlinit. Căci lumea a trecut deja într-o nouă calitate, în calitatea Spiritului. Acum noi vedem cum planeta noastră, și după ea, și creierul nostru, măresc nivelul vibrațiilor. Se va termina această creștere la aproximativ 33 de herte (Hz) și apoi se va putea spune, că lumea a intrat în parametrii săi noi globali.

Desigur, nu toți oamenii vor rezista acestea schimbări. Toți cei, care au fost bine cunoscuți cu diavolul și echipa lui, vor pleca cu ei pentru totdeauna. Planeta noastră se va curăți de la influența diabolică.

Deja astăzi Preasfînta Fecioara - Maica Lumii acționează asupra depășirei pragului de vibrație într-un singur organism. Dedicarea ei este legată cu implantarea spirituală a blocurilor de comunicare cu lumea lui Dumnezeu. Procedura în sine nu este deloc dureroasă. Prin atingerea mîinii drepte a emisferei stângă a femeii, Preasfînta Fecioara implantează în această emisferă un cristal triunghiular al timpului nou, capabil să adapteze în mintea persoanei curente de o înaltă puritate. Cei, care deja trec prin mîinile ei, în viitor vor putea trece fără durere și cu siguranță prin pragurile de conectare la nivele noi ale realitățiilor Divine.

Aceste conectări ne permit să interacționăm direct cu Împărăția lui Dumnezeu, fără a recurge la oarecare tehnică specială, și să primim, datorită noilor abilități și oportunități, o cantitate nelimitată de informații, atît personale, cît și universale, de la un nivel diferit de cunoaștere de la spiritual la cel economic, politic și științific. Oamenii, care au trecut deja o astfel de inițiere, au nimerit, în conformitate cu voința lui Dumnezeu, într-o lume nouă, în care sunt inerente numai bunătatea, fericirea și prosperitatea.

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Святослав Мазур: Румыны и пиндосы будут уничтожены в ближайшее время

unnamed.jpg Закон свободы воли работает только по горизонтали. Можно работать левой рукой, а можно правой, но какую работу делать, человек не в праве выбирать, ибо существует механизм эволюции, и он неизменно ведет человечество к прогрессу, постоянно вращаясь вокруг стержня духа или шкалы времени. Неуклонное движение в сторону Бога осуществляется Его Божественной волей, и никто этой воли противостоять не в силах. Механизм действует постоянно и неукротимо и называется этот механизм жизнью.

Конечно, можно попытаться эту жизнь остановить, но, видимо, это еще никому не удавалось.

Теперь о главном. Чем ближе человечество приближается к Богу, тем выше вибрации его головного мозга и, тем больше возможность у человека осознавать новые горизонты. И этот эволюционный процесс незыблем. Мы поднимаемся к Богу по ступенькам и каждая эта ступенька является двумя витками эволюции равным 500 лет.

Таким образом, все человечество за свою историю проходит путь развития в 7000 лет и никак иначе. Может ли в этот процесс вмешаться кто-либо из земных иерархов? Нет и еще раз нет. Он может сделать попытку, может создать иллюзию победы, но изменить ход вещей или остановить эволюцию Бога никто не в состоянии.

Это и приводит меня лично к оптимизму, ибо я знаю, как работает система по вертикали и к чему она нас ведет. Именно поэтому я могу сделать точные прогнозы на будущее, которые исполнятся на 100%. Единственное, что невозможно предугадать это горизонтальное поведение людей, находящихся сегодня у власти.

Поэтому я говорю, что ближайшее будущее нашей планеты подразумевает два сценария развития.

Один эволюционный, когда люди, сидящие сегодня в креслах власти, понимают, что время их властвования закончилось, и они сложив с себя полномочия со всеми вместе берутся за строительство нового мирового порядка, действуя эволюционно с помощью здравого смысла. Но понимающие люди должны знать, что если эволюционный путь отвергнут, значит, будет применен революционный метод развития, когда сама система с помощью неуклонной воли Бога сметет их со своего пути. Такой путь, конечно, не очень продуктивный и не очень желательный, ибо сопровождается большими катаклизмами как техногенного, так и природного уровня и огромными потерями как в людском потенциале, так и в материальном плане.

Однако, именно революционный путь окажется единственно возможным, ибо главный центр действия, которым на сегодняшний день является Молдова Маре вопреки здравому смыслу атакован как мировой элитой, так и их подручным материалом — местной властью и румынскими марионетками.

Такой ход вещей будет очень скоро активизирован и, конечно, он приведет к уничтожению самой первопричины сопротивления прогрессу. Будут полностью и однозначно уничтожены как сами румыны, так и их хозяева, провоцирующие их на анти законные действия, противоречащие здравому смыслу и законам эволюции.

Святослав Мазур, В.М.С.О.Н.В.П. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr