February 8th, 2018

Sveatoslav Mazur: Românii și pindoșii vor fi distruși în timpul apropiat

unnamed.jpgLegea voinței libere funcționează numai orizontal. Se poate lucra cu mîna stîngă, dar și cu dreapta,  dar ce fel de lucru de făcut, omul nu are dreptul de a alege, pentru că există un mecanism de evoluție, și el conduce invariabil omenirea către progres, în mod constant rotîndu-se  în jurul spiritului sau scalei de timp. O mișcare constantă spre Dumnezeu se face prin voia Lui Divină, și nimeni nu poate rezista acestei voințe. Mecanismul acționează în mod constant și nerestricționat și  se numește acest mecanism.

Desigur, puteți încerca să opriți această viață, dar, aparent, nimeni nu a reușit încă.

Acum despre lucrul principal. Încît omenirea apropiată se apropie de Dumnezeu, atît cu atît sunt mai mari vibrațiile creierului său, și cu atât mai mult persoana are ocazia să realizeze noi orizonturi. Și acest proces evolutiv este de neclintit. Noi ne ridicăm la Dumnezeu pe scări, și fiecare pas este de două rotații de evoluție egale cu 500 de ani.

Astfel, toată omenirea din istoria sa trece pe calea dezvoltării în 7000 de ani și nimic altceva. Poate cineva dintre ierarhii pămîntești să intervină în acest proces? Nu, și încă o dată nu. El poate face o încercare, el poate crea iluzia victoriei, dar nimeni nu poate schimba cursul lucrurilor sau opri evoluția lui Dumnezeu.

Acest lucru și mă duce personal la optimism, pentru că știu cum funcționează sistemul vertical și la ce ne conduce. Anume de aceea pot face previziuni precise pentru viitor, care vor fi executate 100%.  Singurul lucru care nu poate fi prevăzut este comportamentul orizontal al oamenilor, care se află la guvernare astăzi.

De aceea eu spun, că viitorul apropiat al planetei noastre implică două scenarii de dezvoltare.

Unul evolutiv atunci cînd oamenii care stau astăzi în fotoliile de guvernare, își dau seama, că timpul domniei lor s-a terminat, și ei,  demisionînd, toți împreună se ocupă de construirea unei noi ordini mondiale, lucrînd evolutiv, cu ajutorul bunului simț. Însă oameni înțelepți ar trebui să știe că, dacă calea evoluțională este respinsă, atunci se va aplica o metodă revoluționară de dezvoltare, cînd sistemul însuși, folosind voința statornică a lui Dumnezeu, le va îndepărta de la calea lor. Această cale, desigur, nu este foarte eficientă și nu e tare de dorit, deoarece este însoțită de dezastre majore, atît al nivelului tehnogen, cît și la nivelul naturii, și de pierderile uriașe, în potențialul uman, așa și în sens material.

Cu toate acestea,  doar calea revoluționară va fi singura posibilă, deoarece principalul centru de acțiune, care în ziua de astăzi este Moldova Mare, contrar bunului simț, este atacat atît de elita mondială, cît și de materialul improvizat – de autoritățile locale și păpușii români.

Acest curs de lucruri va fi activat foarte curînd și, bineînțeles, va duce la distrugerea cauzei fundamentale a rezistenței la progres. Vor fi distruși complet și neechivoc atît înșiși romănii, atît și și proprietarii lor, care le provoacă la acțiuni anti-legitime care sunt contrare bunului simț și legilor evoluției.

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Святослав Мазур: Существующий мир переформатируется в течении нескольких дней

089.JPGИ этот факт мы очень скоро увидим. Что произойдет? Произойдет следующий квантовый скачок еще на 8 единиц и согласно этому изменит свои параметры следующий элемент таблицы Менделеева.

Вы спросите, какой? А я вам отвечу. Достаточно посмотреть на библейских представителей, стоящих у трона Иисуса Христа и сразу же станет ясно, что эти представители олицетворяют четыре стихии мира Земли. И так как этот мир был проявлен Богом давно, то и люди, получившие информацию из первоисточника, от Бога, на разных стадиях развития этот факт фиксировали.

Достаточно взглянуть на пифагорейскую последовательность в его первой эзотерической школе и тоже можно понять смысл предстоящих событий. Не стану вас утомлять, ведь в предыдущих статьях я уже рассказывал, что мир переходит из состояния материи, то есть животного мира и информации связанной с головным мозгом человека к миру духовному и к информации связанной с сознанием человека. То есть к огненной полевой структуре.

Именно поэтому первый квантовый скачок изменил состав воды на нашей планете, то есть атом водорода поменял свои качества на противоположные.А теперь следующий носитель информации — Земля изменит свои свойства, а точнее это будет кремний. Что это будет означать для существующего современного мира, в котором все современные носители информации созданы на базе кремневых полупроводников? Думаю, объяснять не надо. В ближайшем будущем рухнет всё: и военная промышленность, и космические группировки, и интернет, и телевидение, и телефония.

Человечество перейдет на новые средства связи, которые уже существуют у людей. Это новое качество — расширенное сознание

Если три стихии в Библии указаны в виде животного мира: орла, тельца, и льва, то четвертый элемент изображен в виде ангела. Именно об этом я рассказываю вот уже двадцать пять лет.А так как движение к намеченной цели уже началось, то есть первый квантовый скачок уже состоялся, то и второй в ближайшие дни неизбежен, а за ним и третий приведет нас к намеченной цели 33 герца.

Таким образом, человечество окажется в новом качестве, в новой энергоинформационной матрице. И в этой связи я думаю, что всем становится понятно, что в новую матрицу войдут не все. Легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богачу войти в царствие небесное.

Вопрос сейчас заключается только в методе перехода. Мы сразу же перескочим через две ступеньки или пройдем постепенную адаптацию?

Этот вопрос мной уже не раз поднимался в публикациях. Я и так и этак объяснял, что существует два пути, которые приведут нас к единственной цели. Это эволюционный и революционный путь. Но, видимо, даже первый квантовый скачок и изменение атома водорода не убедил сатанистов и их прислужников подумать о своих шкурах, ведь они же однозначно будут уничтожены.

А начало полномасштабного наступления на суверенную Молдову (центр главных событий на Земле), лишает нас возможности мирного эволюционного перехода из мира дьявола в мир Бога.

Ну что же. Я не раз предупреждал и пиндосов, и руманоидов, и всех иных пап, иудеев, монархов, что мир непременно перейдет в стадию огня. Не хотите по-хорошему, будет по-плохому.

Святослав Мазур, В.М.С.О.Н.В.П. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr