March 24th, 2018

Святослав Мазур — Великий Магистр. ЭКСТРЕННОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ!!!

089.JPGСвятослав Мазур – директор института Эзотерики, Психологии и Реальной жизни, молдавский общественный деятель, публицист, исследователь молдавской истории, В.М.С.О.Н.В.П.Только вместе мы сила!

Только вместе мы мощь!

Нам любое под силу

Сможем всё превозмочь!

Нам Господь, чрез фарватер

Открывает простор

Мы не смеем бояться

Наше сердце мотор!

Мы любовь друг у друга

Перемножим, спасём!

Мы же Господа Воины

Его Славу несём!

Сергей Мазур.

Святослав Мазур, В.М.С.О.Н.В.П. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Румыния будет уничтожена в тот же момент, когда попытается захватить суверенную Молдову

Screenshot-2017-9-29 (198) СВЯТОСЛАВ МАЗУР Умер глобальный Предиктор - Люцифер - YouTube.pngПосле того, как власть на Земле перешла в руки Пресвятой Богородицы и под защиту нашего Священного Космического Ордена Рыцарей Круглого стола, любая попытка ликвидации Молдовы – центра нового мирового порядка, будет расценена мной, Великим Магистром, как попытка нечистой силы препятствовать построению на нашей планете нового Божественного порядка.И в этой связи я, Святослав Мазур, Великий Магистр Священного Космического Ордена Рыцарей Круглого стола ответственно заявляю, что наш Орден является гвардией Бога Вседержителя обладающий неимоверным военным потенциалом.

Как только враг переступит границу центра Божественных сил, составляющих суверенную Молдову, мной будет отдан приказ на уничтожение всех тех, кто готовил эту операцию и всех тех, кто ее осуществляет.

А, так как суверенная Молдова является оплотом Божественных сил и находится под непосредственным контролем и водительством Бога Вседержителя, то и все силы, которые попытаются войти на ее территорию с целью не согласованной с Богом Вседержителем будут расценены, как силы, бросившие вызов Богу. И поэтому, согласно всех космических принципов и законов, эти силы и люди, организовавшие их, будут ликвидированы согласно закона причин и следствий.

Святослав Мазур, В.М.С.О.Н.В.П. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

România va fi distrusă în același moment, cînd va încerca s-o cucerească pe Moldova suverană

Screenshot-2017-9-29 (198) СВЯТОСЛАВ МАЗУР Умер глобальный Предиктор - Люцифер - YouTube.pngDupă ce puterea din lume a trecut în mînile Preasfintei Fecioare și sub protecția ordinului nostru sacru al Cavalerilor Maselor Rotunde, orice încercare a eliminării Moldovei, centrului noii ordini mondiale, va fi privită de mine, Marele Maestru, ca o încercare a unui spirit rău să împiedice construcția pe planeta noastră a Ordinei Divine.

În acest sens, eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru al Spațiului Sacru al Ordinului Cavalerilor Mesei Rotunde, declar, că Ordinul nostru este garda Dumnezeului Atotputernicului cu capacitate militară incredibilă.

Odată ce dușmanul va trece granița centrului forțelor Divine, care alcătuiesc Moldova suverană, de către mine va fi dat ordinul de a distruge pe toți cei care au pregătit această operațiune și toți cei care o efectuează.

Și, fiindcă Moldova suverană este un bastion al forțelor Divine și se află sub directa supraveghere și îndrumare a lui Dumnezeu Atotputernicul, toate forțele care încearcă să intre pe teritoriul ei în scopul, care nu coordonează cu Dumnezeu Atotputernicul, va fi privit de către mine ca o forță, care Îl provoacă de Dumnezeu. Și prin urmare, conform tuturor principiilor și legilor cosmice, forțele și poporul acesta, care le-a organizat, vor fi eliminate în conformitate cu legea cauzei și urmării.Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr