March 29th, 2018

Sveatoslav Mazur: 28 martie 2018 începutul procesului Judecării lui Dumnezeu - Apocalipsa

S-a realizat aceea, despre  ce povestisem de multe ori în articolele mele. Lumea a trecut sub îndrumarea Ordinului nostru. Dar eu, Sveatoslav Mazur, Rege al regilor, Marele Maestru al Ordinului Sacru al Cavalerilor Maselor Rotunde, am obținut puterea absolută pe planetă. Acum totul depinde doar de mine, ce se va întîmpla pe Pămîntul nostru.

Prevăd exclamațiile diferitelor persoane. Cine ia dat acest drept? Ce fel de impostor? Și general, poate că e vremea pentru el în spital? Nu vă grăbiți cu concluziile. Doar sistemul lui Dumnezeu funcționează fără eșecuri, și dacă înainte pe Pămînt stăpînea Lucifer,  și toți îl ascultau, de ce nimeni nu  l-au întrebat cine i-a încredințat această ocazie și cum anume el controla planeta? Vedeți, ce întrebări simple și cît de greu este de răspuns la ele.

Pentru cei care înțeleg semnificația evenimentelor care au loc pe Pămînt, nu este nimic complicat în acest sens. Dar, pentru cei care nu știu cum funcționează lumea și în ce mod  lucrează sistemul de guvernare, asta, desigur, este un mister.

Voi povesti principalul. Dacă de acumulat împreună toate clipurile video a mele, vom obține un film serial lung-metraj, în care e indicat în mod clar tot drumul conștiințeii. Nu este doar  finalul. Dar finalul a avut loc 28 martie anului 2018, cînd eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru, împreună cu Preasfînta Fecioara, în centrul lumii noastre fenomenale în Moldova, în Orheiul Vechi am lansat  spirala vieții în sens invers a acelor de ceasornic. Astfel, direcția timpului se va schimba pe Pămînt, iar lumea din iluzie va trece în realitatea Divină.

Odată, în video clipul meu,care se numește «ACEASTA SE VA ÎNTÎMPLA DIN 28 FEBRUARIE SPRE 1 MARTIE!!! », eu deja am povestit despre aceea, că am reîncărcat matricea Divină, și a rămas să așteptăm doar compensare a energiei inerției. Această inerție trebuia timp de o lună să piardă potențialul său energoinformațional și să se stopeze. Dar ce fel de obiect ar trebui să se oprească?

https://www.youtube.com/watch?time_continue=114&v=ddAaRTQlvZg


Acest obiect se numește spirala a timpului sau spirala a dezvoltării. Faptul este că împărăția lui Dumnezeu, nu este nimic altceva, decît o mașină a timpului, din centrul căruia, în direcții diferite, cum ar fi siruri de caractere, sau razele soarelui emana surse subtile de vitalitate. În jurul acestor fluxuri  se rotesc spiralele timpului. Anume ele obligă ființele vii să se îndrepte către progresul lor.

Deci, satana și căpitanii lui  exact 500 de ani în urmă, au reușit să spargă spirala timpului și să o conducă în direcția opusă în sensul acelor de ceasornic nu spre Împărăția lui Dumnezeu, ci spre lumea interlopă. Astfel, sufletele umane nimereau nu în Împărăția lui Dumnezeu dar în împărăția satanei.

Sarcina mea a fost de a restabili ordinea Divină pe planeta noastră, de a găsi ruperea spiralei și de a conecta din nou părțile rupte între ele pentru a o porni în direcția corectă. Anume această problemă eu am rezolvat-o. Și cînd spirala timpului  în conformitate cu fosta energia s-a oprit, eu, cu ajutorul energiei Duhului Sfînt și Preasfîna Fecioara  cu ajutorul energiei iubirei, 28 martie la ora 14-00 după timpul  moldovenesc local,  am lansat din nou spirala timpului în direcția  corectă.

Nici structurile diavolului, nici evreii din lume, nici Papa nu au  putut să ne  împiedice  în ceastă lucrare. Acum spirala timpului aduce sufletele umane spre Ordinul nostru prin porțile Solare. Dar, deoarece numai sufletele Divine trebuie să intre în Împărăția lui Dumnezeu, ele toate trec printr-un filtru de purificare, despre care am spus în unul din videoclipurile mele.

https://www.youtube.com/watch?v=GcbGmrCfv2E

https://www.youtube.com/watch?v=ClPfYEt03nU

https://www.youtube.com/watch?v=ne74AbTrwfo

Cei care au rămas cu pofta de bani vor rămîne pe Mercur, iar cei care au fost prinși de dorințele de sex și de divertisment vor rămîne pe Venus. Toți ceilalți care au trecut prin purificare pe Soare vor rămîne pe planete, despre care am povestit  la  seminarul meu. Și nu există altă cale.

De aceea eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru, Regele regilor, și am avertizat și regina Angliei, și papa, și noblețimea neagră și evreimea mondială,  că  mai bine  e să treacă prin calea evoluțională  și dinainte să se pregătească pentru viitoarele teste de foc. Dar nu primind  atenția cuvenită, ci mai degrabă o fandare agresivă în direcția mea, eu, în conformitate cu voia lui Dumnezeu, am lansat un proces de purificare a planetei într-un mod revoluționar, într-un regim greu de acțiune. Acum, aceste părți interesate trebuie să înțeleagă sensul viitorului lor. Șurubul de foc, spirala de timp, ca un aspirator va suge toate sufletele umane la judecata lui Dumnezeu, trecîndu-le  prin filtrele planetare, enumerate de mine.

Din nou pe Pămînt se vor întoarce numai acele suflete, care vor trece procesul de spiritualizare . Și ei se vor întoarce pe Pămînt numai prin cel de-al șaselea centru, care este acum în Sankt-Petersburg. Și nu au altă cale. Vor părăsi Pămîntul ei prin unica Moldova, care, în viitorul apropiat, în conformitate cu șurubul rotativ își va  întoarce întregul său teritoriul istoric, care a fost uzurpată de  vecinii noștri în timpul domniei forțelor răului. Acesta este cel mai apropiat plan pentru dezvoltarea planetei noastre.

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Святослав Мазур: В 1980 году мировая закулиса подписала себе смертный приговор

Да, это именно так. В американском штате Джорджия 22 марта 1980 года представители мировой закулисы поставили себе будущий надгробный памятник, так называемый «Скрижали Джорджии», в котором указали принципы своей будущей кончины, противопоставив себя всему человечеству.

Они указали, что на Земле должно остаться всего лишь 500 миллионов человек, а слабые должны умереть. То есть, себя они посчитали, видимо, сильными, а вот всех остальных жителей нашей планеты они определили, как слабые, которые не должны жить на этой планете.

С этого момента можно считать начало геноцида всего населения планеты этой кучкой бездушной своры, которые к сегодняшнему моменту, видимо, возомнили себя хозяевами нашей планеты. Они лишь не учли, что на памятнике всегда надо указывать имена и клички этих самых хозяев. Ведь, в борьбе двух непримиримых сил: дьявола и Бога, на Земле должна остаться только одна сила.Вот мы и подошли к моменту определения этой силы. Именно поэтому предвосхищая события, которые произойдут в мае этого года я и заявляю, что мной уже построена и запущена в действие система, способная отделить зерна от плевел. А это значит, что уже через один месяц я, Святослав Мазур, Великий Магистр, Царь Царей, получу от народа Земли подтверждение и признание моей абсолютной власти.

А почему это произойдет именно так я расскажу в ближайшем будущем в своих статьях и видео роликах.

Святослав Мазур, В.М.С.О.Н.В.П. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr