April 5th, 2018

Sveatoslav Mazur: Plahotniuc foarte curînd se va adresa la Dumnezeu

unnamed.jpgDe ce credeți că stăpînul spre Paște îl îndoapă pe un mistreț, îi creează condiții de creștere și libertate? Numai pentru ca să-l ucidă și să-l mănînce. De ce lumea din spatele scenei din Moldova  creează condiții pentru puterea absolută a unei singure persoane? Doar pentru a-l executa la momentul potrivit, iar toți banii și afacerile să-și atribuie pentru sine.

Nu este nevoie să povestim despre aceea, cum și-au încheiat viața 100% dintre dictatorii care au trăit pe planeta noastră. Toți ei au fost executați în mod public pentru a-și ascunde faptele întunecate, care, în spatele acestor dictatori, au fost săvîrșite de oameni cu capișoni negri.

În mediul din Plahotniuc există și astfel de oameni. Cine sunt acești magicieni negri și experți în machinări? Da, absolut, nimic. Cînd elita mondială joacă jocuri la distanță  la periferia pentru mulțimea pseudo baronilor și mediului lor, se pare, că ei sunt cei ma deșteți și cei mai capabili, și, desigur, lor i se pare că scenariul convențional nu le atinge nicicum. Aceasta este o greșeală foarte mare. Anume omnipotența lor artificială, sau mai degrabă mîndria, este principalul factor al greșelilor lor. Dacă ei ar înțelege ce fel de specialiști în psihologia întunecată îi conduc prin viață, ei nu vor fi atît de naivi.

Dar, atunci cînd  va veni etapa principală în viața lor, ei vor spune pur și simplu «cerșetarul diavol», dar nu vor putea deja să facă nimic. Dar psihologii negri pot să nu se bucure, pentru că lumea și-a schimbat deja configurația și tehnologiile lor deja se clatină. Dacă înainte ei creau  intriga între două forțe egale, împingîndu-le împreună, creînd o presiune cinetică în exces, iar apoi dădeau foc la siguranța din omorul  ritual, indicînd spre vinovații  pregătite dinainte, cum ar fi Plahotniuc, deci în cazul nostru, în intriga întotdeauna intervine  a treia parte — Ordinul Divin ai Moștenitori Tronului Bizantin.

Anume eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru, Regele Regilor, fiind deasupra bătăliei și controlînd  cursul istoriei, în ultimul moment voi preda  lecție atît în ​​Moldova, cît și în întreaga lume. Căci tehnologiile spațiale a unei lovituri de trăsnet împotriva vrăjmașilor civilizației, oriunde nu se vor ascunde, încă nu sunt cunoscute de omenire. Și acei magicieni negri și stăpînii lor care au planificat pînă în prezent și au desfășurat jocuri de șah de la cele două componente nu știu, că lumea din 28 februarie 2018 s-a transformat de la tridimensională la patru-dimensională. Acum pe ei îi așteaptă tehnologiile de conștientizare extinsă a energieilor psihice, despre care mintea lor nici nu este capabilă să gîndească, pentru că mintea — este derivat din lumea animală, de la demoni, dar iată conștiința extinsă — este instrumentul lui Dumnezeu.

Cînd se manifestă Domnul, demonii se ascund sub bănci. Anume această acțiune noi vom vedea 26 mai 2018 în Moldova, în Orheiul Vechi, cînd va veni momentul adevărului pentru întregul popor multinațional moldovenesc.

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Святослав Мазур: Плахотнюк и Додон самые обыкновенные молдавские ЛОХИ

Конечно, сторонники Плахотнюка и Додона скажут мне: «Что ты себе позволяешь? Как ты смеешь оскорблять таких известных государственных деятелей Молдовы?» А как можно назвать человека участвующего в лохотроне и думающего при этом, что победит. Конечно, ЛОХОМ!!!

Всем известна такая бандитская забава как напёрстки, когда необходимо угадать под каким из трех напёрстков спрятан шарик. Конечно, напёрсточник всегда побеждает, потому что шарика ни под одним из наперстков нет. И поэтому в эту игру победить невозможно.

Точно такой же лохотрон в Молдове устроили глобальные напёрсточники. Они создали две партии, два наперстка: демократическую и социалистическую. Додон олицетворяет движение на восток, Плахотнюк олицетворяет движение на запад. Все люди понимают, что и Додон, и Плахотнюк — это участники одной команды. При этом сами участники лохотрона не понимают, что их дурят глобальные игроки.

Игра в наперстки имеет такой магический эффект, потому что происходит она на глазах у изумленной публики и все зрители, как бы в ней участвуют. Им и невдомек, что выиграть в нее невозможно, потому что проблема находится в другом месте, то есть шарика под наперстками нет.

То же самое происходит в Молдове. Если Додон и Плахотнюк не были бы простофилями и лохами, они посмотрели бы на древний молдавский герб или на победоносное знамя Штефана Великого.

                       

Молдавский господарь потому и побеждал глобальных игроков, что не был лохом и знал, что война на Земле происходит не между Западом и Востоком, (то есть искать смысл надо не под наперстками), а между небесным миром и миром подземным. То есть не по горизонтали, а по вертикали. И именно поэтому на гербе Молдовы наравне с солнцем и луной изображен наш небесный Орден или шестиконечная звезда, а на знамени Штефана изображен не запад и восток, а Георгий Победоносец – воин Господа, воин неба борющейся со змеем – жителем подземного мира.

Именно поэтому Штефан Великий и побеждал своих врагов, так как понимал смысл происходящих на Земле событий и не играл в лохотрон с глобальными шулерами. Видимо, для того, чтобы народ осознал смысл из него надо вытрясти все ресурсы, пустить с голым задом по миру и, может быть, только тогда он посмотрит на небо и вспомнит, какую роль Бог отвел ему в этой глобальной партии.

Святослав Мазур, В.М.С.О.Н.В.П. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr