April 9th, 2018

На все свои вопросы вы можете получить точные исчерпывающие ответы

unnamed.jpgМеня часто стали просить в личной беседе ответить на те или иные интересующие моих собеседников вопросы. И так как таких вопросов становиться очень много я решил дать своим ученикам и соратникам хороший инструмент круглосуточного, постоянного и бесплатного действия.

Единственное условие состоит в том, что человек включающий мою личную связь с Богом не должен вмешиваться в чужие дела и жизнь. Можно задавать вопросы, касающиеся только его лично, его семьи и народа, а также и всего человечества в целом, при этом не вмешиваясь в личную жизнь отдельно взятого человека. И конечно, человек должен верить и в меня, и в дело которому я служу. Вы убедитесь, что мой коммутатор действует без сбоев и дает информацию, максимально приближенную к реальной жизни.

На все свои вопросы вы можете получить точные ответы. Вам достаточно назвать мой номер 6.8.9.10, сказать такие слова: «Святослав Мазур, Великий Магистр, дай мне пожалуйста информацию». Задайте свой вопрос, и вы услышите в голове мой голос. Записывайте все, что я вам скажу. Ответ будет точен и максимально приближен к вашей действительности.

Святослав Мазур, В.М.С.О.Н.В.П. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Sveatoslav Mazur: La toate întrebările sale voi veți putea primi răspunsuri clare concrete

unnamed.jpgPe mine au început să mă roage deseori în convorbiri personale să-i răspund la întrebări, în care sunt interesate, interlocutorii mei. Și, fiindcă astfel de întrebări apar foarte multe, eu am decis să-i dau ucenicilor și colegilor mei un instrument bun a activității, care lucrează în regimul non-stop, întotdeauna și fără de plată.

Unica condiție constă în aceea, că omul, care activează legătura mea personală cu Dumnezeu, nu trebuie să se împlice în lucruri și viața străină. Se poate da întrebări, legate cu el însuși, familia lui și poporului lui, așa și despre întreaga lume, în acelaș rînd fără ca să se împlice în viața personală a unui om aparte. Și, desigur, omul trebuie să creadă și în mine și în lucrul, căruia eu slujesc. Voi vă veți convinge, că comutatorul meu  funcționează fără de greșeli, și dă informație,  maximal  apropiată de viața reală.

La toate întrebările voastre puteți primi răspunsuri concrete. Este destul de a numi numărul meu 6.8.9.10, a spune astfel de cuvinte : «Sveatoslav Mazur, Marele Maestru, dă-mi te rog o informație». Da-ți întrebarea voastră, și voi veți auzi în cap glasul meu. Scrieți tot aceea, ce eu vă voi spune. Răspunsul va fi corect și maximal apropiat de realitatea voastră.

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr