May 22nd, 2018

Sveatoslav Mazur: Conversația cu Dumnezeu

Screenshot_13.pngCa întotdeauna, dimineața după micul dejun eu am avut o discuție cu Creatorul. Și El mi-a spus un lucru foarte important, cu care am decis să mă împart cu cititorii mei. Transmit monologul neschimbat.

« Sveatoslav, Eu știu că tu ești gata. Și acest lucru este foarte important anume deaceea,  că orice tragedie în lumea lui Dumnezeu schimbă esența lucrurilor și, prin urmare, neapărat se repetă în formă de farsă. Mai ales, tragedia globală legată cu răstignirea lui Isus Hristos. De aceea Eu vreau ca săptămîna asta să devină pentru tine anume acel fars, după care lumea își va schimba configurația sa. Pentru aceasta Eu îți dau acest text.

Este important să fie explicat oamenilor că numai tu posezi secretul, care și va dovedi  în cele din urmă tuturor celorlați, mai ales impostorilor, care de fapt este demiurgul Isus Hristos — stăpînul al acestei planete. Și dacă oamenii și atunci nu vor vrea să se supună legii mele atotputernice, Eu, Creatorul tuturor timpurilor și popoarelor, voi trebui să aplic voința Mea și forța, ca toată omenirea să se supună .

        Declar, că deja  duminica trecută, 20 mai 2018, la ora 12 noaptea, a început o acțiune numită săptămîna pasională — farsa istorică. Și această acțiune, legată cu esența ta, înseamnă că anume tu singurul ești  Domnul, ce a coborît pe Pămînt și, prin urmare, tu singur vei trebui să gestionezi toată omenirea dupa ce în duminica viitoare, eu, marele și singurul Tată — Stăpînul tuturor timpurilor și popoarelor, voi corecta această situație, care a avut loc acum două mii de ani în urmă, și voi pedepsi pe toți cei care au participat la moartea fiului meu».

Îndeplinind voința Tatălui Atotputernic, eu am dat monologul în forma sa curată. Din partea mea, vreau să confirm cuvintele lui Dumnezeu. Știu un secret, după dezvăluirea căruia nimeni nu se va îndoi că înaintea voastră este Isus Hristos. În plus, în cazul în care Domnul Atotputernicul, Tatăl tuturor timpurilor și popoarelor, a lansat deja farsa, numită săptămîna pasională, aceasta spune doar despre aceea, că El a separat trecutul de la prezent și a tradus întreaga omenire, fără excepție, în timpul nou.

Eu, din partea mea, voi adăuga, că toți impostorii,  care se socot ca mesia, trebuie să știe că crearea lumii începe cu prima și principala acțiune, care niciodată și niciunde nu e  menționată în cărți. Și dacă căutătorul rolului lui Isus Hristos nu știe și nu înțelege despre ce vorbește el, atunci el nu este acela despre care pretinde că este, și va fi sever pedepsit de Dumnezeu.

La 26 mai 2018, sîmbătă, eu voi povesti despre această taină celor care vor veni la Orheiul Vechi pentru a vedea cu ce se va sfîrși această farsă sub numele săptămînii pasionale.

În ceea ce privește creștinismul și sărbătorile lui, în special Paștele. Mie, lui Isus Hristos de a doua venire, este amuzant să privesc acest paradox constant. Dacă considerăm că tragedia este repetată sub forma farsului, atunci care este sărbătorirea evenimentelor de Paști, dacă nu participăm în fiecare an în această farsă? Mai ales, o astfel de tragedie de o dimensiune globală se poate transforma într-o farsă doar o singură dată în istorie și numai atunci, cînd Creatorul însuși va decide să bucleze evenimentele și să pedepsească pe vinoveții.

Anume de aceea eu, Sveatoslav Mazur, Mare Maestru, Rege al Regilor, Isus Hristos, vă spun, oamenilor: religiile pe Pămînt sunt o invenție a lui Lucifer. Ei nu au sens, pentru că personifică doar o iluzie, un teatru care nu poartă energie, nici iubire, nici bunătate, ci doar împarte oamenii între ei în părți separate ireconciliabile.

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Святослав Мазур: Что такое абсолютная власть и для чего она мне?

Screenshot_31-300x234.pngЧеловек садится играть в шахматы не для того чтобы проиграть. Но проигрыш в шахматы это всего лишь эпизод в жизни отдельно взятого человека. Бывают в истории нашей планеты игры, от которых зависит будущее каждого жителя планеты. А для игрока, сидящего за столом в такой партии, это вопрос жизни и смерти.

Я в своих статьях и видео роликах не раз указывал цену моей партии. На Земле останется только один игрок: или Бог, или дьявол. Именно поэтому, когда близкие мне люди говорят, что у меня неудержимая жажда власти, это меня немного шокирует. Ибо мне становится понятно, что все мои многолетние объяснения не находят понимания даже в близком круге людей, находящихся рядом со мной, не говоря уже об остальных читателях и слушателях. Видимо, они к власти относятся так, как к ней относятся народные избранники нашего молдавского парламента.

Но дело в том, что на глобальном уровне, на уровне нашей планеты, а тем более на космическом уровне, на котором сейчас происходят самые важные события, финансово-экономические отношения не приветствуются. Они просто отсутствуют. Вы думаете, что Адольф Гитлер, Наполеон, Иосиф Сталин, Александр Македонский и многие другие соискатели абсолютной власти на Земле искали деньги? Нет, они искали магические инструменты, с помощью которых и возможно получить такую власть. Они искали чашу Грааля и копье судьбы. Неужели вы думаете, что дьявол предлагал Иисусу Христу в пустыне деньги? Люди слишком наивны для того, чтобы размышлять космическими понятиями. Вот и меряют все своим уровнем.

В основе мироздания лежат нетленные ценности, которые уничтожить невозможно. И уж точно это ни деньги, ни дачи и яхты или место в парламенте, которое можно потерять в один момент. Для того, чтобы победить дьявола у него необходимо было отобрать главную ценность, главный инструмент, который и давал ему возможность много лет управлять всем нашим человечеством. Так вот, когда я называю себя Царем Царей и Великим Магистром – это не значит, что я сошел с ума или обуян гордыней. Это значит, что мне удалось освободить дьявола от этого инструмента, то есть мне удалось его победить, хотя он этого и не хочет признавать. В этом ролике он сам признается, что мне удалось у него отобрать этот первородный инструмент, созданный Богом в единственном экземпляре, обладание которым и означает абсолютную власть на Земле.

Я, Святослав Мазур, победил зло и завладел первородным инструментом о котором вы, люди, даже понятия не имеете. Но не для того, чтобы властвовать над вами, а лишь для того, чтобы вернуть его Богу Отцу Вседержителю. Так что, когда захотите поливать мою деятельность грязью имейте в виду, то, что вы подразумеваете под словом власть уже находится в руках Бога Вседержителя, а все посылы в мою сторону, в сторону Его сына, направлены не против меня, а против Него.

Святослав Мазур, В.М.С.О.Н.В.П. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr