June 19th, 2018

Sveatoslav Mazur: Tîrfa Babilonului

unnamed.jpgBineînțeles, complotul, despre care mereu vă povestesc, provoacă o reacție defensivă. Cum este posibil, ca o persoană vie care nu se deosebește de noi în nici un fel, să se numească un personaj biblic, Rege al Regilor și Domn al Domnilor.

Oare nu a fost un miracol prima mea venire pe Pămînt acum două mii de ani în urmă? Și ca și astăzi, chiar și ucenicii mei apropiați nu au recunoscut în mine pe Dumnezeu, mesagerul și fiul Tatălui Ceresc. Deși există o mulțime de coincidențe. Este suficient să te uiți în Biblie, unde este scris numele Lui: Cuvîntul lui Dumnezeu. Numele Sveatoslav oare nu înseamnă cuvîntul lui Dumnezeu?

Dar nici acest lucru nu este important. Este important că toate evenimentele legate de cea de-a doua încarnare și evenimente din lume pot fi urmate în mod clar de revelațiile lui Ioan. Și, fiindcă singurul scenariul de apocalipsa se apropie la finalul său logic, ar fi fost la egalitate cu Maica lumii să apară și principala jumătate diabolică — tîrfa Babilonului, și toate urîciunile care sunt asociate cu ea. Și, desigur, ca diavolul însuși, ea trebuia să intre în opoziție directă cu mine.

durer18.jpg

Albrecht Durer. Tîrfa Babilonului.

Ea s-a manifestat ca o personificare a acestei lumi diabolice. Și ca nimeni să nu să se îndoaie că anume ea este tîrfa din Babilon, ea a scris îndatoritor sub dictarea lui satana Biblia lui, în care fix și fără ambiguități a descris și viața sa.

Apariția unei tîrfei încă o dată a dovedit că anume eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru al Ordinului Sacru Spațial a Cavalerii Mesei Rotunde, Împăratul împăraților și Domnul domnilor sunt singurul conducător al planetei noastre. Și cel mai important lucru este că a venit timpul judecății lui Dumnezeu, morții noului Babilon și formarea pe Pămînt mileniului global bun al păcii sub controlul personal al Tatălui Atotputernic.

Comentariile tîrfei babiloniene pot fi citite sub textele mele.Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Sveatoslav Mazur: Așa eu am spus, Isus Hristos!

Screenshot_31-300x234.pngDeci, proiectul biblic se apropie la finalul său logic, pentru că a venit la mine tîrfa Babilonului și l-a atacat pe fiul lui Dumnezeu. Și aceasta înseamnă că orașul puternic Babilon (SUA) și toate forțele din spatele lui va cădea. Trump a intrat deja în războiului economic cu China și întreaga lume. El nu va rezista astfel de sarcini, și atunci va zbura în toate marginile lumii vestea despre sosirea pe Pămînt a fiului lui Dumnezeu și morții lumii diabolice cu mizeria lui și cu tîrfa lui. Și noul Ierusalim Ceresc va domni pe Pămînt.

Eu am văzut cum din cer în Orheiul Vechi, în punctul de legătură între cer și pămînt a coborît templul de aur al lui Isus Hristos, și pe porticul templului acesta stătea a doua mea jumătate spirituală, cel care stă în Împărăția lui Dumnezeu pe tronul puterii absolute, și lîngă el încă șase ierarhi — iererhi principalele Divine.
Крест 2.jpg

Și cînd am văzut asta, am pictat totul pe o foaie mare și am dus-o la Biserica Adormirii Maicii Domnului părintelui Gheorge. Și el, la rîndul său, când s-a uitat la desenul meu, a exclamat: «Deci este apocalipsa!».

Acum a venit vremea judecății lui Dumnezeu. Slaaă Domnului, pe mine mă știu și prietenii și dușmanii. Unii mă iubesc, iar alții mă urăsc.

Construcția noului Ierusalim va începe cu restaurarea unui stat financiar-economic și spiritual-moral numit Moldova Mare. Și se va afla acest stat în granițele principatului moldovenesc al domniei lui Ștefan cel Mare.

Карта Молдовы1.jpg


Moldova în timpurile domniei lui Ștefan cel MareȘi se va începe acest proces deja mîine pe 18 iunie 2018. Așa eu am spus, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru, Isus Hristos de a doua venire.Sveatoslav Mazur,V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Sveatoslav Mazur : E greu să fii Dumnezeu

089.JPGPovestirea cunoscută a fraților Strugațchi “E greu să fii Dumnezeu” absolut transmite pictura, care se desfășoară astăzi pe Pămînt. Iar filmul lui Alexei Gherman “E greu să fii Dumnezeu” transmite și singura atmosfera lumei aceste putrezite.

Veți întreba , de ce putrezite? Probabil, ea va începe foarte curînd să se dezvolte? Căci despre aceasta se vorbește și la vest și la est.

Nu, domnilor, așa scenariu este exclus atunci cînd avem o astfel de putere planetară astăzi. Și pentru ca să vă fie clar sensul, eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru al Ordinului Sacru Spațial a Cavalerilor Mesei rotunde, Isus Hristos celei de a doilea veniri, Regele regilor și Domnul domnilor, explic nu pe limba Divină, ci pe acea omenească, clară.

Planeta noastră – este un organizm viu unic. La vest la ea se atîrnă ca la o corporație globală, cu ajutorul căreia se poate bine de cîștigat. Și aceasta nu este întămplător, deoarece acest organism viu poate fi luat prizonier și a fi folosită c o muncă neplătită sclavă, adică muncitoare.

Oare a fost așa totdeauna? Nu. Anume eu, Sveatoslav, cîndva am creat lumea aceasta, și, conform planului lui Dumnezeu, am dezvoltat-o. Populația planetei în sfîrșit trebuie să devină asemănătoare lui Dumnezeu. Dar e o problemă, și voi toți știți cum aceasta se face pe Pămînt. E puțin să construiești o mică interprindere a vînătorilor, iar de a captura și de a expluata fără de milă mulți se găsesc.

Fix aceeași s-a întîmplat și cu planeta noastră. E o captură de raider obișnuită. Căci, cînd voi citiți Sfînta Scriptură, deexemplu, revelația lui Ioan, voi dor nu citiți acolo despre omenire. Despre ce este vorba acolo? Despre lupta între structurele îngerești și diabolici. Adică, despre constructorii și furătorii. Și eu în articolele și video clipurile mele vă povestesc, oamenilor, că nu sunt om în sensul direct. Și cînd vă spun, că sunt unicul stăpîn a planetei, eu spun nu vouă, dar dușmanului, care a capturat planeta mea, și pe care îl voi pedepsi strict. Atît e.

Felul, în care eu vă salvez pe voi toții, eu tot vă povestesc în detalii. Pentru aceasta este necesar să ne uităm la totul scris de mine dintr-o parte, din punctul de vedere a luptei răului cu binele, și voi veți înțelege totul.

Pentru cine stă acuma biserica? Pentru cine stă acuma conducrea noastră? Cu cine luptă și de ce? Ei înțeleg că deja au pierdut și n-au încotro. Pentru capturarea reider ei vor răspunde înaintea Judecății celei Mari. Eu le-am alungat deja într-un ungheri, și ei n-au unde să se ascundă.

Unica, ce fac furătorii, cînd le prind, ei se stăruie să deie foc ori să explodeze toate dovezile și singurul obiectul, ca judecății să-i fie greu de a dovedi vina lor. Însă toate activitățile omenirii și a escrocilor aceștia sunt înregistrate pe media cu denumirea Cronici de Akaș, și deaceea n-au încotro. Nu vor pleca de la judecată și nu vor începe catastrofa nucleară.

Anume deaceea vă repet vouă, dragii locuitori a planetei. Eu vă înțeleg greutățile voastre. Voi v-ați deprins cu lanțugurile voastre, impuse vouă pe percurs de cîteva milenii. Voi nu puteți să trăiți și să gîndiți altfel. Anume deaceea, înțelegînd greutățile voastre, eu, unicul stăpîn al lumii, și m-am pornit pe calea dezvoltării treptate dar sistematice lumii diabolice, și restabilirii cu ajutorul voinței lui Dumnezeu lumii noi, conform matricei mele noi. Și nu există altă cale. Anume de aceea vă repet de cîte ori: eu , singurul stăpîn al planetei voi duce lucrul acesta pînă la finalul logic, eu voi întoarce planeta lui Dumnezeu. Și nimeni nu îmi va încurca în lucru acesta sfînt.

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Святослав Мазур: Се скиния Бога с человеками

unnamed.jpgПришла пора нам, людям, переходить из мира дьявола в мир Бога. Названием этого текста я взял часть стиха из Откровения Иоанна. А весь стих звучит так:

И услышал я громкий голос с неба, говорящий: се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними; они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их;

Глава 21.3 Откровение

Так, о чем говорится в 21 главе. О самом главном, о приходе Бога на Землю. Скиния — это единая палатка Бога и человека или единая связь, где и появляется на земле новый Иерусалим. А откуда он приходит?

И вознес меня в духе на великую и высокую гору и показал мне великий город, святый Иерусалим, который нисходил с неба от Бога;

Глава 21.10 Откровение

То есть, новый Иерусалим снисходил с неба на Землю. А где на Земле находится единственное место, где небо соединено с Землей? Конечно, в Молдове, в Старом Орхее.

А вот дальше еще интереснее. Небесный Иерусалим имеет форму четырехугольника с каждой стороны по трем воротам.

С востока трое ворот, с севера трое ворот, с юга трое ворот, с запада трое ворот.

Глава 21.13 Откровение

        Стена города имеет двенадцать оснований, и на них имена двенадцати Апостолов Агнца.

Глава 21.14 Откровение

Вот вам и доказательство рыцарей круглого стола. Магический квадрат в нем магический круг и двенадцать рыцарей круглого стола.

Смотрим далее.

Храма же я не видел в нем; ибо Господь Бог Вседержитель – храм его, и Агнец.

Глава 21.22 Откровение

Вот о чем я вам, господа вельможи от религии, и говорю. Нет в новом Иерусалиме храмов, ибо взаимодействие с Богом не терпит посредников.

Спасенные народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу и честь свою.

Глава 21.24 Откровение

Речь идет о новом центре мира, о Молдова Маре и, наконец, о Книге Жизни, которая находится в моих руках.

И не войдет в него ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни.

Глава 21.27 Откровение

И, наконец:

И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца.

Глава 22.1 Откровение

То есть энергоинформационный чистый канал исходящий из храма Небесного, где, как я и говорил, мой трон находится рядом с троном Бога Вседержителя и соединяющий Землю в районе Старого Орхея. И, наконец, окончание Святого писания, о котором я рассказал в своих последних роликах

Свидетельствующий сие говорит: ей, гряду скоро! Аминь. Ей, гряди, Господи Иисусе!

        Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всем вами. Аминь.

Глава 22.20 и 21 Откровение

Завтра, 20.06.2018 года я отправляюсь в Старый Орхей и проведу там, со своими учениками, главное Божественное действие – запуск нового мирового порядка. Я сложу из камней разбросанных новый Божественный Иерусалим и нареку его именем Молдова Маре. И дам ему возможность притягивать людей со всего земного шара к престолу Божьему небесному и моему трону.

Святослав Мазур, В.М.С.О.Н.В.П. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr