August 28th, 2018

Sveatoslav Mazur: Tranziția va avea loc 11 septembrie anului 2018

Screenshot_13.pngSuportul de program și informație al întregii omeniri se va schimba exact la ora 12-00, 11 septembrie anului 2018, după timpul moldovenesc. Și se va întîmpla aceasta pentru ca omul, care este gata să accepte o nouă realitate, să fie capabil să poată să primească toate șansele și oportunitățile, iar cei, care pentru o lungă perioadă de timp au împiedicat construirii lumii noi pe Pămînt, să nu mai poată să facă acest lucru mai departe.

Ce înseamnă schimbarea suportului informațional energetic a unui om? După cum știți, omul este o structură de informații energetice, adică el lucrează cu informație, o folosește în viață de zi cu zi. Și, desigur, el folosește procese chimice pentru a obține energie de la absorbția lui a alimentelor doar pentru a-și asigura activitatea sa energetic-informațională la scala înreagă.

Trecerea omului la interacțiune cu matricea nouă, construită de mine, îsneamnă trecerea singurului om, națiunii sau omenirii în întregime la un program nou energetic-informațional, la un tip nou de energie și la o matrice nouă de bază, adică la o nouă sursă de informații. Această tranziție și va permite calitativ să schimbe interacțiunea dintre oameni în individualitate, națiuni, precum și interacțiunea dintre toată lumea, manifestată într-o nouă calitate, și cosmosul.

Astfel, 11 septembrie, va fi un moment decisiv în dezvoltarea întregii omeniri și va permite  nouă, forțele Divine, de a realoca resursele și capacitățile în realitatea nouă a planetei în așa fel, încît să permită dezvoltarea la nivel planetar pe termen lung.

Cum va fi determinată calitatea omului, capabil să accepte o nouă realitate? Faptul este că la fiecare om, și eu am vorbit despre acest lucru în materialele mele, a fost atașat un soldat al lui Dumnezeu, în scopul de a determina cu precizie și fără echivoc potențialul lui  energetic și spiritual-moral. Tehnologiile, date acestor soldați, presupun o conducere inconfundabilă a unei astfel de lucrări, fără a perturba omul însuși în modul obișnuit de a se ocupa cu afacerile sale zilnice. Și din moment ce războinicii lui Dumnezeu nu sunt vizibili din punct de vedere fizică, ei își îndeplinesc cu acuratețe și cu scrupulozitate lucrarea sa. Rezultatele activităților lor sunt deja fixate în matricea energetică-informațională a planetei și în Cartea Vieții, care este cel mai înalt document al dezvoltării întregii omeniri.

A rămas puțin. În termenul, stabilit de Dumnezeu, de a porni comutatorul tranziției la o altă viață, și procesul va merge univoc și irevirsibil.

Acum, principalul lucru, de care se interesează majoritatea oamenilori. Ce se va întîmpla cu cei care nu acceptă programul Divin “dimisie forțată" și va dori să se opună noului regim? Da, aceasta este o întrebare importantă, iar răspunsul la aceasta este foarte simplu. Poate că cineva și aș vrea să se impotrive, dar nu va putea face acest lucru, pentru că va fi lipsit și de informații noi, și de energie nouă, caredeja  adaptează această informațiie în conștiința întregii omeniri. Astfel de oameni se vor îmbolnăvi rapid cu boli ale cancerului, cu mutații, care nu vor permite să trăiască în  condiții noi de viață și vor lăsa planeta noastră, sper, că pentru totdeauna.

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Святослав Мазур: Смирительная рубашка для человечества готова!!!

unnamed.jpgПосле того, как очередной государственный переворот 27 августа 2018 года в центре молдавской столицы не состоялся и молдавские грантоеды Майя Санду и Андрей Нэстасе продемонстрировали всему миру свою несостоятельность, а еврейский эмиссар Илан Шор не смог завоевать центральную площадь Кишинева стало понятно, что закат еврейского руководства на Земле завершился и теперь осталось подождать лишь до 11 сентября, когда этот закат будет оформлен реальными действиями. Все человечество будет объединено мной, Великим Магистром, в единую систему действия и принуждения к новому мировому порядку.

Почему моя программа называется «принуждение к покорности»?

Потому что на человечество будет надета смирительная рубашка внешнего космического контура и оно, как по команде перестанет бесноваться, ибо будет включен новый качественно иной процесс развития как отдельно взятого человека, так и народа или всего человечество в целом.


Я конечно могу рассказать, как именно устроен человек и каким образом его переведут из одного состояния в другое, но слова сейчас не имеют никакого значения, ибо переход из одного состояния в другое предполагает не слово, а ощущение.

Таким образом, я думаю, есть смысл подождать до самого действия, когда все мосты перестанут существовать и прошлое нашей планеты уйдет навсегда. Человечество перейдет к новой, до селе ему не известной форме существования. А человек устроен так, что движение к прогрессу обусловлено только единственно возможным направлением в сторону Бога.

После перехода к новому качеству возвращения в прошлое состояние не возможно ни практически, ни теоретически. Именно поэтому я с нетерпением жду нового действия и, таким образом, прихода на Землю всех библейских предсказаний. В конце времен должно произойти то, что было ориентиром на тысячелетия для того, чтобы были установлены новые ориентиры в новом мире, который грядет и который неминуем. Дорога развития у человечества только одна, а красную линию прогресса оно, человечество, уже прошло.

А для чего человечеству дается программа «принуждение к покорности?

Это тоже необходимо понимать. Технический сбой, который устроили евреи под руководством сатаны привел все человечество к полному и однозначному сумасшествию. Впереди замаячило самоубийство, суицид людей и переход всего человечества к искусственному интеллекту, то есть к ликвидации Божественных принципов построения мира.

Сумасшествие человечества иначе как смирительной космической рубашкой излечить невозможно. Именно поэтому было принято решение прислать меня, Великого Магистра, на Землю для того, чтобы исправить ситуацию. Тысячи лет переосмысления сути произошедших на Земле событий будет достаточно для того, чтобы пойти дальше по пути прогресса.

Поэтому я и создал условия абсолютной власти на планете и переход ее под личный контроль и водительство.

Без психиатрии обойтись невозможно. Отсюда и название моего института: Институт Эзотерики, Психологии и Реальной жизни. Эзотерика – тайные знания, психология – работа с душой, и наконец, возвращение всего человечества в мир Бога. По своей сути, мой институт задачу, которую поставил передо мной Господь исполнил. После перехода всего человечества в психиатрическую лечебницу он будет закрыт за ненадобностью и будет открыта новая эра в жизни нашей планеты.

Святослав Мазур, В.М.С.О.Н.В.П. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr