September 7th, 2018

Sveatoslav Mazur: Sfîrșitul proiectului avraamic evreu

35885732_1922771221087123_4113501947036696576_n.pngRabinul Moldovei și a Chișinăului Rav Yosef Yitzchak Ha Cohen Abelsky a felicitat locuitorii Moldovei cu sosirea sărbătorii - Anului Nou evreiesc. Și a dorit să întîlnească Anul Nou împreună cu Moshiach, adică cu antihristul.

https://kishinev.org/ru/?post_type=post&p=9286

Voi nota, că Rabinul al Moldovei și a Chișinăului este membru al sectei evreiești neo-fasciste Chabad Lubavici, și s-a adresat el către poporului moldovenesc, cu cuvintele: locuitorii Israelului.

Nu vă uimiți, eu vă povestisem de mai multe ori, dragi locuitori ai planetei noastre, că lupta pentru viitorul Pămîntului nu este între popoare și state, însă între diavol și Dumnezeu. De aceea, poporul evreu ales de diavol și se pregătește pentru evenimentul său principal, pentru venirea lui Moshiach, care este programată pentru 9-11 septembrie anului 2018 la lună plină, atunci cînd evreii scriu viitorul lor în Cartea Vieții. Și acest moment este, de asemenea, foarte important, deoarece acest habat  deja deschis în declarația sa oficială spune despre intențiile poporului evreu de a-l întîlni pe antihrist și împreună cu el să continuă să conducă lumea.

Vreau să remarcăm că Moshiach este produsul lui satana și al iubitei sale soții, capră ca Baphomet. Anume acest cuplu dulce și trebuia să dea naștere viitorului lor lider pentru poporul evreu. Dar din moment ce eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru al Ordinului Sacru Spațial al Cavalerilor Mesei Rotunde, Isus Hristos celei de a doilea venire, am venit pe Pămînt pentru a restabili ordinea Divină, astăzi 6 septembrie, în ziua de naștere a fiului meu, eu declar solemn că ieri „frumoasa Baphomet“ cu feciorul ei Moshiach au fost trimiși de mine la Saturn și, prin urmare, nu vor mai putea să dopească Pămîntul și Moshiach nu va ficapabil  să conducă poporul evreu în viitor, pentru că viitor la poporul evreu nu există. Cartea Vieții lui lucifer a fost distrusă de mine și una nouă la sataniști nu se prevede.  Dar, conform noii ordini mondiale, eu, Mazur Sviatoslav, Regele Regilor, sunt gata să citesc unul dintre articolele conținute în Cartea  Vieții, menționate în Apocalipsa și care se referă în mod direct poporul evreu.

Această Carte a Vieții, așa cum am spus deja de mai multe ori, se află în mîinile mele și foarte curînd eu o voi publica. Anume ea și va fi  fundamentul viitoarei ordini mondiale, care se va începe după aceea, cînd 11 septembrie 2018 se va prăbuși lumea diavolului și soției  lui Baphomet.

Un extras din Cartea Vieții.

        "În niciun caz, sub nicio circumstanță, nu permiteți cetățenilor evrei să aibă treabă cu panoul de control. Și nu contează de ce nivel este acest panou. Evreii sunt un popor care a trădat pe Dumnezeu și a dat sufletul diavolului. El niciodată nu va putea sluji  lui Dumnezeu și lucrării Lui.  De aceea, pe fruntea evreilor este tipărită  pentagrama inversată (steaua cu cinci colțuri), și anume după această stea îi puteți recunoaște întotdeauna.

        Evreii niciodată nu vor putea ajunge  la putere în lumea lui Dumnezeu, pentru că ei sunt antipodurile lui. Dacă le vor admite la putere, lumea lui Dumnezeu va pieri, și de aceea eu, Domnul Atotputernic, Stăpînul tuturor timpurilor și popoarelor, nu va permite niciodată acest lucru ".

https://panorama.pub/7095-avtokefaliya.html

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Святослав Мазур: Я пришел, чтобы победить!

Screenshot_13.pngПосле того как вселенский патриарх Варфоломей принял в свою церковь сатанистов, стало понятно, что евреи закрыли свой авраамический проект, ибо сатана и Бог это противоположные и по смыслу, и по значению фигуры. О том, что без Бога нет сатаны, а без сатаны Бога, говорить не приходится, ибо это ложь.

https://panorama.pub/7095-avtokefaliya.html

Мир двойственный, но он двойственный не одновременно. Когда приходит день, ночь уходит. Всему свое время. Именно поэтому я, Святослав Мазур, Великий Магистр Священного Космического Ордена Рыцарей Круглого стола, Иисус Христос второго пришествия, заявляю:

— После того, как была принята церковь сатаны мир Бога закрыл проект дьявола – иудейский авраамический проект, ибо он достиг своей цели, то есть показал, кто на самом деле был во главе этого проекта. А так как сатана вышел из тени на свет он, тем самым, подписал себе смертный приговор.

Теперь мы должны переждать до 12 сентября 2018 года. После окончания нового года по еврейскому календарю, который состоится между 9-11 сентября, всему миру станет понятно, что мир дьявола закончил свое существование и планета Земля вошла в свое новое состояние. То есть вышла на новый уровень развития. И именно поэтому я заявляю, мир будет развиваться по плану Бога, который записан в Книгу Жизни. Эта книга лежит в Царствии Божьем и находится только в моем ведении. Очень скоро я опубликую весь текст находящийся в ней. Кроме того, мной будет обеспечены все переходные мероприятия, как на нашей планете, так и за ее пределами. Нет хозяина тьмы, зато есть хозяин света. Я уничтожил дьявольскую иерархию и свернул их программу действия. Я закончил период мракобесия и сжег их книгу жизни.

Теперь ни у дьявола, ни у его избранного народа нет ни одного шанса снова попытаться возглавить планету. Их время безвозвратно ушло.

Святослав Мазур, В.М.С.О.Н.В.П. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

СВЯТОСЛАВ МАЗУР: ЗАЯВЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ!!!Я, Святослав Мазур, Царь Царей, представляю Вашему вниманию одну из статей заключенной в Книге Жизни, о которой говорится в апокалипсисе и которая напрямую касается еврейского народа. - Отрывок из Книги жизни.

«Ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах не допускайте людей еврейской национальности к пульту управления. И не важно, какого уровня этот пульт. Евреи – это народ, предавший Бога и отдавший душу дьяволу. Он никогда не сможет послужить Богу и Его делу. Именно поэтому на лбу у евреев напечатана перевернутая пентаграмма (пятиконечная звезда), и именно по этой звезде вы всегда сможете их узнать. Евреи никогда не смогут прийти к власти в мире Бога, потому что они являются его антиподами. Если их допустить к власти, мир Бога погибнет и именно поэтому я, Господь Вседержитель, Хозяин всех времен и народов, никогда этого не допущу».

Главный Раввин Молдовы и Кишинева, Рав Йосеф Ицхак Ха Коэн Абельский дает свое благословение евреям в предверии Рош Ха Шана, Нового, 5779, Года.

https://kishinev.org/ru/?post_type=po...

Константинополь предоставил автокефалию Церкви Сатаны

https://panorama.pub/7095-avtokefaliy...

Святослав Мазур, В.М.С.О.Н.В.П. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr