October 16th, 2018

Sveatoslav Mazur: Еu voi separa grîul de pleavă

Screenshot-2017-9-29 (198) Святослав Мазур Вселенский Собор – высшая духовная власть, состоялся - YouTube.pngÎn articolul meu anterior eu am lansat o scrisoare de la unul din cititori pentru a demonstra exact cum gîndește majoritatea omenirii atunci cînd ea se confruntă cu o anumită problemă.

http://indigolotos.info/5928/svyatoslav-mazur-segodnya-mne-na-pochtu-prishlo-pis-mo.htm

Aceasta este gîndirea sclavilor care se află în matricea diabolică. Gîndirea animalelor absolut lipsiți de coloana vertebrală, obișnuite doar să mănînce, să doarmă și să se reproducă. Ei nu au alte gînduri.

Dumnezeu este dator,  pentru că El este Dumnezeu. Iar noi nu datorăm nimic nimănui, pentru că suntem niște gîze nesemnificative. Dar eu am explicat și continuu să explic că omul a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și Pămîntul este o planetă special creată pentru educarea viitorilor Zei. Creată contrar științei, ideologiei și religiei existente.

În articolele mele eu nu fac apel la națiuni individuale, deoarece consider că omenirea este un singur organism. Asta diavolul a împărțit întreaga omenire în părți după motive etnice, religioase, economice etc. și conduce aceste neamuri, ca o turmă de oi, instigîndu-i unul împotriva celuilalt.

Cînd eu vorbesc despre mine, eu subliniez în mod constant că nu sunt un rezident al planetei, eu sunt Regele Regilor - esența cosmică, și de aceea nu am de gînd nici să cîștig bani (hîrtii goale) pe această planetă, nici să-l întreb pe Putin sau pe Trump, pe Papa sau regina engleză ca ei să construiască pentru ei cei dragi și popoarele lor insule salvatoare - sincronizatoare.

Oare Dumnezeu a construit chivotul pentru Noe? E ridicol. Elevii ar trebui să învețe, iar profesorii ar trebui să predea și să controleze procesul. Eu povesteam, că 144 de mii de oameni au trecut deja examene pentru a continua rasa umană. Acest lucru este suficient pentru a continua procesul de dezvoltare.

Restului omenirii i se dă doar o șansă de mîntuire. Nimeni nu va salva nici pe Putin, nici pe Trump, nici pe Papa, nici pe papuași din Noua Guinee, nici pe nemții din Germania. Dumnezeu nu are diviziuni.

Dar pentru lumea lui Dumnezeu calitatea fiecărui om care vrea să devină Dumnezeu este importantă. Prin urmare, El a creat un sistem în care "este mai ușor ca o cămilă să treacă prin ochiul unui ac decît ca un bogat să intre în Împărăția lui Dumnezeu".

Intrarea în Împărăția lui Dumnezeu este posibilă numai cu ajutorul meu și, prin urmare, nu am de gînd să-i rog și să invit pe nimeni. Cînd vor veni ultimele zile, toți singuri vor veni: și Trump, și Papa și regina Angliei. Dar deja va fi prea tîrziu.

Pentru construirea sincronizatorilor este nevoie de timp și de resurse. În plus, fiecare trebuie să-l conectez la lumea lui Dumnezeu. Și pentru asta, toți sincronizatorii, construiți de oricine, ar trebui să fie donați din proprie voință liberă fundației noastre, care nu are dreptul să cîștige bani pentru ei înșiși, dragii. Fondul poate fi utilizat numai în scopuri caritabile. De aceea se numește caritate.

Am spus în repetate ori celor care iubesc să "se zgîrie" cu limbi, că va veni în curînd timpul că nu numai că vă veți zgîria limbile, ci și vă veți zgîria capurile, numai că nu va mai fi nici un sens. Lumea lui Dumnezeu va curăți Pămîntul de mizerie, căci s-a spus: voi despărți grîul de pleavă. A sosit deja timpul.

Uitați-vă ce se întîmplă în jurul vostru. Nu vreți viață veșnică, bine, muriți ca animalele care merg la sacrificare. Lumea nu-și va opri dezvoltarea, ea vă va mînca în răzbunare, dacă nu veți face alegere corectă.

Iar dacă serios, cred că biciul în starea actuală a întregii omeniri este cel mai ușor de înțeles mijloc de influență.

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Святослав Мазур: Благотворительный фонд TRANSLOTOS

Стратегия

      Главная задача благотворительного фонда TRANSLOTOS состоит в том, чтобы принять в собственное управление планету Земля, таким образом переведя ее на новый уровень развития.

      Эта передача планеты в пользование благотворительного фонда должна произойти официально международным сообществом на уровне Организации Объединенных Наций.

      И так как наша планета, согласно новому мировому концепту, уже определенному ученым сообществом, перешла на новый уровень развития, фонд принимает на себя обязанности без вмешательства денег и политических сил, как Запада, так и Востока, адаптировать все человечество планеты к новым условиям жизни.

Для этого участниками фонда разработан проект глобальной сети, состоящей из 144 тысяч приспособлений, так называемых синхронизаторов, которые позволят в ближайшем будущем решить на Земле первоочередные задачи по сохранению жизни ее жителей, по их дальнейшему воспитанию, обучению и контролю.

      Но так как благотворительный фонд TRANSLOTOS согласно своего устава и согласно закона свободы воли человека не имеет право строить для себя такие установки и использовать в этом процессе полученные пожертвования, то согласно закона жертвы, мы готовы получить от руководителей государств, конфессий, корпораций, а также частных лиц, построенные ими, по нашим чертежам, синхронизаторы. Эти синхронизаторы по нашему плану будут подключены в ближайшем будущем к новым космическим силам, окружающим нашу планету.

Таким образом, будет решена главная задача будущего нашей планеты. Она будет защищена от произвола тайных структур, не понимающих смысла происходящих на Земле событий, а также она объединит народы мира в единую систему управления, которое будет осуществляться в ближайшем будущем Богом Вседержителем. Как следствие, благотворительный фонд TRANSLOTOS станет тем движущим инструментом, который сможет преодолеть противоречия современного мира и на общечеловеческом уровне решит задачу спасения всего человечества.

Тактика

      Для реализации этого проекта необходимо включить в действие всю космическую группировку Божественных сил. Именно для этого на Землю и прибыл Великий инквизитор. То есть, его задача - сломить сопротивление дьявольских сил и включить освобожденный народ планеты в эффективный процесс строительства. Наши 144 тысячи синхронизаторов должны заменить собой, как убежища на случай глобальной катастрофы, так и главные инструменты дьявола, связанные с закабалением всего человечества. Это объекты религиозного культа, объекты образования и технического прогресса, объекты срочной медицинской помощи.

Таким образом, мы ставим перед собой важнейшую задачу, не прибегая к финансово-экономической помощи отдельных групп и государств и зависящих от их желания структур, включить процесс Духовного развития планеты.

Предполагается для этого подготовка и строительство нового центра управления планетой, который согласно воле Бога должен быть построен в Молдове, в Старом Орхее, в Духовном центре мира. Этот центр станет местом базирования глобального руководства. Он будет состоять из главного офиса правительства и шести зданий управления иерархиями. Тем самым, будет заложен новый путь развития нашей планеты, предусматривающий слом системы потребления ресурсов планеты и перехода всего человечества на использование бесконечных возможностей космического пространства.

Для этого рывка готова программа действия. Она будет озвучена тот час же после того, как мне, Великому Магистру Священного Космического Ордена Рыцарей Круглого стола, будут переданы полномочия единоличного руководителя нашей планеты.

Святослав Мазур, В.М.С.О.Н.В.П. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr