October 18th, 2018

Sveatoslav Mazur: Pentru ce sunt necesare sincronizatoarele?

unnamed.jpgPentru a împărți întreaga omenire în bucăți, spiritele rele au transformat parametrele lumii de la armonioase, legate cu Dumnezeu, la haotice, legate cu satana. În apa noroioasă bine se prinde peștele.

Ea, această forță, a creat religiile abraamice, în care clericii L-au înlocuit cu dînșii înșiși pe Dumnezeu. Căci dacă nu este Dumnezeu pe Pămînt, atunci locul Lui sfînt trebuie să fie ocupat de cineva. Iată acești impostori s-au desemnat ca Zeii. Ei au înlocuit structura muzicii, au schimbat calendarul, au alcătuit propria istorie, adică au înlocuit trecutul.

https://www.oum.ru/literature/raznoe/chastota-432-gts-chem-ona-tak-interesna/

Ei au adus toată omenirea în haos. Ei au împărțit temeliile magice ale lumii în trei părți egale, pe care le-au numit cu numărul diavolului - 666. Ei au înșelat toată omenirea, numindu-L pe Dumnezeu un animal. Iar animalul l-au numit Dumnezeu Yahve. Și, în cele din urmă, ei au adus toată umanitatea la moarte, la propăstie, de unde nu există scăpare.

Cifra 666, indicată în Biblie, este de numai trei de șase, dar nu un număr. Acești trei de șase, fiecare denotă un obiect magic separat, care numai împreună,  conectați colectiv la Dumnezeu și armonizează spațiul, creînd unitatea lumii Divine. Dacă vrei să ascunzi ceva pentru totdeauna, pune-l în cel mai proeminent loc, doar schimbă-i denumirea.

O astfel de operațiune diavolul a făcut cu trei de șase, dintre care primul înseamnă pătratul magic, al doilea - tetraktis, iar al treilea înseamnă lotusul cu șase vîrfuri. Astfel, prin combinarea unei singure esențe din aceste obiecte separate, noi putem crea o structură armonioasă a lui Dumnezeu. Anume aceasta eu am făcut. Am creat un sincronizator din  acestea trei obiecte, conectîndu-le fără eroare, adică milimetru la milimetru. Astfel, am creat condițiile pentru construirea unei noi matrice globale și pentru distrugerea întregului sistem diabolic.

Astfel, dacă revistele “Economist” ieșeau cu puzzle-urile femiliei Rothschild în care ei povesteau cum ei își vor gestiona lumea, atunci aceeași revistă pentru anul 2019 a ieșit cu o acoperire neagră.Familia Rothschild, ca nimeni altcineva, înțeleg că timpul domniei lor s-a încheiat. După obscurantismul lor total va veni perioada luminată de bună guvernare. Anume deaceea că eu,  Sveatoslav Mazur, Marele Maestru, mesagerul lui Dumnezeu, Isus Hristos al celei de-a doua veniri, le-am rupt sistemul diabolic și acum am lansat procesul de sincronizare a planetei noastre cu lumea unică Divină.

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Святослав Мазур: Внимание! Экстренный выпуск!

Screenshot_13.pngСегодня 18.10.2018 г.  первый российский воин перешел под личный контроль и водительство Бога Вседержителя.

       Тем самым начался отсчет нового мирового порядка. Таким образом, после того, как Ротшильды опубликовали свой журнал «Экономист» на 2019 год под черной обложкой, стало понятно, что дьявольская матрица отключила свой канал действия от нашей планеты. Этим Ротшильды признали свое поражение и, значит, они не станут противиться утверждению на Земле нового качественного порядка.


       Сегодня, в Старом Орхее, был произведен в смотрители нового храма, то есть синхронизатора, первый воин России. Начался активный процесс посвящения Божественного воинства в новую глобальную программу строительства.

В связи с тем, что я, Великий Магистр, Царь Царей, на следующей неделе презентую параметры новых храмов – синхронизаторов, связанных с Богом, каждый священнослужитель, готовый отказаться от дьявольского авраамического проекта, после особой проверки Божественными силами сможет перейти в свое новое качество, войти в Царствие Божие и стать настоятелями новой Божественной религии и одним из руководителей нового Божественного храма-синхронизатора.

Сан не смогут получить только иудеи, у которых на лбу изображена пятиконечная звезда люцифера, ибо они потеряли возможность переформатирования и должны по закону мироздания покинуть нашу планету вместе с уходящей дьявольской матрицей. Всем людям доброй воли, у которых сдавливается сердце, появляется неожиданный страх, кого тянет назад со стороны спины невидимая сила, предлагаю сказать такие слова:

       - Я, воин Бога, не желаю умирать вместе с дьявольской матрицей и прошу Бога Вседержителя в кратчайший срок отсоединить меня от дьявольского мира и взять под Свой личный контроль. Да будет так.

Святослав Мазур, В.М.С.О.Н.В.П. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr