October 19th, 2018

Sveatoslav Mazur: Atenție! Știre urgentă!

Astăzi, 18.10.2018, primul soldat rus a trecut sub controlul personal și îndrumarea lui Dumnezeu Atotputernic.

Astfel s-a început numărătoarea inversă a noii ordini mondiale. Astfel, după ce familia Rotschild  a publicat revista lor „The Economist“ pentru anul 2019, sub capacul negru, a devenit clar că matricea diabolică a dezactivat canalul său de acțiune de la planeta noastră. Prin aceasta familia Rothschild și-a recunoscut înfrîngerea și, prin urmare, nu va opune afirmării pe Pămînt a unei noi ordini calitative.


Astăzi, în Orheiul Vechi, primul războinic al Rusiei a fost promovat în calitate de îngrijitor al  noului templu, adică al sincronizatorului. A început un proces activ de inițiere a armatei  Divine într-un nou program global de construcție.

Datorită faptului că eu, Marele Maestru, Regele Regilor, săptămîna viitoare voi prezenta parametrii a templelor noi – sincronizatoarelor, legate de Dumnezeu, fiecare preot, gata să renunțe la proiectul abraamic diabolic, după un audit special a forțelor Divine, va putea să se transfere în calitatea lor nouă, să intre în Împărăția lui Dumnezeu și să devină un stareț al noii religii Divine și unul dintre conducătorii a noului sincronizator-templu Divin.

San nu va fi capabili să obțină numai evreii, la care pe frunte este indicată o stea cu cinci colțuri a lui lucifer, pentru că ei au pierdut capacitatea de a se reformata și ar trebui conform  legii universului să părăsească planeta noastră împreună cu matricea diabolică care își încetează activitatea. Pentru toți oamenii cu bunăvoință, a căror inimă se strînge, apare o frică neașteptată, care este tras în urmă de o forță invizibilă din spate, vă sugerez să spuneți aceste cuvinte:

- Eu, războinicul lui Dumnezeu, nu vreau să mor împreună cu matricea diabolică și Îl rog pe Dumnezeu Atotputernic în cel mai scurt timp să fiu deconectat de la  lumea diavolului și să fiu luat sub controlul Lui personal. Așa să fie.

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Святослав Мазур: Выход в космос или уход в хаос?

089.JPG

Существуют только два понятия, две формы построения мира – хаос и космос. Хаос относится к дьяволу, космос к Богу.

По своей сути, космос – это усмиренный хаос, построенный по модели Бога. Если кто-то хочет известить мир о том, что существует третье состояние мира, пусть он это попробует сделать. Однако, это просто невозможно. Мир, в котором существует человек, двойственный, а не тройственный или какой-либо другой. И если мир дьявола не может создавать ничего Божественного, кроме хаоса, то в мире Бога не может существовать хаос. И вот это важно осознать сейчас, когда настало время перехода из мира дьявола, из мира хаоса в мир Бога, в мир космоса, в мир порядка.

Как это бывает при любом переходе, человечество это пугает, ибо оно было выращено в мире хаоса, а что такое Божественный порядок, человечество не знает. Понимая это, дьявольские структуры снова и снова пугают всех концом света, ведя человечество к окончательной гибели. Но если бы человек смог остановить свои мысли, сесть в тишине и разобраться только в одном предложении, о котором я поведал в начале своей статьи, он бы сразу же стал качественно другим.

Я, Святослав Мазур, Великий Магистр, восстановил Духовный контур планеты и теперь готовлю проект по строительству на территории нашей планеты сети синхронизаторов – установок, которые позволят объединить мир Земли, космоса в единую систему, то есть перевести все человечество из хаоса в космос. Для расшифровки даю описание этих двух понятий.

Греческий термин космос – порядок, мироустройство. Хаос – бесформенная совокупность материи и пространства (в противоположность порядку).

Так что же произошло на Земле? Почему у нас, у землян, потеряна историческая память? Почему уже во всех концах мира люди стали замечать не стыковки в записанной, фальсифицированной истории и в реальных раскопках? Кто тому виной?

А виновны во всем этом безобразии силы, которые исказили нашу глобальную матрицу, которые с помощью магических действий и тайных знаний разделили основополагающие столпы нашей Божественной реальности на части, отделив всех людей на планете от источников Божественной истины, от самого Бога. И главные виновники - это еврейские каббалисты. Это они исказили матрицу и перевели все человечество в состояние животного мира.

В данном случае я, Великий Магистр, посланник Бога, с помощью Божественных сил и знаний создаю заново уничтоженную матрицу Бога и готовлюсь к моменту возвращения всему человечеству его возможностей прямого взаимодействия с Богом, то есть возвращения всему человечеству его глубинной основополагающей памяти. Именно для этого я создал план подключения планеты к источнику знания с помощью синхронизаторов, которые согласно воле Бога вернут разрозненные столпы Божественной реальности к единству, к космосу и станут отправной точкой к возвращению людей в лоно Божественного мира.

Святослав Мазур, В.М.С.О.Н.В.П. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr