October 27th, 2018

Sveatoslav Mazur: Cum de biruit monstrul cu coarne?

1-300x147.jpegUn sfat lui V.V. Putin de la Marele Maestru

Vladimir Vladimirovici, Trump și echipa lui evreiască doresc să biruiască împotriva Rusiei în mod obișnuit - să declanșeze un conflict pe teritoriul lumii diabolice și, astfel, să golească la zero din nou potențialul Rusiei și Europei. Și, fără îndoială, ei vor reuși, dacă Vă veți lupta pe teritoriul lor. Pe teritoriul diavolului acționează tocmai legile diabolice. Și dacă reușiți în mod oficial să păstrați Rusia în granițele ei, veți pierde în orice caz, pentru că toți banii vor trece lui, proprietarului cu coarne al matricei diabolice, lui Baphomet.

Însă umanitatea așteaptă de la Dumneavoastră nu război cu lumea diabolică, în care victoria întotdeauna se află pe partea diavolului, ci victoria fără nici o pierdere. Omenirea așteaptă realizarea profețiilor profeților, că din Rusia se va începe lumea nouă pe planetă. Pentru a învinge forțele diabolice, este necesar să ne ridicăm mai sus cu un nivel, în lumea lui Dumnezeu și, astfel, de făcut statul său inaccesibil pentru pindoșii și evreii.

Este mai ușor ca o cămilă să treacă prin ochiul unui ac, decît un bogat să intre în Împărăția lui Dumnezeu. Este vorba despre cei bogați. Oare sunteți pe o cale cu ei?

Eu consider,  că Dumneavosatră trebuie să conduceți nu pe cei bogați, ci pe cei spirituali. Anume ei, cei spirituali, vor salva lumea. Diavolul nu trăiește în Focul Duhului.

Astăzi centrul Spiritului se află  în Sankt-Petersburg, în patria Dumneavoastră. Este suficient ca în Rusia să se construiască doar cinci mii de sincronizatori, adică niște porți, prin care tot poporul rusesc va intra în Împărăția lui Dumnezeu, și atunci lumea va vedea un miracol, pentru că toți oamenii care au trecut în Împărăția lui Dumnezeu trec sub protecția lui Isus Hristos și Preasfînta Fecioara.

Amintiți-vă de Marele Război Mondial, cînd fasciștii stăteau sub Moscova. În acel moment Stalin a făcut singurul pas potrivit spre întîlnirea cu Dumnezeu și cu Preasfînta Fecioara. El a condus icoana în jurul Moscovei, și inamicul a fost învins.

Acum exact aceeași situație, dar la un nivel mai înalt, cosmic. Dacă Dumneavosatră nu veți traduce întreaga omenire într-o nouă calitate, catastrofa a treia mondială nucleară este inevitabilă. Aceasta va distruge atît Rusia, cît și inamicii ei.

Oare un astfel de final au prezis profeții? Ei au spus că anume din Rusia se va începe noua cale bună de dezvoltare a planetei noastre. Faceți un pas într-o parte de la echipa Dumneavosatră. Stați în tăcerea Catedralei Sf. Isaac. Preasfînta Fecioara demult Vă așteaptă acolo pentru o conversație personală. Faceți această alegere.

Nu considerați sfatul meu o necesitate. Dumneavosatră însu-Vă nțelegeți, că în mîinile Dumneavoastră nu numai viitorul întregii Rusii, ci și viitorul întregii omeniri. O astfel de povară este dată numai unui soț demn. Vă doresc succes în această alegere dificilă.

Sveatoslav Mazur, Marele Maestru

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Святослав Мазур: Синхронизаторы - единственное спасение для всего человечества

unnamed.jpg       После того как я, Святослав Мазур, Великий Магистр, продемонстрировал новую космическую установку под названием синхронизатор и объяснил смысл ее предназначения, начался очередной этап строительства новой жизни на планете.

Таким образом, как я и обещал, шаг за шагом реализуется проект по переходу всего человечества на новый уровень развития, то есть в четырёхмерное пространство. Синхронизаторы я назвал шлюзами или спасательными каналами для перехода.

Для чего я применяю такие аналогии?

       Дело в том, что прежняя дьявольская трёхмерная матрица заполняется новой субстанцией – блуждающим космическим огнём. Эта акция Бога должна в ближайшем будущем зачистить все уровни жизни на планете от нежелательных паразитов для того, чтобы включить на планете новую благую программу жизни.

       Внешний контур планеты строго фиксирует повышение вибрации как планеты в целом, так и внутреннего пространства вокруг неё.

Таким образом, у живущих на планете людей нет иного выхода, как переформатировать свой внутренний микрокосм согласно новым космическим условиям жизни. И так как спрятаться от этих условий на нашей планете негде, кроме как войти в синхронизаторы и перекодировать свое сознание согласно новым условиям жизни, то я, Святослав Мазур, согласно плана Бога еще раз повторяю для тех, кто до сих пор не осознал важность существующего момента. У людей нет иного выхода, как построить синхронизаторы и перейти с их помощью на новый уровень развития. В противном случае они будут уничтожены блуждающим огнем, как все иные вредоносные формы жизни, укоренившиеся на планете с помощью нечистой силы.

       Вы знаете, что человек смертельно болен, и знаете, как его спасти. Что вы будете делать в этом случае? Будете наблюдать за тем, как он умирает в конвульсиях и страданиях или укажете ему путь истины, путь спасения? Ответ очевиден. Наша Земля больна. Путь к спасению у неё только один. Ждать мучительной смерти - это самое большая глупость, какая может только существовать в проявленном Божественном мире.Святослав Мазур, В.М.С.О.Н.В.П. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr