October 30th, 2018

Sveatoslav Mazur: Pentru ce îi obișnuiesc copiii cu calculatorul?

Screenshot-2017-9-29 (198) Святослав Мазур ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ЖДЕТ НОВАЯ ПЛАНЕТА (семинар 1ч ) - YouTube.pngPărinții sună alarma. Copiii noștri cu siguranță s-au deconectaț de lumea exterioară. Ei nu se plimbă, nu sunt interesați de nimic, cu excepția calculatoarelor. Ei sunt de dimineață pînă seara într-o lume virtuală fictivă. Ei și-au pierdut interesul pentru cărți, nu vor să meargă la școală. Și cel mai important, ei iau în baionete cel mai sacru - credința strămoșilor lor.

Și ce e de făcut? Noi ne pierdem copiii, generația noastră care se ridică. Desigur, un loc sfînt nu este niciodată gol. Și locul unde înainte au fost cărți s-a ocupat de eroi artificiali, de diverși monștri și de marionete. Iar acolo, unde era Templul, acum există un salon de calculatoare.

Copiii noștri au nimerit în rețeaua de satanici vicioși. Dar cum stăm cu  părerea, că că totul pe Pămînt se întîmplă conform voinței lui Dumnezeu? Ce să spunem despre lupta dintre bine și rău? Este pierdută sau nu? Copiii se gîndesc doar la noile gadgeturi și la noile superputeri. Ce se va întîmpla cu ei atunci cînd capabilitățile sau capacitățile computerului vor ajunge la limitele lor? Înapoi la cărți nu vom întoarce copiii, iar în fața lor se va alinia un perete.

Ori, poate, obișnuirea cu calculator nu este condusă de diavol, ci de Dumnezeu? Poate trecerea la lumea virtuală a calculatorului este o plecare de la lumea diavolului și pregătirea pentru trecerea la lumea lui Dumnezeu? Oare nu sunt cunoscute cazuri, în care computerul devenea strîmt pentru om, cînd chiar și  religia nu mai este potrivită pentru el, și înaintea omului se ridică o întrebare  eternă: dar pentru ce eu trăiesc? Ce mă așteaptă acolo, în lumea invizibilă? Și un astfel de om va dori să cunoască adevărul. Și el îl va primi, dar nu în lumea reprezentanților falși ai informațiilor prelucrate de minte, ci în lumea adevărului.

Imaginați-vă, că pe Pămînt există instituții de învățământ, unde omul are posibilitatea de a primi răspunsuri gratuite direct la toate întrebările care îl interesează, direct de la calculatorul spațial principal, în memoria căruia se află toată informația existentă în lumea Divină manifestată.

Cum se va comporta omul, dacă la el vor apărea  astfel de oportunitati? El va căuta răspunsuri în învățăturile false, în cunoștințele otrăvite de diavol, printre preoți și averi? Bineînțeles că nu. El va merge acolo unde totul i se va explica fără intermediari și averi, fără bani și instrucțiuni false. El va veni în clase de instruire, legate printr-o singură legătură cu un singur sistem de cunoaștere cosmică și va primi în mod independent toate răspunsurile cuprinzătoare la întrebările sale.

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Святослав Мазур: Господа, пора браться за работу!

Screenshot_81-300x201.png


Каждый человек, кто хотя бы 5 минут будет находиться в синхронизаторе, изменит свою жизнь согласно нового мирового порядка. Таким образом, синхронизаторы станут основной смысловой частью нового мирового порядка. И конечно, они не могут стать местом наживы или влияния. Они должны быть доступны любому человеку, несмотря на его статус, религиозную принадлежность, доходы, цвет кожи или группу крови.

Перед синхронизаторами все равны: и взрослые, и дети. Именно поэтому они станут принадлежностью нашего фонда. А фонд будет гарантией того, что каждый человек сможет согласно плана Бога получить возможность бесплатно присоединиться к новому мировому порядку.

Именно поэтому собирать деньги на синхронизаторы необходимо всем миром без предварительных условий. Даже деньги отдельных корпораций будут значить не выше минимального пожертвования отдельно взятой пенсионерки. Хотя, конечно, каждый денежный вклад будет фиксироваться и в небесной канцелярии, и в нашей бухгалтерии.

Святослав Мазур, В.М.С.О.Н.В.П. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr