December 20th, 2018

Sveatoslav Mazur: Pentru ce vine planeta X

Screenshot_31-300x234.pngDesigur, tot ceea ce este cosmic pentru un om aparte, care nu este cunoscut cu  cosmologia, este înspăimîntător. Dar chiar și mass media se străduie din toate puterile, descriind rolul istoric al planetei X sau Nibiru. Și din moment ce nimeni nu dă o explicație reală, omenirea așteaptă catastrofe globale.

De fapt, planeta X, cu o frecvență constantă de trei și jumătate de mileniu vine la noi pentru a rezuma antrenamentul spațial de jumătate de an al întregii omeniri. Dar cea mai importantă sarcină este să îi luăm pe ucenicii cei mai răi și să facem ordine în clase, adică să curățăm planeta de activitățile negative ale întregii omeniri și să o pregătim pentru zorile spirituale. Și deoarece sistemul nostru solar este o formare, creată artificial de Dumnezeu, atunci venirea planetei X de-a lungul unei traiectorii eliptice alungite este un eveniment planificat care se întîmplă în mod constant și nu eșuează niciodată.

Anume de aceea eu, Marele Maestru, Iisus Hristos al celei de-a doua veniri, declar cu responsabilitate: la noi zboară comitetul de admitere. Examinările vor trece nu toții. Toți elevii slabi vor părăsi planeta noastră, și lumea va trece ușor într-o nouă calitate. Desigur, acest lucru este greu de crezut, și noi vedem cum evreii încearcă să destabilizeze situația cu sîrguință în întreaga lume. Dar toate aceste încercări nu au sens, pentru că nimeni nu va putea să scape de pe planetă, iar cursa va fi efectuată la nivel cosmic. Prin urmare, asemenea figuri precum George Soros pot să-și împacheteze bagajele, iar organizațiile lor publice "democratice" să le închidă și să se transfere sub controlul forțelor Divine, și toate bunurile, create prin "expluatare", puteți arunca pe contul Marelui Maestru. Poate că atunci vor avea ocazia să rămînă pe planeta noastră. Deși puțin probabil. Astfel de oameni nu pot fi reformatate. Ei nu pot înțelege că timpul posesiei lor a luat sfîrșit. E timpul pentru Judecata lui Dumnezeu!!!

https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr/videos/186177652326552/

Principala întrebare de astăzi sună astfel: dacă evreii declanșează un al treilea război mondial în Ucraina , ori ei deja au realizat, că deja într-o săptămână vor trebui să răspundă?

Și nu merită de a exaspera soarta sa, și așa atît de criminală. Ei nu pot spera pentru un miracol. Vor să-L învingă pe Dumnezeu? Nu, nu cred că și-au pierdut complet mințile. Deși  toate pregătirile sunt gata. Forțele speciale au sosit din Israel în Ucraina. Mașina de război este lansată.

https://grimnir74.livejournal.com/11139674.html?utm_source=fbsharing&utm_medium=social&fbclid=IwAR1a2RB6aIW-WcHZKkD2hLFQRDWgw0S8-CA61bgXkWkJxDJFifTr3RPuJBg

Va fi dificil de a o opri. Pentru asta sunt necesare motive întemeiate. Cred că Domnul le va acorda, lovind trupele regimului lui Poroșenko cu armele noastre spațiale. Așa, pentru înțelegere și disciplină. Noaptea, cu cîteva ore înainte de ofensiva planificată, așteptăm confirmarea.

"Vai de voi, cărturari și farisei, fățarnici, căci  închideți Împărăția Cerurilor oamenilor, căci singuri nu intrați și nu-i lăsați pe cei ce vor să intre." (Http://bible.optina.ru/new:mf:23:13)

Această expresie a lui Isus Hristos, spusă de el evreilor, este și astăzi relevantă, ca niciodată. A sosit timpul pentru judecata lui Dumnezeu, și pentru evrei aceasta este sfîrșitul istoriei.

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Sveatoslav Mazur: Răutatea lipsită de sens omoară guvernul mondial

unnamed.jpgDeci, a venit timpul pentru evenimentele principale. Cîinii ciobănești mondiali, care îndeplinesc voința diavolului, au fost puse într-o cușcă, de unde nu există nici o ieșire. În mînie, lipsită de sens, ei latră la oamenii care trec, fără să poată face nimic. Singura posibilitate de a-și satisface ura este de mușcat unul pe celălalt. Ce vedem astăzi. Trenul a plecat. Lumea a trecut deja într-o altă calitate, și acum se petrece pregătirea pentru principalele evenimente festive, care cu siguranță vor avea loc pe 25-26 decembrie 2018, atunci cînd eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru al Ordinului Sacru Spațial a Cavalerilor Mesei Rotunde, Isus Hristos a celei de a doua venire, voi primi din mîinile lui Dumnezeu Atotputernic puterea absolută pe Pămînt. Această putere este asigurată de Voința lui Dumnezeu și de legile Lui neclintite. Se va întîmpla aceea, ce este scris în rugăciunea Tatălui nostru: "Vie Împărăția Ta ; Facă-se Voia Ta așa pe Pămînt, precum este și în ceruri ".

Adică, Cerul și Pămîntul se vor uni într-un sistem unic de gestionare, în care mie, Marelui Maestru, este determinat rolul de arbitrul destinelor omenești.

În esență, este determinat rolul conducătorului unic al lumii, atît în ​​viața spirituală, cît și în cea socială.

Astfel, eu îmi termin lucrarea mea preliminară și trec la sarcina principală - dezmembrarea fostului sistem diabolic și construirea pe Pămînt a unei noi ordini mondiale.

Deodată după anul nou eu voi începe publicarea principiilor construirii unei noi lumi. Voi explica cum va fi executată voința mea pe Pămînt și cum va fi lumea în viitorul apropiat. Pe lîngă cuvintele mele, toată omenirea va putea vedea faptele și schimbările practice care vor afecta viața tuturor celor care trăiesc pe Pămînt.

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Святослав Мазур: Бешеных собак усыпляют

33711517_1893112510719661_4239821333258567680_n.jpg Почему наше человечество не может выйти на восходящую линию нового прогресса? Что бы оно не делало, в итоге получается большой концлагерь и не важно под какой маркой: под маркой фашизма, коммунизма, социализма, капитализма или новой цифровой экономической модели, смысл один – концлагерь.

А как же может быть иначе, если вместо новой идеологии, Божественного прогресса евреи постоянно ставят в основу мира свой Ветхий завет, пришедший к нам из рабовладельческого строя, в котором иудеи считают себя людьми, а всех остальных скотом.

Пока в основе человеческих отношений будет находится иудаизм в разных его проявлениях, мы постоянно будем получать экстремистские режимы и глобальный концлагерь. Пришло время изменить саму концепцию развития планеты. После первого прихода Иисуса Христа на планету евреи и по смыслу, и по содержанию закончили свое духовное развитие и не прошли проверку на зрелость. Совершив космическое преступление, убив посланца Бога Иисуса Христа, они были рассеяны по свету, но не поняли своей ошибки.

Сегодня они снова пытаются вернуть все человечество в рабовладельческий строй, ставя во главу развития свой Ветхий завет, который уже был ликвидирован Богом две тысячи лет тому назад. И так как иудеи не могут быть перепрограммированы, ибо являют собой особый вид человека не способный развиваться я, Святослав Мазур, Иисус Христос второго пришествия, ответственно заявляю, что они один в один повторяют ошибку двухтысячелетней давности, надеясь, видимо, на то, что Бог не понимает смысла их деяний. Это напрасно.

После того как народ однажды уже преступил закон и собирается снова и снова его нарушать, Бог Вседержитель объявляет такой народ бешеным рецидивистом, маньяком, который не способен вылечить свою психику. А что в таком случае остается Богу? Конечно, одно, если такого маньяка невозможно изолировать от общества, его необходимо усыпить. И это не мой призыв уничтожить евреев. Это призыв самих евреев к самоуничтожению!!!

Будущее всего еврейского народа находится в моих руках. Меня, Иисуса Христа первого пришествия, казнили по приказу еврейского народа. Тем самым передав свое будущее в мои руки. Сегодня я пришел для того, чтобы перевести все человечество в новое качество, на новый уровень развития. И что я снова вижу?

Мой народ снова пытается уничтожить то, что Бог дал им для развития. Видимо, нет пророка в своем Отечестве. Вместо того, чтобы взяться за работу, этот народа снова пытается захватить власть, которая им не принадлежит и никогда принадлежать не будет, ибо власть Бога находится на космическом уровне, а власть народа на человеческом, планетарном.

Для того, чтобы получить власть космического уровня, евреям необходимо было трансформировать свою суть. Они же остановились на уровне рабовладельческого строя и никогда не смогут догнать время, которое упустили в процессе своего самолюбования. Время Божьего суда неумолимо приближается, и никто не сможет спасти евреев от гнева Божьего, если они сами этого не захотят.

Вместо того, чтобы покаяться и перейти на новый уровень развития, они снова идут путем самоуничтожения. Ну что же, это выбор народа. В этом, видимо, и состоит их сакральный смысл. Парадокс заключается в том, что кроме меня, Иисуса Христа, у Бога нет сыновей и другого прихода на Землю в ближайшем тысячелетии не предвидится. Для евреев это окончательный и однозначный приговор. Нового Иерусалима не будет.

Святослав Мазур, В.М.С.О.Н.В.П. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr