December 23rd, 2018

Sveatoslav Mazur: Lumea a primit un singur simbol Divin

089.JPGLumea este condusă de simboluri. Astfel de simboluri sunt în fiecare stat, în fiecare națiune. Iar aceste simboluri indică sensul și scopul acestei națiuni pe planetă, codul ei Divin, soarta ei.

Limba simbolică este limba lui Dumnezeu. Desigur, numai în acel caz, dacă simbolurile în sine provin de la Dumnezeu dar nu sunt falsificate cu ajutorul fraudei pentru un fel de sarcină diabolică, satanică.

Cum funcționează aceste simbole?

Faptul este că în lumea lui Dumnezeu nu există secrete, și, conform voinței lui Dumnezeu și a ierarhiilor Divine, fiecare om primește o anumită sarcină și simbolurile destinului său. De aici, aceste simboluri se transferă în lumea manifestată a Pămîntului. Acestea sunt diferite coroane, cruci, toiagul puterii și etc. Acestea sunt toate simbolurile lui Dumnezeu aduse în folosință de Pămînt cu ajutorul entităților clarvăzătoare.
Dar vine o perioadă de timp, cînd simbolurile utilizării personale încetează să funcționeaze, căci vine timpul unificării tuturor națiunilor sub un singur simbol. Acest simbol - piatra de temelie a întregii omeniri se acordă nu unui om, popor sau stat, ci întregii lumi manifestate pe Pămînt. Acesta este un simbol al nivelului planetar, care poartă pe sine tot sensul,  pus în această lume nouă.

Anume un astfel de simbol mi-a fost acordat mie de către Dumnezeu Atotputernic la convenția spațială generală pentru a transfera întreaga omenire la un nou nivel de dezvoltare. Acest simbol al unității planetare mi-a fost dat mie, singurului proprietar al planetei noastre, ca un semn al dreptului născut de întîi Divin. Și conform acestui simbol, care stă în fruntea planetei noastre, toate esențele lumii Divine îl vor asculta cu strictețe și vor îndeplini toate cerințele care vor veni din esența mea.

Astfel, în noaptea de la 21 la 22 decembrie 2018, eu, Sveatoslav Mazur, după voia lui Dumnezeu, am devenit singurul conducător al planetei și, prin urmare, toate simbolurile nivelului personal al omului, națiunii sau a statului au fost eliminate în conformitate cu voia lui Dumnezeu și au încetat să mai joace cel puțin un rol și o influență magică cu privire la viitorul planetei. Planeta Pămînt a intrat în stadiul unificării sub simbolul meu, pe care vi-l prezint, ca singurul simbol legal al lui Dumnezeu, care lucrează în conformitate cu principiile legii Divine, și, dîndu-mi mie, lui Sveatoslav Mazur, Marele Maestru, Isus Hristos al celei de-a doua veniri, dreptul legal de a conduce planeta noastră în conformitate cu planul, determinat de Creator.

Simbolul unic al unei noi ordini mondiale

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistrSveatoslav Mazur: Ce înseamnă elitele cosmice?

unnamed.jpgDesigur, în aceasta nu este nimic straniu. Cuvîntul "elită" este cunoscut de mult. Acestea sunt cei mai buni oameni ale poporului, ale statului, ale umanității în general.

Dar există elită în comunitatea spațială? Bineînțeles că există. Și dacă elitele naționale sunt supuse voinței elitei globale, atunci elitele globale, indiferent cît de puternic ei nu se consideră, fie că o doresc sau nu, dar sunt, de asemenea, supuse elitelor celeilalte lumi, care sunt superioare acestora în rang și mai puternice în  abilități și oportunități.

Războiul pentru putere absolută, atît într-un singur stat, cît și pe planetă ca întreg, se petrece nu între națiuni și state, ci între aceste elite. La nivel cosmic exact are loc lupta între elite, altfel nu ar exista  dezvoltarea  lumii. Și atunci, cînd cîștigă  una dintre elite, lumea trece anume sub conducerea ei.

Această victorie a avut loc ieri și la mine la nivelul cosmic pentru titlul conducătorului a planetei Pămînt. Domnul cel Atotputernic, în atmosfera sărbătorii, mi-a înmînat mie,  Marelui Maestru, Regelui Regilor, lui Isus Hristos al celei de a doua venire, un toiag și o sabie a puterii absolute. Acum numai eu unicul sunt capabil să conduc planeta, pentru întreaga lume vizibilă și invizibilă în conformitate cu voia lui Dumnezeu, se va supune numai poruncilor Mele, să citească și să înțeleagă doar un singur simbol de pe planetă - simbolismul Ordinul meu Divin sau a Fondului Translotos, care va deveni baza pentru construirea unui nou unic pentru toți ordinul mondial pe planeta noastră, subordonată mie și dinastiei mele de regi sub familia Mazur.

Unicul simbol al unei noi ordini mondiale

Deci, să rezumăm ceea ce s-a spus. După ce puterea pe planetă a trecut în mîinile unei singure conduceri spațiale, războiul elitelor globale s-a încheiat, și a început secolul dezvoltării bune a planetei noastre. Începutul acestei perioade poate fi definit ca 22 decembrie anului 2018.

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistrСвятослав Мазур: Когда наступит новый мировой порядок?

Screenshot_31-300x234.pngДля того, чтобы мир перешёл на новый уровень развития, я, Святослав Мазур, Великий Магистр, Иисус Христос второго пришествия, должен был найти новую дверь, ведущую в новую реальность.

Затем я должен был из рук Бога получить крест, то есть разрешение войти в эту дверь. И, наконец, я должен был доказать свое первородство, то есть, что только я один являюсь тем наследником, который имеет право войти в этот новый дом.

А как доказать эту первопреемственность? Я должен был разгадать код этого замка. И только тогда, когда на Вселенском Совете я представил значение этого кода, Вселенский Совет – Высший орган исполнительной власти проявленного мира Бога дал мне такую возможность.

После того как дверь в будущий дом будет официально открыта, а произойдёт это ровно в 24-00 с 25 на 26 декабря 2018 года, мир однозначно войдёт в новый мировой порядок, который будет длиться ровно тысячу лет - до 3018 года.

Святослав Мазур, В.М.С.О.Н.В.П. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr