January 1st, 2019

În ce constă crima iudeilor împotriva întregii omeniri?

33711517_1893112510719661_4239821333258567680_n.jpgToată lumea știe principiul "împarte și cucerește", dar nu toată lumea știe în ce el constă. Pentru ce evreii îl așteaptă pe Moschiah, de ce el ar trebui să domnească din al treilea templu al lui Solomon și care este misterul chivotului legămîntului? Voi răspunde la toate aceste întrebări în acest text și sper că proprietarii Facebook nu mă vor mai interzice.


Prin urmare, principiul "împarte și cucerește" - este principiul construirii tuturor lucrurilor. Pînă la un anumit moment, la un om, ca și la toată lumea, la un timp lucrează doar una din emisferele cerebrale: ori stînga,  ori dreapta. Și din moment ce aceste emisfere sunt responsabile pentru diferite imagini ale universului: una pentru logică, una pentru imagini, înaintea omului mereu apare o imagine greșită, pe jumătate. Ea poate fi adevărată numai dacă ambele emisfere umane funcționează sincron, ca o unitate. Atunci înaintea omului apare lumea adevărului. Este posibil de sincronizat aceste două jumătăți numai cu ajutorul focului Spiritului și al sincronizatorului, despre care am povestit. De fapt, sincronizatorul este cel de-al treilea templu al lui Solomon, versiunea sa modernă, dar nu pentru un singur popor, ci pentru întreaga umanitate ca întreg.

Astfel, aflînd odată despre acest principiu din chivotul legămîntului, evreii au decis să-l acorde lor înșiși, construind un templu pentru ei înșiși iubiții. Iar pe toți ceilalți să-i lese într-o stare pe jumătate, adică în starea lumii animalelor. Și deoarece focul Duhului este posibil numai la cel de-al șaselea nivel al dezvoltării, sarcina lor principală astăzi este de a împiedica spiritualitatea întregii omeniri. De aceea pe fruntea lui Baphomet este situată o stea cu cinci colțuri, al cincilea nivel de dezvoltare, care și semnifică principiul "împarte și cucerește".

Principiul meu a lui Isus Hristos, principiul unității, sună ca  "unește și domnește". Acest principiu dă posibilitate cu ajutorul focului Spiritului, să sintezeze în interiorul creierului o singură matrice (un cristal al conștiinței) în care atît emisfera dreaptă cît și cea stînga simultan și garantat lucrează în beneficiul unui singur om și al întregii omeniri în ansamblu.

Dar ce e de făcut, dacă acest progres este împiedicat, ca să spunem așa, de poporul ales?

Desigur, de a intra cu ei într-o luptă implacabilă, pentru că dacă nu de învins pe ei, lumea se va transforma în vite, iar  el, acest popor, speră la o misiune specială. Și aici se află minciuna lui. Nu este posibil nici un drept de întîi născut al unui singur popor într-un singur corp al planetei. Aceasta este viclenia diavolului și mîndria unui singur popor.

În loc să rezolve o singură sarcină pentru întreaga omenire și să devină aleși spiritual, în recunoștință pentru toți, evreii încearcă să-și asume calitățile și principiile lumii Divine, ce este imposibil într-un singur stat sau într-un singur popor. O astfel de poziție a lor determină toată omenirea să elimine acest dezechilibru sau să moară singură. Și, așa cum am spus, evreii înșiși s-au lăsat pe marginea autodistrugerii, opunîndu-se ei înșiși iubiților întregii omeniri în ansamblul lor, și astfel au oprit atît progresul, cît și dezvoltarea Divină, ceea ce a condus planeta noastră la starea ei actuală.

Războiul pe care l-am declarat va pune totul la locul lui. Un singur popor nu poate să-și dicteze voința față de întreaga omenire datorită mîndriei și neînțelegerii sale, ducînd toată lumea la ruină.

În această privință aș vrea să remarc, că Dumnezeu Tatăl Atotputernic a oferit deja Maicii Lumii Irinei Cocoș posibilitatea de a sincroniza emisferele cerebrale a omului în mod manual. Desigur, această oportunitate este unicală și ne spune despre semnificația evenimentelor viitoare de pe Pămînt și despre noile posibilități ale unui singur om. Însă  abilitățile și capacitățile Maicii Lumii nu pot transfera întreaga omenire la un nou nivel de dezvoltare. Pentru aceasta, este extrem de important să construim o rețea de sincronizatori staționari, care și ar trebui să devină baza viitoarei lumi Divine armonioase pe Pămînt.

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistrСвятослав Мазур: Конец игры близок

unnamed.jpgЯ закончил главную подготовку к решающему моменту - к переключению реальности с дьявольской на Божественную. Никто так и не осознал смысла происходящих на Земле событий, потому что эти события происходят только в сознании двух сущностей: или дьявола, или Бога. Они являются носителями реальности. Один носитель негатива, другой носитель позитива. Между Богом и дьяволом происходит вечная схватка. И у дьявола, и у Бога есть только по одной команде исполнителей. У дьявола – это рыцари черного солнца, их всего 12. У Бога – это рыцари Круглого стола, их тоже 12. У дьявола рыцарями руководит люцифер. У Бога – я, Великий Магистр. И других исполнительных сил не существует.

http://indigolotos.info/6428/svyatoslav-mazur-chto-takoe-novy-j-mirovoj-poryadok.htm

Сегодня, правда, исключение, ибо игра вышла на четвертый уровень развития. Это всего лишь переходный тысячелетний период. Именно поэтому вместо рыцарей Круглого стола или черного солнца в центре внимания находятся две женщины – Ирина Кокош или Ирина Ом и ее соперница «святая» Бафомет. Святая со знаком минус, ибо святой она себя называет сама. А зовут ее Кукарская Марина и живет она в России. Я не упоминал ее в своих материалах. Но она сама не выдержала и поэтому ей придётся поплатиться жизнью, ибо оскорбление Великого Магистра не допустимо.

Сказка подошла к концу, ибо 7 января 2019 года в своем замке, в городе Кишинёве, я отрублю голову Кукарской - Бафомет и тем самым переведу ситуацию из сознания дьявола в сознание Бога. Путы человечества спадут. и мир познает иную реальность. Ждать осталось немного.

Святослав Мазур, В.М.С.О.Н.В.П. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistrSveatoslav Mazur: Sfîrșitul jocului este aproape

unnamed.jpgEu am terminat pregătirea principală pentru momentul decisiv - pentru schimbarea realitatății de la diabolică la Divină. Nimeni așa și nu a realizat semnificația evenimentelor care au loc pe Pămînt, pentru că aceste evenimente au loc numai în conștiința a două entități: ori a  diavolului, ori a lui Dumnezeu. Ei sunt purtători ai realității. Unul e purtător al negativului,  celălalt - al pozitivului. Între  Dumnezeu și diavol se petrece mereu o luptă veșnică. Atît diavolul, cît și Dumnezeu au dar o singură echipă de împlinitori. Pentru diavol aceștia sunt  cavalerii  soarelui negru, îs doar 12. La Dumnezeu aceștia sunt cavalerii Mesei Rotunde, ei sunt de asemenea 12. La diavol cavalerii sunt conduși de lucifer. La Dumnezeu – de mine, Marele Maestru. Și nu există alte forțe executive.

http://indigolotos.info/6428/svyatoslav-mazur-chto-takoe-novy-j-mirovoj-poryadok.htm

Astăzi, pe adevărat, există o excepție, deoarece jocul a ieșit la cel de-al patrulea nivel al dezvoltării. Aceasta este doar o perioadă de tranziție de o mie de ani. Anume de aceea, în loc de Cavalerii Masei Rotunde sau a soarelui negru, în centrul atenției se află două femei - Irina Cocoș  sau Irina Om și adversara ei "sfînta" Baphomet. Sfîntă cu semnul minus, căci ea singură însuși se numește o sfîntă. Și numele ei este Kukarskaya Marina și locuiește ea în Rusia. Eu n-am menționat-o în materialele mele. Dar ea însăși nu a mai putut să reziste și, prin urmare, ar trebui să plătească cu viața ei, pentru că o jignire față de Marele Maestru nu este acceptabilă.


Povestea a atins sfîrșitul, căci 7 ianuarie anului 2019 în castelul meu, în orașul Chișinău, eu îi voi tăia capul lui Kukarskaya - Baphomet, transferînd astfel situația de la conștiința diavolului la conștiința lui Dumnezeu. Lanțurile omenirii vor dispărea, și lumea va cunoaște o altă realitate. Rămîne puțin de așteptat.

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr