January 5th, 2019

Sveatoslav Mazur: Adresarea lui Isus Hristos către pămînteni

Oamenii Pămîntului!

A sosit momentul decisiv în istoria noastră. Eu am venit pe planeta noastră numai pentru a scoate oamenii din puterea diavolului și a le transfera la puterea lui Dumnezeu Atotputernic. Forțele diabolice în ultimul moment al bătăliei sfârșitului încercă să denatureze semnificația evenimentelor ce au loc și să pună o barieră între Dumnezeu și turma Lui.

Conform legii universului, în realitatea manifestată există doar două forțe: puterea diavolului și puterea lui Dumnezeu. Dacă în declarațiile sau videoclipurile sale autorul nu vorbește din numele lui Dumnezeu Tatăl Atotputernic sau al singurului Său fiu, Isus Hristos, atunci aceasta este puterea diavolului care încearcă să joace rolul oilor albe. Nu ascultați declarații false despre dragoste și lumină provenite din structuri dubioase. Sursa iubirii și a luminii este numai Dumnezeu Tatăl Atotputernic. Toți ceilalți locuitori ai lumii Lui manifestate sunt nu mai mult decît consumatori ai energiei Lui.

Astfel, este necesar să realizăm adevărul, că în lumea lui Dumnezeu nimeni nu acționează de la numele său, nici pe Pămînt, nici dincolo de limitele sale. De aceea vă îndemn să aveți răbdare. Victoria al Ordinului meu Cosmic Divin a avut deja loc. Navele noastre spațiale sunt supuse numai voinței mele sfinte. Nu există alți conducători ai Ordinului pe Pământ și nici nu pot exista.

După 7 ianuarie 2019 eu voi intra în drepturile mele, și viața pe planeta noastră va dobîndi o mișcare previzibilă în direcția lui Dumnezeu Tatăl Atotputernic. Iar acei oameni, creaturi și organizații, care astăzi încă încearcă să împiedice acest proces, vor fi pedepsiți sever de mine ca trădători sau dușmani ai întregii lumi Divine.

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Святослав Мазур: Что такое осознанный выбор

33711517_1893112510719661_4239821333258567680_n.jpg    Представьте себе ситуацию. Вы свободная душа, пришедшая на Землю для того, чтобы исполнить волю Бога. Впереди у вас масса работы. Необходимо создать мир с новыми параметрами жизни, а у вас только два контейнера для жизни, два тела, два государства, ибо действие начинается на уровне отдельно взятого государства. И, конечно, вы стоите перед выбором: какое из этих тел вам больше подойдет для будущего действия. Одно из тел - это историческая Румыния – осколок Древнеримской империи, которая закатывается, ибо время ее жизни закончено. Эта Румыния выглядит, как старуха, лежащая на одре смерти и готовящаяся предстать перед Творцом. И другое тело - Молдова Маре, только что заново поднявшийся младенец, пышущий здоровьем, пока еще совершенно несмышлёный, но любознательный и живой, лежащий в люльке. Значит, одна лежит на одре смерти, другая в люльке младенца. Что вы выберете?

        Конечно, жизнь. Конечно, младенца, ведь у него вся жизнь впереди. Он только начинает свой путь развития. А вот старуха свой путь заканчивает. Вы душа, наделенная знаниями Бога. Разве станете слушать различных проходимцев, которые вам будут предлагать деньги за то, чтобы вы воплотились в тело умирающей старухи. Ведь это же неимоверная глупость!

Стоит вам только воплотиться, как вы потеряете и жизнь, и деньги, и при этом не приобретете ничего. Вот в таком положении сегодня находится наше государство и наш народ. Его уговаривают умереть, а он слушает этот бред и, что самое важное, еще и поддается на эти уговоры. По сути сам идет к самоуничтожению.

        Но во всем этом действии есть и важный духовный аспект. Душа народ не приемлет обмана. Она не подчиняется лжи. Она живет парадигмами истины. Именно поэтому народ спонтанно, не понимая смысла, выбирает жизнь, потому что непонятная ему сила постоянно ведет многонациональный народ Молдовы к успеху, ибо у него есть важная духовная миссия, которую он обязан исполнить. И эта миссия не связана ни с деньгами, ни с обещаниями. Эта миссия связана с Богом. А Бог Вседержитель – Отец всех времен и народов, не приемлет ни ложь, ни смерть. Бог – это свет, любовь и жизнь. К Нему идем и к Нему только уповаем.

Святослав Мазур, В.М.С.О.Н.В.П. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr