February 18th, 2019

Sveatoslav Mazur: Ordinul mondial evreiesc pe Pămînt se va termina pe 25-26 februarie anului 2019

unnamed.jpgPe Pămînt a venit timpul nou, o nouă perioadă de dezvoltare. Și în ce constă ea? S-a realizat idea, întruchipată  în rugăciunea Tatălui Nostru . Pe Pămînt a venit  Împărăția lui Dumnezeu.  Adică, în viața oamenilor a intrat încă un element – cosmosul. Dacă înainte viața oamenilor a fost binară, adică a avut loc lupta de contrarii, lupta masculină și feminină, In și Ian, acum această luptă s-a încheiat, pentru că masculinul a dobîndit o altă calitate. Ea a devenit o legătură între cer și pămînt. Iar locul principiului  anterior al bărbatului în modelul dual a ocupat cea de-a doua femeie.

Astfel, vedem sosirea pe Pamînt a matriarhatului. Adică, bărbații și femeile au primit o altă responsabilitate în noul model triplu. Bărbații sunt responsabili pentru legătura dintre Pămînt și Cer, pentru calitatea cosmică și spirituală, iar  femeile pentru viața pămîntească, pentru logică și emoții. Cu alte cuvinte, reformatarea unui om în esența sa Divină a dus la reformatarea tuturor relațiilor de pe Pămînt. Și, bineînțeles, noua configurație va schimba complet toate relațiile pe planeta noastră. Lumea va pierde nevoia de luptă a opuselor - pentru că nu există luptă pe cer - și va primi noi tehnologii cerești și oportunități de dezvoltare.

      Acest lucru foarte bine înțelege acelor,  care au exploatat cu îndemînare modelul dual de dezvoltare a planetei noastre, care s-au implicat în crearea conflictelor și au cîștigat bani pe baza lor, așa-numita elită care a exploatat principiul "disparte și conduce". În noile realități istorice, acest principiu nu funcționează, prin urmare, s-a ipuizat atît în sens, cît și în conținut și tot personalul spiritual și fizic al armatei și al religiei, care deservește întregul principiu și personalul spiritual și fizic al armatei.

Și cum ar putea fi altfel, dacă istoria, legată cu  Adam și Eva și șarpele  ispititor, conform calendarului Pascalilor, s-a încheiat cu 500 de ani în urmă, 7000 de ani în urmă de la crearea lumii conform calendarului Iulian sau în 1492 conform calendarului Gregorian. Și din moment ce evreii atunci au încercat să obțină puterea absolută pe planetă, conform Torei, și această învățătură a lor s-a dovedit a fi o falsă, toată omenirea în acești 500 de ani a fost complet ignorantă și mincinoasă.

      Astăzi, aceleași structuri ale acestui "popor ales" au încercat din nou să lanseze întreaga omenire într-un cerc fals al istoriei, dar pentru a doua oară au eșuat. Și realizând pierderea lor, ei încearcă să distrugă toată omenirea cu ajutorul inteligenței artificiale pentru a rămîne pe planeta noastră departe de progres și de lumea Divină.

      Încercarea lor s-ar fi întîmplat, fără îndoială, dacă eu, Sveatoslav Mazur, Isus Hristos celei de a doua venire, nu ar fi  venit pe Pămînt și n-ar întoarce din nou întreaga omenire în sînul Tatălui Atotputernic. Am restaurat matricea lui Dumnezeu. Am doborît șarpele ispititorul, dragonul roșu, diavolul - conducătorul întregului popor evreu și l-am legat de suprafața Mercurului, de unde nu avea nici o cale.

Acum a rămas de făcut puținul  - de transferat întregului popor evreu pe Mercur la stăpînul lor, pentru a nu interveni toată omenirea noastră de a trăi conform noii realități Divine, care a venit la noi pe Pămînt. Și din moment ce Rusia și Moldova își joacă rolulile principale, se poate spune că rolurile cheie ale acestei lupte, lupta pentru viitorul întregii omeniri se desfășoară tocmai pe teritoriul lor - între evrei și oameni de bunăvoință. Și din moment ce eu, Marele Maestru, am pregătit deja planeta pentru o tranziție completă și finală la o nouă realitate, iar evreii, conform legii Universului, au încălcat deja legea cauzelor și consecințelor, această tranziție va începe după începerea procesului de revanșă. Acesta va fi lansat în Moldova în perioada 25-26 februarie 2019 deja după alegeri false în Parlamentul moldovenesc fals în 24 februarie 2019. Nu a rămas mult de așteptat. S-a pornit ultima săptămînă a ordinii mondiale evreiești vechi pe Pămînt.

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Святослав Мазур: Победа над рептилоидами приближается

089.JPGВ своих роликах я, Святослав Мазур, Великий Магистр, рассказывал, что согласно воле Бога построил глобальную матрицу нового уровня. Она своим внешним контуром охватила нашу планету и была подключена мной через Солнечные врата к источнику вечной жизни, к моему космическому ордену, который базируется в созвездии Гончих Псов.И так как ранее роль накопителя энергии и информации на планете играла вода, а главной химической реакцией, позволявшей живым существам здравствовать на нашей планете, является гидролиз, то естественно, что нашу планету населили космические существа, тесно связанные с водой, с благодатной для их жизнедеятельности стихией, - так называемые рептилоиды. И, конечно, их связь с космосом была самой главной загадкой и проблемой как для Божественных сил, так и для отдельно взятого человечества.

Параллельное существование человечества и рептилоидов возможно только при нынешнем состоянии энергетики и вибрации нашей планеты. Но стоит нам только увеличить вибрацию планеты и вибрацию головного мозга отдельно взятого человека, как все рептилоиды потеряют свое сознание и повсплывают на поверхность океана. Эти процессы мы уже наблюдаем. И так как от рептилоидов зависело будущее нашего человечества в связи с тем, что они полностью и однозначно контролировали еврейский народ, пришло время нам, землянам, освободиться от этих рептилоидов и от этого народа.

Система дьявольского владычества закончилась. Мой орден постоянно увеличивает наше присутствие на планете. Каждый день повышается уровень вибрации, который очень скоро достигнет четырёх махов, ибо это уровень в четыре раза выше, чем первоначальный уровень вибрации, фиксировавшийся на нашей планете до начала перехода. И так как у самих этих рептилоидов нет никаких возможностей противостоять огненным полевым структурам нашего ордена, все их попытки сохраниться у власти и уничтожить человечество бессмысленны и бесперспективны.

Эра главенства воды на Земле закончилась. Наступила эра огня. Она приведёт всё человечество к новому качеству Бога-человека. В мире Бога-человека рептилоидам и их избранным евреям места нет.

Именно поэтому уже 25-26 февраля 2019 года по всей планете начнутся наиважнейшие действия - энергоинформационные удары, которые будут укрощать этих звероподобных сущностей и приводить их в состояние покорности.

Наша околоземная орбита уже заполнена энергиями особой интенсивности. Удары будут производиться в режиме мгновенного действия, человеческому взгляду неуловимому, хотя все эти удары можно будет фиксировать с помощью особо чувствительной аппаратуры и по интенсивности, и по времени.

https://www.kp.md/daily/26940.5/3991633/?fbclid=IwAR1qaXIdN8w6G5rKAzp8A_zpyxRnxJrxtHrNAlzxSmT8v_m4TK2LBmOi3Hs

Время разговоров закончено. Для человека эти удары не вредны, но ощутимы в виде высокой возбудимости сознания. Однако, для рептилоидов они особо губительны, ибо полностью разрушают их схемы взаимодействия и химические реакции их искусственного интеллекта.

       Победа над рептилоидами должна была произойти ещё 500 лет тому назад. На боевом знамени молдавского господаря Штефана Великого мы видим Георгия Победоносца – рыцаря нашего Боевого Небесного Ордена, сидящего на троне власти и попирающего ногами рептилоида.

Это боевое знамя Штефану Великому вышила  собственноручно его дочь Елена Волошанка – жена Ивана Молодого, сына Ивана Третьего. И если бы не предательство евреев, так называемой секты жидовствующих, и история России, и история Молдавии, да и история всего человечества была бы совершенно иной.

       Уже 500 лет тому назад мы бы избавились от диктата этих пресмыкающихся. Именно поэтому сегодня я, Святослав Мазур, говорю вам, люди Земли: история проделала замкнутый круг и снова вернулась в точку главных событий. И в этот раз мы серьёзно подготовились к этому событию. Памятник победы всего человечества над рептилоидами будет установлен в центре города Кишинёва после того, как я, Святослав Мазур, Великий Магистр, скину власть ненавистных евреев и их покровителей и верну всё человечество под контроль и водительство Бога Вседержителя. Эскиз памятника Победы над рептилоидами и евреями представляю вашему вниманию.Святослав Мазур, В.М.С.О.Н.В.П. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistrСвятослав Мазур: Почему евреи не допустили изобретение Тесла в реальную действительность?

089.JPGОчень просто. Евреи – избранный рептилоидами народ, который строго исполняет их приказания.

Для рептилоидов смертельная опасность заключается в том, что на Землю на смену постоянному току плюса и минуса придёт ток переменной частоты, связанный с трёхфазным значением, то есть с соединением нашей планеты с космическим пространством. Сами рептилоиды - это представители искусственного интеллекта, представители неживой природы, а их питанием являются химические процессы гидролиза.

Другими словами, можно сказать, они работают на аккумуляторах. Включение внешнего контура нашей планеты, то есть новой матрицы Божественного уровня, которую я построил взамен старой, будет означать только одно – короткое замыкание их сетей и центров управления головного мозга. Они не успели перевести всё человечество в свою систему действия, и сейчас их ждёт бесславный конец. Уже 25-26 февраля 2019 года, после выборов в Молдавский парламент, в которые вмешались через еврейскую элиту глобальные структуры рептилоидов, я, Святослав Мазур, отдам приказ на их физическую ликвидацию с помощью электровибрационных пушек высокой частоты, которые установлены на наших космических кораблях, пришедших на нашу Землю специально для ликвидации этих опасных космических преступников.

Удары будут происходить в диапазоне высокой частоты и будут очень кратковременные и интенсивные для того, чтобы не поранить психику самого человечества. Но после этих ударов вся дьявольская элита и их структура будут ликвидированы, ибо система их управления и исполнения приказов просто выйдет из строя на вечные времена.

Святослав Мазур, В.М.С.О.Н.В.П. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr