February 19th, 2019

Sveatoslav Mazur: Victoria asupra reptilienilor se apropie

089.JPGÎn videoclipurile mele eu, Sveatoslav Mazur, povesteam, că, conform voinței lui Dumnezeu, am construit matricea globală a unui nou nivel. Ea cu conturul său exterior a cuprins planeta noastră și a fost conectată de mine prin Porțile Solare la sursa vieții veșnice, la ordinul meu spațial, care se bazează în constelația cîinilor de vînătoare.

Și din timp, ce rolul de stocare a energii pe planetă juca apa, iar reacția principală chimică, care permitea ființelor vii să activeze pe planeta noastră,  este hidroliza, atunci este bineînțeles, că planet noastră a fost captivată de ființe cosmice, strîns legate cu apă, cu elementul bun pentru ei, așa numiții reptilii. Și, desigur, legătura lor cu  cosmosul era misterul cel mai principal și problema atît pentru forțele Divine, cît și pentru omenirea însuși.

Existența paralelă a omenirii și a reptiilor este posibilă doar în starea actuală a energiei și vibrțiilor planetei noastre. Iar în moment cînd vom mări vibrațiile planetei și vibrația creierului uman a unui singur om, cum toți reptilienii își vor pierde cunoștința  și vor pluti pe suprafața oceanului. Aceste procese noi deja le obsrevăm. Și din moment, ce de la reptilieni depindea viitorul omenirii noastre în legătură cu faptul, că ei absolut și definitiv controlau poporul evreiesc, a venit timpul nouă, pămîntenilor, să ne eliberăm de la reptiienii aceștia și de la poporul acesta.

Sistemul dominației diabolice s-a terminat. Ordinul meu totdeauna mărește prezența noastră pe planetă. Fiecare zi se ridică nivelul vibrației, care foarte degrabă va ajunge la nivelul a patre cicle, căci acest nivel este de patru ori mai mare, decît primul nivel al vibrației, fixat pe planeta nosatră pînă la începutul tranziției. Și din moment, ce acești reptilieni nu au nici o posibilitate de a rezista structurelor de cîmp al ordinului nostru, toate încercările lor de a se păstra la conducere și de a ucide omenirea sunt lipsite de sens și de perspectivă.

Epoca dominării apei pe Pămînt s-a termint. A venit epoca focului. Ea va aduce toată omenirea la o nouă calitate a omului-Zeului. În lumea omului-Zeului reptilienii și evreii lor aleși n-au loc.

Anume de aceea deja 25-26 februarie anului 2019 pe toată planeta se vor începe acțiuni impotante – lovituri energetic informaționale, care vor micșora ființele aceștia reptiliene și le vor aduce în starea de ascultare.

Orbita noastră terestră este deja plină de energii de intensitate deosebită. Impacturile vor fi făcute într-un mod instantaneu, evaziv pentru ochiul uman, deși toate aceste lovituri vor fi înregistrate cu ajutorul echipamentelor deosebit de sensibile atît în ​​intensitate cît și în timp.

https://www.kp.md/daily/26940.5/3991633/?fbclid=IwAR1qaXIdN8w6G5rKAzp8A_zpyxRnxJrxtHrNAlzxSmT8v_m4TK2LBmOi3Hs

Timpul de convorbire s-a terminat. Pentru om aceste lovituri nu sunt dăunătoare, ci sunt palpabile sub forma unei excitabilități ridicate a conștiinței. Cu toate acestea, pentru reptilii  ele sunt deosebit de distructive, deoarece distrug complet modelele de interacțiune și reacțiile chimice ale inteligenței lor artificiale.

Victoria asupra reptilienilor trebuia să se întîmple acum 500 de ani. Pe steagul de luptă al domnitorului moldovean Ștefan cel Mare îl vedem pe Sfîntul Gheorghe Victorios, cavalerul Ordinului nostru Ceresc de luptă, așezat pe tronul puterii și călcînd cu picioarele reptilia.

Acest steag de luptă al lui Ștefan cel Mare a fost brodat personal de fiica lui Elena Voloshanka - soția lui Ivan Tînărul, fiul lui Ivan al III-lea. Și dacă nu ar fi  trădarea evreilor, așa-numita sectă a iudaizatorilor, și istoria Rusiei, și istoria Moldovei și istoria întregii omeniri vor fi complet altfel.

De acum 500 de ani noi am fi scăpat de dictatele acestor reptilii. De aceea astăzi eu, Sveatoslav Mazur, vă spun vouă, oamenilor Pămîntului: istoria a făcut un cerc vicios și a revenit din nou la evenimentele principale. Și de data aceasta noi ne-am pregătit serios pentru acest eveniment. Monumentul victoriei întregii omeniri asupra reptiliilor va fi instalat în centrul Chișinăului după ce eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru, voi arunca puterea evreilor urați și patronii lor și voi întoarce toată omenirea sub controlul și îndrumarea lui Dumnezeu Atotputernic. Schița monumentului Victoriei asupra reptiliilor și a evreilor  vă prezint atenției d-stră.

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistrSveatoslav Mazur: De ce evreii nu au admis invenția lui Tesla în realitatea adevărată?

33711517_1893112510719661_4239821333258567680_n.jpgFoarte simplu. Evreii sunt un popor ales de reptilienii care se supun strict ordinelor lor.

Pentru reptilii pericolul mortal constă în faptul că pe Pămînt la schimbul un curent direct de plus și minus va veni înlocuit un curent de frecvență variabilă asociat cu o valoare trifazică, adică cu conectarea planetei noastre cu spațiul cosmic. Reptilienii înșiși sunt reprezentanți ai inteligenței artificiale, reprezentanți ai naturii neînsuflețite, iar hrănirea lor este un proces chimic de hidroliză.

Cu alte cuvinte, s-ar putea spune,  că ei lucrează  pe acumulatoarei. Aprinderea  conturului exterior al planetei noastre, adică noii matrice a nivelului Divin, pe care eu am construit-o în locul celei vechi, ar însemna un singur lucru - un scurt circuit al rețelelor lor și al centrelor de control ale creierului. Ei nu au reușit să traducă toată omenirea în sistemul lor de acțiune, iar acum așteaptă un scop ingenuos. Deja în perioada 25-26 februarie 2019, după alegerile pentru parlamentul moldovenesc, în care au intervenit structurile mondiale de reptilioizi prin elita evreiască, eu, Sveatoslav Mazur, voi ordona eliminarea lor fizică folosind arme de electrovibrare de înaltă frecvență instalate pe navele noastre, venite pe Pămîntul nostru în mod special pentru a elimina acești criminali spațiali periculoși.

Impacturile vor avea loc în intervalul de înaltă frecvență și vor fi foarte scurte și intense pentru a nu răni psihicul singurului om. Dar după aceste lovituri, întreaga elită diabolică și structura lor vor fi eliminate, deoarece sistemul lor de gestionare și executare a ordinelor va eșua pur și simplu pentru veșnicie.

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Святослав Мазур: Евреи пытаются захватить сердце нашей планеты

Screenshot_81-300x201.pngОсталось несколько дней до выборов в молдавский парламент. Политические блохи раздухарились неспроста. Их желание пить кровь многонационального молдавского народа продуцируется их происхождением. Это не люди, это насекомые, им не понятно, чем живёт страна и к чему она приближается. Жизнь кровососущих насекомых недолгая. Когда начинается дезинфекция, они все погибают. Важно понимать, кто и для чего эту дезинфекцию будет проводить.

Сегодня к Молдове относятся как к осколку некогда существовавшей цивилизации, который необходимо ликвидировать, ибо она, Молдова, создаёт нездоровый ажиотаж на политическом ландшафте Европы, которая сама по себе начала разрушаться в непредсказуемых противоречиях.

Но, конечно, за всеми этими противоречиями торчат уши глобальных кукловодов. Вот и Молдова, однозначно, идёт к поглощению Румынией по плану этих кукловодов. Вся новейшая история связана с подгонкой законодательной базы Молдовы к румынскому законодательству, уничтожением уникальной истории и культуры многонационального молдавского народа и заменой их историей и культурой искусственно созданного государства Румыния.

Но дело в том, что уничтожить молдавское государство невозможно ни теоретически, ни практически именно потому, что Молдова – это центр построения новой реальности, по своей сути – Сердце нового единого Божественного мира. На исторических картах Европы времён молдавского господаря Штефана Великого видно, что единая Молдова своей конфигурацией напоминает человеческое сердце, и это не случайно.

Карта Молдовы1.jpg

Ещё 500 лет тому назад Молдова должна была получить своё законное наследство и стать продолжением идеи Византийской Империи. Она должна была стать правопреемницей симфонии новой Божественной власти на Земле. Но тогда евреи не дали ей, Молдове, возможности вступить в свои права, ибо надеялись реализовать свои каббалистические фейки, которые не состоялись и 500 лет тому назад, не состоятся они и сегодня.

Сегодня карманная партия Илана Шора пытается повторить историю пятисотлетней давности. Где это видано, чтобы партии давали своё имя и фамилию? Даже Адольф Гитлер до такой наглости не дошёл. Это говорит только об одном, что евреи нагло указывают, что являются хозяевами этого политического инструмента и тем самым собираются с его помощью закабалить многонациональный молдавский народ. Верхом цинизма можно назвать факт, при котором человек, участвовавший в бандитских схемах по выведению миллиарда из молдавских банков и является фигурантом уголовного преследования, рвётся к власти в стране, которую он уже один раз ограбил. Но, как говорится, ничего личного. Если бы за этим игроком не стояли еврейские глобальные элиты, он давно уже сидел бы в тюрьме. Но, как мы видим, это не так, и евреи снова пытаются на глобальном уровне реализовать план, который они не смогли реализовать 500 лет тому назад. Тогда они пытались захватить абсолютную власть на этой планете. И сейчас, на новом 500 – летнем витке истории они делают такую же очередную попытку, которая окажется для них последней, ибо мир Земли уже однажды перешёл под мой личный контроль и водительство.

Сегодня я, Великий Магистр, Святослав Мазур, согласно принятому решению на Вселенском Космическом Совете, являюсь единственным законным наследником высшего титула магической власти на нашей планете, титула наследника Византийского Престола, и это значит, что я один являюсь законной властью, как в сердце планеты - Молдове, так и за её пределами на всём земном шаре. А попытка мирового еврейства захватить власть в Молдове и во всём мире противоречит плану Бога и всему Космическому сообществу. Именно поэтому после того, как эта попытка завершится 24 февраля 2019 года, я получу вещественные доказательства их незаконной деятельности. Я официально, согласно законов Мироздания, запущу процесс уничтожения как самого этого избранного дьяволом народа, ставшего рецидивистским, и тех космических сил - рептилоидов, которые за этим народом стоят.

Святослав Мазур, В.М.С.О.Н.В.П. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr