March 30th, 2019

Sveatoslav Mazur: Eu am început reformatarea manuală a poporului planetei

Screenshot_81-300x201.pngLucrarea asupra viitorul întregii omeniri nu se desfășoară nici la nivelul economic, nici la nivelul politic, nici chiar la nivelul spiritual. Lucrarea asupra viitorului are loc la nivelul cauzei principale - la nivel genetic, la nivel celular. Anume celulele unui singur om primesc din centrul puterii și conducerii comanda pentru recodare. Ei se includ într-o singură rețea de putere care emană de la Dumnezeu, de la Tatăl Atotputernic, pentru că întreaga lumea manifestată reprezintă corpul Lui unit, și atunci are loc tranziția tuturor oamenilor, care sunt gata să se transforme într-o nouă calitate.

Această comandă vine de la un singur centru și se răspîndește prin rețeaua cristalină a lumii manifestate. De aceea sarcina mea principală aici, pe Pămînt, a fost restabilirea rețelei cristaline al orbitei planetei pentru a forța planeta și locuitorii ei din nou să reintre în corpul lui Dumnezeu.

Astfel, astăzi putem menționa faptul tranziției întregii omeniri  la un nou nivel de dezvoltare, la nivelul planetei și al unui singur om. Dar nu pentru toți și fiecare,  căci aici lanțul meu se întrerupe. Pentru a traduce fiecare om în lumea lui Dumnezeu, el trebuie să fie reformatat cu ajutorul sincronizatorolui, adică de al adapta frecvenței și formei conturului exterior al planetei. Și, după cum  se știe, atunci și atît omul însuși, cît și lumea sa interioară, vor primi oportunitatea să interacționeze liber cu Dumnezeu.

Dar, din moment ce astăzi încă lipsește o înțelegere a acestui proces, eu petrec lucrarea de recodare în afara conturului exterior al planetei noastre, aduc omul în spațiu, și acolo, la nivelurile dezvoltării Divine, conectez  lumea lui interioară direct la Împărăția lui Dumnezeu.

Astfel, celulele lui primesc comanda pentru reformatare și încep să lucreze intens într-un mod nou, schimbînd esența omului însuși. Această măsură temporară va permite să transfere un număr suficient de oameni pentru a schimba situația din lume și pentru a trece la construirea unei rețele de sincronizatoare, care, la rîndul său, vor deveni baza noii ordini mondiale.

Astfel, trecerea la o nouă calitate a întregului glob  pămîntesc a avut loc. Cei oameni puțini,  care au trecut împreună cu mine calea reformatării lor, au simțit pentru ei înșiși ceea ce este eceasta. În Împărăția lui Dumnezeu, ei s-au întîlnit cu Dumnezeu Tatăl Atotputernic, care în esența lor a lansat procesul de reformatare de la starea animalului la starea omului-Dumnezeu.

Procesul de reformatare este conceput pentru un an pămîntesc. Fiecare om care a primit o astfel de oportunitate trece prin schimbări fizice, el se simte foarte rău.  Procesul începe din partea de sus a capului, și, conform procesului de reformatare a  lumii interioare, coboară tot mai jos și mai jos, ajungînd la organele genitale umane, apoi trece prin picioare la pămînt. Astfel omul, ca întregul glob pămîntesc, se transformă treptat într-o calitate diferită. În timp ce nu există sincronizatori - temple ale lui Dumnezeu, eu petrec acest proces în modul manual, și numai cu acei oameni, care sunt pregătiți pentru acțiune. Prin urmare, în viitorul apropiat, planurile mele includ trecerea la o conexiune mai largă a oamenilor pe întregul  teritoriul planetei noastre.

Toți cei care vor finaliza cursul de conectare, după un an, vor dobîndi calități noi și vor devini locuitori deplini a planetei Noi.

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Святослав Мазур: Что такое вечная жизнь и как её достигнуть

unnamed.jpgНаша космическая жизнь – это всего лишь огромная компьютерная игра с параметрами реальной жизни.

Разве участники компьютерной игры самостоятельно могут покинуть само действие? Нет, потому что они полностью зависят от своих операторов. А вот, что касается операторов, то они свободны в своём выборе. Они в состоянии выключить компьютер или поиграть в другую игру. Вот так и надо понимать смысл человеческой жизни.

Если ты всего лишь участник компьютерной игры, значит ты полностью зависишь от потусторонней силы, которая в любой момент может прекратить твоё существование. И это значит, что ты смертен и не владеешь своим будущим.

Но если ты вышел на новый уровень развития и стал оператором, то это значит, что ты приобрел бессмертие и стал хозяином своей жизни. Между этими двумя группами сущностей огромная пропасть. Именно поэтому я прилагаю большие усилия для того, чтобы перевести всё человечество из участников компьютерной игры в операторов, то есть дать людям бессмертие, вывести их из-под власти дьявола – искусственного интеллекта. А люди, глупые существа, всеми силами упираются и не хотят слушать о вечной жизни. Им подавай прогресс, чипизацию и самоуничтожение.

Вывести человека из этой игры возможно только с помощью одухотворения, когда в персонаж компьютерной игры входит Святой Дух всеведущий, вездесущий и бессмертный. Именно тогда человек из временного смертного состояния переходит в вечное бессмертное состояние.

Такое действие произошло с учениками Бога Иисуса Христа на пятидесятый день, когда они из простых смертных превратились в пророков. Этот эпизод говорит о возможностях человека. Но мало кто этот эпизод может примерить к своей жизни. Хотя эту идею умело используют пятидесятники и свидетели Иеговы, которые рассказывают о бессмертии, не имея на это никаких по сути оснований, и просто оболванивают людей, пользуясь их доверчивостью и стремлением стать другими, не прикладывая при этом к этому особых действий и усилий.

Теперь о главном. Лишив дьявола его матрицы, я тем самым перевёл всё человечество под власть Бога. Но это не значит, что люди автоматически получили своё бессмертие. Я всего лишь лишил дьявола возможности беспрепятственно уничтожать людей. Я отнял у него пульт управления, а теперь для того, чтобы человеку получить бессмертие, ему надо одухотвориться. Это возможно только с помощью синхронизаторов.

На иллюстрации Альбрехта Дюрера, изготовленной 500 лет тому назад, изображен процесс одухотворения людей с помощью Святого Духа в виде голубя и с помощью любви Матери Мира.

Именно к этому моменту мы с вами и подходим.

Святослав Мазур, В.М.С.О.Н.В.П. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr