April 30th, 2019

DECLARAȚIA URGENTĂ A MARELUI MAESTRU: Conducerea evreiască a părăsit planeta!

_MG_0213m — копия.jpgÎn seara asta am vizitat postul de comandă al inamicului. Kahalul iudaic a părăsit planeta noastră. Nu a rămas nicio entitate. Doi muncitori cu lacrimi în ochii lor au marcat cu scînduri ferestrele și ușile fostului post de comandă formidabil al sistemului global diabolic exact așa, ca în războiul civil secolului trecut al Federației Ruse.

A devenit clar că evreilor nu mai rămîne pe cine să spere.

În viitorul apropiat noi vom vedea cum în lume se vor începe procesele ireversibile de auto-distrugere a lor. Nimeni nu va putea să se ascundă în lumile subterane de putrezire și descompunere, deoarece prin canalele de comunicare noi am lansat în lumi subterane vîrtejurile de foc. Acum acest curent de Foc arde tot ceea ce încă rezistă în lumea diavolului, transformînd entitățile odată mîndre și arogante în cenușă și praf.

Acum despre lucrul principal. Exact la ora 12:00 după Moldova, toată omenirea, împreună cu trupele angelice și forțele Ordinului nostru Divin în Planul subtil, s-au adunat în inima planetei, în Orheiul Vechi, în Moldova. În razele Luminii albe Divine, plutind în nori, la ei a coborît Maica Lumii, Preasfînta Fecioara, Irina Cocoș. Creatorul Atotputernic, Stăpînul  tuturor timpurilor și popoarelor, ia prezentat-O ​​întregii omeniri ca unica conducătoare a Pămîntului pentru următorii 1000 de ani. S-a început epoca de aur pentru întreag omenire, era iubirii, bunătății, adevărului și progresului. Amin.

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Sveatoslav Mazur: Cum pofeții cunosc viitorul

Screenshot_31-300x234.png(Sau de ce Marele Maestru nu se luptă cu spiritele rele, dar sistematic își construiește lumea?)

Mulți oameni vorbesc accidental sau în mod deliberat despre munca mea, ca despre lupta împotriva forțelor răului. Dar nu este adevărat. Este inutil să luptăm împotriva duhurilor rele, și am vorbit despre asta de mai multe ori. Forțele rele nu pot ajunge la niveluri de acțiune Divină deasupra celui de-al treilea centru. Și dacă eu, Marele Maestru, aș vrea să mă lupt cu ea, ar trebui să mă cobor la nivelul lor. Și cum aș fi diferit de ei?

Aceasta este invulnerabilitatea mea, că nu mă lupt cu nimeni. Nu are sens. Aduceți-vă aminte de Isus Hristos de la prima încarnare. Oare el a luptat cu spiritele rele? Eu am venit și a doua oară numai pentru a împlini voința lui Dumnezeu și pentru a ridica din nou toată omenirea la un nou nivel de dezvoltare. Eu nu am dușmani pe Pămînt. Există oameni și entități care nu înțeleg ce fac și, prin urmare, eu le explic de multe ori, că înțelegerea greșită a semnificației a ceea ce se întîmplă duce la auto-distrugere. Subliniez, la auto-distrugere. Ei se distrug pe sine însuși. Nu trebuie să fac nimic pentru asta. Eu îndiplinesc doar datoria mea, construiesc lumi ale viitoarelor acțiuni bune conform planului lui Dumnezeu. Anume de aceea, cunosc viitorul, pentru că dețin Cartea Vieții, din care profeții își iau cunoștința atunci, cînd Domnul Tatăl Atotputernic le permite să privească în ea.

În ceea ce privește viitorului, el nu depinde de oameni. El este creat de geniul Creatorului și este scris de El în această Carte a Vieții. Și dacă se împlinesc profețiile, atunci de ce nu se va împlini tot ce este scris acolo. Prin urmare, îi rog acelor oameni, care urmează publicațiile mele să nu mă facă un ucigaș sau un agresor. Eu aduc oamenilor fericire și ordine conform planului lui Dumnezeu, iar Preasfînta Fecioara, Maica Lumii, aduce iubire oamenilor. De la oameni înșiși depinde, ce ei vor alege: lumea lui Dumnezeu, adică viața veșnică sau promisiunile lui satana, moartea și uitarea.

Dar există un popor, așa-numitul ales, care interpretează în mod deliberat greșit toate faptele, trădează alb pentru negru și invers. Am spus în repetate rînduri de ori acestui popor că își săpă propriul mormînt cu acțiunile sale. El și s-a apropiat de propriul mormînt. Dar anume eu nu îi împing în acest mormînt. Ei sunt împinși în el de către poporul său înșuși, de prostia și mîndria lor și setea lor de profit – vițelul lor de aur. Lor ei ar trebui să-i mulțumească pentru moartea iminentă.

Astăzi Moldova mică este observată cu atenție de către tot kagalul evreiesc, pentru că ceea, ce se întîmplă în Moldova, astăzi este extrapolat pe întregul glob. La 8 august 2008, în Orheiul Vechi, eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru, am lansat procesul de reformatare a planetei noastre, și în decurs de o lună întregul sistem financiar și economic al evreimii mondiale a intrat într-o rotire ireversibilă. Acum  eu am transferat întreaga omenire la cel de-al patrulea nivel al dezvoltării, și noi vedem cum toate încercările de a alege în Moldova cel puțin un fel de conducere nu conduc la nimic.

Este suficient să ne uităm atent la ceea ce anume se va întîmpla în țara mea, unită cu Dumnezeu, și va deveni clar ce se va întîmpla în întreaga lume. Am spus în repetate de ori, că eu sunt conducătorul suprem al planetei, și că în mîinile mele se află Cartea Vieții – scenariul dezvoltării vieții pe planeta noastră. Acest scenariu nu poate fi modificat. Aceasta este soarta planetei noastre, destinul ei, care este asigurată de voia lui Dumnezeu.

Cît de tare, domnilor, voi nu veți strădui, totul se va întîmpla așa cum este scris în Cartea Vieții. Și nu poate fi altfel, pentru că fostul regim al diavolului, iluzia lui a căzut, și o nouă putere a domnit pe planetă. Acesta va domni pe planeta noastră pentru următorii o mie de ani, și această putere este numită dinastia Mazur, dinastia Regelui Regior, dinastia lui Isus Hristos a celei de-a doua veniri.

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Святослав Мазур: Глобальные игроки строят свои планы в мире деградации

unnamed.jpgПочему я в своей работе не чувствую сопротивления дьявольской системы? Потому что дьявольская система ограничена третьим уровнем развития.

Если внимательно посмотреть на символ дьявольского мира, на скульптуру Бафомет, то можно заметить там, в солнечном сплетении, своеобразный усеченный кадуцей, достигающий только третьей чакры.


И если осознать, что Бафомет и есть модель дьявольского мира, то становится понятно, почему геополитические игроки не видят и не понимают, что именно происходит не на третьем, а на четвёртом уровне, ибо для того, чтобы понимать, что происходит на четвёртом уровне, надо обладать расширенным, космическим сознанием, а не животным, изощрённым человеческим умом.

То есть получается, что для современных геополитиков будущее мира закрыто. Они видят и действуют только в мире деградации, который уже потерял возможность развития и сейчас быстрыми темпами умирает, освобождая место новому глобальному миру, напрямую связанному с миром Бога.

Таким образом, можно констатировать факт полнейшей слепоты мировых элит и их скорую гибель, ибо копаться в трупе, пытаясь его реанимировать, совершенно бесполезное занятие.

Что касается нового глобального мира, то он будет развиваться совсем по-иному принципу, не с помощью борьбы на большой шахматной доске, о которой говорил Збигнев Бжезинский, то есть между глобальными игроками Запада и Востока, а с помощью расширения точки соприкосновения Космоса и Земли, с помощью трансляции по всему земному шару событий, происходящих в Молдова Маре. Аминь.

Святослав Мазур, В.М.С.О.Н.В.П. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistrSveatoslav Mazur: Jucătorii globali își construiesc planurile în lumea degradării

unnamed.jpgDe ce eu nu simt rezistența sistemului diabolic în munca mea? Deoarece sistemul diabolic este limitat la cel de-al treilea nivel al dezvoltării.

Dacă vă uitați atent la simbolul lumii diavolului, la sculptura lui Baphomet, atunci puteți vedea acolo, în plexul solar, un fel de caduceu trunchiat, ajungînd doar la a treia chakră.

Și dacă ne dăm seama că Baphomet și este modelul lumii diabolice, atunci devine clar de ce jucătorii geopolitici nu văd și nu înțeleg exact ce se întîmplă nu la al treilea, ci la cel de-al patrulea nivel, pentru că, pentru a înțelege ce se întîmplă la al patrulea nivel, trebuie să avem o conștiință cosmică extinsă, și nu o minte omenească, vicleană.

Adică, se pare că, pentru geopoliticienii modern, viitorul lumii este închis. Ei văd și acționează numai în lumea degradării, care și-a pierdut deja posibilitatea dezvoltării și acum moare rapid, făcînd loc pentru o nouă lume globală legată direct de lumea lui Dumnezeu.

Astfel, putem afirma faptul orbirei totale a elitelor mondiale și moartea lor rapidă, căci scormolirea unui cadavru, încercarea de a îl reanima, este un exercițiu complet inutil.

În ceea ce privește noua lume mondială, ea se va dezvolta pe un principiu complet diferit, nu cu ajutorul luptei pe marele șah, despre care vorbea Zbigniew Brzezinski, adică între jucătorii globali ai Occidentului și Orientului, ci cu extinderea punctului de contact al Cosmosului și al Pămîntului, prin difuzarea în întreaga lume a evenimentelor care au loc în Moldova Mare. Amin.

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr