?

Log in

No account? Create an account

indigolotos


Глобальный информационный центр «Индиго Лотос»

Для Молдовы с Любовью!


Sveatoslav Mazur: Moldova Mare – centrul dezvoltări noi globale
indigolotos

Screenshot_81-300x201.pngAcuș vă voi povesti despre o lume, despre care voi, eu sunt sigur, nu știți nimic. Această lume a fost lansată în noaptea de Paști în Moldova Mare, pe teritoriul statului moldovenesc, în interiorul granițelor principatului moldovenesc în timpul domniei lui Ștefan cel Mare.

Карта Молдовы1.jpg


Faptul este că, în această noapte de Paști eu, Sveatoslav Mazur, Marlee Maestru, Isus Hristos al celei de-a doua veniri, am reușit să conectez  trecutul cu prezentul și să deschid ușa spre viitor.

Cu cinci sute de ani în urmă, poporul ales de diavol cu ​​ajutorul masei satanice a rupt linia de dezvoltare a civilizației noastre, așa-numita Cronică Akashică, și a adus toată umanitatea în afara lumii Divine existente.

Astfel, toată omenirea sa dovedit a fi în afara evenimentelor reale care sunt posibile numai în lumea lui Dumnezeu. Și din moment ce linia dezvoltării Divine a fost întreruptă, omenirea a trecut printr-un cerc orizontal de războaie și nenorociri.

Doar puterea lui Dumnezeu este capabilă să conducă omenirea într-o spirală a dezvoltării. Și dacă, într-o anumită ocazie, această spirală este întreruptă, întreaga umanitate își pierde posibilitatea de a se deplasa spre noile nivele Divine. Astfel, noi am fost înfrînți timp de cinci sute de ani pentru a merge într-un cerc, pentru că ocazia de a reintra în cercul spiralei timpului apare numai o dată la cinci sute de ani.

Astfel, după ce am așteptat timpul apropierii de punctul de întrerupere, eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru, am conectat această spirală cu o legătură inseparabilă și am lansat-o din nou, în sens contrar acelor de ceasornic, determinată de puterea și voința Divină.

Acum pot constata faptul că toată omenirea a ieșit într-un nou nivel de dezvoltare și mișcarea ei spre Dumnezeu.

Astăzi, starea duală a întregii omeniri a apărut din faptul că întregul beaumontul geopolitic al planetei și-a pierdut obiceiul de înțelegere a dezvoltării lumii și se deplasează și își rezolvă sarcinile geopolitice numai pe baza fostului sistem unic de coordonate pe o tablă șah, fără a înțelege că se mișcările într-un cerc și sus au creat condițiile unei noi realități multidimensionale.

Astăzi, această realitate deja se manifestă pe teritoriul Moldovei istorice, în interiorul granițelor principatului moldovean al vremurilor lui Ștefan cel Mare. Iată de ce această relație a liniilor de viață sa întîmplat aici, în Moldova Mare, și, prin urmare, toate evenimentele care au loc în Moldova, potrivit Cărții Vieții, care este în mîinile mele, astăzi, ca și în filme, sunt difuzate pe tot globul. Tot ce se întîmplă astăzi în aceste teritorii istorice este Legea Cosmică a întregii omeniri. Și lucrează această lege inexorabilă cosmică în opoziție cu iluzia diavolului strict conform regulilor întregii lumi manifestate a lui Dumnezeu.

De aceea este posibil să spunem cu o sută de procente de certitudine că lumea a atins un nou nivel de dezvoltare și ceea ce este determinat de Dumnezeu se va întîmpla cu siguranță. Și toate celelalte planuri globale care se găsesc astăzi în Israel, în Statele Unite, în Rusia și în China, nu se pot întîmpla, pentru că iluzia diabolică sa dovedit a fi dincolo de limitele lumii Divine deja reînființate și active și acum se descompune în ochii noștri pe cauza principală.

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr


Sveatoslav Mazur: Voința Creatorului se va manifesta în Moldovva Mare
indigolotos

33711517_1893112510719661_4239821333258567680_n.jpgIeri, 1 mai 2019, eu, Marele Maestru, mi-am îndeplinit voința lui Dumnezeu și i-am povestit întregii omeniri despre tranziția planetei către un nou al patrulea nivel de dezvoltare.

Ce înseamnă acest lucru în sensul practic? Acest lucru înseamnă, că instrumentele de gestionare ale fostului regim diabolic au rămas în afara noii lumi globale a lui Dumnezeu și, prin urmare, vor cădea în curînd în afara cauzei rădăcinii. Ele au încetat deja să lucreze. Iar încercarea de a le îmbunătăți și de a le oferi o nouă calitate va accelera doar autodistrugerea lor completă și finală.

Astfel, putem constata faptul tranziției întregii omeniri atît în ​​noi condiții de viață, cît și într-o nouă formă de control asupra tuturor lucrurilor. Această formă nu a apărut din întîmplare, deoarece este doar un transfer al metodei de gestionare a structurilor globale ale Cerului pe Pământ.

În esență, s-a întîmplat aceea, ce a fost codificat în rugăciunea Tatălui nostru: "Vie împărăția Ta; facă-se voia Ta așa pe Pământ precum cum și în Cer ".

Astfel, voința lui Dumnezeu astăzi direct se varsă pe planeta noastră, și planul care este înregistrat în Cartea Vieții este pus în aplicare. De fapt, tot ceea ce Dumnezeu a inventat este în mod necesar se va realiza în această lume în viitorul apropiat. Și în această privință, este important să înțelegem că demonstrația acestor schimbări și noua metodă de conducere vor fi implementate în mod experimental în Moldova Mare, iar apoi dintr-un singur centru vor fi extrapolate pe tot globul. Acest lucru ne va da posibilitatea în viitorul apropiat să ieșim din criza sistemică și să începem să construim o nouă ordine mondială pe teritoriul său istoric, în interiorul granițelor principatului moldovean al vremurilor lui Ștefan cel Mare.

Карта Молдовы1.jpg

Poate pare cuiva că acest lucru este imposibil sau că se va întîmpla într-un viitor îndepărtat. Degeaba credeți așa. Voința lui Dumnezeu este attputernică și omnipotentă, așadar în viitorul apropiat, cel mai probabil deja în următoarele zile, ea va începe să se revarse pe întregul teritoriu al Moldovei Mare, forțînd toți locuitorii poporului multinațional moldovenesc să îndeplinească planul lui Dumnezeu înregistrat în Cartea Vieții, care se află în mîinile lui Isus Hristos a Doua Venire .

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr


Ирина Кокош: Обращение Пресвятой Богородицы, Матери Мира, к женщинам планеты
indigolotos

Я, Матерь Мира, Пресвятая Богородица, Ирина Кокош, обращаюсь ко всем женщинам мира.

На Землю пришла Любовь. Пора нам, женщинам, брать власть на Земле в свои руки. Время мужских войн закончено. Настало время Любви. Благое тысячелетие подразумевает власть любви над всеми остальными качествами мира.

А как эту любовь аккумулировать? Известно, что Бог – это Любовь. Только Он один даёт всему человечеству возможность развиваться и радоваться. Но Любовь – это качество женское. Поэтому сто лет тому назад в местечке Фатима, в Португалии, я, Пресвятая Богородица, Матерь Мира, предстала перед народом для того, чтобы объявить о своем скором приходе. И вот это время настало.

Я, Матерь Мира, воплотилась на Земле, в центре мироздания нашей планеты, в ее сердце, в Молдове, именно для того, чтобы стать источником любви на нашей планете. Мы, женщины Земли, должны взять ответственность за будущее нашей планеты в свои руки, ибо планета Земля сегодня согласно воле Бога уже превратилась в единый дом. А как известно за состоянием дома должна следить именно женщина.

Сегодня перед нами встал самый главный вопрос, который решить может только женское население нашей планеты. Это вопрос жизни. Разве мы, женщины, несущие в себе код жизни, рождающие детей – наше будущее поколение, допустим, чтобы свихнувшиеся монстры подземного мира подменили понятия жизнь и любовь на понятия роботы и искусственный интеллект? Они, эти монстры, хотят ликвидировать само понятие жизнь и заменить его на холодное понятие смерть. Они хотят лишить нас и наших детей будущего. Превратить нас в рабынь, в наложниц, исполняющих их прихоти и вожделения. Пришла пора изгнать этих нелюдей из нашей реальной жизни и, таким образом, освободить наш дом от непрошеных гостей. Для того, чтобы решить эту задачу нам всем необходимо объединиться в единую суть. Такое объединение возможно только вокруг вечной жизни, вокруг Бога Отца Вседержителя.

Именно поэтому, сестры мои, я даю вам новую молитву объединения, которая позволит нам всем соединиться в единую силу и победить дьявола и всю его нечисть. Проговорив эту молитву утром, днём и вечером, мы в ближайшие дни создадим единую систему с Богом, которая в одночасье сметёт нечисть с нашей Земли.

     Пресвятая Богородица, Матерь Мира! Я, сестра твоя (Имя), присоединяюсь сердцем своим к Твоему сердцу неразрывной связью. Хочу, чтобы мир Земли и Неба были едины и давали возможность людям жить с Богом, для Бога и во имя Бога. Аминь.

Святослав Мазур, В.М.С.О.Н.В.П. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr