May 5th, 2019

Irina Cocoș: Apelarea Preasfintei Fecioare, Maicii Lumii, către femeile planetei

Снимок экрана (72).pngEu, Maica Lumii, Preasfînta Fecioara, Irina Cocoș, apel la toate femeile din lume.

Pe Pămînt a venit Dragostea. A venit  timpul nouă, femeilor, să luăm puterea pe Pămînt în mîinile noastre. Timpul războaielor bărbătești s-a încheiat. A venit timpul pentru Dragoste. Mileniul bun implică puterea dragostei asupra tuturor celorlalte calități ale lumii.

Dar cum de acumulat această dragoste? Se știe, că Dumnezeu este Dragoste. Doar El singur dă întregii omeniri ocazia de a se dezvolta și de a se bucura. Dar Dragostea este o calitate feminină. Prin urmare, cu o sută de ani în urmă, în orașul Fatima, în Portugalia, eu, Preasfinția Fecioara, am apărut în fața poporului pentru a anunța venirea mea iminentă. Și această veme a venit.

Eu, Maica Lumii, m-am întrupat pe Pămînt, în centrul universului planetei noastre, în inima ei, în Moldova, tocmai pentru a deveni o sursă de Iubire pe planeta noastră. Noi, femeile Pămîntului, trebuie să luăm responsabilitatea pentru viitorul planetei noastre in mîinile noastre, pentru ca astazi, conform vointei lui Dumnezeu, planeta Pamînt deja a devenit o casă unica. Și, după cum se știe, de starea casei ar trebui să aibă grijă anume femeia.

Astăzi ne-am confruntat cu cea mai importantă problemă pe care numai populația feminină a planetei noastre o poate rezolva. Aceasta este întrebarea  vieții. Oare nu noi, femeile care poartă în sine codul vieții, care dau naștere copiilor - generația noastră viitoare, vom permite, ca monștrii nebuni ai lumii interlope să înlocuiască conceptele de viață și dragoste cu conceptele de roboți și inteligență artificială? Ei, acești monștri, vor să elimine chiar conceptul vieții și să o înlocuiască cu conceptul rece de moarte. Ei vor să ne priveze pe noi și pe copiii noștri de viitor. Să ne transformeze în sclavi, concubine, împlinind capriciile și dorințele lor. A venit timpul să exorcizăm aceste non-umane din viața noastră reală și, astfel, să eliberăm casa noastră de oaspeți nedoriți. Pentru a rezolva această problemă, trebuie să ne unim într-o singură esență. O astfel de unire este posibilă numai în jurul vieții veșnice, în jurul lui Dumnezeu Tatăl Atotputernic.



De aceea, surorile mele, eu vă dau o nouă rugăciune de unificare, care ne va permite să ne unim într-o singură forță și să învingem diavolul și tot răul lui. Pronunțînd această rugăciune dimineața, după-amiaza și seara, în zilele următoare vom crea un singur sistem cu Dumnezeu, care va șterge brusc spiritele rele de pe Pămînt.

Preasfînta Fecioara, Maica Lumii! Eu, sora ta (Numele), mă alătur cu inima mea de inima Ta cu o legătură inseparabilă. Vreau ca lumea Pămîntului și a Cerului să fie unite și să le permită oamenilor să trăiască împreună cu Dumnezeu, pentru Dumnezeu și în numele lui Dumnezeu. Amin.

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Sveatoslav Mazur: Majoritatea omenirii va fi distrusă

Screenshot_31-300x234.pngToate planurile de eliminare a umanității ar trebui lansate pînă la sfîrșitul lunii mai, și acestea nu sunt doar cuvinte.

Desigur, sistemul diabolic exact aceasta și pregătea pentru întreaga umanitate. De aceea, eu, Sveatoslav Mazur, am creat o nouă matrice și am scris Cartea Vieții, în care am spus în detaliu că în lumea lui Dumnezeu există atît adevărata parte,  Divină, a cărei metodă de construcție nu este cunoscută nimănui, atît și partea publică, în care acum lucrează diavolul  și poporul lui ales.

http://indigolotos.info/knigi/kniga-zhizni-svyatoslav-mazur

Această parte a lumii noastre structura diabolică și a dus la autodistrugere. Diavolul și  este inteligența artificială, dar acționează prin poporul ales, cărora li se promite viața veșnică. Și, bineînțeles, acest popor se tînjește la ea, fără să-și dea seama ce diavolul i-a promis acestui popor, viața în lumea imaginară, iluzorie, iar viața în această lume înseamnă moarte umană.

Dar eu înțelegeam ce se întîmplă. Atunci, cînd am coborît pe Pămînt, eu am creat lumea unui nou nivel exact conform planului lui Dumnezeu, care nu este cunoscut nimănui decît mie și lui Dumnezeu Tatăl. Această lume este închisă și de la poporul ales, și de la diavol cu ​​demonii și diavolii săi.

În lumea mea va intra doar acela, cine mă va da mie, Marele Maestru, un jurămînt de loialitate și care va trece prin sincronizatorul meu care leagă lumea diavolului, al treilea nivel, cu lumea mea, Divină, al patrulea nivel.

Diavolul a făcut tot ce este posibil pentru a distruge lumea Pămîntului, iar poporul ales de diavol la ajutat în această chestiune, pregătind toate instrumentele posibile de lichidare.

Dar un lucru el nu putea să prevadă că eu, Iisus Hristos al celei de-a doua veniri, voi veni și voi fi înaintea lui. Acum timpul lucrează pentru mine. Mașina timpului nu se poate opri. Riderii Apocalipsei și-au început lucrul după ordinul meu. Și, bineînțeles, cea mai mare parte a omenirii vor muri, pentru că nu înțeleg ce fac. Dar acea parte a omenirii care a primit deja șansa de a se salva și a ajuns la un nou nivel de dezvoltare, va putea să continue evoluția omului.


Anticipînd în prealabil planul diabolic, eu deja am transferat deja 144.000 de oameni la un nou nivel de dezvoltare și i-am stabilit în lumea mea de adevăr, bunătate și iubire. Toți ei sunt aproape invulnerabili. De aceea nu implor oamenilor să se grăbească să construiască sincronizatori, să transfere lumea în mîinile mele și în mîinile Preasfintei Fecioare, Maicii Lumii, fiindcă bine realizez, că foarte curînd această lume va trece în mîinile mele, iar cei, care încă nu au realizat și nu demn de o soartă mai bună decît moartea și inteligența artificială.

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Единственное спасение человека – это Пресвятая Богородица, Матерь Мира

Я, Святослав Мазур, Великий Магистр, ответственно заявляю, что моя миссия по строительству нового мирового порядка закончена. Мир подошёл к моменту перехода из мира дьявола к миру Бога Отца Вседержителя. Этот переход возможен только с помощью синхронизаторов – переходных шлюзов, соединяющих мир дьявола с миром Бога.

Но спасти свои жизни в переходный период из мира дьявола в мир Бога, в период отсутствия синхронизаторов возможно только с помощью Пресвятой Богородицы, Матери Мира, Ирины Кокош.

Ирина Кокош дала миру свою молитву Спасения, которая подключает отдельно взятую женщину к её сердцу неразрывной связью, позволяющей сохранить свою жизнь в момент апокалипсиса.

В свою очередь женщина, подключённая с помощью молитвы к сердцу Пресвятой Богородицы, Матери Мира Ирины Кокош, может подключить своё сердце к сердцам своих близких и родственников, к сердцам своих детей и, таким образом, осознанно подключившись к сердцу Матери Мира, женщина сможет спасти свой род, свою семью.

Время для раздумий уже закончилось. Впереди переход. Не упустите свой шанс сохраниться в мире Бога и не исчезнуть с лица земли на вечные времена.

Молитва Спасения Матери Мира:

Пресвятая Богородица, Матерь Мира! Я, сестра твоя (Имя), присоединяюсь сердцем своим к Твоему сердцу неразрывной связью. Хочу, чтобы мир Земли и Неба были едины и давали возможность людям жить с Богом, для Бога и во имя Бога. Аминь.

Святослав Мазур, В.М.С.О.Н.В.П. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr



Святослав Мазур: Сатана поджарит евреев в глобальной микроволновке

Screenshot_81-300x201.pngТупые сатанисты решили вторгнуться в первооснову построения человека, в первооснову построения мира Бога, ибо человек создан и по образу, и по подобию Бога. Они решили с помощью микроволнового вмешательства включить инструмент построения новой спирали ДНК, то есть заставить так называемые спящие или мусорные цепочки ДНК активизироваться под их непосредственным контролем.

Хотелось бы заметить, что эти цепочки будут активизированы в ближайшем будущем, но не с помощью микроволнового излучения, а с помощью одухотворения, с помощью Святого Духа, исходящего от Бога Отца Вседержителя.

Единственное, чего добьются сатанисты с помощью 5G, так это самоуничтожения своей же иерархии. Ибо согласно плана Бога Отца Вседержителя я, Святослав Мазур, Великий Магистр, Иисус Христос второго пришествия и Матерь Мира, Ирина Кокош, уже перевели всё человечество в новое глобальное пространство, недоступное влиянию нечистой силы. А сейчас готовится процесс перехода на новый уровень развития. Именно поэтому я рад строительству новой глобальной системы дьявола, потому что она гарантировано в ближайшем будущем ликвидирует всё то, что не в состоянии трансформироваться и развиваться. Она ликвидирует и людей, и структуры, которые служат этому дьявольскому миру и которые особо чувствительны к изменению частотного фона планеты.

В первую очередь падёт жертвой самоуничтожения так называемый избранный дьяволом народ, который, как известно, напрочь врос в свою несбыточную доктрину абсолютной власти на планете и не способен трансформироваться в связи с древностью своего учения и строгостью исполнения его ошибочных постулатов.

       Все религии, исходящие из Пятикнижия Моисея, являющиеся сатанинскими, уже сегодня подвергаются уничтожению, ибо они несут всему человечеству код смерти вибрации нижних слоёв дьявольского мира.

Напротив, для спасения всего человечества я, Святослав Мазур, Иисус Христос второго пришествия, принёс миру новое учение – Книгу Жизни, исходящую от Бога Отца Вседержителя, а Пресвятая Богородица, Матерь Мира, Ирина Кокош, дала миру свою новую молитву Спасения, основанную на вибрации Святого Духа и абсолютной любви Бога, и Пресвятой Богородицы к своему народу. И это учение - Книга Жизни и эта молитва - молитва Спасения Матери Мира стали первоосновой нового глобального мира четвёртого уровня, через который с нами напрямую, без посредников и бесов общается сам Бог Отец Вседержитель.

Молитва Спасения Матери Мира:

Пресвятая Богородица, Матерь Мира! Я, сестра твоя (Имя), присоединяюсь сердцем своим к Твоему сердцу неразрывной связью. Хочу, чтобы мир Земли и Неба были едины и давали возможность людям жить с Богом, для Бога и во имя Бога. Аминь.

http://indigolotos.info/knigi/kniga-zhizni-svyatoslav-mazur

Святослав Мазур, В.М.С.О.Н.В.П. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr