May 6th, 2019

Unica salvare a omului este Preasfînta Fecioara, Maica Lumii

Снимок экрана (72).pngEu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru, declar cu responsabilitate, că misiunea mea a construirii noii ordini mondiale s-a încheiat. Lumea a ajuns la momentul tranziției de la lumea diavolului la lumea lui Dumnezeu Tatăl Atotputernic. Această tranziție este posibilă numai cu ajutorul sincronizatorilor - ecluzelor de tranziție, care leagă lumea diavolului cu lumea lui Dumnezeu.

Dar de a-și salva viețile în perioada de tranziție de la lumea diavolului la lumea lui Dumnezeu, în perioada de absența sincronizatorilor, este posibilă numai cu ajutorul Preasfintei Fecioare, Maicii Lumii, Irinei  Cocoș.

Irina Cocoș a dat lumii rugăciunea ei de mîntuire, care conectează o singură femeie  la inima ei cu o legătura inabusivă, care permite să-i salveze viața în timpul apocalipsei.

La rîndul ei, femeia, conectată prin rugăciune de inima Sfintei Fecioare, Maicii Lumii Irina Cocoș, își poate conecta inima la inimile rudelor și rudelor ei, la inimile copiilor ei și, astfel,  conectînduse în mod conștient la inima Maicii Lumii, o femeie își poate salva rodull său, familia sa.

Timpul pentru gîndiri deja s-a încheiat. Tranziția e înainte. Nu vă pierdeți șansa de a supraviețui în lumea lui Dumnezeu și de a nu dispărea de pe fața Pămîntului pentru vremurile veșnice.

Rugăciunea Maicii Lumii pentru Mîntuire:

Preasfînta Fecioara, Maica Lumii! Eu, sora ta (Numele), mă alătur cu inima mea de inima Ta cu o legătură inseparabilă. Vreau, ca lumile Pămîntului și a Cerului să fie unite și să le permită oamenilor să trăiască împreună cu Dumnezeu, pentru Dumnezeu și în numele lui Dumnezeu. Amin.

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Sveatoslav Mazur: Satana va prăji evreii într-o microundă globală

Screenshot_81-300x201.pngSataniștii stupizi au decis să invadeze principiul fundamental al construirii omului, principiul fundamental al construirii lumii lui Dumnezeu, căci omul a fost creat atît după ​​chipul, cît și după asemănarea lui Dumnezeu. Ei au decis cu ajutorul interferențelor de microunde să pornească instrumentul de construire o noii helix ADN, adică să forțeze așa-numitele lanțuri de ADN latente sau nesolicitate să fie activate sub controlul lor direct.

Aș dori să menționez că aceste lanțuri vor fi activate în viitorul apropiat, dar nu cu ajutorul radiațiilor cu microunde, ci cu ajutorul spiritualizării, cu ajutorul Duhului Sfînt provenit de la Dumnezeu Tatăl Atotputernic.

Singurul lucru pe care sataniștii vor reuși cu ajutorul 5G este autodistrugerea propriei ierarhii. Pentru că, în conformitate cu planul lui Dumnezeu Tatăl Atotputernic, eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru, Isus Hristos celei de a doua venire și  Maica Lumii, Irina Cocoș, am transferat deja toată omenirea într-un spațiu nou la nivel global, inaccesibil influenții forțelor răului. Și acum se pregătește procesul de tranziție la un nou nivel de dezvoltare. De aceea, eu sunt bucuros  construcției sistemului nou global a lui diavol, deoarece ea în viitorul apropiat garantat va elimina tot ceea ce nu este capabil să se transforme și să se dezvolte. Ea va elimina și oamenii, și structurile care servesc această lume diabolică, și care sunt deosebit de sensibile la schimbările fonului de frecvență al planetei.

În primul rînd, va cădea victimă auto-distrugerii a așa-numitul popor ales de diavol, care, după cum se știe, complet s-a înrădăcinat în doctrina sa inaccesibilă de putere absolută pe planetă și nu este în stare să se transforme din cauza antichității învățămîntului său și rigoarii executării postulatelor sale eronate.

Toate religiile emise de Pentateuhul lui Moise, care sunt satanice, se ditrug deja astăzi, pentru că poartă întregii omeniri codul morții vibrației straturilor inferioare ale lumii diabolice.

Dimpotrivă, pentru mîntuirea întregii omeniri eu, Sveatoslav Mazur,  lui Isus Hristos celei de a doua venire, am adus în lume o nouă doctrină — Cartea Vieții, pornită de la Dumnezeu Tatăl Atotțiitorul, iar Preasfînta Fecioara, Maica lumii, Irina Cocoș, a dat lumii o nouă rugăciune de Mîntuire,  bazată pe vibrațiile Sfîntului Duh și dragostea absolută a lui Dumnezeu și a Preasfintei Fecioare  pentru poporul Ei. Și această doctrină — Cartea Vieții, și această rugăciune —  rugăciunea Mîntuirii a Maicii Lumii au devenit un principiu fundamental al noii lumi globale al patrulea nivel, prin care cu noi în mod direct, fără intermediari și demoni însuși comunică Dumnezeu Tatăl Atotputernic.

Rugăciunea Maicii Lumii pentru Mîntuire:

Preasfînta Fecioara, Maica Lumii! Eu, sora ta (Numele), mă alătur cu inima mea de inima Ta cu o legătură inseparabilă. Vreau, ca lumile Pămîntului și a Cerului să fie unite și să le permită oamenilor să trăiască împreună cu Dumnezeu, pentru Dumnezeu și în numele lui Dumnezeu. Amin.

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Святослав Мазур: Жизнь остановилась и это факт

unnamed.jpgВидно повсеместно, что у пиндосов ничего не получается в геополитике. Евреи буксуют на месте. Вот-вот все обрушится. Остановка реальности – это конец света.

Однако, параллельно с этим процессом раскручивается новая реальность. Вскочить на уходящий поезд еще можно, но уже трудно, проблематично. Именно поэтому я, Святослав Мазур, обращаюсь к глобальным игрокам:

Господа, ваш поезд ушел! Вы больше ни на что не влияете, ибо остановка мира означает его окончательную и безвозвратную смерть.

       В своём последнем ролике я подробно рассказал о том, что мир Бога уже перешёл в новую реальность четвёртого уровня.


В ней нет места деньгам, разврату и грубой военной силе. Древнеримская модель построения отношений между людьми закончилась на США. Больше человечеству такой опыт не нужен. Впереди новые глобальные отношения, построенные на любви, истине и духовности. Эти отношения запрограммированы Богом и записаны в Книгу Жизни. Они являются незыблемыми законами для всего человечества и поэтому в ближайшем будущем будут внедрены в повседневную жизнь.

       Что касается современных элит, то повторюсь, их поезд уже ушел. Им больше нет смысла пытаться оседлать руководство планетой, ибо это практически невозможно. Управление планетой перешло на новый космический уровень. Оно не доступно людям ни под каким соусом, ибо планета одухотворилась и сейчас связь с ней и с отдельно взятым человеком осуществляется с помощью Святого Духа и расширенного сознания. Иных способов коммуникации больше нет и в ближайшее тысячелетие не предвидится.

Святослав Мазур, В.М.С.О.Н.В.П. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Святослав Мазур: Прямое взаимодействие с Богом возможно только через сердце Пресвятой Богородицы

_MG_0213m — копия.jpgПочему энергоинформационный поток Бога приходит к человеку через сердце Пресвятой Богородицы, Матери Мира, Ирину Кокош?

Космическая Иерархия, исходящая от Бога, имеет степени или ступени понижения интенсивности напряжения точно также, как это мы наблюдаем в электрических проводах. Есть провода большого сечения - они необходимы для высоковольтных линий. Есть трансформаторы, которые приводят электрический ток к определённому значению для того, чтобы не сгорели электроприборы конечного потребителя малого сечения.

Точно так же работает и космический энергоинформационный канал связи, соединяющий Бога - источника энергии и информации с конечным потребителем - с человеком.

Таким образом, необходимо понимать, что сечение этого канала планетарного уровня равно 3 см 8 мм, а вот канал Пресвятой Богородицы, Матери Мира, обеспечивает планету таким образом, что Её сердце разводит этот единый канал к сердцу отдельно стоящей женщины, девушки или ребёнка. А вот что касается подводки этого канала к планете, то её обеспечивает наш космический Орден Рыцарей Круглого Стола во глава с Великим Магистром.

Связаться напрямую с Богом, осуществляя связь из сердца в сердце, невозможно только потому, что разница потенциала Бога и человека настолько велика, что человек мгновенно может погибнуть, если коснётся напрямую этого мощного Божественного Потока.

Потому мы и даём человечеству готовый инструмент взаимодействия с Богом за счёт прямой связи, заранее адаптируя его через синхронизатор, подключенный к Храму Бога Отца и через сердце Пресвятой Богородицы, Матери Мира, напрямую взаимодействующую с Богом Отцом Вседержителем. И другой дороги взаимодействия с Богом не существует.

Всё остальное - дьявольские уловки и профанации. Особенно это касается "избранного народа" и его Пятикнижия Моисея. Не имея возможности связаться с Богом единой связью (в связи с разницей потенциалов), иудеи свою связь с дьяволом выдают за связь с Богом, говорят о своей избранности и хотят в этом убедить всё мировое сообщество.

Но, как известно, обманывать людей можно долго, но не бесконечно, и время главных событий настало. Пришла пора каждому человеку на нашей планете узнать кто есть кто, и в чём заключается истина. Именно поэтому Пресвятая Богородица, Матерь Мира, Ирина Кокош, как и обещала 100 лет тому назад в местечке Фатима, пришла на Землю для того, чтобы спасти от гибели как можно больше заранее подготовленных людей, готовых к трансформации, к подключению к новой глобальной энергоинформационной Божественной сети четвёртого уровня.

Кодом к подключению к этой сети является молитва Спасения, данная Пресвятой Богородицей, Матерью Мира, Ириной Кокош, специально для того, чтобы спасти мировое сообщество от гибели во время переключения силового контура с одной матрицы на другую, с матрицы дьявола на матрицу Бога.

Молитва Спасения Матери Мира:

Пресвятая Богородица, Матерь Мира! Я, сестра твоя (Имя), присоединяюсь сердцем своим к Твоему сердцу неразрывной связью. Хочу, чтобы мир Земли и Неба были едины и давали возможность людям жить с Богом, для Бога и во имя Бога. Аминь.

Святослав Мазур, В.М.С.О.Н.В.П. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr