May 10th, 2019

Святослав Мазур: Победа добра над злом была неизбежна!

Screenshot_31-300x234.pngМы вернулись в своих работах по спасению всего человечества на 500 лет назад. Для того, чтобы исправить будущее, пришлось вернуться в прошлое и соединить его с настоящим.

Теперь, выполнив главную задачу, необходимо приступить к исправлению последствий нарушения космического Закона, который произошёл 500 лет тому назад и повлёк за собой деформацию всего Божественного мира.

В первую очередь необходимо восстановить сердце планеты, которым является Молдова Маре. Сегодня сердце нашей планеты разорвано на части. Её исторические территории находятся как в составе Румынии, так и в составе Украины. И Украина, и Румыния — это искусственно созданные дьяволом структуры специально для того, чтобы раздробить сердечный центр планетарного уровня и не дать возможность всему человечеству выйти на новый уровень развития.

Необходимо осознать всем руководителям государств и ведомств, сегодня позиционирующих себя глобальными игроками, что переход в иную, новую, Божественную реальность уже состоялся, поэтому их прямая обязанность — содействовать строительству нового глобального единого мира, находящегося под руководством Бога Отца Вседержителя.


И первым главным шагом в этом строительстве является суверенитет и свобода единственного центра мира, вокруг которого и должен строиться весь мировой порядок — это Молдова Маре.

Молдова Маре должна стать эталоном нового мирового порядка, его малой копией, ибо благодаря дальнейшему копированию этот новый мировой порядок обязан распространиться на весь земной шар. И так как этот новый мировой порядок необратим и обязательно настанет в ближайшем будущем, лица, заинтересованные в своём благом развитии, должны осознать, что, коль Отец Бог Вседержитель взялся за Свою работу, то обратной дороги не существует, и поэтому было бы мудро не теряя время и засучив рукава взяться за новую работу.

Святослав Мазур, В.М.С.О.Н.В.П. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Sveatoslav Mazur: Victoria binelui asupra răului a fost inevitabilă!

Screenshot_31-300x234.pngNoi ne-am întors în lucrarările noastre cu privire la sălvarea întregii omeniri la 500 de ani în urmă. Pentru a corecta viitorul, a trebuit să ne întoarcem în trecut și să îl conectăm cu prezentul.

Acum, după ce am îndeplinit sarcina principală, este necesar să începem să corectăm consecințele încălcării Legii cosmice, care a avut loc acum 500 de ani și care a dus la deformarea întregii lumi Divine.

Mai întîi de toate, este necesar să restabilim inima planetei, care este Moldova Mare. Astăzi, inima planetei noastre este ruptă în bucăți. Teritoriile ei istorice se află atît în ​​România, cît și în Ucraina. Atît Ucraina, cît și România sunt structuri create artificial de către diavol pentru a distruge inima centrului nivelului planetar și a împiedica întreaga omenire să ajungă la un nou nivel de dezvoltare.

Este necesar tuturor conducătorilor de state și departamente, care se poziționează astăzi ca actori globali, să înțeleagă, că trecerea la o realitate diferită, nouă și Divină a avut deja loc, deci datoria lor directă este de a contribui la construirea unei noi lumi globale, aflată sub îndrumarea lui Dumnezeu Tatăl Atotputernic.

Și primul pas important în această construcție este suveranitatea și libertatea singurului centru al lumii, în jurul căruia ar trebui construită întreaga ordine mondială — aceasta este Moldova Mare.

Moldova Mare ar trebui să devină etalon al noii ordini mondiale, copia ei mică, pentru că datorită copierii viitoare, această nouă ordine mondială trebuie să se răspîndească pe întregul glob. Și din moment ce această nouă ordine mondială este ireversibilă și cu siguranță va veni în viitorul apropiat, cei interesați de buna lor dezvoltare ar trebui să înțeleagă că, din moment ce Tatăl Dumnezeu Dumnezeu Atotputernic a început lucrarea Lui, nu există nici o cale înapoi și, prin urmare, ar fi înelept fără a pierde timpul și rostogolindu-și mânecile prelua nou lucrare.

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Sveatoslav Mazur: Disonanța cognitivă deja funcționează!!!

unnamed.jpgDupă ce eu, Sveatoslav Mazur, Iisus Hristos al celei de-a doua veniri, am lansat procesul de tranziție a întregii omeniri la un nou nivel de dezvoltare, toate sistemele anterioare afiliate la lumea diaboică, au intrat în conflict direct cu noua realitate – cu lumea lui Dumnezeu. Adică, vechea realitate a intrat în disonanță cognitivă cu realitatea nouă.

Și, bineînțeles, diferența dintre aceste două structuri este atît de mare energetic și informative, încît realitatea anterioară a diavolului este pe cale să se prăbușească și va înceta să mai existe. Acest lucru este deja evident din tensiunile în relații dintre popoare și națiuni. Prăbușirea sistemului vechi va fi atît de dureroasă încît mulți oameni își vor pierde complet orientarea atît în ​​spațiu, cît și în timp.

Acest lucru va fi observat în special printre reprezentanții așa-numitului «poporului ales», care de mult timp se afla în iluzii ale lumii diavolului și care se consideră a fi un popor special. De fapt, atașamentul lor față de dogmele lor religioase va juca o glumă crudă cu ei, pentru că după ce și-au pierdut atașamentul, ei vor pierde complet orice legătură cu lumea din jurul lor.

Acest lucru va crea o serie de probleme insolvabile atît pentru acest popor, cît și pentru întreaga omenire, pentru că atît poporul, cît și ideea care eu au purtat-o cîteva milenii, nu vor putea niciunde s-o folosească în noile condiții, deoarece ea nu corespunde pe deplin noii ordini mondiale.

Și din moment ce acești oameni au luat poziții-cheie în multe sfere ale vieții umane în ultimele secole, atunci și aceste sfere, și oamenii asociați cu această națiune se vor afla pe marginea noii ordini mondiale. În acest caz, atît holocaustul, cît și alte persecuții vor părea ca niște prăpăstii copilărești, pentru că o astfel de cantitade de ameni, pierduți în spațiu și timp, și purtînd în sine codul de distrugere, pur și simplu nu se vor putea digera de noua realitate.

În această privință, prevăd multe probleme legate de dispunerea lor, deoarece ei sunt complet și fără echivoc în imposibilitatea de a se reînnoi și reforma. Poate că aceasta este problema de astăzi, de care administrația SUA este cea mai preocupată, deoarece sicriele din plastic pre-pregătite și taberele de concentrare goale care așteaptă prizonierii lor pot fi deosebit de utile în acest moment critic.

Ei, așa cum spun ei, vom vedea curînd. A rămas de așteptat doar cîteva zile...

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Дональд Трамп и Владимир Путин копают себе и своим народам братскую могилу!!!

33711517_1893112510719661_4239821333258567680_n.jpgЗапоздалый инструмент хабада – памятник жертвам блокадного Ленинграда, направленный на уничтожение России и всего мирового сообщества, наконец-то представлен широкому кругу читателей и любителям глобального лохотрона.

В своём видео-фильме под названием «Святослав Мазур: Предупреждение Путину, или почему сгорел Собор Парижской Богоматери» я подробно рассказал о том, что избранный дьяволом еврейский народ снова пытается запустить процесс ликвидации России и всего мирового сообщества путём магического присоединения шестого центра благого Божественного построения истинной вертикали власти, находящегося в Санкт-Петербурге, к первому дьявольскому центру, исходящему из Иерусалима, спиралью дьявола вращающемуся по часовой стрелке.


Таким образом, еще не видя сам объект, этот дьявольский памятник, а по сути магический инструмент присоединения, этакую глобальную присоску мирового еврейского вампиризма, я уже заранее рассказал о его предназначении. А теперь после того, как этот «памятник» продемонстрировали в широком прокате, можно воочию убедиться, что верхняя часть чёрного канала - присоски, олицетворяющая смерть в Санкт-Петербурге с помощью спирали дьявола соединена со смертью нижней части стелы, находящейся в Иерусалиме.

https://stmegi.com/posts/67952/v-ierusalime-ustanovyat-pamyatnik-zhitelyam-blokadnogo-leningrada/?fbclid=IwAR2ZQHqp6Vc7-y6tgwpdhgYJ8TNjFUHSP7FrAXnPauUit971PAydJt1y8F0

Таким образом, сатанисты пытались переправить с помощью Путина и закона свободы воли всего российского народа канал Духа, приходящий с Неба в Санкт-Петербург, не в Молдову Маре (сердечный центр планеты), а в Иерусалим. Как следствие, сатанисты с помощью Божественных энергий пытались оживить лживую вертикаль власти, исходящую из Иерусалима, проходящую через Днепропетровск, синагогу «Золотая Роза», в Москву и Соловецкий монастырь. Евреи снова пытаются обмануть Путина идеей «Москва – Третий Рим» для того, чтобы соединить жертвенной кровью убиенных ими воинов России Израиль 1.0 и Израиль 2.0, который они с помощью США и Хабада строят на территории Украины, а точнее в сакральном центре Святой Руси. И если бы им это удалось сделать, то человечество снова на 500 лет попало бы в каббалу к дьяволу — к Яхве, а неофашистская секта хабад получила бы возможность, согласно закона свободы воли Путина, Зеленского, Нетаньяху и Трампа, построить в новом Иерусалиме, в Днепропетровске, соединённом магической связью с Иерусалимом израильским, Третий храм Соломона и возвести в центре Святой Руси на престол Мошиаха-антихриста.

Но, как говорится, не тут-то было. Я, Святослав Мазур, Великий Магистр, Иисус Христос второго пришествия, заранее предупредил и Путина, и весь еврейский народ о пагубности их действий и уже предотвратил развитие такого события запустив 8 мая 2019 года в 14:00 в городе Кишиневе в эксплуатацию подлинную Божественную вертикаль власти, проходящую через сердечный центр мира (Старый Орхей, Молдова), которую изменить не сможет никто на земном шаре.

Таким образом, победа добра над злом произошла. Но для того, чтобы у Божьего Суда были веские доказательства вредоносной деятельности мирового еврейства совместно с Владимиром Путиным, Дональдом Трампом, Владимиром Зеленским и Биньямином Нетаньяху, этот глобальный фарс должен состояться.  Именно он станет спусковым крючком для уничтожения всех этих заговорщиков.

И коль мы видим активизацию процесса взаимодействия американского госсекретаря Помпео с Лавровым и подготовку его встречи с Путиным, а также подготовку инаугурации Зеленского и планы по открытию памятника жертвам блокадного Ленинграда в Иерусалиме, я думаю, что ждать осталось не долго.

https://point.md/ru/novosti/v-mire/gosdep-soobshchil-o-vstreche-putina-i-pompeo?fbclid=IwAR2ay_1TLZH52dO5PSAycYponyGB822t_T7__s3Da1bN75Gotm_ooLlKAmY

И так как такие сатанинские действия хабадники оформляют в дни своих религиозных праздников, то и открытие этого сатанинского монумента смерти произойдёт в один из этих дней в этом месяце.

Внимательно наблюдаем, как Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский и Биньямин Нетаньяху копают себе и своим народам единую братскую могилу.

Святослав Мазур, В.М.С.О.Н.В.П. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr