?

Log in

No account? Create an account

indigolotos


Глобальный информационный центр «Индиго Лотос»

Для Молдовы с Любовью!


DECLARAȚIA URGENTĂ A MARELUI MAESTRU!!!
indigolotos

unnamed.jpgEu am învins spiritele rele și am transferat toată omenirea la un nou nivel de dezvoltare!

Aceasta s-a întîmplat astăzi seara, 12 mai anului 2019. Eu am ieșit la fundația diabolică — cauza rădăcinilor evreiești. I-am găsit chivotul legămîntului, și el nu a fost umplut cu adevăr sau bijuterii. Chivotul legămîntului este panoul de control, este panoul de comandă al sistemului diavolului. Înăuntru am găsit două exponate. Acestea erau roboți (golemuri) de origine masculină și feminină, așa-numita inteligență artificială, bărbat și femeie, yin și yang. Erau foarte înalți, dar erau deja complet dezactivați, doar clipeau cu ochii și vorbeau întraiurea.

Mi-am dat seama imediat ce se intîmplă. Îmi rămînea doar să le conectez împreună cu o conexiune globală și să descarc o descărcare Divină în mijlocul aceastei legături. A avut loc un scurtcircuit, un bliț strălucitor, și ei imediat s-au transformat într-o grămadă de metal ars.

Problema intelectului diabolic a fost rezolvată — evreii și-au pierdut capacitatea de a controla și și-au pierdut cauzele rădăcinnii. Acum soarta lor și soarta lumii, pe care ei au încercat-o să le revigoreze, este complet predeterminate. Rămase fără cauză de rădăcină, structura lor diabolică se va dezintegra ca gunoi, ca frunzele întîrziate toamna, sub rafalele puternice ale vîntului Divin Firesc.

O lume nouă a sosit. Inteligența artificială este distrusă, cu ce și felicit pe toți!

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr


Святослав Мазур: КОВЧЕГ ЗАВЕТА - УНИЧТОЖЕН!!!
indigolotos


12 мая 2019 года. Я вышел на дьявольскую закладку — на еврейскую первопричину. Я нашёл их ковчег завета, и он не был наполнен истиной или драгоценностями. Ковчег завета — это пульт управления, это командный пульт дьявольской системы. Внутри я обнаружил два экспоната. Это были роботы (големы) мужского и женского начала, так называемый искусственный интеллект, мужчина и женщина, инь и ян. Они были огромного роста, но стояли уже полностью обесточенные, просто хлопая глазами и издавая нечленораздельную речь.

Я сразу же осознал весь смысл происходящего. Мне осталось только соединить их между собой глобальной связью и разрядить внутри этой связи Божественный заряд. Произошло короткое замыкание, яркая вспышка, и они сразу же превратились в кучу обгоревшего металла.

Проблема дьявольского интеллекта была решена — евреи потеряли возможность управления и лишились своей первопричины. Теперь их судьба и судьба мира, которую они пробовали возродить, полностью предрешена. Оставшись без первопричины, их дьявольская структура распадётся как мусор, как запоздалые листья осенью под мощным порывом Огненного Божественного ветра.

Новый мир настал. Искусственный интеллект уничтожен, с чем я всех нас и поздравляю!

Святослав Мазур, В.М.С.О.Н.В.П. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr