May 25th, 2019

Святослав Мазур: Ну что, настало время истины!!!

33711517_1893112510719661_4239821333258567680_n.jpgЯ пришёл для того, чтобы отделить зёрна от плевел. И завтра, 26 мая 2019 года, в Молдове, в Старом Орхее, в 12-00 по молдавскому времени этот процесс произойдёт.

Война дьявола с Богом, Иисуса Христа с Яхве завтра закончится, и весь еврейский народ окажется в западне, из которой выхода нет. А дело в том, что любой мир, созданный Богом, имеет под собой строго определенную классическую конфигурацию. Мир двойственный. Он четко разделён на половинки. Причём эти половинки совершенно симметричны, чётко определены по сторонам света и чётко пропорциональны и в пространстве, и во времени.

Искривление реальности невозможно. Но возможно сделать так, чтобы время и место будущих событий пошли не вперёд, а назад, то есть линию развития, которая направлена четко в определенном направлении, перевернуть в обратную сторону. Это может сделать только космический дух, ибо на планетарном уровне это сделать невозможно. И в таком случае планета оказывается во временной петле, как бы изолированной от реальной жизни.

Вот именно такую операцию проделал Яхве, захватив нашу планету и перевернув её с ног на голову. А так как в таких случаях необходимо иметь своих исполнителей, он населил нашу планету своими выродками. Сегодня их называют иудеями.


Именно они должны были ликвидировать всё человечество, когда наступало время икс, то есть календарь исчерпывал своё положительное значение. Тогда жизнь по закону останавливалась в мёртвой точке, то есть реальный мир терял свой главный параметр - время и погибал. Отсюда и желание перейти на искусственный интеллект, ибо и Яхве, и весь еврейский народ - это не живые существа, а химеры, созданные на Сатурне.

Святослав Мазур, В.М.С.О.Н.В.П. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Sveatoslav Mazur: Eu, Marele Maestru, pe 26 mai voi ucide forțele răului pe planeta noastră!

Screenshot_81-300x201.pngTimpul de armonizare a planetei, sau mai degrabă restabilirea echilibrului ei energetic-informațional, a ajuns la zero.

26 mai 2019, eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru, Isus Hristos celei de a doua venire, îmi voi termina activitatea asupra globalizării planetei, asupra restabilirii corpului ei curbat și conectării ei la esența cosmică a lumii lui Dumnezeu Tatăl Atotputernic.

Pentru  pregătirea pentru acest moment mi s-a trebuit 30 de ani de muncă intensă. Dar nu regret. Lucrul a fost făcut, și eu sunt sigur, că pe 26 mai vor fi salvată și Rusia, și Moldova și întreaga umanitate în ansamblu.

Structurile diabolice și poporul lor ales nu au reușit să dezlănțuiască un al treilea război mondial și să construiască al Treilea Templu al lui Solomon, ceea ce înseamnă că nu se puteau opune nimic Sfintei mle Voințe.

Iată și acum, cu cîteva zile înainte de evenimentul principal, eu anunț în prealabil intenția mea de a termina distrugerea forțelor rele și transferul planetei sub controlul total și îndrumarea lui Dumnezeu Tatăl Atotputernic. Și în această privință, cititorul curios are o întrebare: dacă Pămîntul din 26 mai 2019 va fi transferat sub controlul lui Dumnezeu, înseamnă că era încă în mîinile diavolului? Așa este! Pămîntul cu ajutorul unei acte magice iscusite, produs în Moldova, multe mii de ani în urmă, a fost scos de sub puterea lui Dumnezeu, și a fost capturat de forțele diabolice, reprezentanții căror în lume este acest „popor ales“.

Astfel, eu, Marele Maestru, după multe milenii, m-am întors pe Pământ pentru ca din nou, în același punct în care a fost efectuată această crimă cosmică, să restabilesc ordinea globală. Și din moment ce această acțiune a avut loc la nivel mondial, corectarea ei este posibilă numai cu ajutorul energiei și a cunoașterii spiritului cosmic, de mesagerul lui Dumnezeu, Isus Hristos. Și dacă eu, Marele Maestru al Ordinului Sacru al Spațial a Cavalerilor Mesei Rotunde, Isus Hristos, voi fi capabil să traduc toată omenirea sub supravegherea personală și îndrumarea lui Dumnezeu Tatăl Atotputernic, atunci aceasta ar însemna doar un singur lucru: că anume eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru, și sunt acel Fiu a lui Dumnezeu Tatăl Atotputernic, numit pe Pămînt Isus Hristos.

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Sveatoslav Mazur: Ei ce, a sosit timpul adevărului!!!

33711517_1893112510719661_4239821333258567680_n.jpgEu am venit pentru ca să despart grîul de pleavă. Și mîine, 26 mai anului 2019, în Moldova, în Orheiul Vechi, la ora 12.00 după ora Moldovei, acest proces va avea loc.

Războiul diavolului cu Dumnezeu, a lui Isus Hristos cu Yahveh se va sfîrși mîine, și tot poporul evreu va cădea prins într-o capcană, de unde nu va scăpa. Dar adevărul este că orice lume creată de Dumnezeu are o configurație clasică strict definită. Lumea este duală. Ea este clar împărțită în jumătăți. Mai mult, aceste jumătăți sunt perfect simetrice, definite clar după proporție atît în ​​spațiu, cît și în timp.

Curbura realității este imposibilă. Dar este posibil de făcut astfel, încît timpul și locul evenimentelor viitoare să nu meargă înainte, ci înapoi, adică linia de dezvoltare, care este îndreptată în mod clar într-o anumită direcție, să fie întoarsă în direcția opusă. Numai spiritul cosmic poate face acest lucru, deoarece la nivel planetar aceasta nu se poate face. Și în acest caz, planeta este aflată în buclă de timp, ca și cum ar fi izolată de viața reală.

Exact o astfel de operațiune a fost efectuată de Yahveh prin capturarea planetei noastre și întoarcerea ei cu susul în jos.  Și pentru că în astfel de cazuri este necesar de avut proprii săi interpreți, el a populat planeta noastră cu degenerații săi. Astăzi ei sunt numiți judei.


Anume ei au fost cei care trebuiau să elimine toată omenirea atunci cînd venea vremea X, adică calendarul își epuiza sensul pozitiv. Atunci, viața, conform legii, se oprea într-un centru mort, adică lumea reală își pierdea parametrul principal, timpul, și murea. Prin urmare, aici și este dorința de a trece la inteligența artificială, căci și Iahve, și întregul popor evreu, nu sunt ființe vii, ci chimere, create pe Saturn.

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr