?

Log in

No account? Create an account

indigolotos


Глобальный информационный центр «Индиго Лотос»

Для Молдовы с Любовью!


Sveatoslav Mazur: Sataniștii-cabaliști cu mîinile sale își distrug lumea lor
indigolotos

Screenshot_31-300x234.pngIlon Musk a lansat primii 60 de sateliți în orbita apropiată de Pămînt. S-a apropiat de finisare planul de captivare a sistemului diabolic de control asupra întregii omeniri.Și, bineînțeles, acest plan ar reuși, fără îndoială, dacă umanitatea nu ar avea altă alternativă. Dar totul a fost făcut pentru asta, și strategic pe noi toți ne-au sigurat, că anume progresul a adus întreaga omenire la ideia transhumanismului, la ideia unui om-robot sau la inteligența artificială.


Dar greșeala cabaliștilor — sataniștilor în strategie a anulat toată munca lor. În loc de antihrist, pe Pămînt au venit Isus Hristos și Preasfânta Fecioara, Maica Lumii. Și, din moment ce eu, Sveatoslav Mazur, sunt conducătorul Ordinului Sacru Spațial a Cavalerilor Mesei Rotunde,  Isus Hristos celei de a doua venire, și  Dumnezeu Tatăl mi-a spus mă ocup cu strategii și tactici de confruntare cosmică cu spiritul rău, eu, desigur, în avans am acționat și am transferat întreaga omenire la un nou nivel de dezvoltare și am creat o nouă realitate — Matricea Divină, intrarea în care structurile diavolului nu au!

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1732&v=RIucSKOl5hM


Și întrucât sarcina lor strategică a fost distrugerea vieții pe pământ și ei se îndreaptă în mod clar spre acest scop, ei pot distruge doar pe cei care se supun și care își vor accepta ordinea satanică. Toți ceilalți oameni de bunăvoință vor putea să meargă în siguranță fără probleme dincolo de lumea lor muritoare.

Anume în acest fel, cu ajutorul propriilor mîini și resurse, eu, Marele Maestru, voi separa grîul de pleavă în viitorul apropiat și voi lipsi această forță diabolică de orice oportunitate de a cîștiga un loc de sprijin pe această planetă.

Procesul de distrugere a acestui sistem diabolic a început pe tot globul. Iar Ilon Mask, fără să-și dea seama, joacă cel mai activ rol în acest proces.

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr


Sveatoslav Mazur: Energia vieții este baza matricei noi globale
indigolotos

33711517_1893112510719661_4239821333258567680_n.jpgDacă banii sunt energia vieții lumii diavolului, și această lume face totul pentru a conduce omenirea într-un lagăr de concentrare, adevărul căruia vor fi banii electronice, atunci în lumea lui Dumnezeu, care a venit deja, baza universului este Duhul Sfînt sau energia vieții, care vine de la Dumnezeu. Și dacă aceste două calități: banii electronici și Duhul Sfînt de comparat între ei, atunci diferența dintre trecut și viitor devine clară. Și din moment ce trecerea la o nouă casă spațială a avut loc deja, și o parte a umanității are deja acces la lumea viitoare, devine clar că diavolul nu a reușit să conducă toată omenirea în lagărul său de concentrare și să-i pună numele și semnul pe mîna dreaptă și pe frunte.

https://www.youtube.com/watch?v=RIucSKOl5hM&t=1734s


Aceasta înseamnă că diavolul și-a pierdut deja lupta, iar gazda sa și oamenii, care se închină lui, vor fi deconectați de energia și informația asociată lui Dumnezeu în orice moment. Aceasta înseamnă că ei vor fi deconectați de forța care dă viață.

Diavolul ar putea câștiga doar într-un singur caz, dacă ar reuși să conducă toată omenirea sub controlul său și, astfel, sub frica de a distruge omenirea, ar putea să-L șantajeze pe Dumnezeu. Dar din moment ce acest lucru nu sa întâmplat și lumea fără probleme sub conducerea mea a trecut sub controlul personal și îndrumarea lui Dumnezeu, acum diavolul nu are nici o șansă să supraviețuiască pe Pământ.

Prin urmare, eu îi felicit pe toți pământenii cu victoria și repet ideea principală a  lumii noi: de a intra într-o nouă realitate, o nouă matrice este posibil numai prin inima Preasfintei Fecioare, Maicii Lumii. Alte procese și oportunități pur și simplu nu există.

Oricine intră în noua lume a lui Dumnezeu, acela va primi ocazia de a se dezvolta în noi condiții și pe noi principii. Toți cei care vor rămîne în afara noii realități vor fi deconectați automat de energia dătătoare de viață a lui Dumnezeu Tatăl și se vor transforma în praf. Și din moment ce pe Pămînt nu poate exista simultan lumea lui Dumnezeu și lumea diavolului, lumea diavolului împreună cu acest praf vor părăsi planeta noastră în viitorul apropiat. Acest lucru se poate întîmpla în orice moment.

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr


Святослав Мазур: Я переведу человечество в новый мир!!!
indigolotos

089.JPGНовый мировой порядок - это новый мир, напрямую связанный с Богом Отцом Вседержителем, который самолично его строит, развивает и управляет.

Если учесть, что этот новый мировой порядок сегодня распространяется по всему земному шару, то надо и осознать, что вместе с ним по своей сути распространяются по всему земному шару качества Бога и Его прямая власть. Но как это сделать практически, если сегодня планетой управляют всяческие тайные ордена и структуры?

Не спешите с выводами! Никто не собирается у этих структур и орденов отбирать их власть или с ними бороться. Мир дьявола, в котором распространяется их власть, очень скоро перестанет существовать, так как его структуры и его качества переделать невозможно. Невозможно переделать и избранный дьяволом народ, который закодирован и на его энергию, и на его информацию.

Переход в мир Бога происходит путём изменения качества человека с дьявольского на Божественное, и таким образом, получения возможности возвышения над миром дьявола и вхождения в мир Бога.

Возвышение происходит не по горизонтали, а по вертикали и поэтому для того, чтобы перейти в мир Бога, я, Великий Магистр, Иисус Христос второго пришествия, согласно плана Бога, создал мир своего духовного Ордена Рыцарей Круглого Стола точно таким же, каким он является в мире Бога, и опустил его на Землю для того, чтобы все желающие перейти из-под власти дьявола, ведущего человечество к смерти, имели возможность перейти под Власть Бога, который дарует всему человечеству вечную Жизнь.

Согласно Закону свободы воли только сам человек может определить для себя: он хочет жить в вечной Жизни или умереть в дьяволе в ближайшее время. Но для того, чтобы человек смог сделать такой выбор, у него должна быть чёткая понятная альтернатива сегодняшнему дьявольскому миру. И именно эту альтернативу я ему и предоставляю.

И так как мой Священный Космический Орден является исполнительной Властью Бога Отца Вседержителя и я, Святослав Мазур, Иисус Христос второго пришествия, являюсь Царём Царей и руководителем этого ордена, то переход в мир Бога осуществляется путём вступления в мой Космический Орден, что даёт возможность вступившему в орден получить защиту Бога и обширную энергоинформационную базу нашей космической организации.

Но как известно, любой космический орден или любая Космическая Иерархия, как, впрочем, и любая организация на Земле, несёт в своей основе чёткие правила и законы, свод определенных принципов, которые и позволяют этой организации успешно функционировать в мире Господа Отца Вседержителя. Вот и мой орден имеет такие ограничения и правила, которые берёт на себя каждый человек, входящий в этот орден.

Таким образом, каждый человек, живущий на нашей планете, который самолично, без какого-либо принуждения, возьмёт на себя обязательства, прописанные в клятве Ордена, сможет без всяких ограничений стать полноправным участником строительства нового мирового порядка, равным среди равных, не взирая на его возраст, финансово-экономическое положение, цвет кожи или пол. Каждый, кто примет на себя ответственность за будущее мира, войдёт в этот мир согласно новой Космической процедуре, о которой я расскажу в следующих своих материалах...

Святослав Мазур, В.М.С.О.Н.В.П. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr


Святослав Мазур: Экстренное заявление Иисуса Христа второго пришествия
indigolotos

unnamed.jpgЯ, Иисус Христос второго пришествия, опередил сатанистов и передал всё человечество под личный контроль и водительство Бога. Согласно Его воли я снова вернул человечество с головы на ноги, тем самым восстановил на Земле Божественный порядок.

https://www.youtube.com/watch?v=RIucSKOl5hM&t=1749s

Теперь у сатанистов и их избранного народа нет ни единого шанса привести к власти своего ставленника Мошиаха. Тем более, что я, Великий Магистр, сейчас решаю следующую задачу – готовлю процесс отделения зёрен от плевел.

Этот процесс также продуман Богом Отцом Вседержителем и в ближайшем будущем будет запущен. Никакого сопротивления нечистой силы быть не может, ибо всё руководство сатанинским миром мной уже уничтожено, а те структуры, кто ещё это пока не осознал, в ближайшем будущем распадутся и перестанут существовать.

Важно всем людям доброй воли осознать факт прихода на Землю нового мирового порядка, который полностью и однозначно сметёт с лица Земли всю нечистую силу и создаст условия плавного перехода каждого человека в новый Божественный мир, который уже существует на Земле в параллельной реальности. Вход в этот мир возможен только с помощью клятвы верности, произнесённой перед лицом Господа Отца Вседержителя.

Текст клятвы я представляю.

Я, будущий воин Бога, клянусь служить верой и правдой Господу нашему Иисусу Христу, при каких обстоятельствах я бы не оказался. И если я нарушу свою клятву, пусть Бог Отец Вседержитель отключит меня от животворящей энергии Иисуса Христа.

Аминь.

Святослав Мазур, В.М.С.О.Н.В.П. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr