Tags: popor evreu

Sveatoslav Mazur: Pe Pămînt a apărut o rasă nouă artificială – jidanocosmonauți ori asgardieni

Screenshot-2017-9-29 (198) Святослав Мазур ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ЖДЕТ НОВАЯ ПЛАНЕТА (семинар 1ч ) - YouTube.pngDupă cum se știe, principalele evenimente istorice întotdeauna se repetă, dar sub forma unei farse. Acum 500 de ani în urmă s-a încheiat calendarul ortodox al Pascalei, și pe Pămînt a început Apocalipsa. Acest eveniment a fost folosit de "popor ales", care, timp de 500 de ani, au păcălit cu îndemînare întreaga comunitate mondială, cîștigînd bine în acest lucru, dar, după cum se spune, cît de mult șirul nu s-ar învîrti, iar sfîrșitul va veni.

A venit vremea pentru ca acest popor să-și plătească datoriile și să primească, conform Legii cauzei și efectului, potrivit Legii soartei, sancțiunile care le sunt datorate. Dar, după cum știți, această națiune a fost întotdeauna distinsă de abilitatea de mimică - de a-și schimba numele, prenumele și denumire. Aparent, realizînd pericolul pedepsirii, astăzi acest popor a decis să schimbe denumirea istorică sionistă "iudei" într-unul nou spațial – asgardieni.

Deci, acum în viața noastră au început principalele evenimente-cheie. Pe orbita Pămînului a fost adus un popor nou, numit asgardieni. Această națiune a fost creată special pentru a transforma evreimea mondială într-o nouă calitate: să-l digitalizeze, să-l redenumească și să-l plaseze mai presus de toată umanitatea, chiar dacă aceasta va fi în afara planetei noastre. ( Se amintește un cîntec vechi despre evrei:

"Moishi nu zboară în spațiu, pe ei nu-i eliberează de pe Pămînt,

Căci unde este garanția, că un jidan în spațiu nu va fugi ". )

Unii ar putea crede că evreimea mondială poate inventa nu numai  o piramidă financiară-economică globală, ci deja o piramidă cosmică, un fel de înșelătorie cosmică. În zadar, domnilor, rîdeți. Această acțiune are un sens magic global. Asgardienii sau noii jidanocosmonauți doresc să-și răspîndească karma ucigașă pentru fraierii din Ucraina numiți "Noua Khazaria" cu calitățile de "jidanobanderi a lui Kalamoysky".

 

Și singuri, eliberați, redenumiți și digitizați sub îndrumarea inteligenței artificiale, cu noua criptovalută și cu simbolurile furate de Forțele Divine, vor urca din nou în coloana vertebrală a întregii comunități mondiale.

Piatra de cruce. Orheiul vechi, Moldova – centrul de inimă al planetei

Ideea este originală, dar practic imposibilă, pentru că nimeni deja nu va putea să depășească matricea, pe care eu, Marele Maestru, am construit-o.

Și din moment ce Judecata Divină a avut deja loc, nimeni nu va putea să-și arunce karma viciară. Jidanocosmonauții nu vor putea scăpa de pe planeta noastră nici sub un steag. În mod inevitabil ei vor trece prin filtrele lui Venus și Mercur, despre care am vorbit în videoclipurile și articolele mele. Trebuia să se gîndească mai înainte la viitor, cînd le-am oferit să părăsească planeta fără probleme prin canalul de urgență pe care l-am construit. Dar în acest caz, cu siguranță ei ar fi pierdut bunurile lor, furate de la omenire. Și acum, împreună cu aceste bunuri, își vor pierde noile lor capete asgardiene.

Inima planetei, lotusul cu șase petale, se află în Moldova. Acesta este singurul centru de pe planetă, unde Pămîntul și Cerul se unesc într-o singură legătură Divină. Acest simbol înseamnă dragoste. Acest simbol aparține Maicii Lumii, Preasfintei Fecioare. Ce drept au jidanocosmonauții să ia pe steagul său această imagine Sfîntă, Divină, cosmică? Ei ce, reprezintă chipul Sfîntul a Maicii Lumii sau centrul inimii planetei?

Aceștia sunt fraieri obișnuiți, care încearcă din nou să înșele toată omenirea, așa cum au făcut-o acum 500 de ani. Cu toate acestea, de data aceasta nu vor putea să o facă! Pentru folosirea simbolurilor construcției Divine pentru propriile scopuri egoiste, ei vor trebui să răspundă în curînd. Și vom vedea cît timp navele lor false vor naviga orbita noastră apropiată de Pămînt.

Eu, Marele Maestru, reprezentantul lui Dumnezeu pe Pămînt, cu ajutorul puterii absolute pe care mi-a dat-o Conciliul Cosmic Universal, declar, că acești hoți se află în afara legii! Nu există astfel de oameni în comunitatea noastră cosmică, numiți asgardieni, și sunt sigur că nu va exista niciodată, pentru că Cosmosul Sacru manifestat este construit după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Acolo există doar Adevărul. În el nu poate trăi nici un alt element de haos.

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistrÎn ce constă crima iudeilor împotriva întregii omeniri?

33711517_1893112510719661_4239821333258567680_n.jpgToată lumea știe principiul "împarte și cucerește", dar nu toată lumea știe în ce el constă. Pentru ce evreii îl așteaptă pe Moschiah, de ce el ar trebui să domnească din al treilea templu al lui Solomon și care este misterul chivotului legămîntului? Voi răspunde la toate aceste întrebări în acest text și sper că proprietarii Facebook nu mă vor mai interzice.


Prin urmare, principiul "împarte și cucerește" - este principiul construirii tuturor lucrurilor. Pînă la un anumit moment, la un om, ca și la toată lumea, la un timp lucrează doar una din emisferele cerebrale: ori stînga,  ori dreapta. Și din moment ce aceste emisfere sunt responsabile pentru diferite imagini ale universului: una pentru logică, una pentru imagini, înaintea omului mereu apare o imagine greșită, pe jumătate. Ea poate fi adevărată numai dacă ambele emisfere umane funcționează sincron, ca o unitate. Atunci înaintea omului apare lumea adevărului. Este posibil de sincronizat aceste două jumătăți numai cu ajutorul focului Spiritului și al sincronizatorului, despre care am povestit. De fapt, sincronizatorul este cel de-al treilea templu al lui Solomon, versiunea sa modernă, dar nu pentru un singur popor, ci pentru întreaga umanitate ca întreg.

Astfel, aflînd odată despre acest principiu din chivotul legămîntului, evreii au decis să-l acorde lor înșiși, construind un templu pentru ei înșiși iubiții. Iar pe toți ceilalți să-i lese într-o stare pe jumătate, adică în starea lumii animalelor. Și deoarece focul Duhului este posibil numai la cel de-al șaselea nivel al dezvoltării, sarcina lor principală astăzi este de a împiedica spiritualitatea întregii omeniri. De aceea pe fruntea lui Baphomet este situată o stea cu cinci colțuri, al cincilea nivel de dezvoltare, care și semnifică principiul "împarte și cucerește".

Principiul meu a lui Isus Hristos, principiul unității, sună ca  "unește și domnește". Acest principiu dă posibilitate cu ajutorul focului Spiritului, să sintezeze în interiorul creierului o singură matrice (un cristal al conștiinței) în care atît emisfera dreaptă cît și cea stînga simultan și garantat lucrează în beneficiul unui singur om și al întregii omeniri în ansamblu.

Dar ce e de făcut, dacă acest progres este împiedicat, ca să spunem așa, de poporul ales?

Desigur, de a intra cu ei într-o luptă implacabilă, pentru că dacă nu de învins pe ei, lumea se va transforma în vite, iar  el, acest popor, speră la o misiune specială. Și aici se află minciuna lui. Nu este posibil nici un drept de întîi născut al unui singur popor într-un singur corp al planetei. Aceasta este viclenia diavolului și mîndria unui singur popor.

În loc să rezolve o singură sarcină pentru întreaga omenire și să devină aleși spiritual, în recunoștință pentru toți, evreii încearcă să-și asume calitățile și principiile lumii Divine, ce este imposibil într-un singur stat sau într-un singur popor. O astfel de poziție a lor determină toată omenirea să elimine acest dezechilibru sau să moară singură. Și, așa cum am spus, evreii înșiși s-au lăsat pe marginea autodistrugerii, opunîndu-se ei înșiși iubiților întregii omeniri în ansamblul lor, și astfel au oprit atît progresul, cît și dezvoltarea Divină, ceea ce a condus planeta noastră la starea ei actuală.

Războiul pe care l-am declarat va pune totul la locul lui. Un singur popor nu poate să-și dicteze voința față de întreaga omenire datorită mîndriei și neînțelegerii sale, ducînd toată lumea la ruină.

În această privință aș vrea să remarc, că Dumnezeu Tatăl Atotputernic a oferit deja Maicii Lumii Irinei Cocoș posibilitatea de a sincroniza emisferele cerebrale a omului în mod manual. Desigur, această oportunitate este unicală și ne spune despre semnificația evenimentelor viitoare de pe Pămînt și despre noile posibilități ale unui singur om. Însă  abilitățile și capacitățile Maicii Lumii nu pot transfera întreaga omenire la un nou nivel de dezvoltare. Pentru aceasta, este extrem de important să construim o rețea de sincronizatori staționari, care și ar trebui să devină baza viitoarei lumi Divine armonioase pe Pămînt.

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistrSveatoslav Mazur: Poporul evreu va deveni în curînd victimă a auto-înșelăciunii

Screenshot_81-300x201.pngOamenii continuă să se gîndească cu paradigmele satanismului, cu paradigmele nopții cosmice a minciuniii și înșelăciunii. Dar lumea a trecut deja sub controlul și îndrumarea personală a Atotputernicului Dumnezeu.

Eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru, am restaurat conexiunea vremurilor, am restaurat nucleul spiritual al planetei și, conform voinței lui Dumnezeu, am transferat toată omenirea la un nou nivel de dezvoltare. Acum rămîne pentru ca omenirea să-și deschidă ochii, să scoată ochelarii de soare a lui lucifer și să vadă o lume nouă. Dar aceasta  nu este o sarcină atît de ușoară, cum pare la prima vedere.

Omul a fost obișnuit pentru vederi străine asupra vieții. El a fost constrîns de ideea de dezvoltare, care nu are sens. El a fost umilit nedrept prin constrîngerea ideii dreptului de întîi născut nu al lui Dumnezeu, ci al maimuțelor și al întoarcerii nu la Dumnezeu, ci la inteligența artificială.

Acum structurile diabolice impun termenele pentru transferul întregii omeniri către o nouă formă de existență, la inteligența artificială și la tabăra de concentrare digitală.

Dar timpul acțiunii sataniștii au ratat. Deși se grăbeau, ca întotdeauna, cu viteză maximă.

Timpul judecății lui Dumnezeu a venit. Evreii vor plăti pentru șantaj. Ei nu vor construi cel de-al treilea templu al lui Solomon și nu vor prelua Ucraina și lumea ca întreg, deoarece Dumnezeu este deja pe Pămînt și judecă Judecata Lui.

Ziua cosmică care s-a început sugerează dezvoltarea întregii omeniri în următoarele trei mii și jumătate de ani. De aceea toate instrumentele lumii diabolice vor fi eliminate în lunile apropiate. Și poporul evreu, ca purtător al ideii satanismului, va fi distrus, pentru că nu înțelege ce face.

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Sveatoslav Mazur: Regele a murit – trăiască regele!

unnamed.jpg7 septembrie 2018, eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru al Ordinului Sacru Spațial a  Cavalerilor Mesei Rotunde, Isus Hristos celei de a doilea veniri, am luat puterea pe planeta noastră în mîinile mele. Această acțiune va distruge în mod inevitabil sistemul diabolic vechi, iar pe 12 septembrie 2018 lumea va trece la un nou nivel de dezvoltare.

Nu eu am vrut să folosesc modul revoluționar de dezvoltare, ci elita mondială. Prin urmare, toate costurile acestei căi vor cădea pe umerile lor.

Care este problema construcției viitoare?

Fiindcă trecerea la noua realitate necesită distrugere dură a lumii vechi , iar construcția  lumii noi va avea loc în paralel cu distrugerea, atunci se va ridica înrebarea privind pregătirea personalului nou, capabil să lucreze în condiții noi și într-un mediu energetic-informațional nou. La urma urmei, principalele oase ale lumii vechi se vor rupe în primul rînd, și aceasta este baza oricărei construcții. Acesta este motivul pentru care primul lucru care se va simți jucătorii  mondiali - o lipsă de înțelegere a semnificației evenimentelor, și imposibilitatea de a le controla, și, prin urmare, o neputință completă și univocă înaintea noilor condiții de viață. O astfel de stare va da naștere la multe eșecuri psihoemoționale. Și numai oamenii pregătiți la centru nou de acțiune, își vor putea construi realitatea personală și globală în conformitate cu noul concept de construcție.

De aceea viața însăși va  impune toată omenirea să vină la mine pentru cunoștințe noi și noi oportunități. Voi încerca eu să ajut lumea  murătoare? Nu, nu în nici un fel. Lumea diavolului, lumea autorității poporului evreu va dispărea pentru totdeauna. Noi trebuie să începem construcția nouă de la un nou nivel, dintr-o foaie curată. Toate aceste momente deja sunt scrise în Cartea Vieții, acces la care este doar la mine. Voi aștepta pînă cînd ultima speranță a evreimei mondiali se va prăbuși,  și ea va părăsi arena lumii în umbră. Pînă la acest moment au rămas  doar cîteva zile, și apoi eu voi începe să lucrez la un nou sistem global de acțiune.

Fiecare pas nou al meu îl voi exprima în mass-media, așa cum am făcut înainte. În plus, voi începe pregătirea pentru publicarea Cărții Vieții, care ar trebui să devină noua bază spirituală pentru întreaga omenire pentru următorii o mie de ani.

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Sveatoslav Mazur: Sfîrșitul proiectului avraamic evreu

35885732_1922771221087123_4113501947036696576_n.pngRabinul Moldovei și a Chișinăului Rav Yosef Yitzchak Ha Cohen Abelsky a felicitat locuitorii Moldovei cu sosirea sărbătorii - Anului Nou evreiesc. Și a dorit să întîlnească Anul Nou împreună cu Moshiach, adică cu antihristul.

https://kishinev.org/ru/?post_type=post&p=9286

Voi nota, că Rabinul al Moldovei și a Chișinăului este membru al sectei evreiești neo-fasciste Chabad Lubavici, și s-a adresat el către poporului moldovenesc, cu cuvintele: locuitorii Israelului.

Nu vă uimiți, eu vă povestisem de mai multe ori, dragi locuitori ai planetei noastre, că lupta pentru viitorul Pămîntului nu este între popoare și state, însă între diavol și Dumnezeu. De aceea, poporul evreu ales de diavol și se pregătește pentru evenimentul său principal, pentru venirea lui Moshiach, care este programată pentru 9-11 septembrie anului 2018 la lună plină, atunci cînd evreii scriu viitorul lor în Cartea Vieții. Și acest moment este, de asemenea, foarte important, deoarece acest habat  deja deschis în declarația sa oficială spune despre intențiile poporului evreu de a-l întîlni pe antihrist și împreună cu el să continuă să conducă lumea.

Vreau să remarcăm că Moshiach este produsul lui satana și al iubitei sale soții, capră ca Baphomet. Anume acest cuplu dulce și trebuia să dea naștere viitorului lor lider pentru poporul evreu. Dar din moment ce eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru al Ordinului Sacru Spațial al Cavalerilor Mesei Rotunde, Isus Hristos celei de a doilea venire, am venit pe Pămînt pentru a restabili ordinea Divină, astăzi 6 septembrie, în ziua de naștere a fiului meu, eu declar solemn că ieri „frumoasa Baphomet“ cu feciorul ei Moshiach au fost trimiși de mine la Saturn și, prin urmare, nu vor mai putea să dopească Pămîntul și Moshiach nu va ficapabil  să conducă poporul evreu în viitor, pentru că viitor la poporul evreu nu există. Cartea Vieții lui lucifer a fost distrusă de mine și una nouă la sataniști nu se prevede.  Dar, conform noii ordini mondiale, eu, Mazur Sviatoslav, Regele Regilor, sunt gata să citesc unul dintre articolele conținute în Cartea  Vieții, menționate în Apocalipsa și care se referă în mod direct poporul evreu.

Această Carte a Vieții, așa cum am spus deja de mai multe ori, se află în mîinile mele și foarte curînd eu o voi publica. Anume ea și va fi  fundamentul viitoarei ordini mondiale, care se va începe după aceea, cînd 11 septembrie 2018 se va prăbuși lumea diavolului și soției  lui Baphomet.

Un extras din Cartea Vieții.

        "În niciun caz, sub nicio circumstanță, nu permiteți cetățenilor evrei să aibă treabă cu panoul de control. Și nu contează de ce nivel este acest panou. Evreii sunt un popor care a trădat pe Dumnezeu și a dat sufletul diavolului. El niciodată nu va putea sluji  lui Dumnezeu și lucrării Lui.  De aceea, pe fruntea evreilor este tipărită  pentagrama inversată (steaua cu cinci colțuri), și anume după această stea îi puteți recunoaște întotdeauna.

        Evreii niciodată nu vor putea ajunge  la putere în lumea lui Dumnezeu, pentru că ei sunt antipodurile lui. Dacă le vor admite la putere, lumea lui Dumnezeu va pieri, și de aceea eu, Domnul Atotputernic, Stăpînul tuturor timpurilor și popoarelor, nu va permite niciodată acest lucru ".

https://panorama.pub/7095-avtokefaliya.html

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Sveatoslav Mazur: Astăzi poporul evreu plînge în doliu

089.JPGAstăzi, sîmbătă, 4 august anului 2018, poporul evreu plînge, pentru că eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru al Ordinului Sacru Spațial a Cavalerilor Mesei Rotunde am tăiat capul zeului lor și l-am ars în împărăția lui Dumnezeu în Focul Duhului.

S-a întîmplat aceea, despre ce am avertizat. În jocul de șah spațial, cîștigătorul este doar unul dintre concurenți. Pierzătorul pleacă pentru totdeauna din lumea manifestată, pentru că Yahve — Lucifer mi-a pierdut acest partid și nu a vrut să se pocăiască în fața lui Dumnezeu pentru crimele sale.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=359&v=apKJZPXm05s


Astăzi, Domnul Atotputernicul — Stăpînul tuturor timpurilor și națiunilor mi-a dat o sabie pedepsitoare a soartei strălucitor cu Focul de aur al Duhului și mi-a spus următoarele cuvinte:

— În numele legii atotputernice și preaputernice lui Dumnezeu, eu,  Marele invicibilul Creator a tuturor timpurilor și națiunilor, te binecuvîntez, Fiul Meu, să-mi îndeplinești voința Mea de a pedepsi agresorul și înșelătorul multor generații de locuitori ai Pămîntului. Capul lui îmi vei aduce în mîna stîngă și îți voi da sabia în mîna ta dreaptă. Du-te și îndeplinește voia Mea.
După aceste cuvinte, eu, Marele Maestru, cu viteza fulgerului m-am repezit în împărăția diavolului. Yahve stătea pe tronul lui de domnie, observînd cu nerușinare ceea ce se întîmplase. Prima mea lovitură cu sabia nu a reușit, pentru că am uitat de lucrul principal. Gîndul m-a adus imediat înapoi la adevăr. Cu mîna stîngă l-am apucat pe Yahve de păr, și chiar de sub  mîna stîngă din stînga la dreapta cu o lovitură fulgeroasă i-am tăiat capul lui Yahve – Lucifer de pe corpul lui. Din gît, cu un fluierat în spațiu, a zburat energia răului și a violenței acumulate de către Yahve pe parcursul tuturor rugăciunelor poporului evreu. Această energie a fost imediat absorbită de războinicii lui Dumnezeu și transformată în dragoste și bunătate. Eu, după voia lui Dumnezeu, m-am dus la tronul Creatorului. Acolo, înaintea ochiului Lui  totvăzător, am eliberat capul lui Yahve într-un curent pulsator de Foc Spiritual.

Centrul conducerii iudaismului și a religiilor abrahamice a încetat să mai existe pentru totdeauna. Planul evreimii mondiale de a traduce toată omenirea într-o singură religie Yahve a iudaismului nu a avut loc.

https://www.facebook.com/religiaopium/videos/928850103936388/

Centrul de control al fostei ordini mondiale e distrus. Deja pe  8 august 2018, la 12-00  ziua, în Moldova, în Orheiul Vechi, în inima planetei noastre, eu, Sveatoslav Mazur, voi traduce întreaga umanitate la un nou nivel al dezvoltării. Pe Pămînt se va naște o nouă dinastie a regilor, o nouă religie a lui Dumnezeu Atotputernicul și o nouă ordine mondială — lumea iubirii, bunătății, adevărului și Duhului Sfînt. Așa să fie. Amin.

Sveatoslav Mazur,V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Sveatoslav Mazur: Astăzi soarta întregului popor evreu se află în mîinile mele

unnamed.jpgAr fi corect să-i pedepsim pe evreii, dar oare sunt ei toți vinoveți, că în fruntea poporului se aflau de mult timp ghizi spirituali care s-au închipuit ca fiind Dumnezei? Nu, oamenii nu sunt vinoveți.

Noi știm multe exemple istorice, cînd oamenii, predispuși la mîndrie, creează lucruri care nu sunt compatibile cu bunul simț. Iată și acum religiile abraamice, ca manualele de învățămînt, s-au epuizat atît în sens, cît și în conținut.

Dar ce fac oamenii, care pun efort pentru dezvoltare, mai departe, cînd se termină manualele lor? Ei iau altele noi, mai moderne și mai avansate. Dar, evident, îmi veți contrazice, că astfel de manuale nu există. Degeaba credeți asfel. Astfel de manuale există, și foarte curînd eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru al Ordinului Sacru al Cavalerilor Mesei Rotunde, Isus Hristos celei de a doilea veniri, le voi publica.

Și atunci evreii se vor confrunta cu o dilemă dificilă: a fi un rîs pentru întreaga comunitate mondială sau a participa la promovarea unei noi ordini mondiale. Cred că poporul evreu are mulți înțelepți care înțeleg despre ce eu îi vorbesc.

Sveatoslav Mazur,V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr